Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A Munkaadó Lapja - 2007/05 (május) tartalom:

A szerkesztő levele
Verseny és bizalom
Adósarok
Céges telefonok és az adó
Tavaly szeptemberig nem kellett foglalkozni a cégtelefonok adózási szabályaival, ugyanis addig nem keletkezett adófizetési kötelezettség sem a juttatónál, sem a magánszemélynél, ha a munkavégzés feltételeként biztosított telefonszolgáltatást magáncélra is igénybe vették.... tovább
Egy hónap
Hírvilág
Jogszabályfigyelő
Összeállításunkban azokat a lapzártát megelőzően megjelent jogszabályokat, illetve tervezeteket ismertetjük, amelyek számot tarthatnak a munkaadók érdeklődésére. tovább
Fórum
Előnyben a rendezett munkaügyi kapcsolatok
A munkabéke versenyelőnyt jelent - állítják egybehangzóan a munkaadók és a munkavállalók képviselői, jóllehet hosszú és fáradságos út vezet a munkaügyi és egyéb munkahelyi jogviták rendezését megalapozó kollektív szerződések megkötéséig. Ennek ellenére kevés... tovább
Alku a munkahelyeken
A munkaügyi kapcsolatok rendezésének kereteit, egyszersmind feltételeit teremti meg a kollektív szerződések (ksz) intézménye, amelynek legfőbb célja a munkabéke. E dokumentumokban a szerződő partnerek - a szakszervezetek és a munkáltatók - egymás közötti viszonyukat... tovább
Humánpolitika
Tesztelt munkatársak
Minden munkáltató a legmegfelelőbb embert keresi egy-egy megüresedő pozíció betöltéséhez. Hirdetéssel, munkaközvetítő útján, vagy pszichológiai teszttel található meg a legjobb munkatárs? A baráti, ismerősi ajánlásokon túl ma már bevált gyakorlat, hogy tanácsadók... tovább
Grafológia a HR-munkában
Bár sokan fenntartásokkal fogadják a grafológia megállapításait, az írásszakértők komoly segítséget nyújthatnak, sok hasznos tanácsot adhatnak a személyzet kiválasztása során. Sok cégvezető - megtapasztalva e szakemberek munkájának hasznát - "esküszik" a grafológiára.... tovább
Munkahelyi beilleszkedés
A munkáltatóknak és a munkavállalóknak közös érdekük, hogy az újonnan felvett dolgozók zökkenőmentesen beilleszkedjenek a vállalat életébe - e tekintetben a Munka Törvénykönyve (Mt.) is előír bizonyos kötelezettségeket. Ahol tervszerű HR-munka zajlik, ott pontosan... tovább
Melléklet
Új távlatok a humáninformatika előtt
A pénzügyek kezelése, a termelés irányítása, az adminisztrációs terhek mérséklése, a jogszabályokban megfogalmazott bevallási kötelezettségek teljesítése, a megrendelőkkel és a beszállítókkal való kapcsolattartás vagy az elektronikus kereskedelem - mindezen funkciókat... tovább
Monitor
Könyvek
Fejlesztési láz az irodapiacon
A fővárosban jelentősen bővült a modern irodaállomány tavaly, bár ezzel párhuzamosan - 2006 elejétől a végéig - 11-ről 13 százalékra kúszott fel a kihasználatlansági ráta. Ennek ellenére fejlesztés - és kereslet is - bőven van; várhatóan az idén és jövőre évente... tovább
Munkaadók
Munkáltatói közgyűlések
A munkáltatói szövetségek - a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) kivételével - idén is május végére hívták össze éves küldött-, illetve közgyűléseiket. E fórumokon nemcsak az elmúlt évben végzett munkát értékelik, de meghatározzák a... tovább
Foglalkoztatási kedvezmények
Több cég is nehezményezte a közelmúltban, hogy nehézkes hozzájutni az állástalanok foglalkoztatását segítő állami támogatásokhoz. Miközben a vállalkozások elégedetlenek, a szaktárcánál úgy látják: minden rendben van. Folyamatosan érkeznek a kérelmek, amelyeket ha... tovább
Munkaügy-Munkajog
Adós, fizess!
Az írásbeli (fizetési) felszólítás a munkáltatónak a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő tartozása megtérítésére irányuló egyik, az Mt.-ben foglalt igényérvényesítési lehetősége [Mt. 162. § (3) bekezdés]. A munkavállaló tartozásainak megtérítésére tehát... tovább
A munka bére I.
A munkaviszony elengedhetetlen tartalmi eleme, hogy a munkavégzés ellenérték, díjazás fejében történjék. A Munka Törvénykönyve (Mt.) alapvető szabályként rögzíti a munkavállaló munkabérhez való jogát, illetőleg a munkáltató munkabér-fizetési kötelezettségét. A... tovább
Részmunkaidős foglalkoztatás
Miért előnyös a munkavállalókat részmunkaidőben foglalkoztatni? Mely társadalmi csoportoknál a legnagyobb az igény az ilyen típusú foglalkoztatásra? Milyen eltérő szabályokat kell alkalmazni a részmunkaidőben foglalkoztatottakra? Az alábbi cikk egyebek mellett ezekre a... tovább
Jognyilatkozatok közlése
A jognyilatkozat közlése általában szóban történik, az Mt. kivételesen ír elő alaki kötöttséget. A kivételek közé tartozik a munkaviszony megszüntetésére irányuló nyilatkozat, illetőleg megállapodás is. Ha személyesen nem adhatók át a jogviszony "végét jelző" iratok,... tovább
Praktikum
Külhoni munkavállalók Magyarországon
A külföldi munkavállalók, ahogyan korábban, most sem jelentenek különösebb veszélyt az itthoniakra. A tapasztalatok és a felmérések egyaránt azt jelzik: szinte semmiféle változást nem hozott a magyar munkaerő-piaci folyamatokban, hogy januártól - Románia és Bulgária... tovább
Franchise vállalkozások
Míg korábban franchise rendszerben működtetett üzleteikkel kizárólag a multinacionális cégek voltak jelen a hazai piacon, napjainkban a magyar tulajdonú vállalkozások körében is terjedőben van e forma, sőt, némelyik magyar üzletlánc már az Európai Unió országaiban is... tovább
Társadalombiztosítás
Tb-ellátás bizonytalanságokkal
Az április 1-je óta tartó taj-szám-ellenőrzések során mind furcsább esetek kerülnek felszínre. Az Országos Egészségbiztosító Pénztár nyilvántartására hivatkozó becslések szerint a lakosság tizede nem rendelkezik érvényes biztosítással. Ezért felelős lehet az... tovább

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden előfizetőnknek 7 napon belül válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy válasszon előfizetési ajánlataink közül!
Kérdésfeltevés csak előfizetőink számára biztosított, ha előfizetőnk, kérjük jelentkezzen be, ha nem, válasszon ajánlatunkból.


Figyelmébe ajánljuk

Könnyű fizikai munkát végző munkavállalónak súlyos térdműtétje volt 2020-ban. Visszajött dolgozni, viszont soron kívüli alkalmassági vizsgálatra nem lett elküldve. A munkavégzése során anyagmozgatás közben a már korábban műtött területre csapódott az alkatrésztároló...

Tovább a teljes cikkhez

Jogszerű-e, ha a munkavállalónkkal kötendő, munkaviszony megszüntetéséről rendelkező közös megegyezésben a versenytilalmi megállapodás munkavállaló általi biztosítása érdekében kikötjük, hogy a munkavállaló annak megszegése esetén egy bizonyos összegű kártérítést...

Tovább a teljes cikkhez

Az önkormányzat fenntartásában működő, költségvetési szerv (egészségügyi szolgáltató) intézményvezető (magasabb vezető) főorvosának 2021. január 1-jétől hatályos javadalmazására vonatkozóan az alábbiakat kérdezzük.
1. Az intézményvezető javadalmazása 2021....

Tovább a teljes cikkhez

Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi intézmény vagyunk. A jogviszony-átalakulás dátuma 2021. március 1. Amennyiben a "nők 40-nel" nyugdíjba menő közalkalmazottunk felmentési ideje 2021. január-február hónapban indul, rá a Kjt. szabályait kell alkalmazni, így a...

Tovább a teljes cikkhez