×

35. Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) / 2010. május 17.
TARTALOM

logo
     
677. kérdés  
Amennyiben a közalkalmazott utolsó munkában töltött napja a hónap 22. napja, vajon melyik nappal szűnik meg a közalkalmazotti jogviszony? Helyes-e az alábbi megfogalmazás: "a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséhez 2010. április 22. napi hatállyal hozzájárulok" vagy "a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséhez 2010. április 22-ével hozzájárulok".
678. kérdés  
Munkavállalónk 2008. május 1-jétől fizetés nélküli szabadságon van, ápolási díjban részesül, mivel közeli hozzátartozóját ápolja. Kérelmére engedélyezzük további egy évre a fizetés nélküli szabadságot. Amennyiben a munkavállaló visszatérne a szabadságról, megszüntetnénk - a felmondási tilalmat követően - a munkaviszonyát, mivel a munkaköre időközben megszűnt. Miből számoljuk ilyen esetben a felmondási időre járó díjazást, és a végkielégítés összegét? A munkaviszony megszűnésekor kiadandó igazolólapon milyen munkaerő-piaci járulékalapot adhatok meg?
679. kérdés  
Figyelemmel arra, hogy az Mt. 188. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó vezető maga állapítja meg a pihenőidejének és szabadságának igénybevételét, vonatkozik-e rá az Mt. 134. § (3) bekezdése, amely szerint a szabadságot esedékességének évében kell kiadni? Ha megszűnik a jogviszonya, meg kell-e váltani az igénybe nem vett szabadságait?
680. kérdés  
Alapfokú művészetoktatási intézményünk egyik kinevezendő közalkalmazottja gyakorlati idejébe beszámító idő tekintetében kérdezem, hogy a gyakornoki idő kikötéséről szóló kötelezettség alkalmazásakor a kétéves svájci általános iskolai tanári állásának ideje beszámításra kerülhet-e a szakmai gyakorlati idejébe? A tanárnővel május 1-jétől létesítenénk határozatlan idejű jogviszonyt.
Kapcsolódó címke:
681. kérdés  
Az Mt. 193/U. § szerint "A munkavállaló nem lehet helyi önkormányzati képviselő annál az önkormányzatnál, amely őt alkalmazza." Kérdésem az lenne, hogy az adott önkormányzat tulajdonában lévő és általa működtetett kft.-ben lehet-e alkalmazott az önkormányzati képviselő? Mely törvény az irányadó ebben az esetben?
Kapcsolódó címke:
682. kérdés  
Az utazási költségtérítésről rendelkező új jogszabállyal összefüggésben kérdezzük: olyan, üzletpolitikai kedvezménnyel biztosított bérletnek minősül-e a MÁV-START Klub VIP Kártya, amelyet kötelesek vagyunk a munkavállalóink részére megtéríteni? A VIP Kártya évi 280 000 forintba kerül, azonban a 86%-a 1 hónapra számítva nem haladja meg a havi maximált 30 000 forintot.
Kapcsolódó címke:
683. kérdés  
2010 márciusában munkavállalónk részére külföldi kiküldetése alapján napidíjat számolunk el. (Nem árufuvarozók vagyunk!) Kell-e a munkavállalótól a napidíj után az 1,5%-os munkaerő-piaci járulékot vonni?
Kapcsolódó címkék:  
684. kérdés  
Főiskolánk konferenciák szervezése, vizsgáztatásban való közreműködés és egyes kutatási részfeladatok teljesítése érdekében néhány hallgatót hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztat. Megítélésünk szerint a munkajogi szabályok betartása az esetek többségében "életidegen". Az Önök véleménye szerint a munkavégzés megkezdése előtt szükség van-e a hallgatók előzetes orvosi vizsgálatára? Jár-e az érintett hallgatók számára rendes szabadság vagy betegszabadság? Vonatkoznak-e rájuk a kötelező legkisebb munkabérre vonatkozó rendelkezések?
685. kérdés  
Munkavállalóink egy része 2009 novemberében továbbképzésen vett részt az egyik jogelőd cégünknél. A sikeres részvétel igazolását több munkavállaló esetében csak a 2010. január 1-jén végbement jogutódlást követően kaptuk kézhez. A továbbképzés sikeres elvégzéséért a jogelőd cég többletjuttatásban állapodott meg a munkavállalókkal, amelynek kifizetésére 2010 első félévében kell sort keríteni. Önök szerint melyik munkáltatónak kell kifizetnie a többletjuttatást: a jogelőd cégnek vagy nekünk?
Kapcsolódó címke:
686. kérdés  
Idényjellegű munkákat végző munkáltató vagyunk, erre tekintettel éves munkaidőkeretben alkalmazzuk a munkavállalókat. A munkavállalók nyáron általában többet (napi 12 órát), télen kevesebbet (napi 4 órát) dolgoznak. Problémát jelent, hogy szabadságuk, betegszabadságuk esetén az egy órára eső távolléti díjukat napi hány órával kell felszoroznunk, ha napi 12 órát, vagy ha éppen napi 4 órát dolgoznak. Egyes vélemények szerint az aktuális munkaidő-beosztás szerinti óraszámmal kell felszorozni az egy órára járó távolléti díjat, mások szerint viszont a mindig egy munkanapra, vagyis 8 órára eső távolléti díj illeti meg őket függetlenül attól, hogy napi hány óra munkavégzésre vannak éppen beosztva. Kérjük a Szerkesztőség értelmezését a kérdéssel kapcsolatban!
687. kérdés  
Egyik köztisztviselőnk már hosszabb ideje beteg, távolléte meghaladja a 30 napot. Kérdésünk, hogy honnantól számít a 30 nap, illetve hogy megilleti-e a köztisztviselőt a 30 napot meg nem haladó időtartamra a cafeteriajuttatás akkor is, ha több mint 30 napig van távol? A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőt milyen mértékű cafeteriakeret illeti meg?
Kapcsolódó címkék:  
688. kérdés  
Jogszerű-e Önök szerint az, ha a közalkalmazottaink rendkívüli munkavégzése esetén a Ktv. 40. §-át alkalmazzuk, azaz általában az egyébként irányadó bérpótlék helyett a végzett munka időtartamával azonos mértékű szabadidőt biztosítunk, a heti pihenőnapon és a munkaszüneti napon végzett munka esetén pedig az elvégzett munka időtartamának kétszeresét adnánk ki szabadidőként?
689. kérdés  
Ért-e kár engem, amikor a munkaadó a meghirdetett munkahelyi pozícióban, melyet közvetítő (fejvadász) cég közbenjárásával hirdetett meg és pályáztatott meg, azt hirdette, hogy a betöltött pozícióért járó fizetés 270 000 Ft, és a fejvadásznál derült ki először, hogy ez úgy áll össze, hogy "130 000 Ft nettó + jutalék"? Én lettem a "szerencsés kiválasztott", de hónapokig tartó aktív érdeklődésemre is csak annyi választ kaptam a munkáltatótól, hogy majd ha lesz miből, akkor fizet jutalékot. Kiderült, hogy nincs is (kidolgozott, bevált, alkalmazott) jutalékrendszer, hanem majd valamikor kitalálják és valamikor lesz. Több mint egy év telt el így, most kezdenek valamifajta jutalékrendszert kitalálni, aminek az az alapja, hogy én mennyibe kerülök, és nem az, hogy mennyit kell eladnom 130 000 Ft-os és mennyit 270 000 Ft-os fizetésért. Mikor veszett el a munkabérem? Becsaptak, még mielőtt felvettek volna, hiszen tudták, hogy nem fognak annyit fizetni, mint amiért idejöttem, vagy amikor aláírtam a szerződést, amiben nem volt szó jutalékról? Akkor eleve elfogadtam, hogy nem is fogom a felét se keresni annak, amit ígértek?
690. kérdés  
Cégünk több telephellyel rendelkezik a megyében. Egy szakszervezet működik nálunk, de a kapcsolat nem túl jó, sok a súrlódás. A szakszervezet csak az egyik telephelyen folytatott tevékenységet, de néhány napja a tisztségviselő azzal kereste meg az ügyvezetőt, hogy szeretne a többi telephelyre is bemenni, és ott tagtoborzással kapcsolatos plakátokat kiragasztani. Az ügyvezető ezt nem engedélyezte, de a tisztségviselő arra hivatkozik, hogy neki igenis joga van belépni bármelyik telephelyre, azt nem lehet megtagadni. Igaza van-e, és tényleg kötelesek vagyunk lehetővé tenni számára a plakátok kiragasztását?
Kapcsolódó címke:
691. kérdés  
Lehet-e az alap-munkaviszonyához képest más munkakörre egy munkavállalónkkal egyszerűsített munkaszerződést kötni? A munkaviszony megszüntetését követő napon lehet-e kötni egyszerűsített munkaszerződést valakivel?
Kapcsolódó címke:
692. kérdés  
Egyik ügykezelő kollégánknak köztisztviselői kinevezést szeretnénk adni, mert megszerezte az ahhoz szükséges felsőfokú végzettséget. Kérdésem, hogy a kinevezés módosítása esetén kell-e versenyvizsgát tennie, ha 7 éve dolgozik nálunk, vagy a fennálló jogviszonyára tekintettel mentesül a versenyvizsga letétele alól? Ha kell tennie versenyvizsgát, akkor annak költségét a munkáltatónak meg kell téríteni a köztisztviselő számára?
Kapcsolódó címke:
693. kérdés  
Munkavállalónknak - figyelemmel arra, hogy külföldi ösztöndíjat nyert el - hat hónapos fizetés nélküli szabadságot engedélyeztünk. A munkavállaló azonban megszakította a külföldi tanulmányait, és a tervezettnél két hónappal korábban hazatért Magyarországra. Emiatt szeretne - a megállapodásunktól eltérően - korábban munkába állni. Ugyanígy, egy kismama az általa előre jelzett időpontnál (a gyermek harmadik évének a betöltését jelölte meg visszatérési időpontként) korábban szeretne visszatérni dolgozni. Mi azonban a két munkavállaló helyettesítésére felvettünk határozott időre két munkavállalót. Nincs jelenleg annyi megrendelésünk, hogy a visszatérők részére munkát tudnánk biztosítani. Kötelesek vagyunk visszavenni őket az eredetileg tervezettnél korábbi időpontban?
694. kérdés  
1954. november 18-án született, 39 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkező köztisztviselő (nő) a Pép. tv. alapján 2009. december 18-ától vesz részt a prémiumévek programban. Kérdésünk: ez a köztisztviselő hány éves korában, melyik évben mehet előrehozott öregségi nyugdíjba? Maradhat-e 5 évnél hosszabb ideig a prémiumévek programban, az előrehozott vagy a sima öregségi nyugdíjkorhatára betöltéséig?
Kapcsolódó címke: