Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

37 találat a megadott utazási költségtérítés tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Bérletjuttatás tagnak és munkavállalónak

Kérdés: Milyen feltételekkel adható egyszemélyes kft. tulajdonosának helyi tömegközlekedési bérlet, illetve a tagi jogviszonyban lévő tulajdonosnak? Milyen feltételekkel lehet abban az esetben, amikor nem a tulajdonosnak, hanem egy munkavállalónak ad helyi tömegközlekedési és agglomerációs bérletet?
Részlet a válaszból: […]szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérlet árának legalább 86%-át köteles megtéríteni, ha a munkavállalóa) belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán,b) menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton,c) elővárosi vasúton (HÉV-en),d) menetrend szerint közlekedő hajón, kompon vagy révenutazik a munkavégzés helyére [39/2010. Korm. rendelet 2. § b) pont, 3. § (1), (2) bek.]. Idetartozik tehát a helyközi tömegközlekedési bérlet is.A munkába járáshoz szükséges helyi tömegközlekedési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4137

2. találat: Költségtérítés - a munkaszerződéstől eltérő helyre utazás

Kérdés: Egy vidéki városban székhellyel rendelkező cég budapesti irodájába vettek fel, a munkaszerződésem alapján a munkavégzésem helye Budapest. Saját autómmal heti rendszerességgel járok a vidéki székhelyre, munkaügyben. Felvételemkor a cégvezető biztosított arról, hogy ezeket az utazásokat elszámolják, csak rögzítsem a kiküldetési rendelvénybe, viszont amikor leadtam a kiküldetési rendelvényeimet, azt a tájékoztatást kaptam, hogy ilyen térítés nincs.
Részlet a válaszból: […]munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál foglalkoztatni. Az Mt. 51. §-ának (2) bekezdése értelmében a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel.Mindezen szabályok együttes értelmezéséből az következik, hogy amennyiben a munkaszerződésben a munkavégzés helyeként a munkáltató budapesti telephelye vagy Budapest városa szerepel, a vidéki településen található székhelyen történő munkavégzés a munkáltató utasítására, a munkaszerződéstől eltérő munkahelyen történő foglalkoztatásnak - belföldi kiküldetésnek - minősül. Az utazás költségét a munkáltatónak meg kell térítenie. Emellett a 437/2015. Korm. rendelet előírja, hogy a belföldi hivatalos kiküldetésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4136

3. találat: Hallgatók - bérlet és szabadságmegváltás

Kérdés: Duális hallgatóknak milyen módon adható helyi, illetve távolsági bérlet? Duális hallgató jogviszonya esetén melyek a szabadságmegváltás feltételei?
Részlet a válaszból: […]szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos mértékben, de legfeljebb a tárgyév első hónapjának első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér mértékéig kell biztosítani. Az egyéb juttatásra a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult [253. § (2) bek.].E rendelkezések alapján a hallgatónak helyi bérlet egyéb juttatásként, a saját munkavállalókkal azonos módon adható, amely juttatás mértéke nem haladhatja meg a 2021-es minimálbért, a 167 000 Ft-ot. (A jogszabály nem egyértelmű a tekintetben, hogy ez a keretösszeg az egyéb juttatás éves vagy havi mértékére vonatkozik-e; az összeg nagysága azt látszik alátámasztani, hogy éves összeg volt a jogalkotó feltehető akarata.) Itt jegyezzük meg, hogy bár 2021. január 1-jén még a 2020-as minimálbér, 161 000 Ft volt hatályban, hiszen a vonatkozó 20/2021. Korm. rendelet csak február 1-jétől hatályos, azonban a 12/2020. Korm. rendelet elő­írja, hogy ahol jogszabály rendelkezése szerint valamely jogosultság megállapításának vagy felülvizsgálatának a tárgyév januárjában érvényes kötelező legkisebb munkabér az alapja, ott a jogosultságot 2021. február 28. napjáig ismételten meg kell állapítani vagy felül kell vizsgálni, már a 2021-es összeg alapján.A távolsági bérlet kérdése az előzőekben írtaktól eltér, hiszen abban az esetben, ha a munkavállaló lakóhelye a munkáltató telephelyétől eltérő helységben található, a napi munkába járáshoz és a hétvégi hazautazáshoz a 39/2010. Korm. rendelet szerint jogosult támogatásra. E szerinta) belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán,b) menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton,c) elővárosi vasúton (HÉV-en),d) menetrend szerint közlekedő hajón, kompon vagy réventörténő közlekedés esetén a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a (2020-ban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4089

4. találat: Kiutazási költségek - ha külföldi a munkavégzés helye

Kérdés: Van-e olyan törvényi rendelkezés, amely előírja, hogy a munkáltató az első kiutazást (pl. Németországba) köteles kifizetni a munkavállalónak? Ha van ilyen szabály, mekkora ez az összeg?
Részlet a válaszból: […]munkavállalónak a külföldi munkavégzési helyre történő első kiutazás költségét megtéríteni. Ennek mértékét a törvény nem határozza meg, illetve nem limitálja egy meghatározott összegben, ebből következően a teljes költségét meg kell téríteni a munkavállalónak. A kiutazással járó költség ugyanis a munkavállalónál indokoltan merül fel a munkaviszony teljesítésével összefüggésben. A munkavállaló azonban az együttműködési kötelezettségének, valamint az adott helyzetben általában elvárható magatartás követelményének megfelelően [Mt. 6. § (1)-(2) bek.] nem követelheti az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3663

5. találat: Különböző mértékű költségtérítés

Kérdés: Vállalatunk 15 Ft/km munkába járás költségtérítést fizet minden munkavállaló számára, akik nem tudják tömegközlekedéssel megoldani a napi munkába járást. Ezenfelül minden érintett dolgozó részére fizetünk adóköteles munkábajárás-térítést is, az adómentes költségtérítéssel megegyezően kilométeralapon. Az adóköteles költségtérítésként adott összeg tekintetében köthetünk-e eltérő összegről szóló megállapodást a munkavállalókkal?
Részlet a válaszból: […]azaz legalább 9 Ft, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó döntés alapján legfeljebb 15 Ft adómentes költségtérítés jár (39/2010. Korm. rendelet 4. §). Az ezt meghaladó mértékű (és így adóköteles) költségtérítés körében a munkáltató szintén mérlegelési jogkörben dönthet, hogy azt adja-e, és milyen mértékben, illetve feltételekkel.A munkáltató mérlegelési jogkörében hozott döntésével szemben igény abban az esetben érvényesíthető, ha a munkáltató a döntésének kialakítására irányadó szabályokat megsértette [Mt. 285. § (3) bek.], azaz ha a döntés rendeltetésellenes volt (Mt. 7. §), vagy az egyenlő bánásmód követelményébe [Mt. 12. § (1) bek.] ütközött. Munkajogi szempontból lényeges, hogy a költségtérítésnek valóban valamely költség megtérítését kell szolgálnia, különben munkajogi tekintetben munkabérnek minősül - azaz annál magasabb összeget adni kilométerenként,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3523

6. találat: Utazási költségtérítés elszámolása

Kérdés: Az utazási költségtérítés szabályai alapján a munkáltató a bérlet, illetve menetjegy 86%-ának térítése helyett, a meghatározott feltételek fennállása esetén, az Szja-tv. szerinti költségtérítést (9-15 Ft/km) biztosítja a dolgozó részére, a gépkocsival történő munkába járáshoz. Ez a lehetőség kiterjed a lakcímkártyával igazolt, gépkocsival történő hazautazásra is (havonta 4 alkalommal)? Ha a munkavállaló kedvezményes menetjegyre jogosult a tömegközlekedésnél, akkor a munkáltató e kedvezményes jegy árának 86%-át téríti, vagy kötelező teljes árú jegyet váltania a munkavállalónak?
Részlet a válaszból: […]költségtérítést is biztosíthatja a munkavállaló számára, a gépkocsival történő munkába járáshoz. Mivel a hazautazás költségeinek megtérítéséről is a 3. § rendelkezik, ez az alternatív elszámolás erre az esetre is lehetséges, ugyanazon feltételekkel. A munkáltató nemcsak a teljes árú jegyet térítheti meg, hanem a költségek elszámolásához figyelembe vehető a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai kedvezménnyel csökkentett árú bérletet vagy menetjegyet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3414
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Hazautazás költségtérítése

Kérdés: Milyen mértékű utazási kedvezmény és hány alkalommal illeti meg a multinacionális vállalatnál dolgozó munkavállalót állandó lakhelye és munkahelyének városa közötti utazásnál?
Részlet a válaszból: […]a 39/2010. Korm. rendelet megállapítja: a munkavállaló költségtérítésre jogosult a hazautazására, azaz a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer - az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer - a lakóhelyre történő oda- és visszautazásra [2. § c) pont]. Ebből következően a munkavállaló egy hónapban jellemzően 4 alkalommal kérhet költségtérítést.A költségtérítés mértéke a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a, legfeljebb azonban havonta a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden év január 25-ig a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2918

8. találat: Utazási költségtérítés a gépjármű-üzembentartónak

Kérdés: Védőnő vagyok, és a két csatolt községben végzett munkámat csak személygépkocsival tudom ellátni. A jármű üzembentartójaként (a tulajdonos a bátyám) jár-e a kiküldetés költségtérítése? Illetve jár-e munkába járás költségtérítése (9 Ft/km)?
Részlet a válaszból: […]várhatja el, hogy harmadik személy (a személygépkocsi tulajdonosa) viselje a költségeket. Ha a személygépkocsi használata a munkakör ellátásához nem szükséges, a munkáltatót ez esetben is terheli költségtérítési kötelezettség: ekkor a tömegközlekedési eszközök igénybevételének díját köteles megfizetni.Ehhez nem feltétlenül kapcsolódik kiküldetési költségtérítés (napidíj). Ha a munkaszerződésben munkavégzési helyként nagyobb földrajzi egység (pl. járás, megye területe) van feltüntetve, nem minősül a munkahelytől eltérő helyen végzett munkának a két csatolt községben történő munkavégzés.Ami a munkába járás költségtérítését illeti: a 39/2010. Korm. rendelet alapján ez akkor terheli a munkáltatót, ha a munkavégzés helye (a munkáltató telephelye) és az Ön lakó- vagy tartózkodási helye egymástól eltérő helységben van. A költségtérítés a napi munkába járásra és a hétvégi hazautazásra terjed ki. Ennek egyik módja az igénybe vett személygépkocsihoz kapcsolódó költségtérítés. A 39/2010. Korm. rendelet 6. §-a szerint azonban ezt - a teljes árú vagy utazási kedvezménnyel érintett bérlet vagy menetjegy árának 86%-a térítése helyett - akkor kell fizetnie a munkáltatónak, ha- a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2842
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Utazási költségtérítés távmunkásoknak

Kérdés: Társaságunk adminisztratív területen több távmunkást foglalkoztat, akik otthonról dolgoznak. Ugyanakkor, ritka alkalmakkor nekik is meg kell jelenniük a cég központjában, például továbbképzések, értekezletek esetén. Kérdésünk, hogy ilyenkor hogyan kell elszámolni nekik az utazási költségeiket: ez kiküldetésnek vagy munkába járásnak minősül? Vagy a távmunkásoknak (mivel nincs is munkavégzési helyük) nem is járhat a munkába járásra költségtérítés?
Részlet a válaszból: […]szerepel a szerződésben), akkor az ettől eltérő minden munkavégzési helyre való utazás kiküldetés, amiért az ennek megfelelő (teljes, illetve a mindenkori adószabályok szerinti) költségtérítés jár (Mt. 53. §). Így ez a szabály lesz alkalmazandó, amikor az egyébként irányadó otthoni munkahelyéről kivételesen be kell mennie a cégközpontba.A fentieket erősíti meg a 2006/15. sz. Adózási kérdés, amely szerint, amennyiben a dolgozó szerződésben rögzített munkavégzési helye a lakóhelye is egyben, akkor minden, nem a lakóhelyen - az említett szerződéssel összefüggésben - végzett tevékenység az Szja-tv. 3. §-ának 11. pontja alapján kirendelésnek minősül. Az előbbiek alapján kirendelésnek minősül, ha a lakóhelyén távmunkát végző munkavállaló a lakóhelyéről a munkáltató telephelyére utazik. Nem kizárt, hogy a távmunkás a munkába járás költségeinek megtérítésére is jogosult legyen. Ez akkor lehetséges,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2610

10. találat: Munkába járás költségeinek megtérítése

Kérdés: Néhány munkavállalónk vidékről jár be a munkahelyére, többnyire tömegközlekedéssel. Kötelező-e megtérítenünk utazási költségeiket, illetve felhívni arra a figyelmüket, hogy ilyet igényelhetnek? Mi a helyzet akkor, ha visszamenőlegesen bejelentik az igényüket a költségtérítésre, egyáltalán megtehetik-e?
Részlet a válaszból: […]kérelemre, igénybejelentésre köteles fizetni a költségtérítést. Az Mt. 51. §-ának (2) bekezdése továbbá kimondja: a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. A kérdésben foglalt esetben mindezt a 39/2010. Korm. rendelet írja elő a munkáltatónak. A munkaviszony létesítésekor pedig a munkáltatónak óhatatlanul rá kell kérdeznie, hogy hol van a munkavállaló lakóhelye (tartózkodási helye), ebből nyomban megállapítható, kell-e fizetnie a 39/2010. Korm. rendelet szerinti költségtérítést. Ebből következően nem a munkáltatói figyelemfelhívásra történő igénybejelentés alapján jár az utazási költségtérítés a munkavállalónak.Ennek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2432
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 37 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést