Keresés eredménye

32 találat a megadott utazási költségtérítés tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Utazási költségtérítés elszámolása
Kérdés: Az utazási költségtérítés szabályai alapján a munkáltató a bérlet, illetve menetjegy 86%-ának térítése helyett, a meghatározott feltételek fennállása esetén, az Szja-tv. szerinti költségtérítést (9-15 Ft/km) biztosítja a dolgozó részére, a gépkocsival történő munkába járáshoz. Ez a lehetőség kiterjed a lakcímkártyával igazolt, gépkocsival történő hazautazásra is (havonta 4 alkalommal)? Ha a munkavállaló kedvezményes menetjegyre jogosult a tömegközlekedésnél, akkor a munkáltató e kedvezményes jegy árának 86%-át téríti, vagy kötelező teljes árú jegyet váltania a munkavállalónak?
Részlet a válaszból: […]járáshoz. Mivel a hazautazás költségeinek megtérítéséről is a 3. § rendelkezik, ez az alternatív elszámolás erre az esetre is lehetséges, ugyanazon feltételekkel. A munkáltató nemcsak a teljes árú jegyet térítheti meg, hanem a költségek elszámolásához figyelembe vehető a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3414
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2. találat: Hazautazás költségtérítése
Kérdés: Milyen mértékű utazási kedvezmény és hány alkalommal illeti meg a multinacionális vállalatnál dolgozó munkavállalót állandó lakhelye és munkahelyének városa közötti utazásnál?
Részlet a válaszból: […]munkahelyről legfeljebb hetente egyszer - az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer - a lakóhelyre történő oda- és visszautazásra [2. § c) pont]. Ebből következően a munkavállaló egy hónapban jellemzően 4 alkalommal kérhet költségtérítést.A költségtérítés mértéke a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának legalább 86%-a, legfeljebb azonban havonta a foglalkoztatáspolitikáért[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2918
3. találat: Utazási költségtérítés a gépjármű-üzembentartónak
Kérdés: Védőnő vagyok, és a két csatolt községben végzett munkámat csak személygépkocsival tudom ellátni. A jármű üzembentartójaként (a tulajdonos a bátyám) jár-e a kiküldetés költségtérítése? Illetve jár-e munkába járás költségtérítése (9 Ft/km)?
Részlet a válaszból: […]költségtérítési kötelezettség: ekkor a tömegközlekedési eszközök igénybevételének díját köteles megfizetni.Ehhez nem feltétlenül kapcsolódik kiküldetési költségtérítés (napidíj). Ha a munkaszerződésben munkavégzési helyként nagyobb földrajzi egység (pl. járás, megye területe) van feltüntetve, nem minősül a munkahelytől eltérő helyen végzett munkának a két csatolt községben történő munkavégzés.Ami a munkába járás költségtérítését illeti: a 39/2010. Korm. rendelet alapján ez akkor terheli a munkáltatót, ha a munkavégzés helye (a munkáltató telephelye) és az Ön lakó- vagy tartózkodási helye egymástól eltérő helységben van. A költségtérítés a napi munkába járásra és a hétvégi hazautazásra terjed ki. Ennek egyik módja az igénybe vett személygépkocsihoz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2842
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4. találat: Utazási költségtérítés távmunkásoknak
Kérdés: Társaságunk adminisztratív területen több távmunkást foglalkoztat, akik otthonról dolgoznak. Ugyanakkor, ritka alkalmakkor nekik is meg kell jelenniük a cég központjában, például továbbképzések, értekezletek esetén. Kérdésünk, hogy ilyenkor hogyan kell elszámolni nekik az utazási költségeiket: ez kiküldetésnek vagy munkába járásnak minősül? Vagy a távmunkásoknak (mivel nincs is munkavégzési helyük) nem is járhat a munkába járásra költségtérítés?
Részlet a válaszból: […]adószabályok szerinti) költségtérítés jár (Mt. 53. §). Így ez a szabály lesz alkalmazandó, amikor az egyébként irányadó otthoni munkahelyéről kivételesen be kell mennie a cégközpontba.A fentieket erősíti meg a 2006/15. sz. Adózási kérdés, amely szerint, amennyiben a dolgozó szerződésben rögzített munkavégzési helye a lakóhelye is egyben, akkor minden, nem a lakóhelyen - az említett szerződéssel összefüggésben - végzett tevékenység az Szja-tv. 3. §-ának 11. pontja alapján kirendelésnek minősül. Az előbbiek alapján kirendelésnek minősül, ha a lakóhelyén távmunkát végző munkavállaló a lakóhelyéről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2610
5. találat: Munkába járás költségeinek megtérítése
Kérdés: Néhány munkavállalónk vidékről jár be a munkahelyére, többnyire tömegközlekedéssel. Kötelező-e megtérítenünk utazási költségeiket, illetve felhívni arra a figyelmüket, hogy ilyet igényelhetnek? Mi a helyzet akkor, ha visszamenőlegesen bejelentik az igényüket a költségtérítésre, egyáltalán megtehetik-e?
Részlet a válaszból: […]munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. A kérdésben foglalt esetben mindezt a 39/2010. Korm. rendelet írja elő a munkáltatónak. A munkaviszony létesítésekor pedig a munkáltatónak óhatatlanul rá kell kérdeznie, hogy hol van a munkavállaló lakóhelye (tartózkodási helye), ebből nyomban megállapítható, kell-e fizetnie a 39/2010. Korm. rendelet szerinti költségtérítést. Ebből következően nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2432
6. találat: Gépkocsihasználat és utazási költségtérítés
Kérdés: Munkaköri autó esetén (ha a magánhasználat üzemanyagköltségét a munkáltató téríti), a munkavállaló részére téríthető-e a 86%-os vonat- vagy buszbérlet munkába járásra?
Részlet a válaszból: […]járhat, de csak ha a munkáltató erre is kiterjeszti a költségtérítést, valamint- 2015. augusztus 1-jétől akkor is, ha a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van.Ha a fenti esetek valamelyike áll fenn, akkor a térítés módja kétféle lehet:- általános szabály szerint a vasúti, távolsági vagy elővárosi vonat, HÉV, autóbusz, hajó vagy kompjegy, bérlet 86%-a, de mindig csak elszámolás esetén. Ha a munkavállaló nem tud bemutatni jegyet vagy bérletet, illetve erről számlát, akkor nem jár;- kivételesen a saját gépkocsival való munkába járás esetén kilométerenként 9 Ft-ot [Szja-tv. 25. § (2) bekezdés], de csak ha tömegközlekedési lehetőség nincs, vagy az csak hosszú (magának az utazásnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2399
7. találat: Hazautazás költségeinek megtérítése
Kérdés: A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítéssel kapcsolatban olyankor is köteles a munkáltató megtéríteni a jegy árának legalább 86%-át, ha a munkavállalónak Pesten van ideiglenes lakcíme, és életvitelszerűen ott is tartózkodik, csak hétvégén utazik az állandó (nem budapesti) lakcímére?
Részlet a válaszból: […]rendelet 2. § d) pont].Amennyiben a munkavállaló életvitelszerűen Budapesten lakik - függetlenül attól, hogy nem ez a bejelentett lakóhelye -, hazautazásként nem vehető figyelembe a vidéki, bejegyzett állandó lakóhelyére történő utazás, így arra vonatkozóan költségtérítés sem illeti meg a munkáltatótól. Költségtérítési igénye a hazautazásra csak akkor lehetne, ha a budapesti lakóhelye a 39/2010. Korm. rendelet szerint csak tartózkodási hely lenne, azaz abban a munkavállaló - lakóhelye végleges elhagyásának szándéka nélkül - munkavégzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2331
8. találat: Képzés költségeinek viselése és a díjazásra való jogosultság
Kérdés: 2015. februárban egy hétig (hétfőtől péntekig) a munkáltató által szervezett tanfolyamon kellett részt vennem Budapesten, ami nem szerepel a munkaszerződésemben mint munkavégzési hely. A képzés során az utazási idő a munkaidő-beosztás szerinti munkaidőn kívülre esett. A munkáltató csak a hétfői odautazást, illetve a pénteki hazautazást fizette ki, de én mindennap hazautaztam vonattal, majd másnap vissza a képzésre. A munkáltató nem tájékoztatott, hogy szállást igényelhetek. Jár-e nekem munkabér az utazással eltöltött időre, tekintettel arra, hogy én szállást a munkáltatótól nem kértem és nem is kaptam?
Részlet a válaszból: […]függetlenül ebben az esetben is irányadó, hogy a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel [Mt. 51. § (2) bek.]. Tehát, a képzés helyszíne és a lakó- vagy tartózkodási hely közötti utazás költségeit kell megtérítenie mindennap, vagy megfelelő szállást biztosítania a képzés helyszínén a saját költségére. A munkavállaló azonban nem kötelezhető a szállás igénybevételére, így választása szerint minden képzési napon hazautazhat, mely esetben akkor is kötelező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2266
9. találat: Utazási költségtérítés - lakóhelytől munkahelyig
Kérdés: A 39/2010. Korm. rendelet értelmében hazautazásnak számít a munkahelyről legfeljebb hetente egyszer - az általános munkarendtől eltérő munkaidő-beosztás esetén legfeljebb havonta négyszer - a lakóhelyre történő oda- és visszautazás. A munkáltató által fizetett hazautazással kapcsolatos költségtérítés a bérlettel vagy menetjeggyel való elszámolás ellenében azok árának 86%-a, legfeljebb havonta 2014-ben 35 200 forint. Mi a teendő abban az esetben, ha a munkavállaló csak a lakóhelyétől 15 km-re lévő városig tud eljutni tömegközlekedéssel, oda pedig autóval kell érte beutazni, mert tömegközlekedési lehetőség nincs? Fizethető-e ebben az esetben hazautazás, hiszen a lakóhelyéig a munkavállaló nem tud eljutni tömegközlekedéssel?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló él, illetve amelyben életvitelszerűen lakik" [39/2010. Korm. rendelet 2. § d) pont].Noha a 39/2010. Korm. rendelet a lakás címét nevezi lakóhelynek, a valóságban igen ritkák azok a lakáscímek, ahol éppen megáll a vasút, távolsági autóbusz, HÉV, hajó vagy komp. A leggyakrabban a megállótól gyalog, helyi tömegközlekedéssel vagy privát közlekedési eszközzel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1945
Kapcsolódó tárgyszavak:
10. találat: Munkába járás költségének elszámolása
Kérdés: Munkavállalónk a munkavégzés helyétől eltérő lakhellyel rendelkezik. Napi munkába járását helyközi autóbuszjárattal oldja meg, amit a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 86%-ban megtérítünk. Mivel bejárása több átszállással történik, ezért munkavállalónk a jövőben úgy szeretne munkába járni, hogy egy nagyobb településre személygépkocsival utazna be, majd azt követően helyközi buszjárattal folytatná utazását. Fizethetjük számára a 9 Ft/km benzinköltséget, majd a 86%-os helyközi autóbuszjáratot? A rendelet meglátásunk szerint nem mondja ki egyértelműen, hogy ne lehetne egyidejűleg kétféle költségfajtát téríteni, azonban az ellenkezőjét sem tartalmazza.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1776
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 32 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés