Hivatali út vagy kiküldetés

Kérdés:

Az Eszjtv., a Kjt. vagy az Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló esetében mit lehet "hivatali útnak" vagy mit lehet "kiküldetésnek" tekinteni? Hogyan lehet megkülönböztetni a "hivatali utat" a "kiküldetéstől"?

Részlet a válaszából: […] ...a belföldi kiküldetés időtartamára a munkavállalónak többletköltségei fedezetére – jogszabály alapján – költségtérítés (napidíj) jár. A napidíj számlával (egyszerűsített számlával) igazolt összegként vagy napi ötszáz forintnyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Költségtérítés polgármesternek, jegyzőnek és közalkalmazottnak

Kérdés:

Mivel egymásnak ellentmondó információkat kaptam, érdeklődnék, hogy akár köztisztviselőről, akár közalkalmazottról legyen szó, vagy polgármestert, jegyzőt érintően, kell-e számfejteni a munkába járás költségét vagy a kiküldetést?

Részlet a válaszából: […] ...köztisztviselőnek az élelmezésével kapcsolatos többletköltségei fedezetére, a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (napidíj) jár; ezen túlmenően a munkáltató köteles a köztisztviselő részére megfizetni a kiküldetés során felmerülő szükséges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Polgármester – társadalmi megbízatásban

Kérdés:

A Kttv. 225/K. §-ának (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester nem jogosult jubileumi jutalomra, napidíjra, valamint az egyéb juttatásokra. Ezenfelül további szabályozás nincs. Jogosult-e szabadságra, illetve szükséges-e részére valamilyen feladatköri vagy munkaköri leírás, illetve a munkaidő meghatározása?

Részlet a válaszából: […] ...kell a társadalmi megbízatású polgármesterre azzal, hogy a társadalmi megbízatású polgármester nem jogosult jubileumi jutalomra, napidíjra, valamint az egyéb juttatásokra [Kttv. 225/K. § (5) bek.]. Így annak ellenére, hogy a társadalmi megbízatású...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Költségtérítés – a munkaszerződéstől eltérő helyre utazás

Kérdés: Egy vidéki városban székhellyel rendelkező cég budapesti irodájába vettek fel, a munkaszerződésem alapján a munkavégzésem helye Budapest. Saját autómmal heti rendszerességgel járok a vidéki székhelyre, munkaügyben. Felvételemkor a cégvezető biztosított arról, hogy ezeket az utazásokat elszámolják, csak rögzítsem a kiküldetési rendelvénybe, viszont amikor leadtam a kiküldetési rendelvényeimet, azt a tájékoztatást kaptam, hogy ilyen térítés nincs.
Részlet a válaszából: […] ...hivatalos kiküldetésben lévő munkavállalónak többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (napidíj) jár, számlával való elszámolás alapján vagy átalányként, napi 500 Ft összegben. Nem számolható el napidíj, ha a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Kiküldetésen lévő munkavállalók minimális bérszintje

Kérdés: Néhány munkavállalónkat 90 napnál kevesebb időre Norvégiába küldjük dolgozni, ahol egy szolgáltatási szerződés teljesítése érdekében végeznek munkát úgy, hogy közben a mi alkalmazottaink maradnak. Egyes esetekben az általunk adott útmutatás szerint dolgoznak, más esetben viszont kinti irányítás alatt. A kinttartózkodás idejére napidíjat, szállást és autóhasználatot kapnak. Figyelembe kell-e venni a kinti munkabéreket, ha igen, akkor a minimálbért, vagy a szakmában használt azonos munkakörben dolgozók bérét, és ha ez utóbbit, akkor annak összegét honnan lehet megismerni?
Részlet a válaszából: […] A tényállás tekintetében a 96/71/EK irányelv rendelkezéseiből szükséges kiindulni, noha teljesen pontos választ a norvég munkajogi szabályozás ismeretében lehetséges csak adni. A 96/71/EK irányelv arra a tagállamban letelepedett vállalkozásra alkalmazandó, amely a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 6.

Utazás az ügyfelek között – munkaidő és költségtérítés

Kérdés: Meg kell-e térítenie a munkáltatónak az egyik ügyféltől a másik ügyfélhez történő utazás költségeit? A cég dolgozói a munkáltató által biztosított céges gépjárművel az egyik ügyféltől a másik ügyfélig olykor 100-150 km-t is megtesznek egy napon belül. Egy nap több ügyfélhez is el kell utazniuk a szerelő kollégáknak. A gépkocsit a munkáltató üzemelteti, beleértve az üzemeltetési költségeket is (pl. benzin). Kötelező-e a munkáltatónak valamilyen költségtérítés jellegű juttatással a két munkavégzési hely közötti odautazás költségeit megtéríteni a munkavállaló részére?
Részlet a válaszából: […] ...helyén a munkáltató nem biztosítja -, többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára költségtérítés (a továbbiakban: napidíj) jár, ami számlával, egyszerűsített számlával igazolt összegként vagy költségátalányként számolható el (437/2015. Korm...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 5.

Napidíj az építőiparban

Kérdés: Munkavállalóinknak egy induló munka alkalmával, rendszeresen kell majd kifejezetten a cég székhelyétől távolabb munkát teljesíteniük, az építőipari tevékenységből kifolyólag. Mennyi napidíjat kell fizetnünk, mi szabályozza ennek mértékét? Kell-e fizetni napidíjat, ha a kolléga az adott napon ott is kell, hogy aludjon a munkavégzés kapcsán? Kell-e napidíjat fizetni akkor, ha az indulástól a visszaérkezésig pontosan nyolc óra (vagy kevesebb idő) telik el?
Részlet a válaszából: […] ...belföldi hivatalos kiküldetésben lévő munkavállalónak többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára költségtérítés (napidíj) jár. Ennek részletes szabályait a 437/2015. Korm. rendelet határozza meg. E szerint a napidíj számlával, egyszerűsített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 16.

Kiküldetésre járó díjazás

Kérdés: Egyesített intézmény egyik telephelyén műszaki okok miatt nem lehet dolgozni, ezért a munkáltató elrendelt – több kerületi telephely közül – egy másik, ugyanabban a kerületben lévő telephelyen történő munkavégzést. Kiküldetésnek minősül-e ez a munkáltatói intézkedés, és milyen költségeket kell a munkáltatónak állnia? Például, aki egyébként sem munkába járás, sem munkaköri feladatok miatt nem kapott bérletet, annak most járna-e bérlet vagy jegy, ha a másik telephelyet csak tömegközlekedési eszközzel vagy autóval tudja megközelíteni?
Részlet a válaszából: […] ...a kiküldetés miatt a nála szokásos költségeken túlmenően indokolt és igazolt költségek merültek fel, azok megtérítését, ún. napidíjat kérhet. A napidíj megtérítése történhet tételesen, számla ellenében vagy legalább napi 500 Ft-os átalányként (437/2015....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Nemzetközi gépjárművezetőt megillető bér külföldi munkavégzés esetén

Kérdés: Milyen és mennyi bérre, illetve más juttatásra jogosult a nemzetközi gépkocsivezető? Megilleti-e az a mértékű bér és napidíj, amit a külföldi országok dolgozói kapnak, ha a munkáját folyamatosan csak az állampolgárságán kívüli országokban végzi?
Részlet a válaszából: […] ...nem feltétlenül azonos azzal, amit a külföldi országban ugyanilyen feladatot ellátó munkavállaló kap. Idetartozik viszont a munkabér és a napidíj is, kivéve ha azt a kiküldetés kapcsán ténylegesen felmerült költségek, mint például utazás, lakás és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 11.

Munkaszüneti napi munkavégzés ellentételezése

Kérdés: November 1-jén, munkaszüneti napon havibéres kollégánk külföldi kiküldetés keretében dolgozott (a távol-keleti partner akkor ért rá a megbeszélésre). A napidíjat természetesen megkapja arra a napra is. Ezen túl jár-e neki túlórapótlék vagy szabadság helyette, esetleg bármilyen ellentételezés?
Részlet a válaszából: […] Munkaszüneti napra rendes munkaidő külföldön történő munkavégzés okán beosztható [Mt. 102. § (2) bek.]. Ebben az esetben a munkavállaló a munkaszüneti napon történő munkavégzés miatt munkaszüneti napi pótlékra lesz jogosult, amely mértéke eltérő megállapodás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 27.
1
2
3