Keresés eredménye

7 találat a megadott munkaköri alkalmassági vizsgálat tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Külföldi munkaszerződés, magyarországi munkavégzés, munkaköri alkalmasság
Kérdés: Vannak olyan külföldi állampolgár kollégáink, akik Magyarországon laknak, és egy magyar cég irodáiban dolgoznak. Munkaszerződésük viszont egy külföldi céggel van, mely meghatározza, hogy a munkavégzés helye Magyarország. Mi a teendő ebben az esetben, a munkaköri foglalkozási alkalmasságuk témában? Rájuk a magyar jogszabályok vonatkoznak?
Részlet a válaszból: […]másik legyen irányadó. Ugyanakkor, az Mt. előírja, hogy ha a külföldi munkáltató - harmadik személlyel kötött megállapodás alapján - a munkavállalót Magyarország területén olyan munkaviszonyban foglalkoztatja, amelyre egyébként az Mt. hatálya nem terjed ki, a munkaviszonyra a munkavédelmi feltételek tekintetében a magyar jog szabályait kell alkalmazni, feltéve, hogy ez kedvezőbb a munkavállalóra, mint a munkaviszonyra egyébként irányadó jog [Mt. 295. § (1) bek. e) pont és (5) bek.]. Így a magyar[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3360
2. találat: Munkaköri alkalmassági vizsgálat egyszerűsített foglalkoztatás esetén
Kérdés: Ha egyszerűsített foglalkoztatás körében alkalmazunk munkavállalókat, akkor esetükben is kötelező az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégeztetése?
Részlet a válaszból: […][33/1998. NM rendelet 2. § aa)-ab) pontjai, illetve c) pontja]. Ebből következően egyszerűsített foglalkoztatás esetén munkaköri alkalmassági vizsgálatot végeztetni általános szabály szerint nem kell. Ez alól kivételek a 33/1998. NM rendeletben meghatározott egyes munkakörök, illetve foglalkoztatási formák, ahol külön jogszabály szerint kell eljárni;[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3311
3. találat: Munkabérre való jogosultság - az egészségügyi alkalmasságot érintő orvosi vizsgálatok között
Kérdés: Kereskedelmi cégnél pénztárosként dolgozó munkavállaló gerincproblémák miatt harminc napot meghaladóan keresőképtelen állományba került. Nemrégiben azonban a kezelőorvos keresőképesnek nyilvánította. A munkáltató azonban a munkavállalót munkaköri alkalmassági vizsgálatra küldte, melyen az üzemorvos egészségügyileg alkalmatlannak minősítette, ezért a munkáltató nem foglalkoztatta, és munkabért sem fizetett a részére. A munkavállaló másodfokú vizsgálatot kért, ahol megállapítást nyert alkalmassága. A két vizsgálat közötti időszakra, melyben munkát nem végezhetett, a másodfokú döntés fényében megilleti-e díjazás a munkavállalót?
Részlet a válaszból: […]Ha a munkavállaló az egészségügyi állapota miatt nem képes ellátni a munkaköri feladatait, egészségügyi alkalmatlanságról beszélhetünk. Ezzel összefüggésben utalunk arra is, hogy a keresőképtelenség nem alapozza meg a munkaköri feladatokra való alkalmatlanságot (EBH2006. 1538.), tehát önmagában a gerincproblémák következtében előállt keresőképtelenség nem jelentheti azt, hogy valaki alkalmatlannak minősül az adott munkakör ellátására.A kérdésben felvetett tényállás szerint a munkavállalót a másodfokú vizsgálaton ugyan alkalmasnak minősítették, ám az ezt megelőző időben az alkalmatlanság elsőfokú megállapításától kezdődően nem foglalkoztatták, és nem is kapott munkabért erre az időszakra. A két vizsgálat közötti időszakra, mely szerint a munkavállaló az üzemorvosi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2279
4. találat: Munkaköri alkalmatlanság - ellentétes üzemorvosi és háziorvosi vélemény
Kérdés: Egyik dolgozónk szabász. Állómunkát végez, szabászgépet kezel. Vérnyomásprobléma miatt orvoshoz fordult. Az időszaki üzemorvosi vizsgálaton tájékoztatta a problémáról az üzemorvost, aki a leleteket átnézve kiadta az üzemorvosi vizsgálat eredményét, hogy az adott munkakör elvégzésére a munkavállaló alkalmatlan. Más munkakörben nem tudjuk foglalkoztatni, mert nincsenek üres álláshelyeink. A háziorvosa azonban azt mondta, ezzel a betegséggel nem írja ki táppénzre. Mit tehet ilyenkor a munkáltató, milyen kötelezettségei vannak?
Részlet a válaszból: […]megváltozott munkaképességű (fogyatékos) munkavállalók adottságaira a munkahelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni.A kérdésben leírt esetben a munkavállaló - a foglalkozás-egészségügyi orvos véleménye alapján - eredeti munkakörében keresőképtelen, a háziorvos - a munkaköri igénybevételt nem mérlegelő - véleménye szerint viszont keresőképes. A munkavállaló egészségi állapotának megfelelő másik munkakör kötelező felajánlását ilyen esetre az Mt. nem írja elő. Ha a munkáltató mérlegelés jogkörében megvizsgálva arra jut, hogy másik megfelelő munkakört felajánlani nem tud, vagy a munkakörülményeket nem tudja úgy módosítani, hogy a foglalkozás-egészségügyi szakvéleményben foglal­taknak megfeleljen, a munkáltató mindenképpen felmondással élhet. Esetünkben az Mt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2046
5. találat: Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat
Kérdés: Az egyik munkaerő-kölcsönző cég megszűnik, de egy másik, ugyancsak munkaerő-kölcsönző átveszi a dolgozókat, ugyanoda kölcsönzi ki őket. Kérdésem, hogy új munkaalkalmassági orvosi igazolásokat kell-e készíteni, ha a beosztás sem változik?
Részlet a válaszból: […]Egyrészt a kérdésben leírt változás munkáltatói jog­utódlásnak minősül. Az új kölcsönbe adó cég által átvett munkavállalói csoport ugyanis olyan gazdasági egységnek tekinthető (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja), amelyet jogügylet alapján vesz át a megszűnő kölcsönbe adótól, azonos gazdasági cél folytatása céljából. Ezért az érintett kölcsönzött munkavállalók munkaviszonya jogfolytonosan folytatódik az átvevő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. január 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1862
6. találat: Soron kívüli alkalmassági vizsgálat - a részvétel megtagadása
Kérdés: Munkavállalónk több mint egyéves betegség után tért vissza dolgozni. Cégünk foglalkozás-egészségügyi orvosa a jogszabályokkal összhangban soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatra kötelezte őt, de ő megtagadta a részvételt. Mit tehetünk ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]munkavállalót terhelő együttműködési kötelezettség is alátámasztja. Amennyiben a munkavállaló megtagadja a munkáltató utasítását, ezzel vétkesen megszegi a munkaviszonyból származó kötelezettségét, ez a magatartása azonban többféle munkajogi szankciót is maga után vonhat. A munkáltató az utasítási jogából következően ilyen esetben írásban figyelmeztetheti a munkavállalóját. Ezenfelül a munkáltató az Mt. 109. §-a alapján - a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek munkavállaló által történt vétkes megszegése esetén vele szemben - hátrányos jogkövetkezményeket is alkalmazhat. Ezek azonban az eljárási szabályok meghatározása mellett csak kollektív szerződésben állapíthatók meg. Ezért amennyiben nincs Önöknél kollektív szerződés, vagy van ugyan, de[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 867
7. találat: Hallgatói munkaviszony
Kérdés: Főiskolánk konferenciák szervezése, vizsgáztatásban való közreműködés és egyes kutatási részfeladatok teljesítése érdekében néhány hallgatót hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztat. Megítélésünk szerint a munkajogi szabályok betartása az esetek többségében "életidegen". Az Önök véleménye szerint a munkavégzés megkezdése előtt szükség van-e a hallgatók előzetes orvosi vizsgálatára? Jár-e az érintett hallgatók számára rendes szabadság vagy betegszabadság? Vonatkoznak-e rájuk a kötelező legkisebb munkabérre vonatkozó rendelkezések?
Részlet a válaszból: […]alpontja]. A 33/1998. NM rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a munkavégzés megkezdését megelőzően előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személy tekintetében. Figyelemmel arra, hogy a munkaviszonyban végzett munka is szervezett munkavégzésnek minősül, a hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgatók munkaviszonyában is be kell tartani a rendelet előzetes munkaköri alkalmasságra vonatkozó szabályait. Az Mt. 130. § (1) bekezdése kimondja, hogy a munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll. Az Mt. 137. § (1) bekezdése előírja, hogy a munkavállalót a betegsége miatti keresőképtelenség idejére - ide nem értve a társadalombiztosítási[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 684