Logopédus besorolása

Kérdés: Logopédus áthelyezéssel munkahelyet szeretne váltani, szintén logopédusként dolgozna. A jelenlegi munkahelyén 2 év gyakornoki időt kötöttek ki részére. Az új munkahelyén a kinevezésekor már rendelkezik a Pedagógus I. fokozathoz szükséges szakmai gyakorlattal. Kell-e továbbra is gyakornokként foglalkoztatni a logopédust az eredetileg kikötött időtartamig, vagy Pedagógus I. fokozatba sorolható?
Részlet a válaszából: […] ...valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus-munkakörben foglalkoztatottat kell a Gyakornok fokozatba besorolni, gyakornoki idő kikötése mellett. A szakmai gyakorlatba - többek között - beszámít a pedagógus munkakörben töltött idő [326/2013. Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.

Pedagógus gyakornok előresorolása

Kérdés: Pedagógus munkakörben gyakornokként foglalkoztatott dolgozó számára, akinek 2013. szeptember 1-jéig nem volt meg a két év gyakornoki ideje, három év gyakornoki idő lett előírva. A három év 2014 szeptemberében jár le. Neki kell gyakornoki vizsgát tennie? Mikor és hogyan történik az ő átsorolása a pedagógus I. fokozatba?
Részlet a válaszából: […] ...létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt. végrehajtási jogszabályának, a 138/1992. Korm. rendeletnek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Kjt. 22. §-a (5) bekezdésének értelmében a gyakornoki idő az F-H...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 7.

Alkalmatlan gyakornok közalkalmazotti foglalkoztatása

Kérdés: Egyik önkormányzati intézményünknél informatikus munkakörben foglalkoztattunk gyakornokot, akit a Kjt. előírásainak megfelelően minősítettünk. Minősítése "nem megfelelt" lett, aminek az lett a következménye, hogy el kellett küldenünk. Kizárja ez azt, hogy az önkormányzat akár az eredeti, akár más intézményében vele közalkalmazotti jogviszonyt létesítsen?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 22. § (15) bekezdése előírja, hogy a gyakornoki időlejártának hónapjában a közalkalmazottat minősíteni kell. A (16) bekezdésszerint pedig a közalkalmazotti jogviszony törvény erejénél fogva megszűnik, haa közalkalmazott "nem megfelelt" minősítést kap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 2.

Szakmai gyakorlat számítása a gyakornoki idő kikötéséhez

Kérdés: Alapfokú művészetoktatási intézményünk egyik kinevezendő közalkalmazottja gyakorlati idejébe beszámító idő tekintetében kérdezem, hogy a gyakornoki idő kikötéséről szóló kötelezettség alkalmazásakor a kétéves svájci általános iskolai tanári állásának ideje beszámításra kerülhet-e a szakmai gyakorlati idejébe? A tanárnővel május 1-jétől létesítenénk határozatlan idejű jogviszonyt.
Részlet a válaszából: […] ...a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbetörténő határozatlan időre szóló kinevezés esetén a gyakornoki idő kikötésekötelező, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolaivégzettséget és szakképzettséget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.

Magasabb vezető közalkalmazott pályakezdőként

Kérdés: Lehet-e egy szálláshely szolgáltatására, konferenciák lebonyolítására irányuló tevékenységet végző önkormányzati költségvetési intézményben intézményvezető (kinevezett magasabb vezető) az a személy, aki a pályázati feltételeknek megfelel ugyan, de pályakezdőnek minősül? Megítélésünk szerint a Kjt. ezt nem zárja ki. Vajon helyes-e a vélekedésünk?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt. 22. § (1)bekezdése akként rendelkezik, hogy a gyakornoki idő kikötése az E-H fizetésiosztályba sorolt, a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggőmunkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés esetén - ideértve azilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Gyakornoki idő kikötése

Kérdés: Intézetünk két fő számára hirdetett meg pályázatot: egyiküket határozott idejű, másikukat pedig határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban kívánjuk foglalkoztatni. Az azonos végzettségű, pályakezdőként szakmai gyakorlattal nem rendelkező pályázók közül csak a határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatandó közalkalmazott tekintetében van lehetőség a gyakornoki idő megállapítására, vagy erre sor kerülhet a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony esetében is?
Részlet a válaszából: […] ...összefüggő munkakörbe történőhatározatlan időre szóló kinevezés esetén - ideértve az ilyen tartalmúáthelyezést is - a gyakornoki idő kikötése kötelező, ha a közalkalmazott nemrendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.