Óvodatitkár átsorolása

Kérdés: A dolgozó 2018. szeptember 1-jétől áll közalkalmazotti jogviszonyban nálunk óvodatitkár munkakörben, besorolása jelenleg: D/7. Ezen jogviszonyát megelőzően rendelkezik 11,5 év munkaviszony jellegű jogviszonnyal és 3,5 év közalkalmazotti jogviszonnyal. A dolgozó 2021. június 30-ával szerzett szlovák óvodapedagógus-diplomát, melyről a honosítási határozatot az Oktatási Hivatal 2021. október 28-án állította ki. A fentiek ismeretében mikor járunk el helyesen: ha 2021. július 1-jétől vagy 2021. november 1-jétől soroljuk át a dolgozót, illetve Gyakornoki fokozatba kell-e átsorolni a dolgozót, vagy közalkalmazotti jogviszonyait figyelembe véve Pedagógus I/3-ba?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 65. §-a (9) bekezdésének b) pontja a pedagógus-előmenetel szabályait alkalmazni rendeli a nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben, pedagógus-szakképzettséggel, óvónői szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatottak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Pedagógus besorolása a "hatéves szabály" alapján

Kérdés: Önkormányzatunk óvodájába óvodapedagógust szeretnénk felvenni, aki 2020-ban szerezte meg a diplomáját, előtte 11 évet vállalkozói szférában dolgozott. A hat évet meghaladó bármely munkaviszonyt figyelembe kell venni? Gyakornok vagy pedagógus I. fokozatba kell besorolni?
Részlet a válaszából: […] A 326/2021. Korm. rendelet 6. §-ának (3) bekezdése értelmében, ha a pedagógus-munkakörre foglalkoztatási jogviszonyt létesítő személy-nem rendelkezik az (1)-(2) bekezdés szerint számított egy vagy két év szakmai gyakorlattal,-de bármely más munkakörben, vagy részben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 2.

Besorolás óvodapedagógus-diploma megszerzésére tekintettel

Kérdés: A dolgozó 2019. augusztus 26-a óta dolgozik pedagógiai asszisztensként (besorolása C/2, 2022. január 1-jén változna C/3-ra), és ezt megelőzően 2,5 évet dolgozott még óvodában közalkalmazottként, illetve 4 hónapot más területen munkaviszonyban. 2021. június 14-én szerzett óvodapedagógus-diplomát, így óvodapedagógus-munkakörben kívánja az intézmény tovább foglalkoztatni. Abesorolását illetően helyesen járunk-e el az esetében, ha gyakornoki fokozatba soroljuk (hiszen átkerül a pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá), és mivel van szakmai gyakorlata, de 6 év munkaviszonnyal nem rendelkezik, ezért 6 hónap gyakornoki időt kötnénk ki számára? A korábbi besorolása "magasabb" (C/2), ezért esetleg őt PedI/2-be kellene besorolni, minősítő vizsga nélkül? Melyik besorolás a helyes?
Részlet a válaszából: […] Levelükben nem írják, pontosan mikortól kívánják a pedagógiai asszisztensük kinevezését óvodapedagógus-munkakörre módosítani, ezért vélelmezzük, hogy 2021. szeptember 1-jétől kerülne erre sor. Válaszunkat az Önök által megadott adatok alapján fogalmazzuk meg. Az érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Besorolás pedagógus I. fokozatba

Kérdés: Január 1-jétől alkalmaznánk egy óvodapedagógust. 2020. november 30-ig óvodapedagógus munkakörben állt munkaviszonyban, ebből két évet óvodapedagógus-képzés abszolutóriuma alapján, majd öt hónapot a 2020 júniusában megszerzett diplomás óvodapedagógus végzettsége alapján. Korábban három évig pedagógiai asszisztensi munkát végzett óvodában, továbbá rendelkezik két év olyan pedagógiai asszisztensi munkával töltött idővel is, amit családi napköziben dolgozott le. Korábbi munkáltatója őt gyakornokként sorolta be, de a 2020 novemberében esedékes minősítésére már nem került sor. Mentesülhet-e a kötelező minősítés alól, és besorolható-e pedagógus I. fokozatba?
Részlet a válaszából: […] Pedagógus I. fokozatba minősítés nélkül az sorolandó, aki – akár rendelkezik valamennyi, de két évet el nem érő szakmai gyakorlatként elismerhető idővel, akár nem – a munkaviszonya vagy közalkalmazotti jogviszonya létesítésének időpontjában rendelkezik legalább hat év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Óvodatitkár besorolása és múltbeli jogviszonyai

Kérdés: Besorolással kapcsolatban kérdezzük: A közalkalmazottat óvodatitkár munkakörben szeretnénk foglalkoztatni önkormányzati óvodában, végzettsége óvónőképző szakközépiskola, 1988-ban szerezte.
Jogviszonyai:
- 1988. 06. 27. – 1991. 05. 31., óvónőként dolgozott,
- 1994. 01. 01. – 1996. 01. 23., óvónőként dolgozott,
- 2000. 07. 19. – 2011. 06. 30., kft.-nél állt munkaviszonyban.
Ezután is csak kft.-vel fennálló munkaviszonyok voltak. Besorolható-e az Nkt. hatálya alá középfokú pedagógus bérrel, vagy csak Kjt.-NOKS munkakör szerint?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 65. §-a (9) bekezdésének b) pontja szerint a pedagógus-előmenetelre vonatkozó szabályokat a nevelési-oktatási intézményben (pl. óvodában) nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel, óvónői szakképesítéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Nyelvvizsga nélküli diplomaszerzés hatása a pedagógusi gyakornoki időre

Kérdés: A 101/2020. Korm. rendelet 6. §-a kimondta, hogy aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól. Hogyan hat ki ez a szabály arra a pedagógus gyakornokra, akit nyelvvizsga hiányában átmeneti időre alkalmazhattunk? Hogyan alakul a minősítési kötelezettségük? Módosul-e a gyakornoki idejük?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdése szerint, ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, akkor legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Nyelvvizsga nélkül nem lehetséges az óraadói foglalkoztatás

Kérdés: Az Nkt. lehetővé teszi, hogy gyakornokként foglalkoztassunk olyan személyt, aki abszolutóriummal rendelkezik, és a pedagógusdiplomáját csak azért nem kapta még meg, mert hiányzik a szükséges nyelvvizsgája. Alkalmazhatunk-e ilyen személyt óraadóként is, megbízási szerződéssel?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdése kimondja, hogy amennyiben a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 16.

Gyakornok pedagógus – munkahelyváltás

Kérdés: Jelenleg első munkahelyemen pedagógusi gyakornoki időmet töltöm. Minősítésem 2021-ben lenne. Válthatok-e iskolát a gyakornoki időm alatt? Egy másik iskolába szeretnék átmenni, de nem tudom, hogy ez lehetséges-e.
Részlet a válaszából: […] A munkahelyváltást nem tiltja jogszabály, nem is tilthatja, hiszen ez már a kényszermunka tilalmába ütközne. A gyakornoki idő alatt más munkáltatónál történő elhelyezkedéssel kapcsolatosan a 326/2013. Korm. rendelet 2. §-ának (1)-(2) bekezdése irányadó, mely szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 16.

Óraadó pedagógus alkalmazása – nyelvvizsga nélkül

Kérdés: Az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdése lehetővé teszi, hogy ha nincs megfelelő jelentkező egy pedagógus-munkakörre, akkor gyakornokként alkalmazható legyen az az abszolutóriummal rendelkező pedagógus, akinek csak a nyelvvizsgája hiányzik a diplomájához. Ez vonatkozik-e az óraadóként történő foglalkoztatásra is?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 4. §-ának 21. pontja szerint óraadó az a pedagógus, aki megbízási szerződés keretében legfeljebb heti 14 órát vagy foglalkozást tart. Az Nkt. 66. §-a (1) bekezdésének a) pontja továbbá kimondja, hogy a köznevelésben az alkalmazás feltétele, hogy "az alkalmazott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Jubileumi jutalomra jogosító idő – a fizetés nélküli szabadság tartama

Kérdés: Jubileumi jutalom szempontjából beleszámít-e a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe a fizetés nélküli szabadság ideje, melyet a közalkalmazott külföldön tanulással vagy a munkáltató általi kiküldetésben töltött? A kiküldetés ideje alatt hasonló tevékenységet folytatott, mint a munkáltató székhelyén.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 78. §-ának (1) bekezdése szerint a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár. A figyelembe veendő közalkalmazotti jogviszony idejét a Kjt. 87/A. §-ának (1)-(2) és (5) bekezdései alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 14.
1
2
3