Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott gyakornoki idő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Logopédus besorolása

Kérdés: Logopédus áthelyezéssel munkahelyet szeretne váltani, szintén logopédusként dolgozna. A jelenlegi munkahelyén 2 év gyakornoki időt kötöttek ki részére. Az új munkahelyén a kinevezésekor már rendelkezik a Pedagógus I. fokozathoz szükséges szakmai gyakorlattal. Kell-e továbbra is gyakornokként foglalkoztatni a logopédust az eredetileg kikötött időtartamig, vagy Pedagógus I. fokozatba sorolható?
Részlet a válaszból: […]szakképzettséggel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus-munkakörben foglalkoztatottat kell a Gyakornok fokozatba besorolni, gyakornoki idő kikötése mellett. A szakmai gyakorlatba - többek között - beszámít a pedagógus munkakörben töltött idő [326/2013. Korm. r. 13. § (1) bekezdés a) pont], amellyel jelen esetben a logopédus rendelkezik. A Pedagógus I. fokozathoz szükséges feltételek közül a gyakorlati idő azonban csak az egyik.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2259
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Pedagógus gyakornok előresorolása

Kérdés: Pedagógus munkakörben gyakornokként foglalkoztatott dolgozó számára, akinek 2013. szeptember 1-jéig nem volt meg a két év gyakornoki ideje, három év gyakornoki idő lett előírva. A három év 2014 szeptemberében jár le. Neki kell gyakornoki vizsgát tennie? Mikor és hogyan történik az ő átsorolása a pedagógus I. fokozatba?
Részlet a válaszból: […]2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között kerül sor [Nkt. 97. § (19) bekezdés].A 326/2013. Korm. rendelet 36. §-ának (1) bekezdése szerint azonban a hatálybalépése (2013. szeptember 1.) előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt. végrehajtási jogszabályának, a 138/1992. Korm. rendeletnek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Kjt. 22. §-a (5) bekezdésének értelmében a gyakornoki idő az F-H fizetési osztályba tartozó (azaz főiskolai vagy annál magasabb szintű végzettséget igénylő) munkakörben három év, ezért került sor három év gyakornoki idő előírására. A 326/2013. Korm. rendelet idézett szabálya még azt is kimondja, hogy amennyiben a közalkalmazott a Kjt. és a 138/1992. Korm. rendelet gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezései alapján "megfelelt" minősítést kap, a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Ehhez az előrelépéshez tehát nem kell az Nkt. szerinti sajátos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1938

3. találat: Alkalmatlan gyakornok közalkalmazotti foglalkoztatása

Kérdés: Egyik önkormányzati intézményünknél informatikus munkakörben foglalkoztattunk gyakornokot, akit a Kjt. előírásainak megfelelően minősítettünk. Minősítése "nem megfelelt" lett, aminek az lett a következménye, hogy el kellett küldenünk. Kizárja ez azt, hogy az önkormányzat akár az eredeti, akár más intézményében vele közalkalmazotti jogviszonyt létesítsen?
Részlet a válaszból: […]munkáltató közalkalmazotti jogviszonyt létesítsen, még abban az esetben sem, ha a munkakör ugyanaz, mint amelyben a munkája nem volt megfelelő, illetve akkor sem, ha az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésének időpontja esetleg az előző megszűnését követő nap. (Ellenkező esetben a nem megfelelt gyakornok további karrierje ellehetetlenülne.) Ez a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó kérdés - természetesen a rendeltetésszerűségre ilyen esetben is figyelemmel kell lenni, a fenti rendelkezések célja ugyanis az, hogy lehetőleg szakmailag alkalmas, megfelelő munkavégzési képességgel és hozzáállással rendelkező személyek lássanak el közalkalmazotti munkakört. Ugyanakkor nincs szankciója annak, ha a munkáltató ismételten alkalmazza a nem megfelelően teljesítő volt gyakornokot. A Kjt. 21/A. § (4) bekezdéséből - amely a próbaidő kikötéséről szól - szintén következtetni lehet arra a lehetőségre, hogy korábban elküldött közalkalmazottal létesítenek ismét jogviszonyt. E szerint nem kell próbaidőt megállapítani az azonos felek közötti újabb kinevezés esetén,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1157

4. találat: Szakmai gyakorlat számítása a gyakornoki idő kikötéséhez

Kérdés: Alapfokú művészetoktatási intézményünk egyik kinevezendő közalkalmazottja gyakorlati idejébe beszámító idő tekintetében kérdezem, hogy a gyakornoki idő kikötéséről szóló kötelezettség alkalmazásakor a kétéves svájci általános iskolai tanári állásának ideje beszámításra kerülhet-e a szakmai gyakorlati idejébe? A tanárnővel május 1-jétől létesítenénk határozatlan idejű jogviszonyt.
Részlet a válaszból: […]időtartamú szakmai gyakorlattal. A Kjt. 22. § (3) bekezdése szerint a szakmai gyakorlat a Kjt. 87/A. § (1) bekezdésében és a (3) bekezdése a) pontjában felsorolt jogviszonyok, valamint a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban (így különösen vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló jogviszonyban, személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági viszonyban, egyéni cég személyesen közreműködő tagjaként, továbbá ügyvédi és egyéni vállalkozói tevékenység során) szerezhető meg. Az említett szabályok alkalmazásakor figyelemmel kell lenni azon külföldön fennállt munkaviszony időtartamára is, amely alatt az illető a későbbi közalkalmazotti jogviszonyban betöltendő munkakörhöz szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel rendelkezett.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 680
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Magasabb vezető közalkalmazott pályakezdőként

Kérdés: Lehet-e egy szálláshely szolgáltatására, konferenciák lebonyolítására irányuló tevékenységet végző önkormányzati költségvetési intézményben intézményvezető (kinevezett magasabb vezető) az a személy, aki a pályázati feltételeknek megfelel ugyan, de pályakezdőnek minősül? Megítélésünk szerint a Kjt. ezt nem zárja ki. Vajon helyes-e a vélekedésünk?
Részlet a válaszból: […]fizetési osztályokon és fizetési fokozatokon alapuló illetményrendszere. A Kjt. 66/A. § (1) bekezdése értelmében a kinevezett vezető garantált illetménye ugyanis a vezetői illetményalap és a vezetői munkakör képzettségi osztályához tartozó szorzószám szorzatából áll. A kinevezett vezetői munkakört három képzettségi osztályba kell sorolni (középfokú képzettségi osztály, felsőfokú 1. és felsőfokú 2. képzettségi osztály); az egyes képzettségi osztályokhoz tartozó szorzószámokat pedig a Kjt. 3. számú melléklet tartalmazza [Kjt. 66/A. § (3)-(4) bek.]. Mivel a kinevezett vezetői munkakörök nem sorolhatók fizetési osztályokba, azok nem minősülhetnek "E-H fizetési osztályba sorolt" munkaköröknek, így a Kjt. 22. § (1) bekezdése sem vonatkozik a kinevezett vezetői munkakörökre. Ez alapján tehát nincs akadálya annak, hogy a kérdésben vázolt intézményben az intézményvezető akár pályakezdő is lehessen. Mindazonáltal annak érdekében, hogy választ kapjunk arra a kérdésre, vajon a konkrét esetben szükség van-e a magasabb vezetői munkakör betöltéséhez valamilyen szakmai gyakorlatra, az adott költségvetési intézményben foglalkoztatottak tekintetében irány­adó végrehajtási rendelet szabályait kell megvizsgálni. A szálláshely szolgáltatására, konferenciák lebonyolítására irányuló tevékenységet végző önkormányzati költségvetési intézményekben - mint egyéb szolgáltató tevékenységet végző költségvetési szervekben - foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára a 77/1993. Korm. rendeletet kell alkalmazni. Mivel e rendelet nem ír elő a magasabb vezetői kinevezéshez kapcsolódva a törvényben foglaltakon felül további feltételeket, megállapítható, hogy e pozíció betöltéséhez[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. február 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 597

6. találat: Gyakornoki idő kikötése

Kérdés: Intézetünk két fő számára hirdetett meg pályázatot: egyiküket határozott idejű, másikukat pedig határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban kívánjuk foglalkoztatni. Az azonos végzettségű, pályakezdőként szakmai gyakorlattal nem rendelkező pályázók közül csak a határozatlan idejű kinevezéssel foglalkoztatandó közalkalmazott tekintetében van lehetőség a gyakornoki idő megállapítására, vagy erre sor kerülhet a határozott idejű közalkalmazotti jogviszony esetében is?
Részlet a válaszból: […]tartalmú áthelyezést is - a gyakornoki idő kikötése kötelező, ha a közalkalmazott nem rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakképesítést igénylő, a három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal [Kjt. 22. § (1) bek.]. A Kjt. 22. § (6) bekezdésének a) pontja értelmében a gyakornoki idő megszűnik, ha a felek a határozatlan idejű jogviszonyt határozott idejűvé módosítják.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 352
Kapcsolódó tárgyszavak: