Közalkalmazotti jogviszonyban – időszámítás

Kérdés: Közalkalmazott besorolásához munkaviszonyként beszámítható-e az az időtartam, amikor közmunkásként volt foglalkoztatva a munkavállaló, főállású anyaként volt otthoni foglalkoztatott, valamint az ápolási díj folyósításának időtartama, ha nem állt jogviszonyban, ahonnan fizetés nélküli szabadságon lett volna?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazott fizetési fokozatának beszámításához a Kjt. 87/A. §-ában kifejezetten felsorolt jogviszonyok időtartama vehető figyelembe. Ezek között nem szerepel a Közfogl. tv. szerinti közfoglalkoztatási jogviszony, az így ledolgozott idők tehát nem számítanak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Ápolási díj folyósításának ideje

Kérdés: A közalkalmazotti besorolásnál figyelembe lehet venni azokat az időtartamokat, amikor a munkavállaló ápolási díjban részesült?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 87/A. §-a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időként a munkavégzésre irányuló egyes jogviszonyok idejét rendeli elismerni, melyeket részletesen felsorol. Az ápolási díj a Szoc. tv. 40. §-a szerint ugyanakkor a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.

Közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés megtámadása

Kérdés: Számításaim szerint 2014. augusztus 15-én megszereztem a negyvenéves szolgálati időt, így megállapodtam a munkáltatómmal, hogy közös megegyezéssel megszüntetjük a munkaviszonyom, hogy nyugdíjba mehessek. A nyugdíjfolyósító azonban arról tájékoztatott, hogy nincs meg a szükséges szolgálati időm, mert három gyerme­kemmel összesen kilenc évig voltam otthon, és így csak 31 évet dolgoztam ténylegesen. A határozatot megfellebbeztem, hiszen tudomásom szerint a negyven évbe a TGYÁS, a GYED és a GYES időtartama is beszámít. Viszont addig sem akartam ellátatlanul maradni, ezért megkerestem a korábbi munkáltatómat, hogy létesítsünk ismét munkaviszonyt. A munkáltatóm azonban nem hajlandó visszavenni. Tudni szeretném, hogy ha mégsem vagyok jogosult nyugdíjra, akkor rá tudom-e kényszeríteni a munkáltatót, hogy visszavegyen, hiszen ebben az esetben tévedtem, amikor azt hittem, hogy megvan a szükséges szolgálati időm.
Részlet a válaszából: […] A női munkavállalók az öregségi nyugdíjkorhatár elérése mellett, életkoruktól függetlenül jogosultak öregségi teljes nyugdíjra, amennyiben legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkeznek, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 13.

Nevelőszülői jogviszony és a szolgálati idő

Kérdés: A nevelőszülők speciális foglalkoztatási jogviszonya munkaviszonyként számít-e bele a nők 40 éves nyugdíjába, vagy csak szolgálati jogviszonynak számít?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 18. § (2b) bekezdése értelmében az életkortól függetlenül, 40 éves biztosítási idő alapján nőknek járó öregségi nyugdíjra jogosító időbe a következő idők számítandók be: keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 16.

Biztosításban töltött idő számítása a nők 40 év szolgálati idő utáni nyugdíjához

Kérdés: 1955-ben született nő az általános szabályok alapján számított 40 év szolgálati idővel rendelkezik. A 40 évből 3 év nappali tagozaton végzett főiskola, a többi munkaviszony. Ugyanakkor jelenleg nincs munkaviszonya, 3 éve őstermelői tevékenységet folytat. A tárgyévet megelőző évben őstermelői bevétele 800 000 Ft. A bevétel 20%-ának 4%-át egészségbiztosítási járulékként, 10%-át nyugdíjjárulékként befizeti. A 37 év munkaviszonyban töltött jogosultsági idő és a 3 év őstermelői tevékenység után jogosult lesz-e a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára? A 40 éves jogosultsági időbe teljes mértékben beszámít-e az őstermelői jogviszony?
Részlet a válaszából: […] A nők 40 éves szolgálati idővel, életkori feltételnek való megfelelés nélküli speciális nyugdíjjogosultságára a beszámítható idők tekintetében is speciális szabályokat állapít meg a Tny. 18. §-ának (2b) bekezdése. E szerint egyfelől a keresőtevékenységgel járó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 25.

Büntetés-végrehajtás területén dolgozó nő nyugdíjba vonulása

Kérdés: Hogyan számolódik a 40 éves szolgálati viszony? Ha a szolgálati időt a büntetés-végrehajtásban alkalmazott 1,2-szeres szorzóval állapítjuk meg, akkor 33 éves szolgálati viszonnyal rendelkezem. 48 éves vagyok, és van három gyermekem.
Részlet a válaszából: […]  A Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdései szabályozzák a nőkéletkortól független, 40 éves szolgálati idővel megszerezhető öregségi teljesnyugdíjra való jogosultságát. A 40 éves szolgálati idő számítására másszabályok vonatkoznak, mint a törvényes életkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 6.

GYES és ápolási díj melletti munkavégzés

Kérdés: GYES mellett 4 órában dolgozom. A munkaidőmön kívül vállalhatok-e helyettesítést? Ha tartósan beteg gyermekem után kapom a GYES-t, és letelte után ápolási segélyt kapnék, akkor mennyit dolgozhatok, és esetleg helyettesíthetek vagy túlórázhatok-e?
Részlet a válaszából: […]  A Cst. 20. § (1) bekezdésének a), illetve c) pontja szerinta GYES a saját háztartásában nevelt gyermeke 3. életévének, tartósan beteg,illetve súlyosan fogyatékos gyermeke 10. életévének betöltéséig illeti meg aszülőt. A GYES-ben részesülő szülő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.

Korengedményes nyugdíj vagy kedvezményes öregségi nyugdíj?

Kérdés: Iskolánk egyik tanárnője 1953. február 20-án született, rendelkezik 40 év szolgálati idővel. Kérelmet terjesztett elő, melyben kéri korengedményes nyugdíjba való vonulásához a munkáltatói hozzájárulást. Elutasítható-e ez azzal, hogy 40 éves jogviszonnyal való öregségi nyugdíjba vonulásra jogosult?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 18/A. § (1) bekezdése szerint az öregséginyugdíjkorhatár betöltését megelőzően előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultaz az 59. életévét betöltött, 1952-ben vagy 1953-ban született nő, aki legalább40 év szolgálati időt szerzett, és azon a napon, amelytől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Egyszerűsített foglalkoztatás és ápolási díj

Kérdés: Ápolási díjban részesülőt lehet-e foglalkoztatni egyidejűleg egyszerűsített foglalkoztatás keretében?
Részlet a válaszából: […] A Szoctv. 42. § (1) bekezdésének d) pontja szerint nemjogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha keresőtevékenységet folytat, ésmunkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órátmeghaladja. A Szoctv. 4. § (1) bekezdésének j) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Fizetés nélküli szabadság otthoni ápolásra – döntés mérlegelési jogkörben?!

Kérdés: A héten egyik közalkalmazottunk egy év fizetés nélküli szabadságot kérelmezett nővére, illetve külföldön élő fia ápolása céljából. Nővére vidéken, a közalkalmazott többi rokonával azonos városban él, míg a fia Németországban. Az ápolást a közalkalmazott Németországban, a fia lakcímén oldaná meg. A közalkalmazott orvosi igazolást is hozott, amely felsorolja egyrészt a nővér krónikus betegségeit, másrészt tartalmazza, hogy az asszony folyamatos ápolást és felügyeletet igényel. Az igazolást kiállító orvossal történő megbeszélés során kiderült, a közalkalmazott nővére nem fekvőbeteg (ellátja magát), és a közalkalmazott ápolási díjat sem igényelt. Kell-e alkalmaznunk az Mt. 139. § (1) bekezdését, vagy az ismertetett körülmények okán dönthet-e a vezető mérlegelési jogkörében a fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. esetében is irányadó Mt. 139. § (1) bekezdéseszerint, ha a családban van ápolásra, gondozásra szoruló közeli hozzátartozó,akkor a közalkalmazott kérésére a munkáltató köteles fizetés nélküliszabadságot engedélyezni. A törvényi feltétel, hogy a fizetés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.
1
2