Ápolási díj folyósításának ideje

Kérdés: A közalkalmazotti besorolásnál figyelembe lehet venni azokat az időtartamokat, amikor a munkavállaló ápolási díjban részesült?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyban töltött időként a munkavégzésre irányuló egyes jogviszonyok idejét rendeli elismerni, melyeket részletesen felsorol. Az ápolási díj a Szoc. tv. 40. §-a szerint ugyanakkor a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.

GYES és ápolási díj melletti munkavégzés

Kérdés: GYES mellett 4 órában dolgozom. A munkaidőmön kívül vállalhatok-e helyettesítést? Ha tartósan beteg gyermekem után kapom a GYES-t, és letelte után ápolási segélyt kapnék, akkor mennyit dolgozhatok, és esetleg helyettesíthetek vagy túlórázhatok-e?
Részlet a válaszából: […] ...járó GYES mellett korlátlan időtartamban lehet dolgozni.Ha a gyermek eléri a 10 éves életkort, ezt követően az Szt. 40-44. §-ai szerintápolási díj igényelhető. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személyotthoni ápolását ellátó nagykorú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.
Kapcsolódó címkék:      

Egyszerűsített foglalkoztatás és ápolási díj

Kérdés: Ápolási díjban részesülőt lehet-e foglalkoztatni egyidejűleg egyszerűsített foglalkoztatás keretében?
Részlet a válaszából: […] ...Szoctv. 42. § (1) bekezdésének d) pontja szerint nemjogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha keresőtevékenységet folytat, ésmunkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órátmeghaladja. A Szoctv. 4. § (1) bekezdésének j)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Ápolási díjon lévő munkavállaló - felmondási juttatások és az igazolólap kitöltése

Kérdés: Munkavállalónk 2008. május 1-jétől fizetés nélküli szabadságon van, ápolási díjban részesül, mivel közeli hozzátartozóját ápolja. Kérelmére engedélyezzük további egy évre a fizetés nélküli szabadságot. Amennyiben a munkavállaló visszatérne a szabadságról, megszüntetnénk - a felmondási tilalmat követően - a munkaviszonyát, mivel a munkaköre időközben megszűnt. Miből számoljuk ilyen esetben a felmondási időre járó díjazást, és a végkielégítés összegét? A munkaviszony megszűnésekor kiadandó igazolólapon milyen munkaerő-piaci járulékalapot adhatok meg?
Részlet a válaszából: […] ...nem a foglalkoztatót terhelő összege. A szociális ellátások említettkörébe tartozik a Szoctv. 43/B. §-a szerint megállapított ápolási díj, amikoraz ápolási díjban részesülő 18. életévét betöltött tartósan beteghozzátartozója ápolását, gondozását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.