Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A Munkaadó Lapja - 2003/03 (március) tartalom:

Adósarok
Az adóvégrehajtás szabályai
Az adóvégrehajtás során alkalmazandó szabályok leginkább a végrehajtás minél gyorsabb lefolytatását szolgálják, ügyelve arra, hogy az adóst se érje a szándékoltnál nagyobb joghátrány. tovább
Egy hónap
Jogszabályfigyelő
Összeállításunkban azokat a lapzártát megelőző hónapban megjelent jogszabályokat ismertetjük, amelyek számot tarthatnak a munkaadók érdeklődésére. tovább
HÍRVILÁG
Fórum
Erőviszonyok a munka világában
A kollektív jogok négy eleme - a szakszervezetek és az üzemi tanácsok működése, a kollektív szerződések (ksz) és a kollektív tárgyalások gyakorlata - szilárd rendszerként szabályozza a munka világát. E jogok érvényesülését illetően a munkaadók, a munkavállalók és a... tovább
Kollektív munkajog a munkahelyeken
A kollektív munkajogok magyarországi szabályozása megfelel az Európai Unió normáinak, azonban az ágazati párbeszéd rendszere megerősítésre vár. Noha ez utóbbi sok sebből vérzik, reménykeltő a jövőre nézve, hogy a kormányzat és a szociális partnerek egyaránt... tovább
Humánpolitika
Országos program a humánerő fejlesztésére
Brüsszeli megmérettetésre vár a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT). Immár formát öltöttek azok az operatív programok is - köztük a humán erőforrás fejlesztését szolgáló projekt -, amelyek az NFT céljai és prioritásai alapján a konkrét feladatokat tartalmazzák. Az uniós... tovább
Közszolgálat
A hatósági határozat
A hatóságok valamennyi államigazgatási ügyben kötelesek határozatot hozni. Nem ritka azonban, hogy a közigazgatási szerv kiad ugyan valamilyen papírt, ám arról nem derül ki, hogy valójában határozat. tovább
Monitor
Könyvek
Vállalati biztonság a hálózaton
A vállalati informatikai rendszerek működtetése során alapvető a biztonság. Tudnunk kell: a fenyegetések fizikai és elektronikus természetűek is lehetnek. Előbbiek közé tartoznak a természeti katasztrófák - például az árvizek, a földrengések, a robbanások és a tűzesetek... tovább
Munkaadók
Ágazati párbeszéd az Unióban
Azt követően, hogy a magyar kormány - a szociális partnerekkel együttműködve, a PHARE támogatásával - elindította az ágazati párbeszéd bizottságok létrehozásának folyamatát, kiemelt figyelem övezi a szociális párbeszéd uniós gyakorlatát. Az érdeklődés indokolt és... tovább
Gyengülő versenyképesség
Az elmúlt másfél-két évben számos körülmény igen kedvezőtlenül hatott a hazai vállalkozások versenyképességére. E jelenségek kapcsán a munkáltatói szervezetek úgy vélik: a versenyképesség javításának egyik kulcsa, ha mérséklődnek a bérekre rakódó közterhek. tovább
Munkaügy-Munkajog
Virtuális munkakártya
A munkaügyi kormányzat az idén kezdi meg és a tervek szerint 2004 első félévében fejezi be az egységes foglalkoztatási nyilvántartás kiépítését. tovább
Jogmagyarázó
Mit jelent az együttműködés, a jóhiszeműség és a tisztesség a munkajogi kapcsolatokban? Magyarázatot keresünk továbbá arra, hogy a gazdasági társaságok egyes tagjai mikor állhatnak munkaviszonyban saját cégüknél, vizsgáljuk a versenytilalmi megállapodás ellenértékeként... tovább
Jogharmonizáló
A munkában töltött idő mértéke, a munkavégzésre irányuló jogviszony meghatározása - európai léptékű munkajogi kérdések az Unióban és a tagországokban (a tagjelölteknél) egyaránt. Ennek kapcsán elemezzük az EU 2000/34. számon megalkotott, a munkaidő megszervezésének... tovább
Felelősség a munkavállaló károkozásáért
A munkavégzés során előfordulhat, hogy a dolgozó kárt okoz valakinek. Cikkünk azokat az eseteket ismerteti, amikor a munkáltatónak kell felelnie az alkalmazottjáért. tovább
Praktikum
A nők és az esélyegyenlőség
A kormányzat kiemelten kezeli a társadalmilag hátrányos csoportok, köztük a nők esélyegyenlőségének javítását. Az egyenlő bánásmód feltételeinek megteremtésében jelentős előrelépést hozhat a most készülő antidiszkriminációs törvény is, amely - a jogszabály... tovább
Arculatépítés a cégeknél
A munkáltatók többsége nagy figyelmet fordít a cég arculatának megformálására. Az imázs ugyanis üzenet a partnerek és az ügyfelek számára: általa kommunikálható a cég filozófiája, üzleti pozíciója, s a vállalat számára fontos értékrend is. tovább
Munkahelyteremtő pályázatok
A munkaügyi kormányzat nemrégiben pályázatot hirdetett munkahelyteremtő beruházások támogatására azzal a céllal, hogy a gazdálkodókat új álláshelyek létrehozására ösztönözze. A tárca reményei szerint e program nyomán mérséklődik a munkanélküliség, illetve a... tovább
Rajtol a felzárkóztatási hitelprogram
A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) Rt. a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal (GKM) karöltve kidolgozta az "Európa technológiai felzárkóztatási beruházási hitelprogram" elnevezésű projektet. E konstrukció - márciusi kezdéssel - a kis-, a közepes és a nagyvállalkozások... tovább
Vásározó vállalkozások
A statisztikai adatok tanúsága szerint egyre több cég vállalkozik arra, hogy a szakvásárok valamelyikén - vagy akár évente több alkalommal is - bemutatkozzék a nagyközönségnek. A különböző szakmai vásárokon való megjelenés néha drága "mulatság", s különösen nagy... tovább
Társadalombiztosítás
A foglalkoztató és a tb
A társadalombiztosítási rendszer működésének alapja és egyik feltétele a megfelelő információk biztosítása, a dolgozók adatainak korrekt kezelése. Ennek érdekében a törvény számtalan feladatot ró a foglalkoztatókra. Cikkünkben a munkáltatók és a társadalombiztosítási... tovább
Alkalmi foglalkoztatás
Bizonyos helyzetekben nem érdekük a munkáltatóknak, hogy állandó munkavállalói gárdát alkalmazzanak. Számukra kínál lehetőséget az alkalmi foglalkoztatás intézménye. tovább
Vezércikk
Munkatörvény-módosítás

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden előfizetőnknek 7 napon belül válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy válasszon előfizetési ajánlataink közül!
Kérdésfeltevés csak előfizetőink számára biztosított, ha előfizetőnk, kérjük jelentkezzen be, ha nem, válasszon ajánlatunkból.


Figyelmébe ajánljuk

Könnyű fizikai munkát végző munkavállalónak súlyos térdműtétje volt 2020-ban. Visszajött dolgozni, viszont soron kívüli alkalmassági vizsgálatra nem lett elküldve. A munkavégzése során anyagmozgatás közben a már korábban műtött területre csapódott az alkatrésztároló...

Tovább a teljes cikkhez

Jogszerű-e, ha a munkavállalónkkal kötendő, munkaviszony megszüntetéséről rendelkező közös megegyezésben a versenytilalmi megállapodás munkavállaló általi biztosítása érdekében kikötjük, hogy a munkavállaló annak megszegése esetén egy bizonyos összegű kártérítést...

Tovább a teljes cikkhez

Az önkormányzat fenntartásában működő, költségvetési szerv (egészségügyi szolgáltató) intézményvezető (magasabb vezető) főorvosának 2021. január 1-jétől hatályos javadalmazására vonatkozóan az alábbiakat kérdezzük.
1. Az intézményvezető javadalmazása 2021....

Tovább a teljes cikkhez

Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi intézmény vagyunk. A jogviszony-átalakulás dátuma 2021. március 1. Amennyiben a "nők 40-nel" nyugdíjba menő közalkalmazottunk felmentési ideje 2021. január-február hónapban indul, rá a Kjt. szabályait kell alkalmazni, így a...

Tovább a teljes cikkhez