Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A Munkaadó Lapja - 2002/04 (április) tartalom:

Adósarok
Mecénások adózása
A szó köznapi értelmében a támogatások igen sokfélék lehetnek, azonban az adótörvények csak az adománynak minősülő támogatásokhoz fűznek kedvezményeket. tovább
Egy hónap
HÍRVILÁG
Jogszabályfigyelő
Összeállításunkban azokat a lapzártát megelőző hónapban megjelent jogszabályokat ismertetjük, amelyek számot tarthatnak a munkaadók érdeklődésére. tovább
Fórum
Hivatalok a munka frontján
A foglalkoztatás szervezésére, támogatására és ellenőrzésére hivatott intézmények a korábbiaknál hatékonyabban kívánnak együttműködni a vállalkozásokkal. Míg a Foglalkoztatási Hivatal - a hatáskörébe tartozó munkaügyi központokkal - az aktív foglalkoztatáspolitikai... tovább
Lassan formálódik az intézményi háttér
Az utóbbi években az állandóság és a változás egyaránt jellemezte a munkaügyi intézményrendszert, hiszen míg az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) szervezete évek óta szinte alig változik, addig a munkaügyi intézményrendszer többször is... tovább
Humánpolitika
Adakozó munkáltatók
Az amerikai Fortune magazin 1997 óta világszerte vizsgálja, hogy melyik vállalat érdemli meg a "Legjobb munkahely" címet. A tesztekkel évente végzett felmérés során - amelyet immár Magyarországon is több cég, köztük az amerikai Hewitt is végez - közzéteszik a jó... tovább
Közszolgálat
Összeférhetetlenség a közszférában
A közélet és a gazdasági kapcsolatok tisztaságát hivatottak biztosítani azok a rendelkezések, amelyek megtiltják, hogy az önkormányzati képviselők, a polgármesterek, a köztisztviselők, illetve a közalkalmazottak gazdasági tevékenységet folytassanak. A korlátozás... tovább
Monitor
Üdülési csekk
Valaha csaknem másfél millió ember üdült szervezetten és kedvezményesen. Bár a vállalati üdültetés mára jelentősen háttérbe szorult, a cégek egyre gyakrabban élnek a lehetőséggel, hogy adó- és járulékmentesen üdülési csekket juttassanak dolgozóiknak. A megkérdezett... tovább
Könyvek
Munkaadók
Ágazati párbeszédek fóruma
Magyarországon a szükségesnél és a lehetségesnél gyengébben működik az ágazati érdekegyeztetés. A középszintű párbeszéd fejlesztésére hivatott, "Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése" elnevezésű PHARE-projekt éppen azt segítené, hogy a hazai ágazati... tovább
Munkaügy
A dolgozó kiválasztása II.
Februári számunkban a dolgozó kiválasztásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekkel foglalkoztunk. Most áttekintjük a kiválasztás módozatait, a kiválasztási folyamat különféle szakaszait, illetve az ennek során alkalmazandó régi, jól bevált, valamint az új, modern... tovább
Praktikum
Vegyi anyagok és kockázatok
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján rendelet született a vegyi anyagok által az egészséget és a környezetet fenyegető kockázatok felismerése és mérséklése érdekében. tovább
Beruházásszervezés - magas fokon
Az utóbbi évtizedben egyre-másra új fogalmak honosodnak meg az üzleti-gazdasági szóhasználatban. Ilyen a projektmenedzsment, ami nem más, mint olyan programok megtervezése és végrehajtása, amelyeket nem lehet végigvinni a szervezet hagyományos struktúrái között és a megszokott... tovább
Mikrohitelprogram
A vállalkozások március közepétől kedvezőbb feltételekkel igényelhetik a mikrohitelt. Kibővült a kedvezményezettek köre, nőtt a futamidő, s bizonyos korlátozások is megszűntek. A Gazdasági Minisztérium (GM), illetve a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA)... tovább
Munkabalesetek 2001-ben
A korábbi évek tendenciáinak megfelelően 2001-ben is csökkent az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) megyei/fővárosi felügyelőségeire bejelentett, ott nyilvántartásba vett és feldolgozott munkabalesetek száma. A 2000. évi adatokhoz viszonyítva... tovább
Nem vagyoni kártérítés a munkajogban II.
Februári számunkban a nem vagyoni kártérítés körében magát a jogintézményt, illetve azokat a jogeseteket ismertettük, amelyek az élet, testi épség vagy az egészség sérelmével okozott nem vagyoni kárral kapcsolatosak. A következőkben a becsület, az emberi méltóság és... tovább
Gyakornokok a cégeknél
A minőségi szakemberek utánpótlásának ma már jól bevált módja az egyetemi, főiskolai hallgatók gyakornoki képzése. E vállalati keretek közt zajló felkészítés során - miközben a diák tisztes fizetést kap a cégtől - megszerzi mindazokat a speciális gyakorlati ismereteket,... tovább
Dohányosok a munkahelyen
A nemdohányzókat védő jogszabályok a munkahelyi dohányzást is korlátok közé kívánják szorítani. Védi-e jogszabály a dohányosokat, lehet-e alkalmazási feltétel a nemdohányzás, vagy elbocsátási ok a munkahelyi dohányzás? tovább
Cég is lehet bűnöző?
Uniós csatlakozásunkkal egy időben új jogi kategória jelenik meg a hazai jogban, mégpedig a jogi személyekkel szembeni büntetőjogi felelősségre vonás intézménye. Mennyiben módosulnak a hagyományos felelősségi alakzatok? tovább
Call center: a telefonos társaság
A call center - amely néhány éve ismert, angol kifejezés - hívásközpontot jelent. Ám mégsem azonosítható a múlt évtizedek telefonközpontjaival, elsősorban azért, mert tevékenysége annál több és árnyaltabb. A call center aktív szerepet is játszik: például a megbízók... tovább
Társadalombiztosítás
Szabadfoglalkozásúak járulékfizetése
A társadalombiztosítási jogszabályok nem veszik számításba a szellemi szabadfoglalkozást folytató magánszemélyek önálló adószámát és a személyi jövedelemadó levonására vonatkozó eltérő rendelkezéseket. tovább
Korengedményes nyugdíjazás
Nem mindenki akarja kivárni, amíg eléri a nyugdíjkorhatárt. A dolgozó idő előtti nyugdíjazása olykor a munkáltatónak is érdekében áll, igaz, ennek eléréséhez a munkaadónak anyagi áldozatot kell hoznia. tovább
Vezércikk
A programok ereje

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden előfizetőnknek 7 napon belül válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy válasszon előfizetési ajánlataink közül!
Kérdésfeltevés csak előfizetőink számára biztosított, ha előfizetőnk, kérjük jelentkezzen be, ha nem, válasszon ajánlatunkból.


Figyelmébe ajánljuk

Könnyű fizikai munkát végző munkavállalónak súlyos térdműtétje volt 2020-ban. Visszajött dolgozni, viszont soron kívüli alkalmassági vizsgálatra nem lett elküldve. A munkavégzése során anyagmozgatás közben a már korábban műtött területre csapódott az alkatrésztároló...

Tovább a teljes cikkhez

Jogszerű-e, ha a munkavállalónkkal kötendő, munkaviszony megszüntetéséről rendelkező közös megegyezésben a versenytilalmi megállapodás munkavállaló általi biztosítása érdekében kikötjük, hogy a munkavállaló annak megszegése esetén egy bizonyos összegű kártérítést...

Tovább a teljes cikkhez

Az önkormányzat fenntartásában működő, költségvetési szerv (egészségügyi szolgáltató) intézményvezető (magasabb vezető) főorvosának 2021. január 1-jétől hatályos javadalmazására vonatkozóan az alábbiakat kérdezzük.
1. Az intézményvezető javadalmazása 2021....

Tovább a teljes cikkhez

Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi intézmény vagyunk. A jogviszony-átalakulás dátuma 2021. március 1. Amennyiben a "nők 40-nel" nyugdíjba menő közalkalmazottunk felmentési ideje 2021. január-február hónapban indul, rá a Kjt. szabályait kell alkalmazni, így a...

Tovább a teljes cikkhez