A Munkaadó Lapja - 2002/04 (április) tartalom:

Adósarok
Mecénások adózása
A szó köznapi értelmében a támogatások igen sokfélék lehetnek, azonban az adótörvények csak az adománynak minősülő támogatásokhoz fűznek kedvezményeket. tovább
Egy hónap
HÍRVILÁG
Jogszabályfigyelő
Összeállításunkban azokat a lapzártát megelőző hónapban megjelent jogszabályokat ismertetjük, amelyek számot tarthatnak a munkaadók érdeklődésére. tovább
Fórum
Hivatalok a munka frontján
A foglalkoztatás szervezésére, támogatására és ellenőrzésére hivatott intézmények a korábbiaknál hatékonyabban kívánnak együttműködni a vállalkozásokkal. Míg a Foglalkoztatási Hivatal - a hatáskörébe tartozó munkaügyi központokkal - az aktív foglalkoztatáspolitikai... tovább
Lassan formálódik az intézményi háttér
Az utóbbi években az állandóság és a változás egyaránt jellemezte a munkaügyi intézményrendszert, hiszen míg az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) szervezete évek óta szinte alig változik, addig a munkaügyi intézményrendszer többször is... tovább
Humánpolitika
Adakozó munkáltatók
Az amerikai Fortune magazin 1997 óta világszerte vizsgálja, hogy melyik vállalat érdemli meg a "Legjobb munkahely" címet. A tesztekkel évente végzett felmérés során - amelyet immár Magyarországon is több cég, köztük az amerikai Hewitt is végez - közzéteszik a jó... tovább
Közszolgálat
Összeférhetetlenség a közszférában
A közélet és a gazdasági kapcsolatok tisztaságát hivatottak biztosítani azok a rendelkezések, amelyek megtiltják, hogy az önkormányzati képviselők, a polgármesterek, a köztisztviselők, illetve a közalkalmazottak gazdasági tevékenységet folytassanak. A korlátozás... tovább
Monitor
Üdülési csekk
Valaha csaknem másfél millió ember üdült szervezetten és kedvezményesen. Bár a vállalati üdültetés mára jelentősen háttérbe szorult, a cégek egyre gyakrabban élnek a lehetőséggel, hogy adó- és járulékmentesen üdülési csekket juttassanak dolgozóiknak. A megkérdezett... tovább
Könyvek
Munkaadók
Ágazati párbeszédek fóruma
Magyarországon a szükségesnél és a lehetségesnél gyengébben működik az ágazati érdekegyeztetés. A középszintű párbeszéd fejlesztésére hivatott, "Az autonóm társadalmi párbeszéd megerősítése" elnevezésű PHARE-projekt éppen azt segítené, hogy a hazai ágazati... tovább
Munkaügy
A dolgozó kiválasztása II.
Februári számunkban a dolgozó kiválasztásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekkel foglalkoztunk. Most áttekintjük a kiválasztás módozatait, a kiválasztási folyamat különféle szakaszait, illetve az ennek során alkalmazandó régi, jól bevált, valamint az új, modern... tovább
Praktikum
Vegyi anyagok és kockázatok
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján rendelet született a vegyi anyagok által az egészséget és a környezetet fenyegető kockázatok felismerése és mérséklése érdekében. tovább
Beruházásszervezés - magas fokon
Az utóbbi évtizedben egyre-másra új fogalmak honosodnak meg az üzleti-gazdasági szóhasználatban. Ilyen a projektmenedzsment, ami nem más, mint olyan programok megtervezése és végrehajtása, amelyeket nem lehet végigvinni a szervezet hagyományos struktúrái között és a megszokott... tovább
Mikrohitelprogram
A vállalkozások március közepétől kedvezőbb feltételekkel igényelhetik a mikrohitelt. Kibővült a kedvezményezettek köre, nőtt a futamidő, s bizonyos korlátozások is megszűntek. A Gazdasági Minisztérium (GM), illetve a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA)... tovább
Munkabalesetek 2001-ben
A korábbi évek tendenciáinak megfelelően 2001-ben is csökkent az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) megyei/fővárosi felügyelőségeire bejelentett, ott nyilvántartásba vett és feldolgozott munkabalesetek száma. A 2000. évi adatokhoz viszonyítva... tovább
Nem vagyoni kártérítés a munkajogban II.
Februári számunkban a nem vagyoni kártérítés körében magát a jogintézményt, illetve azokat a jogeseteket ismertettük, amelyek az élet, testi épség vagy az egészség sérelmével okozott nem vagyoni kárral kapcsolatosak. A következőkben a becsület, az emberi méltóság és... tovább
Gyakornokok a cégeknél
A minőségi szakemberek utánpótlásának ma már jól bevált módja az egyetemi, főiskolai hallgatók gyakornoki képzése. E vállalati keretek közt zajló felkészítés során - miközben a diák tisztes fizetést kap a cégtől - megszerzi mindazokat a speciális gyakorlati ismereteket,... tovább
Dohányosok a munkahelyen
A nemdohányzókat védő jogszabályok a munkahelyi dohányzást is korlátok közé kívánják szorítani. Védi-e jogszabály a dohányosokat, lehet-e alkalmazási feltétel a nemdohányzás, vagy elbocsátási ok a munkahelyi dohányzás? tovább
Cég is lehet bűnöző?
Uniós csatlakozásunkkal egy időben új jogi kategória jelenik meg a hazai jogban, mégpedig a jogi személyekkel szembeni büntetőjogi felelősségre vonás intézménye. Mennyiben módosulnak a hagyományos felelősségi alakzatok? tovább
Call center: a telefonos társaság
A call center - amely néhány éve ismert, angol kifejezés - hívásközpontot jelent. Ám mégsem azonosítható a múlt évtizedek telefonközpontjaival, elsősorban azért, mert tevékenysége annál több és árnyaltabb. A call center aktív szerepet is játszik: például a megbízók... tovább
Társadalombiztosítás
Szabadfoglalkozásúak járulékfizetése
A társadalombiztosítási jogszabályok nem veszik számításba a szellemi szabadfoglalkozást folytató magánszemélyek önálló adószámát és a személyi jövedelemadó levonására vonatkozó eltérő rendelkezéseket. tovább
Korengedményes nyugdíjazás
Nem mindenki akarja kivárni, amíg eléri a nyugdíjkorhatárt. A dolgozó idő előtti nyugdíjazása olykor a munkáltatónak is érdekében áll, igaz, ennek eléréséhez a munkaadónak anyagi áldozatot kell hoznia. tovább
Vezércikk
A programok ereje

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.