Több műszakos tevékenység – differenciált megítélés

Kérdés: Cégünk hathavi munkaidőkeretet tervez bevezetni. Mintegy 200 főt foglalkoztatunk az üzemünkben, és a tevékenységüket kb. 50 fős adminisztráció segíti. Az üzem három műszakos munkarendben termel, a szellemi kollégák az általános munkarendben, egy műszakban dolgoznak. Alkalmazhatjuk-e a hat hónapos munkaidőkeretet egységesen minden munkatársunkra, mivel a cég főtevékenysége több műszakosnak minősül? Vagy erre csak az üzemben dolgozók kapcsán van lehetőségünk?
Részlet a válaszából: […] A törvény szerint a munkáltató tevékenysége több műszakos, ha tartama hetente eléri a 80 órát [Mt. 90. § b) pont]. A törvény itt egyes számban fogalmaz, ami arra utalhat, hogy a munkáltatónak egy tevékenysége van. Ha ezt a (fő)tevékenységét legalább heti 80 órában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 5.

Diákmunka pénztárosként

Kérdés: Élelmiszerboltban hány éves kortól lehet pénztárosi munkát vállalni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 34. §-ának (2) bekezdése alapján munkavállaló az lehet, aki a 16. életévét betöltötte. Ettől eltérően munkavállaló lehet – az iskolai szünet alatt – az a 15. életévét betöltött tanuló, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat. Az Mt. 21...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.

Szabadság kiadása heti pihenőnap áthelyezése esetén

Kérdés: Munkavállalóinknak a heti pihenőnapját át kívánjuk helyezni egy héttel későbbre, így az első héten 6, a második héten 4 munkanapot dolgoznának. Van olyan munkavállalónk, aki mindkét héten szabadságát tölti, összesen 10 napot. Ilyen esetben az egyes hetekre hogyan kell elszámolni a szabadságokat, kell-e alkalmazni a heti kettőnél több, illetve kettőnél kevesebb pihenőnapot biztosító munkarendre vonatkozó szabályokat?
Részlet a válaszából: […] A szabadság kiadásának időpontját – a munkavállalóelő­­zetes meghallgatása után – a munkáltató határozza meg [Mt. 134. § (1)bek.]. A szabadság kiadásánál a munkarend (munkaidő-beosztás) szerintimunkanapokat kell figyelembe venni [Mt. 135. § (1) bek.]. A heti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Rendkívüli munkaidő – idénymunka esetén

Kérdés: A kollektív szerződésben az áll, hogy 12 munkanap után egy nap pihenőnap kiadása kötelező. Aratáskor megteheti-e azt a munkáltató, hogy a 13. napra rendkívüli munkát rendel el, a 14. naptól pedig újrakezdi a munkanapok ledolgoztatását?
Részlet a válaszából: […] Az aratás idénymunkának minősül, hiszen megfelel az Mt. 117.§ (1) bekezdés j) pontjában szereplő definíciónak, miszerint idénymunka azolyan munkavégzés, amely az előállított áru vagy a nyújtott szolgáltatástermészete miatt – a munkaszervezés körülményeitől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Rugalmas munkaidő-beosztás – könnyűipari termékek gyártásához?

Kérdés: Cégünk könnyűipari terméket gyárt, 33 fővel. A szakma jellegzetessége a szezonalitás, az év első felében megy le a termelés 60-65%-a, plusz az átállások. A létszám megtartása érdekében a munkaidőalapot áthelyeztük, 4 illetve 6 napos hetekre bontva a munkaidőt. Az üzemben nincs sem kollektív szerződés, sem pedig üzemi tanács. Milyen szabályok vonatkoznak az eltérő munkaidejű hónapokra?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 117. § (1) bekezdésének j) pontja szerint azidénymunka olyan munkavégzés, amely az előállított áru, vagy a nyújtott szolgáltatástermészete miatt – a munkaszervezés körülményeitől függetlenül – évszakhoz, azév valamely adott időszakához vagy időpontjához...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Munkavégzés bronz-, ezüst- és aranyvasárnapon

Kérdés: Üzletünk hétfőtől szombatig tart nyitva, vasárnap szünnap. Bronz-, ezüst- és aranyvasárnap azonban nyitva tartottunk. Milyen speciális szabályokat kell figyelembe vennünk? Szükséges-e vasárnapi pótlékot fizetnünk a munkavállalóink részére?
Részlet a válaszából: […] A kérdés alapján több lehetőség is rendelkezésére áll arendes munkaidőben történő vasárnapi munkavégzés elrendelésére. Így például azMt. 124/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján munkaidőkeret alkalmazása esetén, apihenőnapok összevont kiadásával a munkáltatónak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.

Pihenőnapok összevont kiadása

Kérdés: Üzletünkben a munkavállalók teljes munkaidőben (reggel 8-tól délután 17 óráig) dolgoznak, kollektív szerződésünk nincs, és tevékenységünk jellege miatt nem minősülünk rendeltetésénél fogva vasárnap is működő munkáltatónak. Mivel – a vasárnapi munkavégzések elrendelhetősége érdekében – szeretnénk kihasználni az Mt. 124. §-ban biztosított pihenőnap összevont kiadásáról szóló szabályokat, gyakorlati útmutatást kérünk az Mt. 124. § és a 124/A. § alkalmazására vonatkozóan!
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 124/A. § (1) bekezdése alapján nemcsak a rendeltetésefolytán vasárnap is működő munkáltatónál, illetve ilyen munkakörben vanlehetőség rendes munkaidőben vasárnapi munkavégzés elrendelésére [Mt. 124/A. §(1) bekezdés a) pontja], hanem az Mt. 124/A. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 21.

Vasárnapi munka elrendelése kollektív szerződés hiányában

Kérdés: Munkaidőkeretben foglalkoztatjuk a munkavállalóinkat. Új munkaidő-beosztást vezetünk be, amely megkívánja a vasárnapi munkavégzést is. Elrendelhetünk-e vasárnapra is rendes munkaidőben munkavégzést, ha nincs cégünknél kollektív szerződés, és nem tartozunk az Mt. 124/A. § (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetkörbe? Ha igen, kötelesek vagyunk-e vasárnapi pótlékot fizetni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 124/A. § (1) bekezdésének c) pontja szerint vasárnaprarendes munkaidőben történő munkavégzés az Mt. 124. § (3)-(6) bekezdésébenmeghatározott esetben rendelhető el. A két jogszabályhely együttesértelmezéséből következik, hogy ha az Mt. 124. § (3)-(6)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Vasárnapi pótlék fizetésének megszüntetése

Kérdés: Szállodánk a munkavállalók részére – annak ellenére, hogy az Mt. alapján nem lenne köteles – vasárnapi pótlékot fizet. A gazdasági válságra tekintettel csökkentenünk kell a kiadásainkat, ezért például meg kívánjuk vonni a vasárnapi pótlékot a munkavállalóktól. Megszüntetheti-e a munkáltató egyoldalúan a vasárnapi pótlék fizetését, ha a munkavállalók munkaszerződése nem rendelkezik arról, hogy ez a bérelem járna részükre?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 149/A. § (1) bekezdése szerint vasárnapi munkavégzésesetén a munkavállalót rendes munkabérén felül ötvenszázalékos bérpótlék illetimeg, ha a munkavégzésre három vagy ennél több műszakos munkarendben, vagy apihenőnapok összevont kiadása alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Könyvelői munka – idényjelleg bevallások idején?

Kérdés: A különböző éves adóbevallási határidők közeledtével jelentősen felhalmozódó könyvelési teendőkre figyelemmel minősíthetjük-e könyvelőink munkáját idényjellegűnek, és a kritikus időszakokban alkalmazhatjuk-e rájuk nézve az Mt. rugalmas munkaidő-szervezési szabályait – különös tekintettel a vasárnapi rendes munkavégzés elrendelésére, illetve a pihenőnapok összevont kiadására?
Részlet a válaszából: […] Az adóbevallások elkészítésének határideje jogszabálybanelőírt konkrét időponthoz igazodik, azonban az idénymunkához kapcsolódó munka-és a pihenőidőre vonatkozó eltérő szabályok alkalmazására önmagában nem adkellő alapot a munka mennyiségének átmeneti, esetleges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.
1
2