Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

21 találat a megadott pihenőnap tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Munkaviszony megszűnése munkaidőkeretben - a napok minősítése

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 209. számában a 4090. számú kérdéssel kapcsolatban kérdezzük, hogy a járvány miatt nem ledolgozott, de kifizetett napok a visszavonás miatt visszamenőlegesen igazolt, nem fizetett napok lesznek? Vagy fizetés nélküli szabadság? A járvány idején pihenőnapként adtuk ki őket a munkaidőkereten belül. Ebben az esetben, ha valakinek ez folyamatosan akár több mint 30 nap volt, annak a folyamatos biztosítása is megszakad?
Részlet a válaszból: […]munkanapként) vagy heti pihenőnapként (heti pihenőidőként) funkcionálnak; a munkaviszony ezen időtartam alatt nem szünetel, a munkavállalónak bizonyos szintű rendelkezésre állási kötelezettsége ilyenkor is van (pl. elrendelhető rendkívüli munkavégzés, amit teljesítenie kell). Ez a minősítés - bár ki lehet számolni, hogy melyik napokra tekintettel nem jár a munkavállalónak munkabér - utóbb nem változhat meg; azaz a szabadnapok, heti pihenőnapok fizetés nélküli szabadsággá vagy egyéb távollétté nem alakulhatnak át a munkabér utólagos elszámolása miatt. Ha a munkavállaló a tárgyhónapban akár minimális munkavégzést is teljesített, ami miatt neki munkabér jár, akkor az az álláspontunk, hogy az egész hónapot akként kell kezelni, mintha nagyon alacsony járulékalapot képező jövedelme lenne a hónapban; de a munkaviszonya folytonos fennállása miatt a hónap összes napján biztosítottnak minősül. Ellenkező értelmezés oda vezetne, hogy a munkáltatónak a munkaidőkeret miatti munkaszervezési lehetősége túlnyúlna a munkajogi kereteken, és a munkavállaló társadalombiztosítási jogállását is érintené, és nem csak a pénzbeli ellátások mértékére lenne hatással.A biztosítási jogviszony szünetelése legfeljebb a munkavégzési (szolgálatteljesítési) kötelezettség alóli mentesítés okán lenne megállapítható [Tbj-tv. 16. § c) pont]; azonban ezt a fogalmat munkajogi szempontból nem arra az esetre alkalmazzuk, amikor a munkavállalónak szabadnapot rendel el a munkáltató, hanem a munkavégzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4116

2. találat: Rendkívüli munkaidő - másik pihenőnap a túlóra előtt

Kérdés: Szabályos-e, ha a munkavállalónak pihenőnapra rendelünk el túlórát, és cserébe pihenőnapot biztosítunk, amelyet a túlórával érintett pihenőnap előtt adunk ki? A konkrét eset: a munkavállalók egy csoportja augusztus 19-én dolgozott, a vezetőség augusztus 10-re rendelte el a pihenőnapot kompenzációnak. Ebben az esetben is fizetnem kell rá 100%-os pótlékot, vagy maradhat az 50%?
Részlet a válaszból: […]Végül, a felek megállapodása alapján a szabadidőt legkésőbb a tárgyévet követő év december 31. napjáig kell kiadni [Mt. 143. § (4)-(7) bek.]. Ezek a szabályok arra épülnek, hogy a munkavállaló előbb teljesíti a pihenőnapi túlórát, és utóbb kap ezért egy kompenzáló pihenőnapot. A kérdés szerinti esetben ez a sorrend fordított. Ilyen esetben nem beszélhetünk rendkívüli munkavégzésről, hanem állásidőről és rendkívüli munkavégzésről is szó van. Ez attól függ, hogy a munkáltató mikor közli a változtatást. A törvény szerint ugyanis a munkaidő-beosztást legalább 168 órával korábban, egy hét vonatkozásában kell közölni. A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban módosíthatja [Mt. 96. § (4)-(5) bek.]. Tehát, ha a munkáltató augusztus 10-ére a fenti határidők alapján még nem volt köteles munkaidő-beosztást adni - illetve azt még megváltoztathatja -, akkor minden további nélkül beoszthat e napra pihenőnapot, augusztus 19-re pedig munkanapot. Mivel ebben az esetben nincs szó a munkaidő-beosztástól való eltérésről, nem merül fel rendkívüli munkaidő sem.Ha viszont a munkáltató már osztott be munkaidőt augusztus 10-re, és ezt a fenti határidők letelte után[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3718

3. találat: Pihenőnapi túlóra ellenértéke - pótlék és másik pihenőnap

Kérdés: Ha a munkavállaló a pihenőnapján végez munkát, de csak 20 percet, akkor ilyen esetben is egy teljes másik pihenőnapot kell kiadni részére?
Részlet a válaszból: […]másik heti pihenőnapot (heti pihenőidőt) biztosít [Mt. 143. § (1), (4) bek.]. A törvény kifejezetten másik pihenőnapot (heti pihenőidőt) rendel kiadni ilyen esetben a munkavállalónak, függetlenül attól, hogy a rendkívüli munkaidő mértéke egyébként mennyi volt. Ez utóbbinak csak a munkanapon teljesített rendkívüli munkavégzés ellentételezésénél lenne szerepe, ha a munkavállaló szabadidőt kapna; ott ugyanis kifejezetten úgy fogalmaz a jogszabály, hogy a szabadidő nem lehet kevesebb az elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3716

4. találat: Pihenőnapi túlóra lemondásának következményei

Kérdés: Egy munkáltató alkalmazásában álló munkavállalói csoport tagjai az általános munkarend szerint végzik munkájukat. A munkáltató a munkavállalók részére heti pihenőnapra rendelt el munkavégzési kötelezettséget. A dolgozók a munkakezdésre megjelentek, de a munkáltató csoportvezetője még a munkaidő kezdete előtt szóban közölte, hogy a munkavégzés mégis elmarad. Mivel ez nem beosztás szerinti (rendes) munkaidő volt, így tényleg nem érvényesül a minimális nyolcórás - esetleg négyórás - munkaidő-elszámolás [Mt. 99. § (1) bek.]? Rendkívüli munkaidőben tényleg nincs a munkáltatónak foglalkoztatási kötelezettsége [Mt. 146. § (1) bek.]? Nem jár munkabér ebben az esetben? A munkavállalók ezt a napot a törvény szerint tényleg pihenéssel töltötték el? A jogalkotó ezt így gondolta, vagy csak erre a konkrét tényállásra nem gondolt senki, és ezért nem logikusan lett a törvény szövege megfogalmazva? A jogi szakirodalom úgy fogalmaz, hogy az Mt. 99. §-a tulajdonképpen nem más, mint egy munkaidő-beosztásra vonatkozó törvényi korlát (4-12 óra), amely korlátba kizárólag ebben az esetben mind a rendes, mind a rendkívüli munkaidő tartama (óraszáma) is beleértendő. Így nem lenne törvényi akadálya annak, hogy a dolgozók munkavégzés nélkül is kapjanak pihenőnapi munkabért? Ha a tényállás úgy változna, hogy a pihenőnapon mégis történt volna munkavégzés, de csak négy órában, akkor az általános munkarendben munkát végzők hány óra munkabérre tarthatnának igényt? Csak egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén lehet az elszámolt munkaidő napi mértéke kevesebb, mint nyolc óra, tehát minimum négy óra?
Részlet a válaszból: […]beavatkozást igénylő tevékenységet végezzen el. Ez természetesen a munkavállalók oldalán azzal jár, hogy noha a rövid időtartamú rendkívüli munkavégzés is megszakítja a heti pihenőnapjukat (pihenőidejüket), az érte járó anyagi kompenzáció mégis csekély lehet. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a munkavállaló tartózkodási helye és a munkavégzés helye közötti utazás ideje nem számít bele a munkaidőbe [Mt. 86. § (1) bek.]. A munkáltató rendkívüli munkaidő esetén csak a ténylegesen ledolgozott időre járó munkabért (alapbér és pótlék) köteles megfizetni.A kérdésben is említett foglalkoztatási kötelezettség a munkaszerződés szerinti munkaidőre vonatkozik, a rendkívüli munkaidőre nem. A rendkívüli munkaidő elrendelésének és lemondásának nincs törvényi határideje. Így olyan eset is előfordulhat, ami a kérdésben szerepel, miszerint a munkáltató az elrendelt rendkívüli munkaidőt közvetlenül a teljesítése előtt mondja le. Ennek azonban korlátot állítanak a munkajogi alapelvek, különösen az együttműködési kötelezettség és a joggal való visszaélés tilalma [Mt. 6. § (1) bek., 7.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. augusztus 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3674

5. találat: Rendkívüli munkaidő heti maximuma

Kérdés: Mennyi túlóra rendelhető el a havibéres munkavállaló számára, ha az általános munkarendben, heti 40 órában dolgozik, olyan munkahéten, amikor négy munkanap és egy munkaszüneti nap van? Elrendelhető-e 16 óra rendkívüli munkaidő?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló négy munkanapra van beosztva, összesen 32 órára, akkor a 48 órás korlát figyelembevételével további 16 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el (pl. 8-8 óra a heti két pihenőnapra, vagy 4-4 óra a négy beosztás szerinti munkanapra). Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy munkaszüneti napon rendkívüli munkaidő csak a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható munkavállaló számára,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3560

6. találat: Pihenőnapok: elmaradt kiadás és késedelmes bérfizetés

Kérdés: Munkaszerződésem megszakítás nélküli egyenlőtlen munkaidőre szól, napi nyolc órára. Nemrég kezdtünk el a munkáltatónál dolgozni. Az első napon közölték, hogy kéthetente van fizetés, és hogy kapunk munkabérelőleget. Másnap reggel tesztírás volt, amelyen megfeleltünk. Következő naptól 16 napot dolgoztunk folyamatosan, megszakítás nélkül. Jeleztük, hogy szeretnénk pihenőnapot, de vagy az volt a válasz, hogy a nagyfőnök nem engedi a pihenőt, vagy az, hogy 10-20 ezer levonás mellett lehetséges csak. Szeretném tudni, hogy jogosultak vagyunk-e a pihenőnapok kifizettetésére? Még a munkabérünket is csak többszöri telefonálgatásra és háromszori nekifutásra utalták el.
Részlet a válaszból: […]időszakra. Ezért a 16 teljesített nap közül négyre nemcsak az alapbér, hanem - a pihenőnapon végzett rendkívüli munkaidő ellenértékeként - további 100% bérpótlék is jár [Mt. 143. § (4) bek.].Csakhogy kérdése szerint "munkaszerződése megszakítás nélküli egyenlőtlen munkaidőre" szólt. Az Mt. szerint egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a heti pihenőnapok egyenlőtlenül is beoszthatók. Ekkor - a megszakítás nélküli, a több műszakos vagy az idényjellegű tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalót kivéve - a munkavállaló számára hat munkanapot követően egyheti pihenőnapot be kell osztani [Mt. 105. § (2)-(3) bek.]. Az Mt. ugyanakkor meglehetősen szigorúan szabályozza a megszakítás nélküli tevékenységet. A munkáltató tevékenységea) megszakítás nélküli, ha naptári naponként hat órát meg nem haladó tartamban vagy naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel (pl. távhőszolgáltatás) ésaa) társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására irányul (pl. tömegközlekedés, egészségügyi szolgáltatások), vagyab) a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható (vas- és acélkohó) (Mt. 90. §).Ha Önök a munkáltatónál megszakítás nélküli tevékenység keretében, egyenlőtlen munkaidő-beosztás mellett dolgoznak, az Mt. szerint nem kizárt, hogy 16 napon át munkát végezzenek. Mindehhez azonban a munkáltatónak munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot kell alkalmaznia [Mt. 97. § (3) bek.], és az Mt. általános szabálya szerint például munkaidőkeret alkalmazásakor annak végéig összevontan az elmaradt pihenőnapokat is be kell osztani az Önök részére.Ha a munkáltató nem fizet időben munkabért, az elmaradt munkabér iránti igényét munkaügyi bíróság előtt érvényesíthetik, az általános hároméves elévülési időn belül. Az elévülés az igény esedékessé válásával kezdődik. Például[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3343

7. találat: Munkaviszony megszűnése a munkavállaló pihenőnapján

Kérdés: A munkaviszony megszüntetése, illetve megszűnése esetén a megszűnés napja lehet-e pihenőnap?
Részlet a válaszból: […]kötelezettséggel érintett napra esnie. Akár a munkaviszony megszűnése, akár annak megszüntetése (pl. felmondás) esetében eshet a megszűnés olyan napra, amely a munkavállaló pihenőnapjának,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3301

8. találat: Munkanap kezdetétől függő bérpótlékfizetés

Kérdés: Az egyik területünkön az alábbi munkarendet vezetjük be, amelyben az érintett munkatársaink délelőtti, délutáni, éjszakai műszakok forgásában fognak dolgozni. Minden munkarendben el kell dönteni, hogy a hét mikortól indul. Ha a hét kezdetét hétfő 06:00 órára hirdetem meg ebben a munkarendben, akkor az éjszakai műszakban vasárnapra meg kell fizetni a pihenőnapra járó pótlékot, valamint a vasárnapi pótlékot is? Ha a hét kezdetét vasárnap 22:00 órára teszem, akkor viszont a csütörtök 06:00 órakor lejár a "munkahét", ezért mind a két péntekre (délelőtti és délutáni műszakokban is) meg kell fizetni a pihenőnapi rendkívüli munkára járó pótlékot, azaz 100% + 100%-ot? Helyes a következtetésem?
Részlet a válaszból: […]tekinteni [Mt. 87. § (1)-(2) bek.]. Ennek keretében tehát van arra lehetőség, hogy a munkanap 2 órával korábban, vagy hét órával később kezdődhet a munkanaphoz képest.Ha a munkanap hétfőn 6:00-kor kezdődik, akkor a vasárnap 22:00 és a hétfő 6:00 közötti időszakban teljesített munkavégzés még vasárnapi munkavégzésnek minősül. Amennyiben ez a nap a munkavállaló pihenőnapja, akkor ez a munkaidő-beosztástól eltérő, pihenőnapon teljesített rendkívüli munkaidő lesz [Mt. 107. § a) pont]. Erre a munkavállalónak - alapbérén felül - 100% bérpótlék, vagy - a munkáltató ilyen tartalmú döntése esetén - 50% bérpótlék és egy másik heti pihenőnap jár [143. § (4) bek.]. Ez utóbbit viszont munkaidőkeret hiányában a munkáltató ténylegesen nem tudja kiadni, így a 100% bérpótlék irányadó. Emellett - ha a munkavállaló a több műszakos tevékenység mellett egyéb okból nem lenne vasárnap rendes munkaidőben beosztható (Mt. 101. §) - megilleti az 50%-os vasárnapi pótlék is [Mt. 140. § (1) bek. b)-ba) pont].Ha a munkanap vasárnap 22:00-kor kezdődik, a 22:00 és 24:00 közötti időben teljesített munkavégzés már a hétfői munkanap teljesítésének számít. Ebben az esetben a munkavállaló ötödik munkanapja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3256

9. találat: Fizetett ünnepi készenlét - rendkívüli munkavégzéssel

Kérdés: Normál munkarendben hétköznap 9-től 18-ig dolgozom. Néha készenlétben kell lennünk, amiért 20%-ot fizet a munkáltató. Ha ünnepnapon készenlétben vagyok, és ténylegesen munkát kell végezni, milyen további pótlékok illetnek meg? Igaz-e, hogy ilyenkor 50% pótlék jár a túlóráért, további 100%, mert pihenőnap, és további 100%, mert munkaszüneti nap, tehát összesen 250% pótlék az alapbéren felül?
Részlet a válaszból: […]munkavégzési pótlék is [Mt. 143. § (4)-(5) bek.]. Ilyen esetben tehát a munkavállaló az alapbérén felül további két jogcímen 100-100%, azaz összesen 200% bérpótlékra jogosult. A munkaidő-beosztástól eltérő időben teljesített rendkívüli munkavégzésért járó 50%-os pótlék [Mt. 143. § (2) bek.] nem jár, ahelyett - és nem amellett - jár a 100%-os bérpótlék a munkaszüneti nap miatti rendkívüli munkavégzésért.A munkaszüneti napra tekintettel további díjazás is jár abban az esetben, ha a munkaszüneti nap általános munkarend szerinti munkanapra (azaz hétköznapra) esik. Az általános munkarendben erre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2945

10. találat: Pihenőnapi pótlék vasárnapra

Kérdés: Takarítócég szombaton és vasárnap is nyitva tartó plázában végez takarítást. A takarítók részére mely esetben jár pihenőnapi pótlék a vasárnap végzett munkájuk után?
Részlet a válaszból: […]hanem beosztás szerinti munkanapja volt. Annak ugyanis nincs akadálya, hogy a munkavállaló heti pihenőnapja ne minden héten, hanem csak havonta (legalább) egyszer essen vasárnapra [Mt. 105. § (4) bek.]. A vasárnapi munkavégzés emellett vasárnapi pótlékra jogosíthatja a munkavállalót. A vasárnapi pótlék akkor illeti meg a munkavállalót, ha vasárnapra rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag több műszakos tevékenység keretében, készenléti jellegű munkakörben, vagy a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál történő foglalkoztatás alapján kerül sor [Mt. 140. § (1) bek.].Ha a vasárnapi rendes munkaidőben történő munkavégzésre az Mt. 101.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2807
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést