Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott polgármesteri foglalkoztatási jogviszony tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Polgármesterség idejére járó fizetés nélküli szabadság

Kérdés: A munkáltatótól fizetés nélküli szabadságot kért a polgármesterré megválasztott munkavállaló a polgármesteri jogviszony fennállásáig. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény 1. §-ának (4) bekezdése alapján a polgármester kérésére - a megválasztásakor fennálló munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya szerinti munkáltatója - (...) köteles fizetés nélküli szabadságban részesíteni. A hivatkozott törvényt hatályon kívül helyezte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 158. §-ának a) pontja, a 2014. évi általános önkormányzati választások napjától, 2014. október 12-től. A Kttv. kiegészült a VII/A. fejezettel, mely tartalmazza a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket, ám a fizetés nélküli szabadságról nem rendelkezik. Az elsőként hivatkozott törvény alapján 2010-ben tehát nem volt mérlegelési jogköre a munkáltatónak, fizetés nélküli szabadságot kellett engedélyezni a munkavállalónak. A polgármesteri tisztséget betöltő munkavállalót a soron következő önkormányzati választáson, 2014-ben újraválasztották. Újabb kérelem azóta nem érkezett a munkavállalótól. Mivel a fizetés nélküli szabadság iránti kérelmet a polgármesteri jogviszony fennállásáig engedélyezte korábban a munkáltató, tekintettel a megváltozott jogszabályokra, továbbra is köteles a munkáltató fizetés nélküli szabadság biztosítására ebben az újabb polgármesteri ciklusban? Amennyiben nem köteles, és a munkáltató nem is engedélyezné a továbbiakban a fizetés nélküli szabadságot, akkor a munkáltató - az erről szóló tájékoztatás mellett - a munkavégzési kötelezettségének a teljesítésére felszólíthatja-e a munkavállalót?
Részlet a válaszból: […]fizetés nélküli szabadságot, ha polgármesteri teendői mellett munkaviszonyából eredő kötelezettségeit nem tudja ellátni. Ezt a kérelmet a munkáltató nem köteles elfogadni, azaz a fizetés nélküli szabadság csak a felek közös megegyezésével köthető ki. Ha a munkáltató nem kívánja a fizetés nélküli szabadságot biztosítani, akkor a munkavállalónak kell felmondással (közalkalmazottnak lemondással) megszüntetnie a jogviszonyát [Mt. 65. § (1) bek., Kjt. 28. §].Ha a polgármesterré választott munkavállaló fizetés nélküli szabadság iránti kérelmet nem terjesztett elő, vagy azt a munkáltató elutasította, akkor a munkáltató felszólíthatja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2256

2. találat: Polgármester szabadságának megváltása

Kérdés: Polgármester részére szabadságmegváltást szeretnénk kifizetni. Az elmúlt ciklusban 65 nap ki nem vett szabadsága keletkezett. Tekintettel arra, hogy újraválasztották, ez ideig nem foglalkoztunk a kérdéssel. Ugyanakkor, a szintén újraválasztott főpolgármester vagyonnyilatkozatában megjelent egy szabadságmegváltás jogcímén kapott milliós tétel. Milyen jogalapot lehet ez ügyben használni és általa a kifizetést realizálni?
Részlet a válaszból: […]munkáltató az arányos szabadságot nem adta ki [107. § (1)-(2) bek.].A Pmtv. szerint a polgármester foglalkoztatási jogviszonya megszűnik tisztségének megszűnésével, a tisztség megszűnése napján. A polgármesteri tisztség pedig megszűnik az új polgármester megválasztásával [Pmtv. 2. § (1) bek. a) pont, (3) bekezdés a) pont]. Értelmezésünk szerint a tisztséget - és ezáltal a foglalkoztatási jogviszonyt - akkor is megszűntnek kell tekinteni, ha az új polgármester személye azonos a leköszönőével, azaz újraválasztják. Ez a jogviszony ugyanis választással keletkezik, és csak a választási szabályok szerinti határozott időtartamra jön létre. Ezért a jogviszony újraválasztás esetén is megszűnik, a jogviszony végén pedig a szabadságmegváltás lehetséges.A 2014. X. 12-én hatályon kívül helyezésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2154

3. találat: Polgármesterek jogállásának szabályozása - átmeneti joghézag

Kérdés: A Pmtv. 2014. október 12-i hatályon kívül helyezését követően melyik jogszabály szabályozza a polgármester munkaidejét, szabadságát, fegyelmi és kártérítési felelősségét, egyéb juttatásait stb.?
Részlet a válaszból: […]önkormányzati választások napjával, de erre a napra nem készült el, így nem is léphetett hatályba a helyébe lépő szabályozás. A joghézag orvoslására azonban hamarosan sor kerül. Jelen cikk megírásakor az Országgyűlés tárgyalja az egyes jogállási törvények módosításáról szóló T/1767 számú törvényjavaslatot, amelynek tervezett 20. §-a a Kttv.-t egy VII/A fejezettel egészítené ki, amely "A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2153
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Újraválasztott polgármester - korábbi szabadságát meg kell-e váltani?

Kérdés: Községünk főállású polgármesterét a tavaly októberi önkormányzati választáson újra megválasztották. Mi a teendő a polgármester előző ciklusról megmaradt, ki nem vett szabadságával? Az a helyes eljárás, ha a szabadságot pénzben megváltjuk, vagy pedig egyszerűen csak hozzászámítjuk a 2010 októberétől megállapított szabadnapokhoz? A gyakorlat sajnos nem egységes ezen a területen.
Részlet a válaszból: […]a munkavállalónak a munkaviszonya megszűnésekor pénzben meg kell váltani a szabadságát, ha a munkáltatónál eltöltött idővel arányos szabadságot nem kapta meg, egyéb esetben azonban nem lehet pénzben megváltani a szabadságot [Mt. 136. § (1) bek.]. Fentieken túl, a polgármesterekre is irányadó azon Mt.-beli rendelkezés, miszerint a jogviszony megszűnésekor a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét és az egyéb járandóságait [Mt. 97. § (2) bek.], amelybe természetesen a szabadságmegváltás is beleértendő. A fentiek alapján a polgármester szabadságának pénzbeli megváltására csak a foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor vagy megszüntetésekor kerülhet sor, ezért a kérdése megválaszolásához elsődlegesen azt szükséges letisztázni, hogy az újraválasztás esetén vajon folytonosnak kell-e tekinteni a polgármester jogviszonyát, vagy pedig új tisztségként kell azt figyelembe venni. E körben hivatkoznánk a Pttv. 2. § (1) bekezdés a) pontjára, valamint a (3) bekezdés a) pontjára, amelynek értelmében a polgármester tisztsége az új polgármester megválasztásával szűnik meg, illetve a polgármester[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1004