Polgármesterség idejére járó fizetés nélküli szabadság

Kérdés: A munkáltatótól fizetés nélküli szabadságot kért a polgármesterré megválasztott munkavállaló a polgármesteri jogviszony fennállásáig. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény 1. §-ának (4) bekezdése alapján a polgármester kérésére - a megválasztásakor fennálló munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya szerinti munkáltatója - (...) köteles fizetés nélküli szabadságban részesíteni. A hivatkozott törvényt hatályon kívül helyezte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 158. §-ának a) pontja, a 2014. évi általános önkormányzati választások napjától, 2014. október 12-től. A Kttv. kiegészült a VII/A. fejezettel, mely tartalmazza a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket, ám a fizetés nélküli szabadságról nem rendelkezik. Az elsőként hivatkozott törvény alapján 2010-ben tehát nem volt mérlegelési jogköre a munkáltatónak, fizetés nélküli szabadságot kellett engedélyezni a munkavállalónak. A polgármesteri tisztséget betöltő munkavállalót a soron következő önkormányzati választáson, 2014-ben újraválasztották. Újabb kérelem azóta nem érkezett a munkavállalótól. Mivel a fizetés nélküli szabadság iránti kérelmet a polgármesteri jogviszony fennállásáig engedélyezte korábban a munkáltató, tekintettel a megváltozott jogszabályokra, továbbra is köteles a munkáltató fizetés nélküli szabadság biztosítására ebben az újabb polgármesteri ciklusban? Amennyiben nem köteles, és a munkáltató nem is engedélyezné a továbbiakban a fizetés nélküli szabadságot, akkor a munkáltató - az erről szóló tájékoztatás mellett - a munkavégzési kötelezettségének a teljesítésére felszólíthatja-e a munkavállalót?
Részlet a válaszából: […] 2014. október 12-től valóban nincs hatályban olyan szabály, amely alapján a munkáltatónak kötelező lenne a polgármesteri tisztséget elnyert munkavállaló (közalkalmazott) részére fizetés nélküli szabadságot biztosítani a mandátuma idejére. Ezért a polgármesteri megbízatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.

Polgármesterek jogállásának szabályozása - átmeneti joghézag

Kérdés: A Pmtv. 2014. október 12-i hatályon kívül helyezését követően melyik jogszabály szabályozza a polgármester munkaidejét, szabadságát, fegyelmi és kártérítési felelősségét, egyéb juttatásait stb.?
Részlet a válaszából: […] A polgármester munkajogi jogállását jelenleg semmi sem szabályozza, tekintve hogy a szóban forgó törvényt még a Mötv. 158. §-ának a) pontja helyezte hatályon kívül a 2014. évi általános önkormányzati választások napjával, de erre a napra nem készült el, így nem is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 15.

Polgármester szabadságának megváltása

Kérdés: Polgármester részére szabadságmegváltást szeretnénk kifizetni. Az elmúlt ciklusban 65 nap ki nem vett szabadsága keletkezett. Tekintettel arra, hogy újraválasztották, ez ideig nem foglalkoztunk a kérdéssel. Ugyanakkor, a szintén újraválasztott főpolgármester vagyonnyilatkozatában megjelent egy szabadságmegváltás jogcímén kapott milliós tétel. Milyen jogalapot lehet ez ügyben használni és általa a kifizetést realizálni?
Részlet a válaszából: […] A 2014. 10. 12-én hatályát vesztett Pmtv. szerint a foglalkoztatási jogviszonyban álló (főállású) polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult (5. §). A szabadság kiadása, megváltása tekintetében a Kttv. rendelkezései irány­adóak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 15.

Újraválasztott polgármester - korábbi szabadságát meg kell-e váltani?

Kérdés: Községünk főállású polgármesterét a tavaly októberi önkormányzati választáson újra megválasztották. Mi a teendő a polgármester előző ciklusról megmaradt, ki nem vett szabadságával? Az a helyes eljárás, ha a szabadságot pénzben megváltjuk, vagy pedig egyszerűen csak hozzászámítjuk a 2010 októberétől megállapított szabadnapokhoz? A gyakorlat sajnos nem egységes ezen a területen.
Részlet a válaszából: […] A Pttv. 5. §-a meghatározza, hogy a foglalkoztatásijogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanappótszabadságra jogosult. Mindezek mellett a Pttv. 13. § (1) bekezdése a polgármesterifoglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni rendeli a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.