Polgármester – társadalmi megbízatásban

Kérdés:

A Kttv. 225/K. §-ának (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester nem jogosult jubileumi jutalomra, napidíjra, valamint az egyéb juttatásokra. Ezenfelül további szabályozás nincs. Jogosult-e szabadságra, illetve szükséges-e részére valamilyen feladatköri vagy munkaköri leírás, illetve a munkaidő meghatározása?

Részlet a válaszából: […] A Mötv. 64. §-ának (1) bekezdése értelmében a polgármester tisztségét főállásban vagy társadalmi megbízatásban látja el. A társadalmi megbízatású polgármester tipikusan az egyébként fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonya mellett látja el a feladatait. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Alpolgármester újraválasztása – a végkielégítés időarányos visszafizetése

Kérdés: Az alpolgármester jogviszonya 2019. október 13-án megszűnt, így a Kttv. 225/D. §-a alapján 3 havi végkielégítésben részesült, amelynek összege bruttó 2 727 000 Ft, nettó 1 813 455 Ft volt. Az új képviselő-testület 2019. november 4-én újra alpolgármesternek választja a korábbi tisztségviselőt, így a végkielégítés időarányos részét vissza kell fizetnie. Az alábbi esetben hogyan kell számolni, és mekkora összegű visszafizetési kötelezettsége keletkezik az alpolgármesternek?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 225/D. §-ának (1) bekezdése rendelkezik a polgármester végkielégítésre jogosultságáról, ennek részeként a végkielégítés időarányos visszafizetésének kötelezettségéről, ha a polgármester a foglalkoztatási jogviszonya megszűnését követő három hónapon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Ciklus végén – a főállású polgármester szabadsága

Kérdés: Főállású polgármester szabadságának a ciklus végén történő megváltása kapcsán kérem szíves álláspontjukat. A polgármester szabadságát a képviselő-testület a beterjesztett ütemterv szerint minden év februárjában hagyta jóvá. Ilyenkor göngyölítetten megjelenik az előző évek ki nem adott (ki nem vett) szabadsága is. Amennyiben jelen ciklus végén újraválasztják a polgármestert, kifizetendő-e számára az ún. szabadságmegváltás? Az előző ciklus végén kifizettük. Amennyiben megszűnik a jogviszonya (nem választják újra), milyen időpontban lehet a szabadságot kifizetni, amennyiben már nyugdíjas, akkor is a 40 nap letelte után van rá lehetőség? A képviselő-testület határozatban döntsön-e az ügyben?
Részlet a válaszából: […] A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya megszűnik a tisztség megszűnésével, azon a napon [Kttv. 225/B. § (2) bek. a) pont]. A polgármester tisztsége pedig – többek között – az új polgármester megválasztásával [Mötv. 69. § (1) bekezdés a) pont]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 14.

Polgármesterség idejére járó fizetés nélküli szabadság

Kérdés: A munkáltatótól fizetés nélküli szabadságot kért a polgármesterré megválasztott munkavállaló a polgármesteri jogviszony fennállásáig. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről szóló 1994. évi LXIV. törvény 1. §-ának (4) bekezdése alapján a polgármester kérésére – a megválasztásakor fennálló munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya szerinti munkáltatója – (...) köteles fizetés nélküli szabadságban részesíteni. A hivatkozott törvényt hatályon kívül helyezte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 158. §-ának a) pontja, a 2014. évi általános önkormányzati választások napjától, 2014. október 12-től. A Kttv. kiegészült a VII/A. fejezettel, mely tartalmazza a polgármester, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó különös rendelkezéseket, ám a fizetés nélküli szabadságról nem rendelkezik. Az elsőként hivatkozott törvény alapján 2010-ben tehát nem volt mérlegelési jogköre a munkáltatónak, fizetés nélküli szabadságot kellett engedélyezni a munkavállalónak. A polgármesteri tisztséget betöltő munkavállalót a soron következő önkormányzati választáson, 2014-ben újraválasztották. Újabb kérelem azóta nem érkezett a munkavállalótól. Mivel a fizetés nélküli szabadság iránti kérelmet a polgármesteri jogviszony fennállásáig engedélyezte korábban a munkáltató, tekintettel a megváltozott jogszabályokra, továbbra is köteles a munkáltató fizetés nélküli szabadság biztosítására ebben az újabb polgármesteri ciklusban? Amennyiben nem köteles, és a munkáltató nem is engedélyezné a továbbiakban a fizetés nélküli szabadságot, akkor a munkáltató – az erről szóló tájékoztatás mellett – a munkavégzési kötelezettségének a teljesítésére felszólíthatja-e a munkavállalót?
Részlet a válaszából: […] 2014. október 12-től valóban nincs hatályban olyan szabály, amely alapján a munkáltatónak kötelező lenne a polgármesteri tisztséget elnyert munkavállaló (közalkalmazott) részére fizetés nélküli szabadságot biztosítani a mandátuma idejére. Ezért a polgármesteri megbízatás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 7.

Polgármesterek jogállásának szabályozása – átmeneti joghézag

Kérdés: A Pmtv. 2014. október 12-i hatályon kívül helyezését követően melyik jogszabály szabályozza a polgármester munkaidejét, szabadságát, fegyelmi és kártérítési felelősségét, egyéb juttatásait stb.?
Részlet a válaszából: […] A polgármester munkajogi jogállását jelenleg semmi sem szabályozza, tekintve hogy a szóban forgó törvényt még a Mötv. 158. §-ának a) pontja helyezte hatályon kívül a 2014. évi általános önkormányzati választások napjával, de erre a napra nem készült el, így nem is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 15.

Polgármester szabadságának megváltása

Kérdés: Polgármester részére szabadságmegváltást szeretnénk kifizetni. Az elmúlt ciklusban 65 nap ki nem vett szabadsága keletkezett. Tekintettel arra, hogy újraválasztották, ez ideig nem foglalkoztunk a kérdéssel. Ugyanakkor, a szintén újraválasztott főpolgármester vagyonnyilatkozatában megjelent egy szabadságmegváltás jogcímén kapott milliós tétel. Milyen jogalapot lehet ez ügyben használni és általa a kifizetést realizálni?
Részlet a válaszából: […] A 2014. 10. 12-én hatályát vesztett Pmtv. szerint a foglalkoztatási jogviszonyban álló (főállású) polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanap pótszabadságra jogosult (5. §). A szabadság kiadása, megváltása tekintetében a Kttv. rendelkezései irány­adóak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 15.

Újraválasztott polgármester – korábbi szabadságát meg kell-e váltani?

Kérdés: Községünk főállású polgármesterét a tavaly októberi önkormányzati választáson újra megválasztották. Mi a teendő a polgármester előző ciklusról megmaradt, ki nem vett szabadságával? Az a helyes eljárás, ha a szabadságot pénzben megváltjuk, vagy pedig egyszerűen csak hozzászámítjuk a 2010 októberétől megállapított szabadnapokhoz? A gyakorlat sajnos nem egységes ezen a területen.
Részlet a válaszából: […] A Pttv. 5. §-a meghatározza, hogy a foglalkoztatásijogviszonyban álló polgármester évi 25 munkanap alapszabadságra és 14 munkanappótszabadságra jogosult. Mindezek mellett a Pttv. 13. § (1) bekezdése a polgármesterifoglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni rendeli a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.