Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott pedagógiai szakszolgálat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Tanársegédi állás a pedagógusi státusz mellett

Kérdés: Amennyiben felsőoktatási intézmény alá tartozó iskolában rendelkezem teljes pedagógusi státusszal, a fenntartó egyetemen elvállalhatok-e teljes státuszú tanársegédi állást, pedagógusképzéssel kapcsolatosan?
Részlet a válaszból: […]irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető. Ha pedig a munkáltató az összeférhetetlenségről nem a közalkalmazott kérelme alapján szerez tudomást, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül írásban felszólítja a közalkalmazottat az összeférhetetlenség megszüntetésére, amelynek a közalkalmazott a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles eleget tenni (a másik jogviszony felszámolásával). A határidő eredménytelen eltelte esetén a munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt azonnali hatállyal megszünteti [Kjt. 44. § (3)-(4) bek.].Mivel a kérdés szerint két teljes munkaidős állásról lenne szó, egészen bizonyosan azonos időre esne a feladatok ellátása. E szabályok alapján tehát engedélyt kell kérnie jelenlegi munkáltatójától a tanársegédi[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3802

2. találat: Pszichológus kötelező óraszáma

Kérdés: Egy szociális alapellátási központban, ha valakit pszichológus munkakörben foglalkoztatnak, az illetőnek a heti kötelező óraszáma hogyan alakul? Nevelési-oktatási intézményben, illetve pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményeknél meghatároznak heti óraszámokat, a szociális alapellátási központ azonban egyik fent felsorolthoz sem tartozik.
Részlet a válaszból: […]ellátó intézményei körébe sorolható többek között a gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő- és gondozóközpont, nevelési tanácsadó, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó. A pszichológusi munkakört egyébként a törvény a pedagógus-munkakörök gyűjtőkategóriájába sorolja. A Kt. említést tesz még a gyermekvédelmi, illetve a szociális ellátásról is: ezek a nevelő- és oktatómunkához kapcsolódó, nem közoktatási tevékenységnek minősülnek [Kt. 121. § (1) bekezdés 25. pont]. A Kt. 23. § (3) bekezdése szerint "az óvodai nevelés, általános iskolai nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, nevelési tanácsadás ellátható a közös igazgatású gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységének keretei között is". Ez a szabály lehetőséget ad arra, hogy vegyes profilú intézmények jöjjenek létre. A 138/1992. Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése kimondja, hogy bizonyos, külön felsorolt rendelkezéseit a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottai közalkalmazotti jogviszonyára is alkalmazni kell. A Gyt. 15. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti alapellátások (pl. gyermekek napközbeni ellátása, átmeneti gondozása) és a gyermekvédelmi szakellátások (pl. gyermekotthon, utógondozás stb.) ellátására létrejött intézményeket tekinti gyermek- és ifjúságvédelmi intézménynek. Az itt dolgozókra egyébként a 257/2000. Korm. rendelet vonatkozik, a pedagógusokra alkalmazandó szabályok kivételesek. A kérdésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1194