Utazási kedvezmény egyházi pedagógiai intézményben

Kérdés: A 85/2007. Korm. rendelet 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján megilleti-e az 50%-os kedvezményt biztosító utazási utalvány az egyházi fenntartásban működő pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazottait (pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, titkárnő) is?
Részlet a válaszából: […] ...tartoznak még az Nftv. által szabályozott felsőoktatási intézmények (főiskola, egyetem). Az Nkt. szerint külön kategóriát képez a pedagógiai szakszolgálati intézmény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény, melyek köznevelési intézmények ugyan,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Tanársegédi állás a pedagógusi státusz mellett

Kérdés: Amennyiben felsőoktatási intézmény alá tartozó iskolában rendelkezem teljes pedagógusi státusszal, a fenntartó egyetemen elvállalhatok-e teljes státuszú tanársegédi állást, pedagógusképzéssel kapcsolatosan?
Részlet a válaszából: […] Mivel a közalkalmazotti jogviszony az iskolával áll fenn, a fenntartó felsőoktatási intézmény más munkáltatónak minősül, így kérdése a Kjt. összeférhetetlenségi szabályai alapján válaszolható meg. A Kjt. 43. §-ának (1)-(2) bekezdése szerint, amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 4.

Pszichológus kötelező óraszáma

Kérdés: Egy szociális alapellátási központban, ha valakit pszichológus munkakörben foglalkoztatnak, az illetőnek a heti kötelező óraszáma hogyan alakul? Nevelési-oktatási intézményben, illetve pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézményeknél meghatároznak heti óraszámokat, a szociális alapellátási központ azonban egyik fent felsorolthoz sem tartozik.
Részlet a válaszából: […] ...Harmadik része anevelési-oktatási intézményben dolgozó pszichológusnak 26, a gyakorlónevelési-oktatási intézményben dolgozónak 20, a pedagógiai szakszolgálatotellátó intézményben pedig 21 óra kötelező óraszámot állapít meg hetenként. Ezenintézmények körét a Kt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.