Keresés eredménye

66 találat a megadott pedagógus tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Nyugdíj előtt álló pedagógusok besorolása
Kérdés: A 326/2013-as Korm. rendelet 39/K. §-a előírja, hogy annak a pedagógusnak, "akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is". Hogyan alkalmazható ez a szabály a 2017. január 1-jét követően kinevezendő pedagógusokra, hiszen a szabály azt írja elő, hogy 2017. január 1-jén kellett őket Pedagógus II. fokozatba sorolni? A kérdés azért lényeges, mert bizonyos munkáltatók értelmezése szerint ez egy átmeneti szabály, amelyet jelenleg már nem kell alkalmazni.
Részlet a válaszból: […]olyan időpontban (2016. szeptember 1.) fennálló tényhelyzetet kell vizsgálnia, amikor közte és a foglalkoztatott között adott esetben még nem is állt fenn a foglalkoztatási jogviszony. Tehát a 2018-ban alkalmazott pedagógusok (valamint a rendelkezés hatálya alá tartozó más munkakörökben, így a pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, valamint a pedagógus szakképzettséggel rendelkezve nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3466
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Pedagógus fizetési kategóriájának megállapítása
Kérdés: Intézményünkbe 2015. augusztus 1. napjával vettünk fel egy pedagógust, akinek egyetlen korábbi jogviszonya volt, mely 5 év 11 hónap, szintén pedagógus munkakörben eltöltött idő volt. Ez alapján akkor Pedagógus I./02-es besorolásban alkalmaztuk őt, mivel nem volt meg a 6 év a 03-as fokozatba kerüléshez. Ezt követően 2016. január 1. napjával soroltuk át Pedagógus I./03-as fokozatba. Így a következő soros lépése, 2019. január 1. napja lett. A pedagógus jogviszonya megszűnt nálunk ez év augusztus 20. napjával. Új intézményében szintén Pedagógus I./03-as besorolást kapott, viszont jelzéssel élt felénk, hogy szerinte őt 2018. január 1. napján kellett volna átsorolnunk. Kéri a különbözet kifizetését. Valóban helytelenül lett általunk besorolva a pedagógus?
Részlet a válaszból: […]tárgyév első napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni, tárgyévnek pedig az az év minősül, amelyben a pedagógus megszerzi a következő előrelépésre jogosító jogviszonyban töltött időt. Tehát a szabály a pedagógusnak kedvez, mivel a töredékévet a besorolás szempontjából teljes ledolgozott évnek kell tekinteni, így a tényleges várakozási idő három évnél kevesebb lesz.Mindebből az következik, hogy az intézményüknél 5 év 11 hónap jogviszonyban töltött idővel elhelyezkedő pedagógus egy hónappal később, tehát még abban az évben megszerezte a 3. fizetési kategóriába soroláshoz szükséges 6 évet. Esetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3438
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3. találat: Osztályfőnök foglalkoztatása csökkentett munkaidőben
Kérdés: Lehet-e osztályfőnök vagy munkaközösség-vezető az, aki csökkentett munkaidőben vagy részmunkaidőben dolgozik? Hogyan kell a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt számolni ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]megtartása, továbbá heti legfeljebb két óra időtartamban osztályfőnöki, kollégiumi tanulócsoport-vezetői vagy a munkaközösség-vezetéssel összefüggő, heti legfeljebb egy óra időtartamban a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok ellátása rendelhető el. (Bár a törvény a teljes munkaidő százalékát említi, csökkentett vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak esetén is értelemszerűen e százalékos arányok alapján állapítandó meg[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3430
4. találat: Pedagógusok nyugdíjazása
Kérdés: Szeretném a segítségüket kérni annak értelmezésében, hogy a Kjt. 30. §-a (4) és (5) bekezdésének, valamint a Tny. 18. §-a (2a) bekezdésének módosítása következtében azoknak a közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező pedagógusoknak, akik a nők kedvezményes nyugdíját a módosítást követően igénybe kívánják venni, van-e lehetőségük arra, hogy továbbdolgozzanak pedagógusként teljes állásban, és mellette nyugdíjasok legyenek?
Részlet a válaszból: […]megállapított öregségi teljes nyugdíjban részesülő személy- a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban (pl. közalkalmazotti jogviszonyban) áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és- az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja az ún. éves keretösszeget (a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát),a nyugdíj folyósítását az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig szüneteltetni kell. Másfelől a Tny. 83/C. §-ának értelmében az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3397
5. találat: Részmunkaidős pedagógus által tartandó órák
Kérdés: Angoltanárként dolgozom egy általános iskolában, napi négyórás részmunkaidőben. Gyakornokként vagyok besorolva. Az előző évben hetente 11 órát tartottam, ezt most ősztől felemelték heti 15 órára, arra hivatkozva, hogy másként nem tudják megoldani a tantárgyfelosztás szerinti órák megtartását. Szabályos ez?
Részlet a válaszból: […]Ennek szabályait a 326/2013. Korm. rendelet 17. §-ának (4)-(5) bekezdése tartalmazza. A pedagógusnak a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan további tanórai és egyéb foglalkozás, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, haa) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, vagyb) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember, vagyc) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.Az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3392
6. találat: Nevelő- és oktatómunkát végzőket megillető pótszabadság
Kérdés: A D fizetési osztályba sorolt pedagógus végzettséggel nem rendelkező pedagógiai asszisztensnek jár-e a 25 nap pótszabadság?
Részlet a válaszból: […]illetőleg a neveléssel, oktatással, pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét végrehajtási rendelet állapítja meg. Ez utóbbi fordulat a 326/2013. Korm. rendelet 30. §-ának (1) bekezdésére utal, melynek értelmében a nevelő- és oktatómunkát végzőket megillető pótszabadságraa) nevelési-oktatási intézményben az Nkt. 3. mellékletében felsorolt pedagógus,b) pedagógiai szakszolgálati intézményben a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3344
7. találat: Hét évvel nyugdíj előtt álló pedagógusok besorolása
Kérdés: 2018-ban minősítés nélkül továbbra is Pedagógus II. fokozatba lép-e az, aki a nyugdíjkorhatár elérése előtt van 7 évvel? Azaz folyamatosan alkalmazható-e a 326/2013. Korm. rendelet 39/K. §-a a 7 évvel a nyugdíjkorhatár elérése előtt álló pedagógusokra, vagy csak egyszeri alkalomra szólt ez a rendelkezés?
Részlet a válaszból: […]betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is.A rendelkezés azokra vonatkozik, akiknek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3299
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Pedagógus - minősítés alóli mentessége
Kérdés: Az Nkt. 97. §-ának (21) bekezdése alapján "nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a 2013. szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt". Ez a szabály pontosan melyik évben született, illetve a nyugdíjkorhatárt melyik évben elérő pedagógusra vonatkozik?
Részlet a válaszból: […]betöltését követő 183. nap,e) 1955-ben született, a betöltött 64. életév,f) 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap,g) 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév."A kedvezmény tehát azokra vonatkozik, akik a születési évük alapján a Tny. 18. §-ának (1) bekezdése szerint rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárukat legkésőbb 2023. augusztus 31-én elérik. Ha ezt követően érik el a korhatárt, már irányadó rájuk a minősítésben való részvétel kötelezettsége. A fenti szabályok alapján azok, akik 1958. szeptember 1-jén vagy azt követően születtek, a 65 éves[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3298
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
9. találat: Pedagógus óraszámának csökkentése kérelemre
Kérdés: Közalkalmazott pedagógus hölgy 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulása 2020 májusában esedékes. A következő tanévre (2018/19) - jogszabály alapján - 4 óra csökkentést kért úgy, hogy az egyik, kimenő osztálya helyett ne kapjon másik osztályt. Tudni szeretné, hogy ez a - kérése szerint csak a következő tanévre szóló - csökkentés befolyásolja-e az azt követő - elvileg - töredékes tanévét is? A csökkentett óraszám kérelmezése befolyásolja-e a jubileumi jutalmát, kaphat-e egyáltalán?
Részlet a válaszból: […]55-65%-ában teszi kötelezővé a tanulókkal való közvetlen foglalkozásokra fordítandó idő elrendelését, ami teljes munkaidő esetén heti 22-26 órát, részmunkaidő esetén ennek időarányos részét teszi ki.Ha Ön 4 óra csökkentést kért, ez értelmezhető egyfelől úgy, hogy a munkaidőn belül a heti 26 óra helyett heti 22 neveléssel-oktatással lekötött munkaidő beosztását kérte a munkáltatójától, a teljes munkaideje változatlanul maradása mellett. Ennek a kérelemnek a munkáltató mérlegelési joga alapján tehet eleget, de erre nem köteles. Sőt, ha a kérelem folytán a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő 22 óra alá csökkenne, akkor erre a munkáltatónak nincs is lehetősége, hiszen ez a törvény szabályával ellentétes lenne. Ez esetben a munkáltató döntése a tantárgyfelosztással[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3285
10. találat: Pedagógus - a minősítésben való részvétel elutasítása
Kérdés: A 326/2013. Korm. rendelet szerint, ha a pedagógus a Pedagógus I. fokozatban 9 évet eltöltött, köteles minősítési eljárásban részt venni a Pedagógus II. fokozatba sorolása céljából. Mi a helyzet azonban akkor, ha a pedagógus a minősítést nem vállalja?
Részlet a válaszból: […]rendelet 3. §-ának (3) bekezdése kimondja: a Pedagógus II. fokozatra irányuló minősítési eljárás legfeljebb egy alkalommal megismételhető, ha a minősítési eljárás sikertelen volt. A minősítési eljárás megismétlésére legkorábban - a sikertelen minősítési eljárás befejezésétől számított - két év szakmai gyakorlat megszerzésének évében kerülhet sor. A megismételt minősítési eljárás lefolytatására legkésőbb a Pedagógus I. fokozat megszerzésétől számított tizenegy év szakmai gyakorlat megszerzéséig kerülhet sor.Az Nkt. 64. §-ának (8) bekezdése pedig a következőket írja elő: Ha a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus a megismételt minősítési eljárás eredményeként "nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3281
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés