Ciklus végén - a főállású polgármester szabadsága

Kérdés: Főállású polgármester szabadságának a ciklus végén történő megváltása kapcsán kérem szíves álláspontjukat. A polgármester szabadságát a képviselő-testület a beterjesztett ütemterv szerint minden év februárjában hagyta jóvá. Ilyenkor göngyölítetten megjelenik az előző évek ki nem adott (ki nem vett) szabadsága is. Amennyiben jelen ciklus végén újraválasztják a polgármestert, kifizetendő-e számára az ún. szabadságmegváltás? Az előző ciklus végén kifizettük. Amennyiben megszűnik a jogviszonya (nem választják újra), milyen időpontban lehet a szabadságot kifizetni, amennyiben már nyugdíjas, akkor is a 40 nap letelte után van rá lehetőség? A képviselő-testület határozatban döntsön-e az ügyben?
Részlet a válaszából: […] ...főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya megszűnik a tisztség megszűnésével, azon a napon [Kttv. 225/B. § (2) bek. a) pont]. A polgármester tisztsége pedig - többek között - az új polgármester megválasztásával [Mötv. 69. § (1) bekezdés a) pont]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 14.

Önkormányzati munkaügyi pervesztés költsége - áthárítható-e a polgármesterre?

Kérdés: A város önkormányzata két munkaügyi pert veszített, aminek az összköltsége kb. 12 millió forint. A munkaügyi per oka, hogy a polgármester indokolás nélkül kirúgta az önkormányzati hivatalnál 30 éve dolgozó két szakembert. Ilyen látványos, szakmai indokkal nem alátámasztott elbocsátáskor is az önkormányzatnak kell kifizetni a költségeket, vagy az áthárítható a polgármesterre, mivel őt többen figyelmeztették arra, hogy a pert el fogja veszteni az önkormányzat?
Részlet a válaszából: […] ...jogszerűek, ha a munkáltató nem tett eleget az indokolási kötelezettségének.A Mötv. 81. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján nem a polgármester, hanem a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 26.
Kapcsolódó címkék:    

Polgármester felfüggesztése és a szavazategyenlőség

Kérdés: A polgármester felfüggesztése esetén szavazategyenlőségnél mi a mérvadó?
Részlet a válaszából: […] ...Mötv. 66. §-a alapján a polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából önkormányzati képviselőnek tekintendő. A polgármester sorozatos törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 10.
Kapcsolódó címkék: