Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott polgármester tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Ciklus végén - a főállású polgármester szabadsága

Kérdés: Főállású polgármester szabadságának a ciklus végén történő megváltása kapcsán kérem szíves álláspontjukat. A polgármester szabadságát a képviselő-testület a beterjesztett ütemterv szerint minden év februárjában hagyta jóvá. Ilyenkor göngyölítetten megjelenik az előző évek ki nem adott (ki nem vett) szabadsága is. Amennyiben jelen ciklus végén újraválasztják a polgármestert, kifizetendő-e számára az ún. szabadságmegváltás? Az előző ciklus végén kifizettük. Amennyiben megszűnik a jogviszonya (nem választják újra), milyen időpontban lehet a szabadságot kifizetni, amennyiben már nyugdíjas, akkor is a 40 nap letelte után van rá lehetőség? A képviselő-testület határozatban döntsön-e az ügyben?
Részlet a válaszból: […]választáson más polgármestert választanak meg. Ezzel szemben, ha a polgármestert újraválasztják, foglalkoztatási jogviszonya is folyamatos marad, és így nem váltható meg a ki nem adott, arányos szabadság sem. A Kttv. általános szabálya szerint a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület és a polgármester között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony. A polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat [Kttv. 225/A. § (1) bek.]. A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonyára alkalmazni kell a Kttv. 225/L. §-ában nevesített, a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó egyes rendelkezéseket. Így a Kttv. 107. §-át is, amely a közszolgálati jogviszony megszűnése esetén az arányos ki nem adott szabadság pénzbeli megváltásáról rendelkezik. A szabadságmegváltás mértéke az időarányosan járó, ki nem adott szabadság tartamára járó díjazás összege, amelyet a jogviszony megszűnését követő 40. napon meg kell váltani [Kttv. 107. § (2) bek.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3710

2. találat: Önkormányzati munkaügyi pervesztés költsége - áthárítható-e a polgármesterre?

Kérdés: A város önkormányzata két munkaügyi pert veszített, aminek az összköltsége kb. 12 millió forint. A munkaügyi per oka, hogy a polgármester indokolás nélkül kirúgta az önkormányzati hivatalnál 30 éve dolgozó két szakembert. Ilyen látványos, szakmai indokkal nem alátámasztott elbocsátáskor is az önkormányzatnak kell kifizetni a költségeket, vagy az áthárítható a polgármesterre, mivel őt többen figyelmeztették arra, hogy a pert el fogja veszteni az önkormányzat?
Részlet a válaszból: […]kinevezés ugyanis a polgármester, a képviselő-testület és bizottsága megbízatásának, illetve feladata ellátásának idejére szól [Kttv. 239. § (3) bek]. Az önkormányzati (fő)tanácsadó felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. Feltételezve, hogy a felmentett szakemberek nem önkormányzati (fő)tanácsadók, hanem köztisztviselők voltak, a polgármester jogszerűen akkor sem utasíthatta volna a jegyzőt a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek felmentésére, ha egyébként azok jogszerűek lettek volna. Ugyanis nem a polgármester, hanem a jegyző gyakorolta felettük a közszolgálati jogviszony megszüntetésének munkáltatói jogát.A jegyző megtagadhatta volna a polgármester jogszabályba ütköző utasítását [Kttv. 78. § (3) bek. b) pontja], ennek hiányában kérhette volna a polgármestert, utasítását foglalja írásba arra figyelemmel, hogy az jogszabályba ütközik, vagy teljesítése kárt idézhet elő, illetve az utasítás az érintettek jogos érdekeit sérti [Kttv. 78. § (4) bek.]. A polgármester az utasítás írásba foglalását nem tagadhatta volna meg. A jegyzőt az írásba foglalásra irányuló kérelme miatt hátrány nem érheti a Kttv. alapján. Ha megtörtént a jogszabályba ütköző utasítás írásba foglalása, a későbbiekben egyértelműen bizonyítható, hogy a károkozásért az utasítást adó polgármester a felelős, ilyen módon a polgármesterrel szemben kártérítési felelősség érvényesítésére lehetősége van a felette munkáltatói jogokat gyakorló önkormányzati képviselő-testületnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. március 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3228
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Polgármester felfüggesztése és a szavazategyenlőség

Kérdés: A polgármester felfüggesztése esetén szavazategyenlőségnél mi a mérvadó?
Részlet a válaszból: […]keresetet nyújthat be a polgármester ellen a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bírósághoz a polgármester tisztségének megszüntetése érdekében. Ezzel egyidejűleg kérheti a polgármesternek e tisztségéből történő felfüggesztését is. A felfüggesztett polgármester a döntéshozatalban nem vehet részt, de a határozathozatalnál a határozatképesség szempontjából jelen lévőnek kell tekinteni. Amennyiben a képviselő-testületben szavazategyenlőség alakul ki, és ebből következően nem kerül sor a határozathozatalra a polgármester döntésével - a felfüggesztésére[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2924
Kapcsolódó tárgyszavak: ,