Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott pedagógus-életpálya tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Iskolapszichológus besorolása

Kérdés: Iskolapszichológus munkakörben dolgozó okleveles pszichológus végzettségű munkavállalót a pedagógus-életpályamodell szerint kell-e besorolni?
Részlet a válaszból: […]iskolapszichológust is a pedagógus munkakörök közé sorolja, amelyre alkalmazni kell - a Kjt. helyett - a pedagógus-előmeneteli rendszert. Iskola­pszichológusként az említett 3. melléklet 15. pontja alapján az dolgozhat, aki pszichológus, és emellett gyógypedagógus, tanító vagy tanár végzettséggel rendelkezik, pszichológus tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon, illetve pedagógiai szakpszichológus, iskola-szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus szakképzettséggel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2460

2. találat: Várakozási idő csökkentése pedagógusoknál

Kérdés: Óvodavezetőnk 2013. június 14-én pedagógus-szakvizsgát tett, mellyel a számára előírt hét­évenkénti továbbképzési kötelezettségét teljesítette. Az akkor még hatályos 138/1992. Korm. rendelet 14. §-a alapján jogosultságot szerzett a fizetési fokozat egy évvel történő csökkentésére. Következő magasabb fizetési fokozatba lépésének várható ideje 2016. január 1-je volt. Fenti jogszabály azonban 2013. augusztus 31-én hatályát veszítette, és a szeptember 1-jétől hatályos Nkt. 62. §-ának (2) bekezdésében foglalt, továbbképzési kötelezettséget szabályozó előírás a magasabb fizetési kategóriába lépések közötti várakozási idő csökkentését már nem tartalmazza. Érvényesíthető-e most a 2013 júniusában szerzett jog, azaz 2016. január 1-je helyett ez év januárjától átsorolható-e a magasabb fizetési fokozatba? A 2013. szeptember 1-jétől hatályos jogszabályt csak az ezt követően teljesített továbbképzések esetében kell alkalmazni?
Részlet a válaszból: […]mivel az Nkt. - saját normaszöveg megfogalmazása helyett - azokra hivatkozik. Tehát a két besorolási rendszer között folytonosság - hacsak ezt átmeneti szabály külön ki nem mondja - nincs.Az Nkt. 64. §-ának (5) bekezdése értelmében a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott - a "Gyakornok" fokozatba tartozó pedagógus kivételével -, a Kjt. szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. Az Nkt. 97. §-ának (20) bekezdése a besorolással kapcsolatos átmeneti szabályok között szintén azt rögzítette, hogy a 2013. szeptember 1-jén gyakornok vagy pedagógus I. fokozatba történő ideiglenes besoroláskor a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapulvételével kell a fizetési kategóriát megállapítani.A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 2013. augusztus 31-ig hatályos 14. §-a értelmében a közoktatási intézmény dolgozójának a fizetési fokozatok közötti várakozási idejét egy évvel csökkenteni kellett, ha törvénnyel alapított kitüntetést vagy díjat, illetve miniszter által alapított díjat kapott, illetőleg ha teljesítette a külön jogszabályban meghatározott továbbképzés követelményeit. Hasonló tartalmú szabály szerepel a 326/2013. Korm. rendelet 35. §-ának (3) bekezdésében, miszerint a köznevelési intézmény közalkalmazottjának, munkavállalójának a fizetési kategóriák közötti várakozási idejét egy évvel csökkenteni kell, ha törvénnyel alapított kitüntetést, díjat vagy miniszter által alapított díjat kapott. Az új szabályban már nem szerepel a továbbképzés követelményeinek teljesítése (azaz a szakvizsga[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2342

3. találat: Fizetési fokozatba sorolás óvónőknél

Kérdés: 2013. augusztus 31-én óvónő pedagógusunk G fizetési osztály 14-es fizetési fokozatába volt besorolva. Munkaviszonya kezdete: 1972. november 1. volt. Így 2013. szeptember 1-jén 40 év 314 nap pedagógus munkaviszonyban töltött idővel rendelkezett. Legutóbbi soros lépése szerint következő fizetési fokozatba lépés várható ideje 2013. január 1-jén lett volna, ám mivel a Kjt.-ben a 14-es volt a legfelső fokozat, nem léphetett feljebb. Helyesen jártunk-e el, amikor szeptember 1-jével 15-ös kategóriába soroltuk?
Részlet a válaszból: […]központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 7. mellékletét és az Nkt. 7. mellékletét). Oka ennek, hogy a pedagógus-életpálya figyelembe veszi az időközben történt törvényes nyugdíjkorhatár-emeléseket, vagyis az életpálya meghosszabbodását, a Kjt. viszont nem.Amennyiben a jogszerző idő a 15-ös fizetési kategóriába soroláshoz megvan, akkor 2013. szeptember 1-jétől az Nkt. alapján meg kellett állapítani az e kategória szerinti besorolást. Ugyanakkor a Kjt. szerinti besorolás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1809