Új pedagógus-életpálya és illetménymegállapítás

Kérdés: Az Nkt. 65. §-ának (1) bekezdése értelmében a fokozatokhoz, és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. számú melléklete állapítja meg. Az (1a) bekezdés értelmében a köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató - tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője, szakképzési centrum esetében a tagintézmény vezetője javaslatára és egyetértésével - a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap
a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,
b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,
c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka
alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.
Ez alapján a tanévre vonatkozóan meg kell állapítani a pedagógusok illetményét. A 2023/2024. tanévre is el kell készíteni a fentiek szerinti kinevezésmódosításokat, vagy a Púétv. hatálybalépésével a 2023. szeptember 15-ig kiadott kinevezésmódosítás kiváltja ezt a rendelkezést?
Részlet a válaszából: […] A munkáltatónak 2023. szeptember 15-ig kell közölnie - még a fennálló közalkalmazotti jogviszonyban - azt a kinevezésmódosítási (munkaviszonyban munkaszerződés-módosítási) ajánlatot, amely meghatározza, hogy az érintett a 2023. július 1-jétől december 31-ig terjedő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Pedagógus lemondása 2023-ban

Kérdés: Általános iskolai angol-német szakos tanárként dolgozom egy állami iskolában, 2014. szeptember 1-je óta. Most, hogy megjelent a pedagógus-életpályáról szóló új törvény, úgy döntöttem, a következő tanévtől máshol, egy magánnyelviskolánál kívánok elhelyezkedni. Azt olvastam, hogy nekem csak egy hónapos lemondási idő jár. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban, mivel kell számolnom?
Részlet a válaszából: […] 2023. július 15-én hatályba lépett a Púétv. Ennek alapján 2024. január 1-jén a törvény erejénél fogva következik be a december 31-ig az eddigiek szerint fennálló közalkalmazotti, illetve - nem állami, önkormányzati fenntartású intézményeknél - munkaviszonyok köznevelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Helyettesítési díj betöltetlen álláshely vezetői ellátásáért

Kérdés: Egyik óvodánkban van egy betöltetlen óvodapedagógus-álláshely (két óvodapedagógus-hely van, ebből egy betöltetlen jelenleg, és egy óvodavezető dolgozik). Az óvodavezető pedagógusnak adhatunk-e helyettesítési díjat arra az időszakra, amíg az állást be nem töltjük? Ha nem, akkor milyen módokon lehet még a többletmunkát díjazni a dolgozónknak?
Részlet a válaszából: […] ...felül a végzett munkával arányos különdíjazás (helyettesítési díj) is megilleti. Ezt a szabályt a köznevelésben dolgozó, pedagógus-életpálya hatálya alá tartozó közalkalmazottakra is lehet alkalmazni az Nkt. 64. §-ának (1)-(2) bekezdései alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Jubileumi jutalom nem állami fenntartású óvodában

Kérdés: Nem állami fenntartású óvoda pedagógus munkavállalói munkaviszonyban állnak az óvodával. Ezen munkaviszony fennállása alatt jár-e a pedagógusoknak jubileumi jutalom?
Részlet a válaszából: […] A jubileumi jutalmat a Kjt. 78. §-a szabályozza, az Mt.-ben nincs ilyen jogintézmény. A jubileumi jutalom célja nem a pedagógus életpálya elismerése, hanem a közszférában, költségvetési szervnél ledolgozott hosszabb idő honorálása. Ezért jubileumi jutalom a nem állami...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 6.

Iskolapszichológus besorolása

Kérdés: Iskolapszichológus munkakörben dolgozó okleveles pszichológus végzettségű munkavállalót a pedagógus-életpályamodell szerint kell-e besorolni?
Részlet a válaszából: […] ...pszichológus szakképzettség (master diploma) tehát nem elegendő az iskolatitkári munkakör betöltéséhez, ebből következően pedig a pedagógus-életpályamodell szerinti besoroláshoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 23.

Várakozási idő csökkentése pedagógusoknál

Kérdés: Óvodavezetőnk 2013. június 14-én pedagógus-szakvizsgát tett, mellyel a számára előírt hét­évenkénti továbbképzési kötelezettségét teljesítette. Az akkor még hatályos 138/1992. Korm. rendelet 14. §-a alapján jogosultságot szerzett a fizetési fokozat egy évvel történő csökkentésére. Következő magasabb fizetési fokozatba lépésének várható ideje 2016. január 1-je volt. Fenti jogszabály azonban 2013. augusztus 31-én hatályát veszítette, és a szeptember 1-jétől hatályos Nkt. 62. §-ának (2) bekezdésében foglalt, továbbképzési kötelezettséget szabályozó előírás a magasabb fizetési kategóriába lépések közötti várakozási idő csökkentését már nem tartalmazza. Érvényesíthető-e most a 2013 júniusában szerzett jog, azaz 2016. január 1-je helyett ez év januárjától átsorolható-e a magasabb fizetési fokozatba? A 2013. szeptember 1-jétől hatályos jogszabályt csak az ezt követően teljesített továbbképzések esetében kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésnek tulajdonképpen már 2013. szeptember 1-jén fel kellett merülnie, amikor az Nkt. szerinti pedagógus-életpályára való áttérés és az új besorolások megtörténtek. Először azt kell leszögezni: a "szerzett jog" elve jelen esetben azért nem alkalmazható, mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 13.

Munkáltatóváltás azonos fenntartójú költségvetési intézmények között

Kérdés: Városunkban egy óvoda üzemel (1-es óvoda), és szeptember 1-jétől egy újabb fogja megkezdeni a működést (2-es óvoda). Mindkettő fenntartója a települési önkormányzat. Az 1-es óvodában több óvodapedagógus is jelezte, hogy szeptembertől a 2-es óvodában szeretné folytatni a pályafutását; az óvodavezető azonban csak egy hónapot adott számukra, hogy nyilatkozzanak, maradni vagy távozni szeretnének. Kell-e ilyen tartalmú nyilatkozatot tenniük, és ha igen, annak van-e határideje? Mi a legjobb megoldás a közalkalmazott érdeksérelme nélküli jogviszonyváltásra? Az egyik lehetőség a lemondás, és új jogviszony létesítése; ekkor az új közalkalmazotti jogviszonyban elismerhető-e az 1-es óvodánál eltöltött idő a pedagógusi életpálya szempontjából, alkalmazható-e a Kjt. 26. §-ának (3) bekezdése? A másik megoldás az áthelyezés; ekkor viszont felmerül a kérdés, hogy ezt az 1-es óvoda vezetője megakadályozhatja-e, ha ahhoz nem járul hozzá?
Részlet a válaszából: […] Ugyanazon önkormányzat fenntartásában még egy óvoda létesülése történhet úgy, hogy ugyanazon költségvetési intézmény másik telephelye létesül, vagy lehetséges, hogy külön munkáltató, önálló jogi személy jön létre. A kérdésből az utóbbi eset tűnik ki. Ekkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 27.

Fizetési fokozatba sorolás óvónőknél

Kérdés: 2013. augusztus 31-én óvónő pedagógusunk G fizetési osztály 14-es fizetési fokozatába volt besorolva. Munkaviszonya kezdete: 1972. november 1. volt. Így 2013. szeptember 1-jén 40 év 314 nap pedagógus munkaviszonyban töltött idővel rendelkezett. Legutóbbi soros lépése szerint következő fizetési fokozatba lépés várható ideje 2013. január 1-jén lett volna, ám mivel a Kjt.-ben a 14-es volt a legfelső fokozat, nem léphetett feljebb. Helyesen jártunk-e el, amikor szeptember 1-jével 15-ös kategóriába soroltuk?
Részlet a válaszából: […] ...2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 7. mellékletét és az Nkt. 7. mellékletét). Oka ennek, hogy a pedagógus-életpálya figyelembe veszi az időközben történt törvényes nyugdíjkorhatár-emeléseket, vagyis az életpálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 18.