Iskolapszichológus besorolása

Kérdés: Iskolapszichológus munkakörben dolgozó okleveles pszichológus végzettségű munkavállalót a pedagógus-életpályamodell szerint kell-e besorolni?
Részlet a válaszából: […] ...pszichológus szakképzettség (master diploma) tehát nem elegendő az iskolatitkári munkakör betöltéséhez, ebből következően pedig a pedagógus-életpályamodell szerinti besoroláshoz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 23.

Várakozási idő csökkentése pedagógusoknál

Kérdés: Óvodavezetőnk 2013. június 14-én pedagógus-szakvizsgát tett, mellyel a számára előírt hét­évenkénti továbbképzési kötelezettségét teljesítette. Az akkor még hatályos 138/1992. Korm. rendelet 14. §-a alapján jogosultságot szerzett a fizetési fokozat egy évvel történő csökkentésére. Következő magasabb fizetési fokozatba lépésének várható ideje 2016. január 1-je volt. Fenti jogszabály azonban 2013. augusztus 31-én hatályát veszítette, és a szeptember 1-jétől hatályos Nkt. 62. §-ának (2) bekezdésében foglalt, továbbképzési kötelezettséget szabályozó előírás a magasabb fizetési kategóriába lépések közötti várakozási idő csökkentését már nem tartalmazza. Érvényesíthető-e most a 2013 júniusában szerzett jog, azaz 2016. január 1-je helyett ez év januárjától átsorolható-e a magasabb fizetési fokozatba? A 2013. szeptember 1-jétől hatályos jogszabályt csak az ezt követően teljesített továbbképzések esetében kell alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésnek tulajdonképpen már 2013. szeptember 1-jén fel kellett merülnie, amikor az Nkt. szerinti pedagógus-életpályára való áttérés és az új besorolások megtörténtek. Először azt kell leszögezni: a "szerzett jog" elve jelen esetben azért nem alkalmazható, mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 13.

Fizetési fokozatba sorolás óvónőknél

Kérdés: 2013. augusztus 31-én óvónő pedagógusunk G fizetési osztály 14-es fizetési fokozatába volt besorolva. Munkaviszonya kezdete: 1972. november 1. volt. Így 2013. szeptember 1-jén 40 év 314 nap pedagógus munkaviszonyban töltött idővel rendelkezett. Legutóbbi soros lépése szerint következő fizetési fokozatba lépés várható ideje 2013. január 1-jén lett volna, ám mivel a Kjt.-ben a 14-es volt a legfelső fokozat, nem léphetett feljebb. Helyesen jártunk-e el, amikor szeptember 1-jével 15-ös kategóriába soroltuk?
Részlet a válaszából: […] ...2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 7. mellékletét és az Nkt. 7. mellékletét). Oka ennek, hogy a pedagógus-életpálya figyelembe veszi az időközben történt törvényes nyugdíjkorhatár-emeléseket, vagyis az életpálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 18.