Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott próbavásárlás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Próbavásárlás

Kérdés: Áruházunk ún. próbavásárlás segítségével kívánja ellenőrizni azt, hogy munkavállalóink betartják-e azokat a jogszabályi előírásokat, amelyek megtiltják a dohányáruk és a szeszes italok fiatalkorúak számára történő értékesítését. A próbavásárlásokra egy külső céggel kötnénk szerződést. Milyen kötelezettségeket kell e körben betartanunk a munkavállalóinkkal szemben?
Részlet a válaszból: […]a munkavállalót pedig köteles minden olyan tényről, körülményről, illetőleg ennek változásáról tájékoztatni, amely a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából jelentős. A munkáltató ezen túlmenően csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel [Mt. 3. § (4) bek.]. A fentiekből következően megítélésünk szerint a munkáltatótól elvárható, hogy amennyiben a munkaviszonyból fakadó felügyeleti, illetve ellenőrzési jogát ún. próbavásárlások útján kívánja gyakorolni, ennek tényéről általában véve köteles előzetesen tájékoztatni a munkavállalóit. Ha a próbavásárlás során a munkavállaló munkavégzéssel összefüggő magatartása, alkalmassága is ellenőrzésre kerül, és ez értelemszerűen kihatással lehet a munkavállaló értékelésére, s adott esetben munkajogi jogkövetkezmények kiindulópontjául szolgálhat, véleményünk szerint a munkáltató köteles tájékoztatást adni arról is, hogy ennek során a munkavállaló személyes adatainak kezelésére kerül sor. Mindebből következik, hogy a munkáltatónak tájékoztatást kell adnia arról, hogy a jövőben a munkavállalóknak az említett típusú ellenőrzésekkel számolniuk kell. Mivel személyes adatok kezelésére kerül sor, ehhez a munkavállalók hozzájárulását is be kell szerezni. Ezzel összhangban áll az adatvédelmi biztos gyakorlata is. A 865/P/2008. számú ügyben a munkáltató a munkahelyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 842
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Kapcsolódó összes tárgyszó: ,