Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott pénzkezelői felelősség tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Közös költség - felelősség a "visszapótolt" hiányért

Kérdés: A társasház közös képviselője alkalmazásában álló asszisztens felelős a közös költségek készpénzben történő beszedéséért és azok bizonylatolásáért. A bevételi bizonylatok hiányosak voltak, a pénzkezelési szabályok többször is sérültek, és az egyértelműen látszik, hogy a kiállításkor az összegek összevissza lettek feltüntetve. Mégis, az ellenőrzés időpontjában a pénztár rendben volt, a lakók nyilatkozataival egyezett a fellelt összeg. A munkavállaló elmondása szerint saját pénzével pótolta a hiányt, amit az összesítés során észlelt. Összességében így a társasháznak kára nem keletkezett. Amunkavállaló viszont most visszaköveteli a közös képviselőtől azt az összeget, amit a hiány pótlására fordított. Köteles lesz azt visszafizetni neki?
Részlet a válaszból: […]munkavállalót az általános szabály szerint a teljes anyagi felelősség csak akkor terheli, ha a dolgot aláírásával igazoltan, jegyzék vagy elismervény alapján vette át. A pénztárost, a pénzkezelőt vagy értékkezelőt külön felelősségvállaló nyilatkozat nélkül is terheli a felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében [Mt. 180. § (1), (3)-(4) bek.].A munkavállaló - amennyiben a közös költségek befizetésével munkaköri feladatként foglalkozik - pénztárosi, pénzkezelői munkát végez. Ezért a munkavállaló csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt a részéről elháríthatatlan ok idézte elő [Mt. 180. § (2) bek.]. Amennyiben a munkavállaló a pénzkezelési szabályzatot megszegte, akkor ez várhatóan nem áll fenn, azaz nem fog mentesülni a felelősség alól, mely esetben a teljes kárt köteles lenne megtéríteni. Ennek a kártérítési kötelezettségnek a munkavállaló lényegében már eleget tett azzal, hogy a hiányt önként pótolta.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4275

2. találat: Biztonságos őrzés feltétele bűncselekmény elkövetésekor

Kérdés: Egyik munkavállalónk pénzkezelői munkakörben dolgozik, a munkatársaknak osztja ki az utalványokat, illetve kezeli a házipénztárt. Januárban, az év eleji nagyobb mértékű utalványok megérkezését követően a pénzkezelő munkatárs néhány percre elhagyta az irodáját, kiment a mosdóba. Az irodát ugyan igen, de a páncélszekrényt nem zárta be, és mire visszaért, mintegy 1,5 millió forint értékű utalvány tűnt el. Tettünk feljelentést, de várhatóan nem lesz meg a tettes, így kárigénnyel kívánunk élni a munkavállalóval szemben. Ő ugyanakkor arra hivatkozik, hogy a bűncselekmény elháríthatatlan ok, és így nem felelős az utalványok eltűnéséért.
Részlet a válaszból: […]amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel [Mt. 169. § (1) bek.]. A munkavállalót ez utóbbi bekezdés szerinti teljes anyagi felelősség csak akkor terheli, ha a dolgot (szerszám, termék, áru, anyag stb.) jegyzék vagy elismervény alapján vette át. A pénztárost, a pénzkezelőt vagy értékkezelőt e nélkül is terheli a felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében [Mt. 169. § (3) bek.]. A munkavállaló legfeljebb kimentheti a felelősségét, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a munkáltató a biztonságos őrzés feltételeit nem biztosította [Mt. 169. § (2) bek.]. A Legfelsőbb Bíróság egy eseti döntésében kifejtette, hogy a pénztárost, a pénzkezelőt, az értékkezelőt fokozott felelősség terheli. Az ismeretlen tettes által elkövetett bűncselekmény nem mentesíti a pénztárost a kártérítési kötelezettsége alól. Ez alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a munkáltató a biztonságos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 953

3. találat: Pénzkezelés felelősségvállaló nyilatkozat nélkül

Kérdés: Egy munkavállalónk pénzügyi előadó, és ő osztja ki a cafeteria utalványait. A hó végi ellen­őrzéskor derült ki, hogy hibás volt az utalványok kezelése, nem átvételi elismervény ellenében adta ki azokat, és mintegy 250 000 Ft hiányzik a kasszából, nincs mögötte bizonylat. A munkavállalóval ki akarjuk fizettetni a teljes hiányt, de mivel nem írt alá felelősségvállaló nyilatkozatot a pénzkezelésre, ezért arra hivatkozik, hogy csak az átlagkeresete 50%-ig vonható felelősségre. Ez valóban így van?
Részlet a válaszból: […]vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel [Mt. 169. § (1) bek.]. A munkavállalót az utóbbi bekezdés szerinti teljes anyagi felelősség csak akkor terheli, ha a dolgot (szerszám, termék, áru, anyag stb.) jegyzék vagy elismervény alapján vette át. A pénztárost, a pénzkezelőt vagy értékkezelőt e nélkül is terheli a felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében [Mt. 169. § (3) bek.]. A törvény szövege a jegyzék, elismervény nélküli felelősség fennállására utal; a Legfelsőbb Bíróság azonban egy ítéletében ezt kiterjesztette arra is, hogy a pénzkezelőt az Mt. 169. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint külön felelősségvállaló nyilatkozat aláírása nélkül is terheli a vétkességére tekintet nélkül teljes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 772

4. találat: Pénzkezelői vagy leltárfelelősség?

Kérdés: Utazási iroda vagyunk. Egy munkavállalónk munkaköri kötelezettsége az utazás előlegének átvétele, annak külön számlatömbben bevételezése, befizetése az utazási iroda bankszámlájára, és a befizetési bizonylat elhelyezése az utas mappájában. A munkavállaló több alkalommal kevesebb összeget utalt tovább a partnerirodának, és ezzel kárt okozott. Mikor felelősségre akartuk vonni, azzal érvelt, hogy leltárfelelősségi megállapodás hiányában nem felelős, csak vétkessége esetén, és azt nekünk kell bizonyítani. Ez valóban így van?
Részlet a válaszból: […]bekezdés]. A munkavállalót ez a teljes anyagi felelősség csak akkor terheli, ha a dolgot jegyzék vagy elismervény alapján vette át. A pénztárost, a pénzkezelőt vagy értékkezelőt viszont e nélkül is terheli a felelősség az általa kezelt pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében [Mt. 169. § (3) bekezdés]. Munkaköre alapján a munkavállaló maga is pénzkezelő, akire a fenti szabályok vonatkoznak. Ebben az esetben a munkáltatónak a kár (hiány) bekövetkeztét, illetve mértékét kell bizonyítania. Így téves az az érvelés, hogy a leltárfelelősségre vonatkozó szabályokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 244