Közös költség – felelősség a "visszapótolt" hiányért

Kérdés: A társasház közös képviselője alkalmazásában álló asszisztens felelős a közös költségek készpénzben történő beszedéséért és azok bizonylatolásáért. A bevételi bizonylatok hiányosak voltak, a pénzkezelési szabályok többször is sérültek, és az egyértelműen látszik, hogy a kiállításkor az összegek összevissza lettek feltüntetve. Mégis, az ellenőrzés időpontjában a pénztár rendben volt, a lakók nyilatkozataival egyezett a fellelt összeg. A munkavállaló elmondása szerint saját pénzével pótolta a hiányt, amit az összesítés során észlelt. Összességében így a társasháznak kára nem keletkezett. Amunkavállaló viszont most visszaköveteli a közös képviselőtől azt az összeget, amit a hiány pótlására fordított. Köteles lesz azt visszafizetni neki?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel. Ezeket a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Biztonságos őrzés feltétele bűncselekmény elkövetésekor

Kérdés: Egyik munkavállalónk pénzkezelői munkakörben dolgozik, a munkatársaknak osztja ki az utalványokat, illetve kezeli a házipénztárt. Januárban, az év eleji nagyobb mértékű utalványok megérkezését követően a pénzkezelő munkatárs néhány percre elhagyta az irodáját, kiment a mosdóba. Az irodát ugyan igen, de a páncélszekrényt nem zárta be, és mire visszaért, mintegy 1,5 millió forint értékű utalvány tűnt el. Tettünk feljelentést, de várhatóan nem lesz meg a tettes, így kárigénnyel kívánunk élni a munkavállalóval szemben. Ő ugyanakkor arra hivatkozik, hogy a bűncselekmény elháríthatatlan ok, és így nem felelős az utalványok eltűnéséért.
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségénekvétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik [Mt.166. § (1) bek.]. A felelősség mértéke gondatlan károkozás esetén – általánosszabály szerint – a munkavállaló egyhavi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. március 16.

Pénzkezelés felelősségvállaló nyilatkozat nélkül

Kérdés: Egy munkavállalónk pénzügyi előadó, és ő osztja ki a cafeteria utalványait. A hó végi ellen­őrzéskor derült ki, hogy hibás volt az utalványok kezelése, nem átvételi elismervény ellenében adta ki azokat, és mintegy 250 000 Ft hiányzik a kasszából, nincs mögötte bizonylat. A munkavállalóval ki akarjuk fizettetni a teljes hiányt, de mivel nem írt alá felelősségvállaló nyilatkozatot a pénzkezelésre, ezért arra hivatkozik, hogy csak az átlagkeresete 50%-ig vonható felelősségre. Ez valóban így van?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségénekvétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik [Mt.166. § (1) bek.]. A felelősség mértéke gondatlan károkozás esetén – általánosszabály szerint – a munkavállaló egyhavi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Pénzkezelői vagy leltárfelelősség?

Kérdés: Utazási iroda vagyunk. Egy munkavállalónk munkaköri kötelezettsége az utazás előlegének átvétele, annak külön számlatömbben bevételezése, befizetése az utazási iroda bankszámlájára, és a befizetési bizonylat elhelyezése az utas mappájában. A munkavállaló több alkalommal kevesebb összeget utalt tovább a partnerirodának, és ezzel kárt okozott. Mikor felelősségre akartuk vonni, azzal érvelt, hogy leltárfelelősségi megállapodás hiányában nem felelős, csak vétkessége esetén, és azt nekünk kell bizonyítani. Ez valóban így van?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló vétkességére tekintet nélkül a teljes kártköteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggelátvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóanőrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel [Mt. 169. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.