Start-kártya kedvezmény – jár az ösztöndíjas pályakezdőnek?

Kérdés: Költségvetési szerv személyügyi főosztályára szeretnénk ösztöndíjast felvenni, a "kiválasztott" főiskolai diplomát szerzett tavaly, és jelenleg nappali tagozaton folytatja tanulmányait. Jövőre egyetemi diplomát szerez. Mivel az utolsó tanévben már nincsenek előadások, így a napi munkavégzését az egyetemi tanulmányok folytatása nem befolyásolná, ezért szeretnénk ösztöndíjas jogviszony keretében foglalkoztatni. Lehetőség van-e az ösztöndíjas foglalkoztatására, ha igen, ehhez kapcsolódóan igénybe vehetjük-e a Start-kártyához kapcsolódó kedvezményeket?
Részlet a válaszából: […] A Pftv. 3. § (2) bekezdés a)-c) pontjában foglalt feltételekalapján a Start-kártya kiváltására az jogosult, aki 25. életévét, felsőfokúvégzettség esetén 30. életévét még nem töltötte be, tanulmányait megszakítottavagy befejezte, és a tanulmányainak befejezését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.

Elveszett Start kártya

Kérdés: Cégünknél az adóhatóság ellenőrzést folytatott, amelynek során az egyik – Start kártyával foglalkoztatott – munkavállaló kártyája nem került elő. Az érintett mindenben megfelel a Start kártya-jogosultság feltételeinek, a kártyáját a munkaügyi központ kiállította, ami ezt követően eltűnt. Az adóhatóság, figyelemmel a kártya hiányára, megállapította, hogy cégünk a járulékfizetési kötelezettségének csak részben tett eleget, és a járulékkülönbözet megtérítésére kötelező határozatot hozott. Van-e lehetőség az eltűnt kártya pótlására?
Részlet a válaszából: […] A Pftv. 3. § (4) bekezdése szerint a pályakezdő részéreStart kártya kiadására egy alkalommal van lehetőség, ide nem értve a kártyaelvesztése és megsemmisülése, valamint eltulajdonítása miatti új igénylését,megrongálódása miatti cseréjét. A Start kártya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Pályakezdő álláskereső – a bérköltség támogatása hiányszakmában

Kérdés: Sütőipari cégünk évek óta munkaerőhiánnyal küszködik, pék munkakörbe vennénk fel pályakezdő fiatalokat. A sajtóból úgy értesültünk, hogy állami támogatásban részesülhet a munkáltató, ha hiányszakmával rendelkező pályakezdőt foglalkoztat. Mi a támogatás igénybevételének feltétele, és mi a támogatás mértéke, valamint időtartama? A munkáltatónak van-e továbbfoglalkoztatási kötelezettsége a támogatás igénybevételéhez kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] Az április 5-ével hatályba lépett Korm. rendelet tartalmazzaa szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresőkmunkatapasztalat-szerzésének támogatására vonatkozó szabályokat. A támogatáscsak a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes munkaügyi központ általaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Pályakezdő álláskereső – munkatapasztalat-szerzés támogatása és a Start kártya-kedvezmény egyszerre?

Kérdés: Start kártyával rendelkező, pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához kapcsolódóan a munkaadó részére nyújtható-e munkatapasztalat-szerzési támogatás?
Részlet a válaszából: […] A Korm. rendelet alapján a munkaügyi központ felhívásábanmegjelölt szakképzettséggel rendelkező, valamint legalább 90 napja a munkaügyiközponttal együttműködő pályakezdő álláskereső foglalkoztatásához nyújtható amunkatapasztalat-szerzési támogatás. A pályakezdő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.

Első fizetés

Kérdés: Pályakezdő vagyok, idén tavasszal fejeztem be tanulmányaimat egy érettségi utáni szakképzésen. Aláírtam egy munkaszerződést, mely szerint a vállalathoz való belépésem dátuma 2008. szeptember 25. A vállalat a munkabéreket minden hónap 10-ig utaltatja a bankszámlámra, a kérdésem az lenne, hogy ha 25-én beléptem a céghez, akkor mikor kapom meg az első fizetésemet?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 78. §-a szerint a munkaviszony kezdete a munkábalépés napja, melyet a felek a munkaszerződésben határoznak meg. Erre vonatkozómegállapodás hiányában a munkaszerződés megkötését követő munkanapon kell amunkavállalót munkába állítani. A munkába állítást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.

Pályakezdő foglalkoztatása – meddig "Start"-olhat?

Kérdés: Idén végző, 29 éves főiskolai hallgatót szeretnénk felvenni Start kártyával ügyfélszolgálati munkakörbe. Az állásinterjún kiderült, hogy már rendelkezik munkatapasztalattal, mert főiskola alatt is dolgozott ilyen területen. Kaphat-e Start kártyát ebben az esetben a pályakezdő? A munkáltatót megilletheti-e a Start kártyához kapcsolódó járulékkedvezmény, ha a pályakezdő 30. életévét betölti a foglalkoztatás első évében? Korlátozott-e a Start kártyás foglalkoztatott részére kifizetendő jövedelem mértéke?
Részlet a válaszából: […] A Pftv. 3. §-ának (2) bekezdés a)-c) pontjában foglaltfeltételek alapján a Start kártya kiváltására az jogosult, aki 25. életévét,felsőfokú végzettségű esetén 30. életévét még nem töltötte be, tanulmányaitmegszakította vagy befejezte, és tanulmányainak befejezését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 11.