Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

9. Munkaügyi Levelek (volt Munkaadói Levelek) / 2008. november 3.

TARTALOM

157. kérdés Munkakör-módosítás vagy munkaviszony-megszüntetés - dilemma az egészségkárosodott munkavállaló körül
Raktáros munkakörben foglalkoztatott munkavállalónk egészségkárosodásának az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által megállapított mértéke 49%. Mivel jelenlegi munkakörét erre tekintettel nem tudja ellátni, számára más munkakört ajánlunk fel. A munkakör könnyű fizikai munkával járna, más munkakört sajnos nem tudunk biztosítani. A munkavállaló jelenlegi bére sem változna. Ha a munkavállaló nem fogadja el a felajánlott munkakört, megszüntetheti-e a munkáltató a munkaviszonyt rendkívüli felmondással az Mt. 96. §-a alapján? Jár-e a munkavállalónak végkielégítés, illetve felmondási idő, ha nem írja alá a munkaszerződés-módosítást? Kötelező-e a munkáltatónak a hatályos jogszabályok szerint rehabilitációs eljárást lefolytatni?
158. kérdés Felmentési idő alatti elhelyezkedés - jár-e végkielégítés?
15 évig dolgoztam az önkormányzatnál, azonban létszámleépítés miatt elküldtek. A felmentési időm teljes tartamára mentesített a munkáltatóm a munkavégzés alól, hogy ez idő alatt próbáljak új munkahelyet találni. Egy költségvetési szerv gazdálkodó szervezeténél találtam állást, azonnali beállással. A munkáltatóm azt mondja, hogy ha a felmentési idő alatt elhelyezkedek, nem fizeti ki a végkielégítésemet. Kérdésem, jogos-e mindez, ha elhelyezkedem a cégnél?
159. kérdés Előrehozott öregségi nyugdíjra való jogosultság
1951. december 14-én született nő vagyok. 2008-ban lesz meg a 38 év szolgálati időm, így jogosult leszek az előrehozott öregségi nyugdíjra. Munkahelyemen nem szorgalmazzák a nyugdíjba menetelemet, így akár 2009-ben is dolgozhatnék tovább. Kérdésem, hogy 2009-ben is igénybe vehetem-e az előrehozott öregségi nyugdíjat, illetve érvényesíthetem-e a megszerzett jogosultságot a későbbiekben? Változni fog-e 2009. január 1-jétől a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkereset számításának módja?
160. kérdés Tandíj-finanszírozás - a szakképzési hozzájárulás terhére?
Ha egy dolgozónkat felsőfokú oktatási intézményben szeretnénk tovább képezni, akkor van-e lehetőségünk arra, hogy a szakképzési hozzájárulás terhére finanszírozzuk a tandíját? Ha van rá mód, akkor hol tudhatjuk meg, milyen konkrét lépéseket kell tenni ennek érdekében?
161. kérdés Keresőképtelenséget okozó betegség - táppénz vagy betegszabadság?
A következők merültek fel bennem a 2008. 08. 11-i szám 82. kérdése és a megadott válaszuk alapján. E szerint az a lényeg, hogy a folyamatos keresőképtelenséget igazoló utolsó orvosi igazoláson - mely szerint a munkavállaló keresőképtelen volt 2008. március 20-ig - szerepelt-e, hogy keresőképes 2008. 03. 21-től? A kérdés feltevéséből nem derül ki egyértelműen, hogy keresőképesnek nyilvánította-e az orvos a munkavállalót. Feltevésem szerint igen, mivel 2008. 03. 20. csütörtök volt. A másnap megállapított keresőképtelenség már egy új eset, melyre a tárgyévi szabályok érvényesek, azaz 15 munkanap betegszabadság lejártát követően jogosult táppénzre a munkavállaló a 2007. évi jövedelme alapján. Azonban, ha nem szerepelt az igazoláson, hogy keresőképes 2008. 03. 21-től, akkor valóban tévedésen alapul az egészségpénztár felszólítása.
162. kérdés Szabadság - jogosultság és kiadás a munkaerő-kölcsönzés alatt
Ha folyamatosan, de egy-egy hétre rendelik meg a dolgozót a munkaerő-kölcsönző cégtől, akkor hogyan van lehetőség a szabályos szabadság számítására, ha egy-egy ötnapos jogviszonynál a számítás nem éri el az egy napot, kerekítéssel sem? Soha nem kaphat ezért a dolgozó szabadságot? Ha így van, akkor ez nem számít hátrányos megkülönböztetésnek? Lehet-e utólagosan visszatekintve megváltást adni, az előző hetekre is?
163. kérdés Keresőképtelenség - a munkaerő- kölcsönzés meghiúsulása?
Kölcsönbeadó cégünk felmondással megszüntetné azon kölcsönzött dolgozók határozatlan idejű munkaviszonyát, akik többet hiányoznak, mint dolgoznak. Felváltva "keresőképtelenek", illetve igazolatlanul vannak távol. Álláspontunk szerint emiatt a kölcsönzés nem valósul meg, ami a kölcsönbeadó működésével összefüggő ok [Mt. 193/J. § (3) bekezdés d) pont]. Helytálló-e a felmondás indokolása?
164. kérdés Munkáltatói kölcsön lakás- korszerűsítéshez
Munkahelyemen lehetőség van kamatmentes lakáscélú hitel felvételére. Ha férjemnek már van egy lakása, a közös lakásunk (Budapesten, 2,5 szoba, 26,5 M Ft, tulajdonjoga fele-fele arányban oszlik meg közöttünk, és nekem ez az első lakásom) korszerűsítéséhez igénybe vehetem-e a kamatmentes lakáscélú munkahelyi hitelt? A "méltányolható lakásméretet" akkor is figyelembe veszik, ha csak korszerűsítünk? Ha nem vehetem fel kamatmentesen a hitelt - egymillió forint kellene -, igénybe vehető-e úgy, hogy kamatot fizetek utána? Esetleg igénybe vehetem-e ezt a kamatmentes lakáscélú munkáltatói hitelt a férjem lakásának korszerűsítésére is? Jelenleg ott élünk. Ha kamatmentesen kapnám, akkor bizonylatokkal kell alátámasztanom a felhasználást. Ha nem kamatmentes, akkor is kellenek-e a számlák? Jól értelmezem-e, hogy nincs meghatározva, mennyi idő alatt kell törlesztenem, hanem a munkáltatómmal kell megegyezni?
165. kérdés Munkaidő-kedvezmény - a közalkalmazotti tanács tagjának
A Munkaadói Levelek 1. évf. 2. száma 22. kérdéséhez hasonlóan alkalmazandó-e a munkaidő-kedvezmény a közalkalmazotti tanácsban? A tanács évi 1-2 ülést tart, viszont a tagjai és az elnöke a heti kötelező órájából 2, illetve 3 óra kedvezményt kap, ami mögött teljesítmény nem látszik, viszont így túlórája keletkezik. Mennyi munkaidő-kedvezmény jár (általános iskolában) a közalkalmazotti tanács tagjainak, illetve elnökének?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
166. kérdés Rendes szabadság - számítása további munkaviszonyban
Ha egy 56 éves munkavállalónak két cégnél 4-4 órás munkaviszonya áll fenn, mind a két helyen ki kell adni részére a 30-30 nap szabadságot?
167. kérdés Idénymunka - szerződés és munkaszervezés
Idényjelleggel működő vendéglátóegység munkaidőkeret alkalmazásával alkalmaz pincéreket, szakácsokat. A munkaszerződés elkészítése, valamint a foglalkoztatás során milyen szempontokat kell figyelembe vennünk?
168. kérdés Utazási idő - jár-e tartamára díjazás külföldi kiküldetés esetén?
Ha a munkavállaló külföldi kiküldetése alkalmával az utazás hétvégére (pihenőnapra) esik, de munkát aznap nem végez, milyen pótlékra jogosult a hétvégi utazás idejére?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
169. kérdés Külföldi kiküldetés munkaszüneti napon
Ha a magyar munkavállaló külföldi kiküldetésben tartózkodik, és a kintléte időtartamába magyar munkaszüneti nap is beleesik, de a kiküldetési helye szerinti országban ez a nap munkanap, végezhet-e munkát ezen a napon a munkavállaló külföldön - figyelemmel arra, hogy a hazai munkáltató rendeltetése folytán ünnepnapon nem folytathatja tevékenységét?
170. kérdés Külföldi munkavégzés külföldi munkavállalóval
Magyarországi székhelyű, építőipari kft.-ként nem EGT országbeli, szerb állampolgárt alkalmaznék svédországi munkavégzésre, ahol a kft. alvállalkozóként dolgozik. Mi lenne a legegyszerűbb (költségkímélőbb) megoldás mindkettőnk számára?
171. kérdés Szakmunkástanulók foglalkoztatása gyakorlati képzés keretében
Fodrász egyéni vállalkozó szeretne bekapcsolódni a fodrásztanulók szakmunkásképzésének gyakorlati képzésébe nyári vagy évközi szakmai gyakorlati hely biztosításával. Milyen szerződést kell kötni ehhez?
172. kérdés Szakmunkástanuló - juttatások a gyakorlati képzés keretében
A tanulók részére milyen juttatásokat adhat a gyakorlati képzésről gondoskodó egyéni vállalkozó? A tanuló gyakorlati képzésével összefüggésben a foglalkoztatónak van-e az APEH felé valamilyen adatszolgáltatási kötelezettsége?
173. kérdés Tanulmányi szerződés vagy tanulmányi munkaidő-kedvezmény
Tanulmányi szerződés kivel köthető, illetve milyen kritériumai vannak? Ha valaki érettségit adó gimnáziumi képzésen vesz részt esti tagozaton, azzal köthető-e tanulmányi szerződés, illetve milyen munkaidő-kedvezmény adható? Úgy vélem, hogy a titkársági ügyintéző munkakörben dolgozó esetében alapkövetelmény lenne az érettségi megléte. Az érettségi szakmának minősül? Az Mt. 110. § (1) bekezdésében az áll, hogy a munkáltató szakemberszükségletének biztosítása érdekében tanulmányi szerződést köthet. Az érettségire ez vonatkozik?
174. kérdés Munkakörhöz előírt jogosítvány - a meghosszabbítás költségei
A jelenlegi állásomban a munkakör betöltésének feltétele volt, hogy rendelkezni kell B kategóriás jogosítvánnyal. Nekem van is ilyenem, és ezért is kaptam meg az állást. Ez év végén viszont lejár az érvényessége, és meg kell hosszabbíttatnom. A kérdésem, hogy megtéríttethetem-e a munkáltatómmal ennek költségeit, vagy azt nekem kell állnom?
175. kérdés Rendkívüli munkavégzés - a munkaszerződésben előre elrendelten?
Társaságunk kiskereskedelmi tevékenységet végez, egységünk egyszemélyes kisbolt, délelőtt 9 órától délután 17 óráig tart nyitva. A munkavállalóm a munkaszerződésben rögzített kölcsönös megállapodás szerint a következőképpen dolgozik. Hétfőtől péntekig délelőtt 8 óra 55 perctől délután 17 óra 04 percig, melyből 45 perc az ebédidő, mely nem része a munkaidőnek. Így a napi munkaidő hossza 7 óra 24 perc. Szombati napon a nyitvatartási idő 9 órától 12 óráig tart, melyet előre túlórában a rendeletnek megfelelően elrendelünk, a munkaszerződésben is rögzítettünk, és 100%-os túlórapótlékot fizetünk. Munkavállalóm heti rendszerességgel a fentiek szerinti beosztásban dolgozik. A rendelet szerinti éves túlórakeretet a dolgozó nem lépi túl. Kérdésem az, hogy a leírtak alapján társaságunk szabályosan foglalkoztatja-e a dolgozót? Ezzel a beosztással nem sérül-e a dolgozó 48 órás pihenőidejének kiadása?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére