Foglalkoztatás rehabilitációs járulék mellett

Kérdés: Rehabilitációs nyugdíjas vagyok. Négyórás részmunkaidőben sikerült elhelyezkednem, 61 000 Ft a bruttó fizetésem, 59 éves vagyok, egyedülálló. A férjem két éve meghalt, a gyerekeim nagyok. Mennyi fizetést fogok kézbe kapni, jár-e étkezési utalvány, és mennyi szabadság illet meg?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs ellátásban részesülő személy - az ellátás felfüggesztése nélkül - olyan keresőtevékenységet végezhet, illetve olyan közfoglalkoztatásban vehet részt, ahol a munkaideje a heti 20 órát (napi 4 órát) nem haladja meg [Mmtv. 7. § (4) bekezdés]. 2016....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.

Rehabilitációs ellátásban részesülő személy munkavégzése

Kérdés: Felvettünk egy új, megváltozott munkaképességű dolgozót heti 20 órás, munkaidőkeretes alkalmazással, órabérben (564 Ft/óra), fűnyírásra, állathajtásra (szarvasmarha). Nevezett szervezeti egészségkárosodásának mértéke 60%, rehabilitációs járadékban részesül, melyet 2011. március 17-től folyósítanak, összege 107 810 Ft/hó. Lehet-e őt úgy foglalkoztatni, hogy egyik hónapban meghaladja pár órával a ledolgozott óra a heti 20 órás keretet, a másik hónapban annyival kevesebbet dolgozik, vagy kógens szabály a heti 20 óra, s ennél egyik héten sem dolgozhat többet? Lehet-e mozgó bérrel jutalmazni a jó munkáját, és kaphat-e több bért, vagy csak a minimálórabért? Az ONYF honlapján olvastam, hogy a rehabilitációs járadékban részesülő, keresőtevékenységet folytató személy ellátását meg kell szüntetni, ha a járadékban részesülő hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetének havi átlaga meghaladja a rehabilitációs járadék összegének kétszeresét és a minimálbér összegét. Most rá nézve a járadék összegének kétszerese vagy a minimálbér vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] ...Mmtv. 7. §-ának (4) bekezdése szerint a rehabilitációs pénzbeli ellátás (tehát nem a rehabilitációs járadék) folyósítását szüneteltetni kell arra az időtartamra, amikor az ellátott keresőtevékenységet végez, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 29.

Rehabilitációs járadék mellett szerezhető jövedelem

Kérdés: Ideiglenes rehabilitációs járadék mellett munkából mennyi jövedelem szerezhető a járadék megtartása mellett? A hathavi átlag bruttó minimálbér (73 500 Ft) 80%-a, vagy a nettó minimálbér 80%-a? De azt is olvastam, hogy a legkisebb munkabér - ami esetemben 2010-ben 89 500 Ft - nettó vagy bruttó összegének 80%-a. Rehabilitációs járadékom 71 000 Ft, egy másik közlönyben pedig ennek 90%-át írják. Pontosan mit kell figyelnem, hogy a járadékom ne szűnjön meg, mellette mennyi jövedelmet szerezhetek?
Részlet a válaszából: […] ...Rjtv. 3. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs járadékra(a továbbiakban: járadék) az a személy jogosult, aki- 50-79 százalékos egészségkárosodást szenvedett, és- ezzel összefüggésben a jelenlegi vagy azegészségkárosodását megelőző munkakörében, illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.

Egészségkárosodott munkavállaló továbbfoglalkoztatása

Kérdés: Egyik fizikai munkát végző, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónk egészségkárosodása az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet szakvéleménye értelmében 45%, s nem rehabilitálható. Jelenleg táppénzes állományban van. Véleményük szerint tovább foglalkoztatható-e, és ha igen, akkor milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] ...mivel azonban a munkavállalóegészségkárosodásának mértéke nem éri el az 50%-ot [lásd Rjtv. 3. § (1)bekezdés], nem jogosult rehabilitációs járadékra, így a komplex rehabilitációrólszóló rendelet [Korm. rendelet (II.)] hatálya sem terjedhet ki rá....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

Munkakör-módosítás vagy munkaviszony-megszüntetés - dilemma az egészségkárosodott munkavállaló körül

Kérdés: Raktáros munkakörben foglalkoztatott munkavállalónk egészségkárosodásának az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által megállapított mértéke 49%. Mivel jelenlegi munkakörét erre tekintettel nem tudja ellátni, számára más munkakört ajánlunk fel. A munkakör könnyű fizikai munkával járna, más munkakört sajnos nem tudunk biztosítani. A munkavállaló jelenlegi bére sem változna. Ha a munkavállaló nem fogadja el a felajánlott munkakört, megszüntetheti-e a munkáltató a munkaviszonyt rendkívüli felmondással az Mt. 96. §-a alapján? Jár-e a munkavállalónak végkielégítés, illetve felmondási idő, ha nem írja alá a munkaszerződés-módosítást? Kötelező-e a munkáltatónak a hatályos jogszabályok szerint rehabilitációs eljárást lefolytatni?
Részlet a válaszából: […] ...A rehabilitációmegváltozott szabályait a Korm. rendelet (IV.) határozza meg, tekintettelazonban arra, hogy a munkavállaló nem jogosult rehabilitációs járadékra, hiszenegészségkárosodásának mértéke nem éri el az 50%-ot [l. Rjtv. 3. § (1)bekezdés], a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.