Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott utazási idő díjazása tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Utazás a munkavégzés helyére - idő- és költségelszámolás

Kérdés: Cégünk telephelye Pest megyében, székhelye a fővárosban van. Néhány fővárosi munkatársunknál előfordul, hogy gépbeállítások, ellenőrzések stb. céljából a vidéki telephelyünkön is meg kell jelenniük. Ez sokszor nem tervezhető előre, a munkanapon belül utaznak le, majd jönnek vissza. Munkaidőnek minősül-e az utazás ideje? Kötelező-e a munkavállalók részére költségtérítést fizetni, ha a saját autójukkal mennek?
Részlet a válaszból: […]amely így a munkaidő részének minősül. Ugyanakkor, nem lesz a munkaidő része az utazás, ha az egyébként budapesti munkavégzési helyre szerződött munkavállaló munkanapját a vidéki telephelyen kezdi. Ilyenkor ugyanis az otthona és a munkavégzés helye között utazik, ami az idézett szabály alapján nem munkaidő. A törvény előírja, hogy a munkáltató köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel [Mt. 51. § (2) bek.]. Ha a munkáltatónak több telephelye van, és a munkavállalónak a munkavégzés során az egyes telephelyek között utaznia kell, ennek költségei a munkával kapcsolatos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3914

2. találat: Külföldi kiküldetés szabályai - az utazás tartamának minősítése

Kérdés: A munkáltatónál több munkavállalót 2014. október 20-24-e között munkakörükkel összefüggésben külföldi vásáron való részvételre küldenek ki. A hazautazás 2014. október 24-én a késő éjszakai órákban történik Bécsbe, ahonnan személygépkocsival 2014. október 25-én a hajnali órákban érkeznek meg lakóhelyükre Dunaújvárosba. Jól tudom-e azt a szabályt, hogy a külföldi kiküldetésnél sem tekintendő munkaidőnek az utazási idő, azaz sem az odautazás, sem a hazautazás idejére a kiküldetésben részt vevő munkavállaló díjazásra nem tarthat igényt? Utazási időnek minősül-e az a speciális eset, hogy a munkavállaló repülőgépe 2014. október 24-én, pénteken - amely pihenőnapnak számít - Bécsben száll le, és onnan még kb. 4 óra éjszakai utazás után 2014. október 25-én, szombaton - amely pihenőnapnak számít - ér a lakóhelyére?
Részlet a válaszból: […]munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás tartama [Mt. 86. § (3) bek. b) pont]. Ez a szabály a kiküldetés miatt megváltozott munkavégzési helyre is irányadó, azaz a munkavállalónak ilyen esetben még munkaidő előtt, illetve majd munkaidő után kell utaznia; akkor is, ha az utazási idő tartama ezzel megnő, vagy az utazása éppen pihenőnapjára esik. Ennek objektív korlátját az képezi, ha a munkavállaló számára ténylegesen nem megvalósítható az utazás úgy, hogy a munkaidő kezdetére odaérjen (például megfelelő tömegközlekedés hiányában).Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a munkáltató a munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel köteles beosztani [Mt. 97. § (1) bek.]. Ennek során figyelembe kell venni: azt, hogy a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2035

3. találat: Munkavégzési helyre utazás - munkaidő

Kérdés: Társaságunk országos lefedettséggel szervizszolgáltatást végez. A szerviztechnikusok napi munkaideje 8.00-17.00, egy óra munkaközi szünettel. Általában egy órán belül elérik a kijelölt címet, de előfordul, hogy a napi menetidejük akár 3-4 óra is egy nap (ha helyettesítenek vagy rendkívüli eset történik). A kijelölt helyen (bárhonnan is induljanak) reggel 8 órára ott kell lenni. Kell-e ezekre az esetekre túlórát fizetni, ha igen, milyen időtartamra?
Részlet a válaszból: […]tekinteni, ahol munkáját szokás szerint végzi [Mt. 45. § (3) bek.]. A munkavégzési hely megjelölhető egy vagy több konkrét helyként vagy nagyobb földrajzi egységként is. A munkavállaló a munkáltató által előírt helyen és időben köteles munkára képes állapotban megjelenni [Mt. 52. § (1) bek. a) pont]. Ez általában a munkaszerződés szerinti munkavégzési helyet jelenti, kivételesen azonban ettől eltérő munkavégzési hely is megjelölhető a munkavállaló számára [Mt. 53. § (1) bek.]; egyoldalú munkáltatói utasításként ez a - régi Mt. megjelölése szerinti - kiküldetés. Rendkívüli munkaidő a munkaidő-beosztástól eltérő munkaidő [Mt. 107. § a) pont].Amennyiben a munkavállaló a beosztás szerinti munkaidejének kezdetére, azaz reggel 8 órára a részére - munkaszerződés vagy munkáltatói utasítás alapján - megjelölt munkavégzési helyre utazik lakó- vagy tartózkodási helyéről, akkor ez az idő nem minősül munkaidőnek, ebből következően rendkívüli munkaidőnek sem. Amennyiben azonban az utazás nem innen, hanem a munkáltató irodájából (munkajogi telephelyéről) történik - például ahonnan reggel fel kell vennie a munkavégzéshez szükséges eszközöket, dokumentumokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1800

4. találat: Munkaszüneti napi utazás díjazása

Kérdés: A munkaszüneti napokon történő utazáskor (Magyarországról külföldre) megilleti-e a munkavállalót a 100%-os bérpótlék? Aki ugyanezen a napon dolgozik, az cégünknél megkapja ezt a pótlékot. Mi a teendő viszont az utazási idő elszámolásával?
Részlet a válaszból: […]történik.Mind a vasárnapi, mind a munkaszüneti napi pótlék akkor jár a törvény szerint, ha - egyéb feltételek mellett - a munkavállaló e napon rendes munkaidőben munkát végez. A vasárnapi pótlék mértéke 50%, míg a munkaszüneti napi pótlék 100%. A húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén az utóbbi, 100%-os munkaszüneti napi pótlék jár (Mt. 140. §).Jelen esetben munkaszüneti napon vagy vasárnap nem rendes munkaidőben történő munkavégzésről van szó, hanem utazási időről, amely viszont a fentiekből következően nem része a munkaidőnek. A törvény alapján tehát a munkaszüneti napon vagy vasárnapi utazásra bérpótlék nem jár. Hozzá kell tenni, hogy mivel az utazási idő nem munkaidő, ebből az is következik, hogy erre az időszakra alapbér-fizetési kötelezettsége sincs a munkáltatónak. Az utazási idő tehát nem munkaidő, arra munkabér nem jár.Megjegyezzük, hogy a fentiektől kollektív szerződés vagy munkaszerződés eltérhet a munkavállaló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1677

5. találat: Rendkívüli munkaidő teljesítéséhez szükséges utazás díjazása

Kérdés: Cégünknél, ha a munkavállalónak a túlóra elvégzéséhez utazásra van szüksége, akkor 40%-os pótlékkulccsal utazási időt számolunk el részére. Az Mt. nem rendelkezik az utazási időről, ezt az eddigi gyakorlat alapján számoljuk el? Vagy meg is szüntethetjük a pótlék fizetését?
Részlet a válaszból: […]készenlét nem volt elrendelve, és nem ezen belül történik a munkavégzés - nem jár rá.A munkáltató az egyoldalú kötelezettségvállalást jelentő jognyilatkozatait az általa egyoldalúan megállapított belső szabályzatban vagy egyoldalúan kialakított gyakorlat érvényesítésével (ún. munkáltatói szabályzat útján) is megteheti [Mt. 17. § (1) bek.]. E rendelkezés vonatkozik az Önök által 40%-os pótlékkulccsal díjazott utazási időre, miután ennek fizetése jogszabályi rendelkezés hiányában a munkáltató egyoldalú kötelezettségvállalásának minősül. A munkáltatói egyoldalú kötelezettségvállalás a munkavállaló terhére akkor módosítható vagy mondható fel azonnali hatállyal a törvény alapján, ha a munkáltató körülményeiben a közlést követően olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy aránytalan sérelemmel járna [Mt. 16. § (2) bek.]. Ezeket a szabályokat az Mt. hatálybalépését megelőzően közölt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1673

6. találat: Külföldi kiküldetés utazási idejére járó díjazás

Kérdés: Külföldi kiküldetés szabályairól és a külföldi kiküldetéssel kapcsolatban fizetendő juttatásokról érdeklődnék. Az utazási idő tartamára mit kell fizetnie a munkáltatónak? Ez az időszak munkaidőnek számít?
Részlet a válaszból: […]kapcsolódó utazási időt a magyar munkajogi szabályozás nem rendezi ilyen egyértelműen. A belföldi kiküldetésre irányadó rendelkezése analóg alkalmazásával megítélésünk szerint a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó utazási időt nem kell munkaidőnek tekinteni. Amennyiben a munkavállaló beosztás szerinti munkanapján vagy heti pihenőnapján utazik, és az utazási idő a munkavállaló munkaidő-beosztása szerinti munkaidőn kívül esik, a munkavállalót - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - személyi alapbére negyven százaléka illeti meg. Egyéb esetekben megítélésünk szerint díjazás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1274

7. találat: Utazási idő - jár-e tartamára díjazás külföldi kiküldetés esetén?

Kérdés: Ha a munkavállaló külföldi kiküldetése alkalmával az utazás hétvégére (pihenőnapra) esik, de munkát aznap nem végez, milyen pótlékra jogosult a hétvégi utazás idejére?
Részlet a válaszból: […]utazási időhöz kapcsolódó díjazásról "hallgat". Figyelemmel arra, hogy az utazási idő nem minősül munkaidőnek, továbbá nem tekinthető sem ügyeletnek, sem készenlétnek, így szerkesztőségünk álláspontja szerint külföldi kiküldetés esetén, a munka­időn kívül eső utazási időre a munkavállaló nem jogosult az Mt. alapján sem munkabérre, sem bérpótlékra. Az Mt. 105. § (8) bekezdése rendelkezik egyedül általánosan mind a belföldre, mint pedig a külföldre irányuló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 168
Kapcsolódó tárgyszavak: ,