Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A Munkaadó Lapja - 2007/08-09 (szeptember) tartalom:

A szerkesztő levele
Új szerepre készülve
Adósarok
A becslés esetei
Az elmúlt csaknem két évtized alatt a piacgazdaság olykor fokozatos, máskor robbanásszerű fejlődése, a kisebb-nagyobb vállalkozások számának növekedése szükségessé tették a meglévő jogszabályok átdolgozását s új törvények megalkotását. Nélkülözhetetlenné vált,... tovább
Adóeljárás július 1-jétől
Azt, hogy lesz-e, és ha lesz, miben áll majd az adókorszerűsítés, egyelőre nem lehet tudni. De az már biztos, hogy néhány - elsősorban eljárási - szabály változtatása már megtörtént; a többségüket július 1-je óta alkalmazni is kell. A módosításokat a május 21-én... tovább
Gyanús vagyongyarapodás
A vagyon gyarapodására vonatkozó vizsgálódás lehetősége több mint 15 éves múltra tekint vissza, tehát semmiképp sem tekinthető újdonságnak. Az, hogy idén mégis oly sok szó esik erről, azért van, mert az adóhatóság 2007. évi ellenőrzési irányelvében kiemelt... tovább
Egy hónap
Hírvilág
Jogszabályfigyelő
Összeállításunkban azokat a lapzártát megelőzően megjelent jogszabályokat, illetve tervezeteket ismertetjük, amelyek számot tarthatnak a munkaadók érdeklődésére. tovább
Fórum
Új modell a szakmát tanulókért
A rendszerváltás idején abban az illúzióban ringattuk magunkat, hogy a jól képzett és olcsó munkaerő vonzóvá teszi a tőkeszegény Magyarországot. Azóta kiderült, hogy százezernyi szakképzett dolgozó hiányzik a munkapiacról, s a szakképzés sem szolgálja hatékonyan a... tovább
Szakképzés a munkapiac igényei szerint
A struktúrájában deformált és hatékonyságában alulteljesítő szakképzési rendszert a gazdaság szereplőinek fokozott bevonásával kívánja átalakítani a kormány. A változásokat serkentő jogszabályi korrekciókkal a munkáltatók is egyetértenek, hozzátéve: a nagyobb... tovább
Humánpolitika
Tréningpiaci konjunktúra
Az egymással konkuráló munkáltatók életében egyre fontosabb versenytényező a tréning. Napjaink új jelensége azonban, hogy növekszik az igény a komplex, nagyobb hozzáadott értékű programok iránt. A tréningpiac fellendülését nagyban segítette az uniós finanszírozás is,... tovább
Melléklet
Felnőttképzés iskolán kívül, piaci alapon
A felnőttképzés funkciója jelentősen megváltozott az elmúlt tizenöt évben. Míg a rendszerváltozás előtt a hiányos iskolai végzettség, illetve a szakmai képzettség pótlása, ma a piacgazdaság által megkövetelt szakképesítés megszerzése és a szakmai utak - képzettségen... tovább
Monitor
Könyvek
Vállalati vagyonvédelem
Tapasztalatok szerint a cégek árbevételük néhány tized százalékától akár tíz százalékáig terjedő összeget is költhetnek vagyonvédelemre. Jóllehet a döntés szemlélet kérdése, azonban követendő elv, hogy a vagyonvédelmi kiadásoknak arányban kell állniuk a védett... tovább
Munkaadók
Új pályán az érdekegyeztetés
A szociális partnerek nagy jelentőségűnek tartják az érdekegyeztetésre vonatkozó két új törvényt, azonban úgy vélik: életbe léptetésük késlekedése bizonytalanságot okoz a munka világában. A felek elismerik az Országos Érdekegyeztető Tanácsban (OÉT) zajló munka... tovább
Munkaügy-Munkajog
A munkáltató utasítási joga
A munkáltató utasítási joga a munkajogviszony legsajátosabb vonása, ún. differentia specificája, amely alkalmas arra, hogy a munkaviszonyt más, a polgári jog körébe tartozó munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól elhatárolja. tovább
Kárkérdések
A munkáltató a munkajogi kárfelelőssége alapján a munkavállalónak elmaradt jövedelmét, dologi kárát, a sérelemmel, illetve ennek elhárításával összefüggésben felmerült indokolt költségeit és nem vagyoni kárát köteles megtéríteni. A testi, a pszichikai sérülés az... tovább
Jogmagyarázó
A munkaügy és a munkajog területéből ezúttal a másodállásokkal, a személyi alapbérrel, a rendezett munkaügyi kapcsolatokkal, valamint a munkahelyi alkoholfogyasztással kapcsolatos kérdéseket járjuk körül a gyakorlatból vett példák segítségével. tovább
Munkavállalók a munkaügyi bíróság előtt
Cikkünk a főbb eljárási tudnivalókat tekinti át a munkavállalók számára, akár felperesként, akár alperesként állnak a munkaügyi bíróság előtt, bár megjegyezzük: ez utóbbi eset kevésbé tipikus. Ám természetesen a Munka Törvénykönyve (Mt.) is kimondja, hogy a... tovább
Praktikum
Uniós támogatások vállalkozásoknak
Az idei évtől jelentős változásokat vezettek be a kis- és középvállalkozások számára elérhető uniós támogatások pályázati feltételeiben. Akadnak köztük olyanok - például a biztosítékokat érintők -, amelyeknek örülnek a cégek, de olyanok is, amelyek megnehezítik a... tovább
Végrehajtás a dolgozó ellen
Számtalan esetben előfordul, hogy valamilyen tartozás behajtása végett végrehajtási eljárás indul a dolgozóval szemben. A munkabérre történő végrehajtások során a foglalkoztatókat is terheli néhány kötelezettség, amelyek megszegése komoly következményekkel jár. tovább
Atipikus munkavégzés
Az atipikus munkaformák közül leginkább a távmunka elterjesztésében érdekeltek a munkapiac szereplői és a kormányzat. Ezzel ugyanis takarékoskodhatnak a cégek, fejlődést hozhat az elmaradott régióknak, s munkalehetőséget teremthet mindazoknak, akik álláslehetőségekben... tovább
A cégjog és a társasági jog változásai
Alig lépett hatályba a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. (Gt.) és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló V. törvény (Ctv.), a jogalkotó máris több ponton módosította mindkét jogszabályt. A terjedelmi korlátokra... tovább
Az üzemi baleset
Az üzemi baleset kifejezés hallatán az emberek többségében gépekkel teli gyár, vasöntöde, építkezés képe ötlik fel elsőként, holott az e körbe tartozó események többségére "normál" munkahelyen és körülmények között kerül sor. Bármelyik foglalkoztatónál,... tovább
Társadalombiztosítás
Egy vagy több biztosító?
Egyre biztosabb, hogy a jelenlegi egybiztosítós rendszert felváltja a több-biztosítós modell az egészségbiztosításban. Bár az erről szóló politikai vita a közvélemény előtt több hónapja zajlik, nemcsak hogy biztosat nem tudni e tekintetben a jövőről, de a körvonalai is... tovább

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden előfizetőnknek 7 napon belül válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy válasszon előfizetési ajánlataink közül!
Kérdésfeltevés csak előfizetőink számára biztosított, ha előfizetőnk, kérjük jelentkezzen be, ha nem, válasszon ajánlatunkból.


Figyelmébe ajánljuk

Könnyű fizikai munkát végző munkavállalónak súlyos térdműtétje volt 2020-ban. Visszajött dolgozni, viszont soron kívüli alkalmassági vizsgálatra nem lett elküldve. A munkavégzése során anyagmozgatás közben a már korábban műtött területre csapódott az alkatrésztároló...

Tovább a teljes cikkhez

Jogszerű-e, ha a munkavállalónkkal kötendő, munkaviszony megszüntetéséről rendelkező közös megegyezésben a versenytilalmi megállapodás munkavállaló általi biztosítása érdekében kikötjük, hogy a munkavállaló annak megszegése esetén egy bizonyos összegű kártérítést...

Tovább a teljes cikkhez

Az önkormányzat fenntartásában működő, költségvetési szerv (egészségügyi szolgáltató) intézményvezető (magasabb vezető) főorvosának 2021. január 1-jétől hatályos javadalmazására vonatkozóan az alábbiakat kérdezzük.
1. Az intézményvezető javadalmazása 2021....

Tovább a teljes cikkhez

Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi intézmény vagyunk. A jogviszony-átalakulás dátuma 2021. március 1. Amennyiben a "nők 40-nel" nyugdíjba menő közalkalmazottunk felmentési ideje 2021. január-február hónapban indul, rá a Kjt. szabályait kell alkalmazni, így a...

Tovább a teljes cikkhez