Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A Munkaadó Lapja - 2003/04 (április) tartalom:

Adósarok
Adónyomozás
Az Országos Rendőr-főkapitányságon (ORFK) januártól pénzügyi nyomozó szerv alakult. Az adónyomozók továbbra is köztisztviselők, kényszerintézkedést nem alkalmazhatnak, de eszköztárukba beletartozik a titkos információgyűjtés is. Most először alakult olyan nyomozó... tovább
Egy hónap
HÍRVILÁG
Jogszabályfigyelő
Összeállításunkban azokat a lapzártát megelőző hónapban megjelent jogszabályokat ismertetjük, amelyek számot tarthatnak a munkaadók érdeklődésére. tovább
Fórum
Programok a térségek felzárkóztatására
Magyarország közelgő uniós csatlakozása a területfejlesztésben is kijelöli a követendő irányt. A konkrét teendők rangsorolása az EU elvárásainak és a tagországok gyakorlatának figyelembevételével történik. Mindezek alapján a kormány - az idei évre - összesen 52,3... tovább
Új pályán a területfejlesztés
A területfejlesztési törvény tervezett módosítása nagy várakozásokat kelt. A szociális partnerek szerint hatékony területi politika akkor valósulhat meg, ha a korábbi években megnyirbált - döntési lehetőségeiket korlátozó - jogosítványaik szélesednek, s a különböző,... tovább
Melléklet
Személyzeti tanácsadás
A munkáltatók megbízásain osztozó mintegy háromszáz vezetési-személyzeti tanácsadó cég kemény versenyben igyekszik megőrizni és megerősíteni pozícióját. Jóllehet a tanácsadói piac szerkezete mára kialakult és stabilizálódott, azonban a megbízói igények újabb és... tovább
Monitor
Kedvezményes üdülés
Az utóbbi évtizedben gyökeresen átalakult a vállalati üdültetés rendszere. Mivel a munkáltatók - más szociális létesítményeikkel együtt - a nyaralóként fenntartott és működtetett ingatlanjaikat is eladták, így jelentősen beszűkültek a kedvezményes üdülési... tovább
Könyvek
Munkaadók
Reformra vár az egészségügyi rendszer
A kormányprogram egyik fontos eleme az egészségügy további korszerűsítése. Ennek részeként napirendre kerül az egészségügyi intézmények működésének átalakítása, valamint az intézményi önállóság, illetve a vezetői autonómia és felelősség megerősítése. A reform... tovább
Munkaügy-Munkajog
A felmondás indoka: összeférhetetlenség
A munkahelyi légkört mérgező, munkatársaival együttműködésre képtelen, összeférhetetlen munkavállaló számíthat rá, hogy munkáltatója a saját, valamint a többi, jól teljesítő munkatárs megtartása érdekében akár fel is mondhat neki. A feszült munkahelyi légkör rontja... tovább
Jogmagyarázó
Összeállításunkban a munkaidő és a szabadság témakörével, a csoportos létszámcsökkentéssel, valamint a leltárfelelősség speciális eseteivel foglalkozunk. Ezenkívül részletesen ismertetjük a munkaköri alkalmassági vizsgálat körülményeit és a munkaügyi ellenőrzések... tovább
Jogharmonizáló
Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) keretében a tagországok először 1952-ben kötöttek munkaügyi egyezményt az anyaság védelméről. A magyar szabályozás megfelel az egyezmény kívánalmainak, ám a védelem további kiterjesztése várható. tovább
Munkajogi változások
Március 31-én fogadta el az Országgyűlés az európai üzemi tanácsról szóló törvényt, valamint a Munka Törvénykönyve (Mt.) jogharmonizációs célú módosítását. Cikkünkben átfogóan ismertetjük a változásokat, részletes elemzésükkel azonban a következő lapszámokban... tovább
Praktikum
Uniós bérek, hazai keresetek
Magyarország uniós csatlakozása kapcsán gyakran felvetődik, vajon a bérfelzárkózás megvalósítható-e az egyensúly fenntartása és a növekedés egyidejű követelményének teljesítése mellett. A válasz egyértelmű: e két cél csak egyszerre érhető el. Három gazdaságkutató... tovább
Békéltetők egyesülete
A konfliktusok kezelésében a külföldi példák nyomán Magyarországon is eredményesen alkalmazott módszer a mediáció, azaz a vitás ügyek megoldására irányuló közvetítés, békéltetés. A mind több tagot számláló szakmai egyesület üdvözli, hogy a nemrég hatályba lépett... tovább
Széchenyi-kártya: bővülő hitelkeret
A kezdeti várakozásokkal ellentétben mind ez ideig szerény eredményeket hozott a Széchenyi-kártya kibocsátásával útjára indított hitelprogram. A konstrukció tavalyi bevezetésekor várt több tízezres igénylői kör optimista becslésnek bizonyult. Bár a program kezdetekor... tovább
A közvetítői tevékenység
A bírósági eljárás még ma sem jelent túl csábító lehetőséget a gazdálkodók számára, hogy megoldást keressenek vitás ügyeikre. Cikkünk a gyors igényérvényesítés egyik lehetőségeként megjelenő új intézménnyel, a közvetítéssel foglalkozik. tovább
Fejlesztési pályázatok
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 23 fejlesztési pályázatot hirdetett meg, amelyek révén mintegy 16 milliárd forintnyi támogatás nyerhető el. A pályázatokat szeptember 30-áig lehet benyújtani a szaktárcánál, illetve az arra kijelölt szervezeteknél. A... tovább
Társadalombiztosítás
Perben a biztosítóval
A társadalombiztosítási szervek által hozott jogerős határozatokkal szemben az érintettek a bíróságnál kereshetnek jogorvoslatot. Cikkünk az ilyen perek szabályait ismerteti. tovább
Vezércikk
Szabad jelzés

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden előfizetőnknek 7 napon belül válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy válasszon előfizetési ajánlataink közül!
Kérdésfeltevés csak előfizetőink számára biztosított, ha előfizetőnk, kérjük jelentkezzen be, ha nem, válasszon ajánlatunkból.


Figyelmébe ajánljuk

Könnyű fizikai munkát végző munkavállalónak súlyos térdműtétje volt 2020-ban. Visszajött dolgozni, viszont soron kívüli alkalmassági vizsgálatra nem lett elküldve. A munkavégzése során anyagmozgatás közben a már korábban műtött területre csapódott az alkatrésztároló...

Tovább a teljes cikkhez

Jogszerű-e, ha a munkavállalónkkal kötendő, munkaviszony megszüntetéséről rendelkező közös megegyezésben a versenytilalmi megállapodás munkavállaló általi biztosítása érdekében kikötjük, hogy a munkavállaló annak megszegése esetén egy bizonyos összegű kártérítést...

Tovább a teljes cikkhez

Az önkormányzat fenntartásában működő, költségvetési szerv (egészségügyi szolgáltató) intézményvezető (magasabb vezető) főorvosának 2021. január 1-jétől hatályos javadalmazására vonatkozóan az alábbiakat kérdezzük.
1. Az intézményvezető javadalmazása 2021....

Tovább a teljes cikkhez

Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi intézmény vagyunk. A jogviszony-átalakulás dátuma 2021. március 1. Amennyiben a "nők 40-nel" nyugdíjba menő közalkalmazottunk felmentési ideje 2021. január-február hónapban indul, rá a Kjt. szabályait kell alkalmazni, így a...

Tovább a teljes cikkhez