Fejlesztési pályázatok

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. április 15.) vegye figyelembe!

A GKM sokaknak sokféle támogatást nyújt

Megjelent A Munkaadó Lapja 62. számában (2003. április 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 23 fejlesztési pályázatot hirdetett meg, amelyek révén mintegy 16 milliárd forintnyi támogatás nyerhető el. A pályázatokat szeptember 30-áig lehet benyújtani a szaktárcánál, illetve az arra kijelölt szervezeteknél. A felhívások és az útmutatók a minisztérium honlapjáról is letölthetők.

Az idei gazdaságfejlesztési pályázatokat a "sokaknak sokfélét" címmel tette közzé a GKM. A Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program kilenc pályázatára öszszesen 8 milliárd forintot, a SMART Hungary Beruházásösztönzési Program négy pályázatára 4,8, a Nemzeti Energiatakarékossági Program kilenc pályázatára 3, a Helyi Közúthálózat-fejlesztési Programra pedig 0,3 milliárd forintot különített el a kormány. A 16 milliárd forintos támogatás 36 százalékát a hét legelmaradottabb megye vállalkozói, lakosai kapják.

Versenyképes technológiák

A támogatási keretek kimerülése esetén a GKM felfüggeszti a pályázatok befogadását. Újdonságnak számít továbbá, hogy az egyes programok keretösszegét és a várható győztesek számát is közzétették. A pályázatok lebonyolításában a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht., az Energiaközpont Kht., valamint a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) mellett a helyi vállalkozói központok is részt vesznek.

A feldolgozóipari mikro- és kisvállalkozások beruházásait támogató (SZVP-2002-1) pályázat új termékek kifejlesztését, valamint a technológiaváltást segíti, mégpedig az uniós felkészülés jegyében. Azon egyéni és társas vállalkozások, szövetkezetek jelentkezhetnek, melyek 50-nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak, nettó árbevételük legfeljebb 700 millió, vagy mérlegfőösszegük nem több, mint 500 millió forint.

A nyertesek a projekt áfa nélküli összköltsége 30 százalékának megfelelő, maximum 10 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek. A hét kiemelten kezelt megyében (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Somogy) a támogatás maximális mértéke 40 százalék, illetve 12,5 millió forint. A pályázat támogatási keretösszege 3 milliárd forint.

A kis- és középvállalkozások korszerű vállalatirányítási rendszereinek kialakítását támogató (SZVP-2003-2) pályázat azon munkáltatókhoz szól, amelyek dinamikus fejlődésük révén nagyvállalattá válhatnak. A pályázat célja a vezetői információs rendszerek felhasználásának elősegítése. A támogatás további célja a fejlődés következő fázisát jelentő integrált vállalatirányítási rendszerek széles körű kialakítása. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás a fejlesztés nettó összköltségének legfeljebb 40 százaléka, maximálisan 5 millió forint. A hét kiemelt megyében a felső határ 50 százalék és 6,25 millió forint. A pályázat keretösszege 400 millió forint.

Tanácsadói szolgáltatás

A tanácsadói szolgáltatások támogatására kiírt (SZVP-2003-3) pályázat azt célozza, hogy a kisvállalkozások minél olcsóbban hozzájussanak az üzleti tanácsadók szolgáltatásaihoz. (Noha a mikro- és kisvállalkozások igénylik a könyvelési és adótanácsadást, egyéb megbízást ritkán rendelnek meg.) A támogatás a tanácsadás nettó összköltségének legfeljebb 50 százalékát fedezheti: óránként 15 ezer forint, összesen 750 ezer forint erejéig. A hét kiemelt megyében a támogatás a tanácsadói díj 65 százaléka, tanácsadói óránként maximálisan 15 ezer, összesen legfeljebb 950 ezer forint. A pályázat keretösszege 400 millió forint.

Ugyancsak a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását, illetve a vállalkozói kultúra fejlesztését szolgálja az a pályázat (SZVP-2003-4) is, amely szakmaspecifikus oktatásra, illetve információs eszközök készítésére és terjesztésére biztosít forrásokat. E program keretében a tárca szakmai ismereteket tartalmazó nyomtatott kiadványok, számítógépes programok, CD-ROM-ok készítését és terjesztését segíti. E pályázatra - közvetlenül - nem a vállalkozások, hanem a gazdasági érdekképviseletek, a civil szervezetek, az országos szakmai szövetségek, a gazdasági kamarák, valamint az önkormányzati, illetve a kistérségi társulások jelentkezhetnek. A vissza nem térítendő támogatás a program áfa nélküli összköltségének 70-90 százaléka, pályázónként legfeljebb 10 millió forint. A támogatott pályázatok várható száma 25-50, ám ennek eredményeként 7000-7500 vállalkozás uniós felkészülése kaphat lendületet. A pályázat keretösszege 250 millió forint.

Izmosodó beszállítók

A mikro-, kis- és középvállalkozások beszállítói tevékenységét javító pályázat (SZVP-2003-5) olyan fejlesztéseket támogat, melyek lehetővé teszik, hogy a honi vállalkozások megfeleljenek a beszállítókkal szemben támasztott követelményeknek. A nyertesek műszaki gépek, berendezések beszerzéséhez, ingatlan építéséhez, bővítéséhez, know-how vagy licenc vásárlásához, illetve számítástechnikai hardver- és szoftverfejlesztéshez kaphatnak 50 százalékos vissza nem térítendő támogatást: 10 millió forint erejéig. A hét kiemelt megye esetében a kedvezmény a költségek 65 százalékáig terjedhet, a felső határ 12,5 millió forint. A pályázati keret 1,5 milliárd forint.

A mikro-, kis- és középvállalkozások közötti hálózatépítés támogatására szolgáló (SZVP-2003-6) pályázat a koncentrált, illetve ágazatilag vagy szakmailag szerveződött vállalati együttműködést szolgálja. A cél a közös beszerzés, termelés, szolgáltatás vagy értékesítés feltételeinek javítása. A pályázat a hálózatépítő eszközök - közös marketing, logotípia, közös hirdetés - alkalmazását is segíti. A vissza nem térítendő támogatás a projekt nettó költségének 40 százaléka lehet, maximális összege 5-10, hálózati tag esetén 8 millió, 11-20 tag részvételével 10 millió, 20 tag felett pedig 12 millió forint. A pályázat keretösszege 1 milliárd forint. E forrásból a tárca legalább 140 hálózat kialakulását, bővítését kívánja elősegíteni, miáltal a kedvezményezett vállalkozások várható száma 700-1500 lehet.

Fókuszban a minőség

A mikro-, kis- és középvállalkozások minőségbiztosítási rendszereinek bevezetését és tanúsíttatását segítő (SZVP-2003-7) pályázat legalább 1200 gazdálkodót hivatott támogatni. Ez remények szerint a minőségi menedzsment kialakításához, a minőségi szemlélet erősítéséhez, a versenyképesség javításához, illetve a beszállítói kapcsolatok bővítéséhez is hozzájárul. A pályázaton az ipari és az építőipari tevékenységgel foglalkozó egyéni és társas vállalkozások, illetve szövetkezetek indulhatnak.

A hozzájárulás mértéke az - ISO 9001:2000 szabvány szerinti - irányítási rendszer támogatható költségeinek legfeljebb 50 százaléka (a hét kiemelten támogatott megye esetén 65 százaléka). Az 1-9 fős vállalkozás esetén maximálisan 600 ezer forint, 10-49 fő esetén 800 ezer, 50-99 főt érintően 1 millió forint, 100-249 fő esetén pedig 1,2 millió (a kiemelten támogatott megyékben 1,5 millió) forint. A támogatás keretösszege 800 millió forint.

A mikro- és kisvállalkozások interneten való megjelenését támogató pályázat (SZVP-2003-8) feladata az informatikai kultúra fejlesztése, illetve - távlatilag - az e-kereskedelem előmozdítása. Az 50 főt és 700 millió forint éves nettó árbevételt, illetve 500 millió forint mérlegfőösszeget el nem érő vállalkozások, szövetkezetek által kérhető vissza nem térítendő támogatás maximálisan a fejlesztés költségeinek 40 százaléka, de legfeljebb 300 ezer forint. A hét kiemelt megye esetében e két határérték 50 százalék, illetve 375 ezer forint. A pályázati keret 400 millió forint, a támogatandó vállalkozások tervezett száma 1400-1500.

Kedvezményes kamat

A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseit szolgálja az előzőekkel ellentétben kamattámogatás elnyerését lehetővé tevő (SZVP-2003-9) pályázat. Célja, hogy az innovatív gazdálkodók piaci pozícióit, versenyképességét javító programokhoz segítse a hitelfelvételt. Ez a program az önálló háziorvosi, gyermekorvosi vagy fogorvosi tevékenység fejlesztéséhez, praxis- és rendelővásárláshoz is biztosítja a kamattámogatást.

Feltétel, hogy az igénylők által foglalkoztatott létszám 250 főnél kisebb legyen, éves nettó árbevételük ne haladja meg a 4 milliárd forintot, illetve mérlegfőösszegük a 2,7 milliárd forintot. E támogatást a vállalkozók építésre, felújításra, átalakításra, bővítésre, illetve gépek és berendezések vásárlására, továbbá tartós forgóeszközeik növelésére igényelhetik, a háziorvosok pedig gép, műszer, berendezés, valamint ingatlan vásárlására, építésére, átalakítására is.

A támogatott hitel maximális összege vállalkozói cél esetén 200 millió forint (ennek legfeljebb fele fordítható forgóeszköz-finanszírozásra), futamideje a folyósítástól számított 4 év. Orvosi cél esetében a hitel maximális összege 5-50 millió forint, futamideje legfeljebb 5 év. A támogatás mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat 40 százaléka, azonban a kiemelten támogatott hét megyében annak 50 százaléka. A háziorvosok számára az első évben a 70 százaléka, a második évben a 60, a harmadik évben az 50, a negyedik és az ötödik évben pedig a jegybanki alapkamat 40-40 százaléka. A kamattámogatásra elkülönített összeg 300 millió forint.

Vállalatközi kooperáció

A "Versenyképes beruházások támogatása" című (SMART-2003-1) pályázat célja, hogy a feldolgozóiparban - a szerkezetátalakítás gyorsítása érdekében - segítse az új termelőkapacitások létrehozását és bővítését. Ugyanakkor az is a szándék, hogy a támogatott projektek a hazánkban megtelepedett külföldi vállalkozásokat integrálják a magyar gazdaságba. A vállalatközi kooperációt elsősorban az alkatrész-, a részegység- és a csomagolóanyag-gyártásban kívánják élénkíteni, mégpedig a beszállítóipar fejlesztése által.

A gazdasági társaságok és szövetkezetek azokkal a feldolgozóipari beruházásokkal pályázhatnak, amelyek áfa nélküli költsége meghaladja a 100 millió forintot. További előírás, hogy a fejlesztés nettó összköltségének legalább 25 százalékát saját forrásból kell finanszírozni. Az elnyerhető támogatás felső értéke az áfa nélküli beruházási költség 20 százaléka, de legfeljebb 100 millió forint, amely nem haladhatja meg a beruházáson belüli gép és technológiai berendezések költségét. A pályázat keretösszege 3,4 milliárd forint.

A SMART Hungary Beruházásösztönzési Program keretében kiírt pályázat (SMART-2003-2) a regionális vállalati központok létrehozását támogatja. Célja: Magyarország középponti helyének és súlyának erősítése a kelet-európai régióban, valamint a regionális hatáskörrel rendelkező vállalati központok hazai létrehozásának elősegítése.

Azok a gazdasági társaságok igényelhetik e támogatást, amelyek informatikai fejlesztéssel, szolgáltatással, logisztikával, elosztással, pénzügyi kisegítő szolgáltatással, szerviz- és vevőszolgálati, iskolarendszeren kívüli felnőttképzéssel, üzleti tanácsadással, illetve műszaki kutatás-fejlesztéssel foglalkoznak. További követelmény, hogy a tervezett regionális központ létesítési költségeiből a beruházási, illetve szakemberképzési költségek elérjék a 300 millió forintot, amiből legalább 25 százalékot saját forrásból finanszíroznak.

A pályázóknak azt is vállalniuk kell, hogy a program megvalósításával a létszámukat nem csökkentik, továbbá legalább öt évig minimálisan 30 felsőfokú végzettségű, illetve 100 egyéb végzettségű munkatársat foglalkoztatnak főmunkaidőben. E vissza nem térítendő támogatás mértéke a központi beruházás, illetve a működéshez szükséges szakemberképzés áfamentes költségeinek 30 százalékáig, de legfeljebb 100 millió forintig terjedhet. A pályázat keretösszege 600 millió forint, ami várhatóan 6 igénylő támogatását teszi lehetővé.

Menedzsmentrendszerek

A GKM szintén a SMART Hungary Beruházásösztönzési Program keretében hirdette meg a "Korszerű menedzsmentrendszerek támogatása" című (SMART-2003-3) pályázatot. Ennek célja a vállalkozások versenyképességének javítása, beszállítói kapcsolataik bővítése, a korszerű menedzsmentszemlélet kialakulása, a környezetvédelmi és az információvédelmi követelmények teljesítése.

A vissza nem térítendő támogatást az ipari és az építőipari tevékenységgel foglalkozó egyéni és társas vállalkozások, illetve szövetkezetek igényelhetik: az ISOTS 16949, a QS 9000, a VDA 6 járműipari, az AQAP 110/120 NATO minőségirányítási rendszer, továbbá az ISO 14001 környezetközpontú, illetve a BS 7799/ISO 17799 szabvány szerinti információvédelmi irányítási rendszerek bevezetése és tanúsíttatása céljából.

A támogatás mértéke a bevezetni kívánt rendszer költségeinek legfeljebb 50 százaléka. A konkrét határösszeg 1-9 fős vállalkozás esetén 800 ezer forint, 10-49 fős esetén 1 millió, 50-99 fős esetén 1,2 millió, 100-249 fős esetén 1,4 millió, 250 fős vagy annál nagyobb vállalkozások esetében pedig 1,6 millió forint. A pályázati keret 320 millió forint, amelyből a tárca 150-200 vállalkozás támogatását tervezi.

Takarékossági program

A Nemzeti Energiatakarékossági Program keretében kilenc pályázatra lehet jelentkezni. Ezek a következők:

- energiamegtakarítás támogatása lakossági pályázók számára (NEP-2003-1); továbbá

- vállalkozói pályázók részére (NEP-2003-2);

- önkormányzati és költségvetési intézmények energiafelhasználásának és energiaköltségeinek mérséklése (NEP-2003-3);

- a közvilágítás korszerűsítése, tanyavillamosítás, valamint vezetékes PB-gázzal ellátott települések egyéb energiahordozóval való ellátása (NEP-2003-4);

- a távhőellátás szolgáltatói korszerűsítése (NEP-2003-5);

- a megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése önkormányzatok és magánszemélyek számára (NEP-2003-6);

- a megújuló energiaforrások felhasználásának bővítése vállalkozók számára (NEP-2003-7);

- a tőkeszegény kis- és középvállalkozások K+F jellegű energiatakarékossági fejlesztéseinek támogatása, valamint a termelőszféra energiafelhasználásának mérséklése az energiaköltség csökkenése érdekében (NEP-2003-8);

- az energiatakarékossági beruházások támogatása harmadik feles finanszírozással vállalkozó pályázók részére (NEP-2003-9).

Az energiatakarékossági pályázatok kerete csaknem 3 milliárd forint.

A Helyi Közúthálózat-fejlesztési Program egy pályázatot tartalmaz. Ennek célja az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó közúthálózat építésének támogatása 300 millió forint keretösszeggel, amely a tervek szerint 35 település támogatására elegendő.

Pályázati anyagok

A pályázatok az esetek többségében március 1. és szeptember 30. között nyújthatók be a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumhoz.

A pályázati felhívások és útmutatók a gazdasági tárca "www.gkm.hu" internetes honlapján olvashatók, de beszerezhetők a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht.-nál, a helyi vállalkozói központokban, az Energia Központ Kht.-nál, a területi kereskedelmi és iparkamaráknál, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) kijelölt tagszervezeteinél, területi és szakmai ipartestületeinél, a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. képviseleteinél is, illetve a helyi útépítési pályázat esetén a megyei állami közútkezelő közhasznú társaságoknál is.

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. április 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.