Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A Munkaadó Lapja - 2003/08 (augusztus) tartalom:

Adósarok
Természetbeni juttatások adózása
A magánszemélyek jövedelemportfóliójában a természetbeni juttatások egyre nagyobb súllyal szerepelnek. Cikkünkben áttekintjük a legjellemzőbb juttatások adózási szabályait, kitérve az ezekkel kapcsolatos legfrissebb APEH-állásfoglalásokra. tovább
Egy hónap
HÍRVILÁG
Jogszabályfigyelő
Összeállításunkban azokat a lapzártát megelőző hónapban megjelent jogszabályokat, illetve tervezeteket ismertetjük, amelyek számot tarthatnak a munkaadók érdeklődésére. tovább
Fórum
Szerkezetváltás a munkaerőpiacon
A hagyományostól eltérő foglalkoztatástípusok - érdekeltség híján - nem eléggé elterjedtek ahhoz, hogy az e formában tevékenykedők száma jelentősen bővülhetett volna. Ezért kívánja a kormányzat a munkaadók figyelmét e területre irányítani: elsősorban az adó- és... tovább
Ahagyományostól eltérő foglalkoztatás
Annak ellenére, hogy az elmúlt egy évtizedben regnáló kormányok mindegyike megkísérelte az atipikus foglalkoztatási formák elterjesztését, jelentős eredmények mégsem születtek. Ennek oka számos tényezőre vezethető vissza, mások mellett a magyarországi társadalmi... tovább
Humánpolitika
Személyzeti munka és az Európai Unió
A HR szakemberei egyelőre csak találgatni tudják, hogy milyen hatással lesz hétköznapjaikra az uniós csatlakozás. Bár "világrengető" változásokra nem kell számítaniuk, a humánerőforrás-menedzsment egyes részterületein egyáltalán nem elhanyagolható kihívásokkal kell... tovább
Karriermenedzsment a vállalatoknál
A karrier fogalmát sokan, többféleképpen határozzák meg. Szűkebb értelemben az egyén szakmai kibontakozását jelenti, amikor az illető egyre magasabb pozíciót tölt be - és magasabb javadalmazásra tesz szert - a szervezeti (vállalati) hierarchián belül. A személyes karrier... tovább
Közszolgálat
Ügyfélként a hatóság előtt I.
Az ügyek intézése mindennapos gyakorlat a cégek és a magánszemélyek életében, s a leggyakoribb "partner" általában valamelyik hatóság. Többrészesre tervezett összeállításunkban az ügyfelek szemszögéből vesszük sorra az államigazgatási eljárásra vonatkozó szabályokat. tovább
Monitor
Stressz a munkahelyen
Külföldi és hazai tapasztalatok alapján nem túlzás azt állítani, hogy a munkahelyi stressz napjaink népbetegsége. Egy, az Európai Unió országaira kiterjedő vizsgálatból kiderül, hogy az EU munkavállalóinak 26 százalékát sújtja a stressz, ami a tagállamoknak évente 20... tovább
Könyvek
Munkaadók
Vita a tb-alapok felügyeletéről
A szociális partnerek - a kormány javaslatához képest - bővebb hatáskört s erősebb jogosítványokat igényelnek a társadalombiztosítás szerveinek és pénzügyi alapjainak állami felügyeletében. Az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) fórumán is megtárgyalt... tovább
Munkaügy - Munkajog
Jogmagyarázó
Cikkünkben áttekintjük, hogy mely törvényi szabályoktól térhet el a kollektív szerződés, továbbá foglalkozunk a nyár munkajogi "slágerével", a kényszervállalkozással: egy bírósági ítélet segítségével analizáljuk, mikor minősíthető a vállalkozási szerződés... tovább
Jogharmonizáló
Rovatunkban ezúttal egy olyan nemzetközi jogforrásról szólunk, amely közel 40 éve egyfolytában fejlődve, bővülve egységesen szabályozza a hatálya alá tartozó személyek tág értelemben vett szociális jogait. Az Európai Szociális Charta kiterjed mind a munkajog, mind a... tovább
Praktikum
Módosul az MRP-törvény
A munkavállalói résztulajdonosi programról (MRP) szóló törvénymódosítási javaslat várhatóan az ősszel kerül az Országgyűlés elé. Mivel a tizenegy évvel ezelőtt megszületett MRP-törvény privatizációs technikaként funkcionált, ezért indokolt egy másik, immár a... tovább
Magyar áruk versenye
A magyar áruk minőségét és kiválóságát hirdetve mind több hazai terméken jelennek meg mívesen cizellált védjegyek, pecsétek, tanúsítványok és diplomák. A kormányzati, illetve szakmai szervezetek és a civil közösségek pályázatokkal, díjakkal ösztönzik a minőségi, s... tovább
A garanciaszövetkezetek fejlődése
A kisvállalkozások finanszírozási helyzetének javítására létrehozott garanciaszövetkezeti rendszer mind ez ideig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Mint az érdekeltek elmondták: a konstrukció az eddiginél nagyobb állami támogatással, valamint a takarékszövetkezetek... tovább
Igények a munkaviszony végén
A munkaügyi viták, perek jelentős részét a munkaviszony megszűnésekor felvetődő anyagi igények alkotják. Kétrészes összeállításunk segítséget kíván adni ahhoz, hogy mindkét fél tisztán lássa: a munkaviszony megszűnésekor milyen anyagi, pénzbeli igénnyel léphet fel a... tovább
Társadalombiztosítás
Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak
A munkáltatói juttatások palettáján egyre fontosabbá válik az önkéntes pénztári hozzájárulás. Az érintettek jól tudják, hogy mind a tagi, mind pedig a munkáltatói befizetésekhez igen jelentős adókedvezmények kapcsolódnak. tovább
Vezércikk
Késésben

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden előfizetőnknek 7 napon belül válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy válasszon előfizetési ajánlataink közül!
Kérdésfeltevés csak előfizetőink számára biztosított, ha előfizetőnk, kérjük jelentkezzen be, ha nem, válasszon ajánlatunkból.


Figyelmébe ajánljuk

Könnyű fizikai munkát végző munkavállalónak súlyos térdműtétje volt 2020-ban. Visszajött dolgozni, viszont soron kívüli alkalmassági vizsgálatra nem lett elküldve. A munkavégzése során anyagmozgatás közben a már korábban műtött területre csapódott az alkatrésztároló...

Tovább a teljes cikkhez

Jogszerű-e, ha a munkavállalónkkal kötendő, munkaviszony megszüntetéséről rendelkező közös megegyezésben a versenytilalmi megállapodás munkavállaló általi biztosítása érdekében kikötjük, hogy a munkavállaló annak megszegése esetén egy bizonyos összegű kártérítést...

Tovább a teljes cikkhez

Az önkormányzat fenntartásában működő, költségvetési szerv (egészségügyi szolgáltató) intézményvezető (magasabb vezető) főorvosának 2021. január 1-jétől hatályos javadalmazására vonatkozóan az alábbiakat kérdezzük.
1. Az intézményvezető javadalmazása 2021....

Tovább a teljes cikkhez

Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi intézmény vagyunk. A jogviszony-átalakulás dátuma 2021. március 1. Amennyiben a "nők 40-nel" nyugdíjba menő közalkalmazottunk felmentési ideje 2021. január-február hónapban indul, rá a Kjt. szabályait kell alkalmazni, így a...

Tovább a teljes cikkhez