Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A Munkaadó Lapja - 2005/11 (november) tartalom:

Adósarok
Adómentes béren kívüli juttatások
Az utóbbi években mind a munkaadók, mind pedig a munkavállalók körében közkedveltté vált béren kívüli juttatások köre a jövőben valószínűleg szűkül. Azért ugyanis, hogy a fizetés és a természetbeni juttatás aránya túlságosan ne tolódjon el, jövőre a... tovább
Egy hónap
Jogszabályfigyelő
Összeállításunkban azokat a lapzártát megelőzően megjelent jogszabályokat, illetve tervezeteket ismertetjük, amelyek számot tarthatnak a munkaadók érdeklődésére. tovább
Hírvilág
Fórum
Eszköztár a munkahelyteremtésre
A kormányzati politika egyik legfőbb célja a munkahelyteremtés, s ez áll a II. Nemzeti Fejlesztési Terv fókuszában is. A pályázatokkal, s az ezek révén elnyerhető forrásokkal az új álláshelyek életre hívásán kívül a már meglévők megtartása is elősegíthető, ami... tovább
Régi-új technikák a foglalkoztatásbővítésért
A foglalkoztatás bővítését célzó kormányzati programban hagyományos és új eszközök szolgálják az álláshelyek megőrzését és újabbak létrehozását. A munkaügyi tárca a vállalkozások ösztönzésétől, a munkanélkülieket megcélzó konstrukcióktól, illetve az... tovább
Humánpolitika
Munkahelyi beilleszkedés
A munkaadó és a munkavállaló jól felfogott közös érdeke - és a hoszszú távú, hatékony együttműködés alapvető feltétele - az új dolgozók mielőbbi beilleszkedése az új munkahelyen. Minél hamarabb válik a csapat tagjává az újonnan érkező kolléga, minél előbb... tovább
Melléklet - Munkahelyi ellátás - 2005
Ami jár, és ami adható
A munkáltatók által a dolgozóknak szánt juttatások a javadalmazás azon elemei, amelyeket a foglalkoztató a béren felül nyújt a munkavállalóknak, s értékük pénzben is kifejezhető. Vizsgálatok bizonyítják, hogy a kompenzációs csomagként is emlegetett díjazás jelentősége... tovább
Monitor
Üzlet és etika
Az üzleti etikai vétségek annak ellenére megszaporodtak a magyar gazdaságban, hogy számos szakmai, érdekvédelmi szervezetnek, illetve vállalatnak is van már etikai kódexe. Az írott és íratlan törvényeket azonban nem mindig tartják be a cégek, mert nehezen tűrik és rosszul... tovább
Könyvek
Munkaadók
Újra napirenden az Mt.
A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) rövid távú módosításáról szóló javaslat anélkül került az Országgyűlés napirendjére, hogy a szociális partnerek egyetértenének a változtatásokkal. A munkaadók álláspontja szerint a tervezett... tovább
Megkezdődtek a bérviták
Mint minden évben, az idén is a bérvitákkal kezdődött az őszi szezon az Országos Érdekegyeztető Tanácsban (OÉT). Az sem szokatlan, hogy a szociális partnerek álláspontja egyelőre meglehetősen távol áll egymástól, miközben abban egyetértenek, hogy a tavalyi megállapodást... tovább
Munkaügyi ellenőrzés
A munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény tervezete - amelyről várhatóan novemberben szavaz a parlament - egyértelműen hátrányos a munkaadók számára, indokolatlan terheket ró majd a cégekre. Avállalkozások szakmai érdekképviseletei szerint a munkaügyi ellenőrzés alapvető... tovább
Munkaügy-Munkajog
Jogmagyarázó - Prémium, távolléti díj, átlagkereset
Cikkünk első részében a vezető állású munkavállalók jogviszonyának megszűnésekori szabadságmegváltással összefüggő szabályokkal, a munkáltató prémium- és jutalomfizetési kötelezettségével foglalkozunk, a továbbiakban pedig a távolléti díj, valamint az átlagkereset... tovább
Magántitkok a munkahelyen
Sok munkáltató szeretne minél többet megtudni a munkavállalóiról, arról, hogy mivel foglalkoznak munkaidejükben és azon kívül, kikkel tartanak fenn kapcsolatot, mire használják a munkahelyi infrastruktúrát. Előszeretettel figyelik a munkavállalókat kamerákon keresztül,... tovább
Jogharmonizáló - A munkaidő elszámolása
Cikkünkben a munkaidő elszámolásának nemzetközi standardjait ismertetjük. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) összegzésére támaszkodva - különösen Európára fokuszálva - megvizsgáljuk azt is, mennyiben felelnek meg az egyezményekben foglalt követelményeknek az egyes... tovább
Praktikum
Intrika vagy véleménynyilvánítás?
A cikkben arra keressük a választ, hogy hol húzódnak a munkavállalói véleménynyilvánítás határai. Mikor ütközik a véleménynyilvánítás az együttműködési kötelezettséggel? tovább
Megújuló foglalkoztatási szolgálat
A munkanélküli-járadékot felváltó álláskeresési támogatást azok vehetik igénybe novembertől, akik közreműködnek a munkahelykeresésben - ehhez azonban nem nélkülözhetik a munkaügyi szervezet hathatós segítségét. Ennek érdekében a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi... tovább
EMMA: túl a gyermekbetegségeken
A munkaügyi nyilvántartó központ illetékesei szerint bevált az Egységes Magyar Munkaügyi Adatbázis (EMMA), ám a munkaadók és a munkavállalók képviselői számos bírálatot fogalmaznak meg, hiányosságot vetnek fel az új rendszerrel kapcsolatban. Tény azonban: csaknem másfél... tovább
Felelősség a leltárhiányért
A leltárhiányért való felelősség a dolgozói kárfelelősség egyik speciális esete, amit a Munka Törvénykönyve (Mt.) külön szabályoz. tovább
Társadalombiztosítás
Prémiumévek Program
Annak érdekében, hogy a közszférán kívüli munkavállalók részére is lehetővé váljék a munka világából történő fokozatos kivonulás, a 2004. évi LXXII. törvény módosítása révén a Prémiumévek Program ez év október 1-jétől alkalmazhatóvá vált a versenyszférában... tovább
Vezércikk
Összegzés a munkapiacról
A munkaerőpiacról, aktuális folyamatairól és várható tendenciáiról időről időre összegző elemzések születnek. E tanulmányok célja, hogy a látható jelenségek mögött rejlő ok-okozati összefüggések feltárásával érdemi segítséget nyújtsanak a jövőbeni koncepciók... tovább

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden előfizetőnknek 7 napon belül válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy válasszon előfizetési ajánlataink közül!
Kérdésfeltevés csak előfizetőink számára biztosított, ha előfizetőnk, kérjük jelentkezzen be, ha nem, válasszon ajánlatunkból.


Figyelmébe ajánljuk

Könnyű fizikai munkát végző munkavállalónak súlyos térdműtétje volt 2020-ban. Visszajött dolgozni, viszont soron kívüli alkalmassági vizsgálatra nem lett elküldve. A munkavégzése során anyagmozgatás közben a már korábban műtött területre csapódott az alkatrésztároló...

Tovább a teljes cikkhez

Jogszerű-e, ha a munkavállalónkkal kötendő, munkaviszony megszüntetéséről rendelkező közös megegyezésben a versenytilalmi megállapodás munkavállaló általi biztosítása érdekében kikötjük, hogy a munkavállaló annak megszegése esetén egy bizonyos összegű kártérítést...

Tovább a teljes cikkhez

Az önkormányzat fenntartásában működő, költségvetési szerv (egészségügyi szolgáltató) intézményvezető (magasabb vezető) főorvosának 2021. január 1-jétől hatályos javadalmazására vonatkozóan az alábbiakat kérdezzük.
1. Az intézményvezető javadalmazása 2021....

Tovább a teljes cikkhez

Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi intézmény vagyunk. A jogviszony-átalakulás dátuma 2021. március 1. Amennyiben a "nők 40-nel" nyugdíjba menő közalkalmazottunk felmentési ideje 2021. január-február hónapban indul, rá a Kjt. szabályait kell alkalmazni, így a...

Tovább a teljes cikkhez