Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Összes tárgyszó megjelenítése

nagyobb földrajzi egység Nagyobb földrajzi egység mint munkavégzési hely
Kereskedelmi cégünk a munkavállalók munkaszerződésében a régi Mt. alapján változó munkavégzési helyet jelölt meg az alábbiak szerint: "a munkavállalót az üzlethálózatán belül változó munkahelyre alkalmazza a munkáltató". Az új Mt. hatálybalépését követően is előfordul azonban, hogy a hálózaton belül mozgatni kell a munkavállalókat. A fenti szöveg maradhat-e az új Mt. szerint? A törvény tudomásunk szerint nem ismeri a változó munkahely fogalmát, de utánajártunk, hogy a kommentárja szerint lehetséges megjelölni nagyobb földrajzi egységet a munkavégzés helyeként. Ennek megfelel-e a fenti szövegezés? Amennyiben megfelel, az első munkavégzés helyét pontosan, címmel is meg kell jelölni?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 76. számában (2012. október 29.), 1468. kérdésszám alatt
nagyszülői GYED
nagyszülői pótszabadság Nagyszülői pótszabadság kormánytisztviselőknek
A Kit. szerint a nagyszülőknek járó 5 munkanap pótszabadság jár-e a 2019 januárjában született unoka után? A törvényben nincs szó a születés időpontjáról, csak az igénybevétel időtartamának korlátjáról. A január 1-jétől hatályos szabályozása szerint a pótszabadságot legkésőbb a születést követő második hónap végéig lehet igénybe venni. A törvény rendelkezéseit - a 283. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel - 2019. március 1-jétől kell alkalmazni. Véleményem szerint a hatályos törvény rendelkezéseinek alkalmazása alapján a januárban született unokákra járó 5 munkanap pótszabadságot március 31-ig lehet igénybe venni.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 178. számában (2019. március 25.), 3532. kérdésszám alatt
napi munkaidő
napi munkaidő maximuma
napi pihenőidő
napidíj
naptári nap Naptári nap - ha eltér a munkanap
Meghatározható-e a munkanap a naptári nappal azonosan, ha a munkavállalók munkaidő-beosztása éjszakai műszakban két naptári napot is érint?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 190. számában (2019. december 16.), 3780. kérdésszám alatt
négynapos munkahét Állásidő vagy négynapos munkahét?
Társaságunk beszállító lévén kénytelen igazodni a nagyvállalatok igényéhez. Kérdésem: cégünk, hogy ne kelljen elküldenie a dolgozókat, péntekenként állásidőre küldené az embereket, viszont nem tudja kifizetni erre az időre járó teljes alapmunkabért. Milyen lehetőségek lennének a bér csökkentésére, hogy a munkaszerződést ne kelljen módosítani, mert ez csak az utolsó lépés lenne?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 16. számában (2009. április 6.), 301. kérdésszám alatt
nem rendszeres jövedelem Bérkompenzáció elszámolása
Egyház által foglalkoztatott munkavállaló részére 2012-ben a 371/2011. Korm. rendelet szerinti bérkompenzációt állapítottunk meg, melyet a rendelet értelmében a nem rendszeres bérek között számfejtettünk. Az idei évben ismét rendelkezésre áll a bérkompenzáció, mint lehetőség, a 408/2012. Korm. rendelet szerint. Kérdésünk, hogy a 2012. évi nem rendszeres bérként számfejtett bérkompenzáció 2013-ban hogyan funkcionál? Része lesz az alapbérnek, s ezt követően kell megállapítani a 2013. évi bérkompenzáció mértékét, vagy a 2012. évi bérkompenzáció továbbra is nem rendszeres bér marad, s az akkor megállapított összeghez képest a jelen jogszabály szerinti támogatás összegére kell korrigálni a kompenzáció összegét? További kérdésünk, hogy a kompenzáció összegét a munkaidő arányában (pl. 4 órás munkaviszony esetében az összeg felében) kell megállapítani?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 85. számában (2013. május 21.), 1655. kérdésszám alatt
nem vagyoni kártérítés
nemdohányzók védelme Nemdohányzók védelme
Egy könyvelőirodában dolgozom, ahol eddig csak a kertben lehetett dohányozni. Ezen a főnöknőm 2015 májusától változtatott, most már az irodai szobájában dohányzik, ahova a többi dohányos kolléganőt is behívja. A szoba résein csak úgy árad ki a cigarettafüst. Többszöri kérésemre sem hajlandó az irodában való dohányzást abbahagyni. Asztmás vagyok, és 3 hónapja olyan súlyosan romlott az állapotom, hogy kórházba is kerültem miatta. A válasza az, hogy elege van a hisztiből, ha nem tetszik, el lehet menni. 17 éve dolgozom a cégnél, nem tudom, mitévő legyek, mik a jogaim és mit tehet meg a munkáltató? Mit tehetnék ebben az ügyben?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 136. számában (2016. augusztus 8.), 2678. kérdésszám alatt
nemzetiségi pótlék Pedagógus nemzetiségi iskolában - a pótlékokra való jogosultság
Német nemzetiségi általános iskolaként működünk. Az alsó tagozatban osztályfőnökként dolgozik egyik kolléganőnk, aki német nemzetiségi tanító diplomával rendelkezik. Vita van közöttünk arról, hogy az osztályfőnöki, illetve nemzetiségi pótlékon kívül jár-e neki idegen nyelvi pótlék is? Számít-e ebből a szempontból, hogy nem nyelvtanári, hanem tanítói diplomával rendelkezik? Ha német nyelven földrajzot is tanít 5-6. osztályban, erre jár-e az idegen nyelvi pótlék?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 55. számában (2011. július 18.), 1060. kérdésszám alatt
nettó bér Alapbér összegének meghatározása - nettó vagy bruttó
Szeretném tájékoztatásukat kérni abban a kérdésben, hogy szabályos-e az a munkaszerződés, amelyben a munkabér nettó összegben van meghatározva?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 84. számában (2013. április 29.), 1632. kérdésszám alatt
neveléssel-oktatással lekötött munkaidő
nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakör Iskolai kézbesítő munkaköre
A nevelői és oktatói munkát közvetlenül segítő dolgozói listába beletartozik-e az iskolai kézbesítő munkatárs? Az Oktatási Hivatallal tartja a kapcsolatot, biztosítja az érettségi anyagok iskolába jutását, az oktató és a szülő közötti levelezés anyagát postára adja stb.
Megjelent a Munkaügyi Levelek 164. számában (2018. május 7.), 3259. kérdésszám alatt
nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakör Nevelést-oktatást segítők illetménye 2018-tól
Fennmarad-e 2018. január 1-jétől a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakört betöltők (pl. iskolatitkár) részére járó 107, illetve 110%-os emelés lehetősége? Ha igen, lehet-e újból és másként differenciálni az illetménymegállapításnál, mint a tavalyi évben, figyelemmel arra is, hogy január 1-je a tanév közepére esik?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 161. számában (2018. február 26.), 3195. kérdésszám alatt
nevelőszülő
nyári szünet Pedagógus munkaideje a nyári szünet alatt - tanítás nélküli munkanapok
Nem szorgalmi időszakban hogyan kell töltenie a pedagógusnak a munkaidőt? Milyen munkaidő vonatkozik erre az időszakra? Ha például egyik nap reggel fél 8-tól este 5-ig egyetlen szóbeliző diák miatt bent kell lennem az intézményben, akkor lehetőségem van esetleg másnap rövidebb időt bent tölteni, vagy egyáltalán be sem jönni?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 184. számában (2019. augusztus 5.), 3654. kérdésszám alatt
nyelvpótlék
nyelvvizsga
nyilvántartás
nyilvántartásba vétel
nyitvatartás munkaszüneti napon
nyugdíj előtti álláskeresési segély Nyugdíj előtti álláskeresési segély igénybevétele
A nyugdíj előtti álláskeresési segély iránti kérelmet ki indítja el, hogyan, és milyen okmányok kellenek hozzá?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 67. számában (2012. április 10.), 1286. kérdésszám alatt
nyugdíj szüneteltetése
nyugdíjas
nyugdíjas munkavállaló
nyugdíjas-szövetkezet
nyugdíjjárulék alapja Nyugdíjba vonulás és jubileumi jutalom
2015. május 28-án lesz meg a 40 év munkaviszonyom. Szeretném igénybe venni a nyugdíjat. 1976-tól a közigazgatásban dolgozom, 17 éve gyámhivatalnál, kormánytisztviselőként. A legelső munkahelyem 1975-ben a Városi Tanács Közületi Szolgáltató Üzeménél volt. Érdeklődöm, hogy annál a cégnél eltöltött munkaidőm a jubileumi jutalom kifizetésénél figyelembe vehető-e? (A cég költségvetési cégnek minősült.) Ha nem, érdemes-e addig dolgoznom, hogy jogosult legyek rá? Annak az összege beleszámít a majdani nyugdíjba?
Megjelent a Munkaügyi Levelek 109. számában (2014. november 24.), 2143. kérdésszám alatt
nyugdíjkorhatár