Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott nyelvvizsga tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nyelvvizsga nélküli diplomaszerzés hatása a pedagógusi gyakornoki időre

Kérdés: A 101/2020. Korm. rendelet 6. §-a kimondta, hogy aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól. Hogyan hat ki ez a szabály arra a pedagógus gyakornokra, akit nyelvvizsga hiányában átmeneti időre alkalmazhattunk? Hogyan alakul a minősítési kötelezettségük? Módosul-e a gyakornoki idejük?
Részlet a válaszból: […]rendelet alapján mindenkinek - nemcsak a 2020-ban, hanem a korábbi években a tanulmányaikat nyelvvizsga nélkül befejezettek mindegyikének - kiadják a diplomáját nyelvvizsga hiányában is. Ha a 101/2020. Korm. rendelettel érintett olyan pedagógusról van szó, akit az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdése alapján diploma nélkül alkalmaztak, akkor ő is anélkül kapja meg a diplomáját, hogy a 99. § (14) bekezdésében előírt nyelvvizsga-bizonyítványt megszerezte volna.Az Nkt. előírta, hogy amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik. Ez a helyzet a jövőben nem állhat elő, vagyis az ilyen módon létesített jogviszonyok folyamatosan fenn fognak állni a gyakornoki idő lejártától függetlenül, és az érintettek minősítésben való részvételének nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3925
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

2. találat: Nyelvvizsga nélkül nem lehetséges az óraadói foglalkoztatás

Kérdés: Az Nkt. lehetővé teszi, hogy gyakornokként foglalkoztassunk olyan személyt, aki abszolutóriummal rendelkezik, és a pedagógusdiplomáját csak azért nem kapta még meg, mert hiányzik a szükséges nyelvvizsgája. Alkalmazhatunk-e ilyen személyt óraadóként is, megbízási szerződéssel?
Részlet a válaszból: […]kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette. Ebben az esetben a minősítő vizsga letételének feltétele az előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése. Amennyiben a gyakornok az előírt határidőig a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szerzi meg, közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik. A normaszöveg egyértelműen közalkalmazotti jogviszonyt, illetve munkaviszonyt említ. Továbbá rendelkezik a gyakornokként történő besorolásról,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3765
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

3. találat: Óraadó pedagógus alkalmazása - nyelvvizsga nélkül

Kérdés: Az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdése lehetővé teszi, hogy ha nincs megfelelő jelentkező egy pedagógus-munkakörre, akkor gyakornokként alkalmazható legyen az az abszolutóriummal rendelkező pedagógus, akinek csak a nyelvvizsgája hiányzik a diplomájához. Ez vonatkozik-e az óraadóként történő foglalkoztatásra is?
Részlet a válaszból: […]az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel". Az Nkt. 99. §-ának (14) bekezdése úgy fogalmaz, hogy "ha a pedagógus-munkakör megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezővel nem tölthető be, legfeljebb egy alkalommal a gyakornoki idő lejártáig gyakornokként alkalmazható az is, aki a nyelvvizsga letétele kivételével a pedagógus-munkakör betöltéséhez előírt végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél kiadásának feltételeit teljesítette".Mindezen rendelkezések egymásra tekintettel történő értelmezéséből arra következtethetünk, hogy az Nkt. 99. §-a (14) bekezdésében foglalt szabály a gyakornokként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3751
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Nyelvvizsga nélküli óvodapedagógus továbbfoglalkoztatása

Kérdés: A nyelvvizsga nélkül foglalkoztatott gyakornok óvodapedagógus gyakornoki ideje két év után letelt (2018. IX. 26-án). Ez alatt az idő alatt sajnos nem tudta megszerezni a nyelvvizsgát, jelenleg is jár nyelvvizsgára felkészítő órákra. A munkaviszonya ezért automatikusan megszűnt volna, azonban az óriási pedagógushiány miatt nem volt lehetőség az álláshely betöltésére. A folyamatosan hirdetett (több állás is hirdetve van) álláshelyre nincs jelentkező, ezért jogszerűtlenül foglalkoztatják tovább az óvodapedagógust. Mi lehet ennek a következménye?
Részlet a válaszból: […]lépést követő 30 napon belül hivatkozhat. Ha ez elmarad, mivel az ő érdeke is a foglalkoztatása, attól még a közalkalmazotti jogviszony/munkaviszony továbbra is jogszabályba ütköző lesz, hiszen arról van szó, hogy az óvodapedagógusnak nem csupán a nyelvvizsgája hiányzik, hanem ebből következően a munkaköre betöltéséhez szükséges szakképzettsége is, tekintve hogy emiatt a diplomáját sem kaphatta meg.Az Mt. 27. §-ának (1) bekezdése értelmében semmis (feltétlenül érvénytelen) az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba [pl. jogszabályba, jelen esetben az Nkt. 99. § (14) bekezdésébe] ütközik. A feltétlen érvénytelenség azt jelenti, hogy arra bárki határidő nélkül hivatkozhat. Az Mt. 29. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket úgy kell tekinteni, mintha azok érvényes megállapodás alapján állnának fenn. Ebből következően az óvodapedagógust az elvégzett munkájáért az illetménye/munkabére természetesen megilleti. Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt azonban a munkáltató köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni, feltéve, hogy az érvénytelenség okát a felek nem hárítják el. Mivel jelen esetben az óvodapedagógusnak hiányzik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3487