Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott nyilvántartás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkaidő-nyilvántartás - munkavállalói aláírással

Kérdés: Önkormányzatunknál és annak hivatalánál a munkaidő-nyilvántartást a munkavállalók naponta vezetik, és azt aláírják. A munkáltatónak szükséges-e leigazolni a munkaidő-nyilvántartást, és ha igen, azt milyen időközönként (naponta, hetente, havonta)?
Részlet a válaszból: […]munkavállalónként naprakészen kell vezetni. A nyilvántartás formája viszont a munkáltatóra bízott kérdés. Ez lehet egy papíron vezetett vagy az üzem falára kifüggesztett táblázat, de akár egy elektronikus dokumentum is. Annak sincs akadálya, hogy a munkáltató a munkavállalók kötelezettségévé tegye, hogy vezessék a saját jelenléti adataikat (ahogy az a kérdés szerinti esetben is történik). Ám a munkavállaló mulasztása esetén ekkor is a munkáltató felel a nem megfelelő munkaidő-nyilvántartás miatt. Bármilyen forma megfelel tehát, ha a törvény által megkövetelt adatokat az előírt módon tartalmazza. A törvény nem írja elő, hogy a munkaidő-nyilvántartást alá kellene írni, akár az egyik félnek is. A munkaidő-nyilvántartás ugyanis nem jognyilatkozat, hanem csak - mint azt a neve is mutatja - a munkavállaló teljesítésével összefüggő időadatok nyilvántartása. Aláírni csak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3832
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Munkaügyi "papírok" - megőrzésük ideje

Kérdés: Társaságunk selejtezni szeretné a mára már igen tetemesre duzzadt, munkaüggyel kapcsolatos dokumentumok egy részét, azonban bizonytalanok vagyunk, hogy pontosan mely iratokat kell megőrizni, és mik azok, amelyek megsemmisíthetők? Feltételezzük, a munkaóra-nyilvántartások, bérjegyzékek, különféle nyilatkozatok selejtezhetők, a teljes évet tartalmazó bérkartonok, munkaviszony-, adó- és járulékigazolások megőrzendők.
Részlet a válaszból: […]érvényesíteni. Ennek megfelelően, a munkaügyi hatóság a jogsértés megállapítására és bírság kiszabására nem indíthat eljárást, ha a jogsértő magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy az elkövetéstől számított három év eltelt. A hároméves határidő kezdőnapja az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul, vagy jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik [Met. 7. § (2) bek.].Az adó- és járulékfizetéssel kapcsolatos kötelezettségek elévülési ideje öt év. Az Art. szerint az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Az elévülés hat hónappal meghosszabbodik, ha az adóbevallás késedelmes benyújtásakor az adómegállapításhoz való jog elévüléséig kevesebb mint hat hónap van hátra. Az adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el. Amennyiben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2149

3. találat: Általános munkarend és a szabadság nyilvántartása

Kérdés: Az Mt. 124. §-a alapján a kiadott szabadságot általános munkarend esetén is szükséges órában nyilvántartani?
Részlet a válaszból: […]hiányában a szabadságot az általános munkarend és a napi munkaidő figyelembevételével kell kiadni. Nem változó előírás, hogy a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni (új Mt. 124. §). Általános munkarendről akkor beszélünk, ha a munkáltató a munka­időt heti öt napra, hétfőtől péntekig osztja be [új Mt. 97. § (2) bek.].Ha a munkavállaló az általános munkarend szerint és egyenlő munkaidő-beosztásban dolgozik, akkor a napi beosztás szerinti munkaideje mindig megegyezik a rá irányadó napi munkaidő mértékével. Ilyenkor nincs szó a napi munkaidő mértékétől eltérő munkaidő-beosztásról, ezért egy nap szabadság minden esetben a napi munkaidő mértékével csökkenti az igénybe vehető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1558

4. találat: Szabadságolási terv - nem kötelező

Kérdés: Mint munkáltató köteles vagyok januárban éves szabadságtervet készíteni, és ezt hivatalosan átvetetni a dolgozóimmal (vagyis közölni velük)? Ha igen, akkor az év során ettől hogyan tudok eltérni? Az eltérést is mindig hivatalosan közölnöm kell a munkavállalókkal? Ha a munkavállaló kérése alapján térek el, akkor azt hogyan kell dokumentálnom? A szabadságengedély-tömb mint munkavállalói kérés és munkaadói engedély igazolása megállja a helyét egy ellenőrzés esetén?
Részlet a válaszból: […]közölni kell. Az időpontot a munkáltató csak rendkívül indokolt esetben változtathatja meg, és a munkavállalónak ezzel összefüggésben felmerült kárát, illetve költségeit köteles megtéríteni [Mt. 134. § (5) bek.]. Nem kell tehát már januárban meghatározni a szabadság időpontját, hanem elegendő az egy hónapos előzetes értesítési határidőt tiszteletben tartani. 2013-tól az új Mt. ezen a szabályon annyit változtat, hogy a szabadság kiadásáról csak 15 nappal előbb kell értesíteni a munkavállalót. A szabadság kiadásának közölt időpontját a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdek, vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok esetén módosíthatja. A munkavállalónak a kiadás időpontjának módosításával összefüggésben felmerült kárát és költségeit a munkáltató köteles megtéríteni [Mt.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1420

5. találat: Szabadság-nyilvántartás

Kérdés: A szabadságengedély-tömb első példánya a munkavállalóé, vagy azt kitépés után hozzá kell tűznöm a jelenléti ívhez?
Részlet a válaszból: […]választott formában tartsa nyilván a szabadság tartamát [új Mt. 134. § (1) bek. c) pont]. Ez lehet egy egyszerű papírlapon vezetett regiszter is, amely dátumszerűen tartalmazza, hogy a munkavállaló a naptári év során mely napokon volt szabadságon. A szabadságengedély-tömb alkalmazása
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1415
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,