Csökkentett munkaidő és a társadalombiztosítás ellátásai

Kérdés: A vírus miatt számos munkavállalónkkal részmunkaidős munkaszerződésre tértünk át, többségében 4 és 6 órás napi munkaidővel, az alapbérek arányos csökkentése mellett. Érdeklődnénk, hogy milyen hatással lehetnek ezek a munkaszerződés-módosítások a munkavállalók társadalombiztosítási helyzetére?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony a munkaidő mértékétől függetlenül társadalombiztosítási jogviszonnyal jár [Tbj-tv. 5. § (1) bek. a) pont]. Ezért a részmunkaidős munkavállaló is jogot szerez a társadalombiztosítás minden természetbeni és pénzbeli ellátására. Ugyanakkor, mivel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Nyugdíjas – megbízási szerződéssel a Kjt. hatálya alatt

Kérdés: A Kjt. hatálya alá tartozó költségvetési szervnél van-e lehetőség megbízási szerződéssel foglalkoztatni – nyugdíj folyósítása mellett – olyan személyt, aki a nők negyven év szolgálati idővel igénybe vehető öregségi nyugdíjában részesül?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 18. §-ának (2) bekezdése értelmében öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő, törvényben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik. Ettől eltérően az öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 25.

Nyugdíjas óvodapedagógus – variációk a foglalkoztatásra

Kérdés: Nyugdíjas hogyan foglalkoztatható óvodapedagógusként?
Részlet a válaszából: […] Nyugdíjjogosult személy a munkajogi szabályok szempontjából az aktív korúakkal azonos feltételekkel foglalkoztatható. Önkormányzati fenntartású óvodában a Kjt., az Mt. és az Nkt. szerint közalkalmazottként, magánmunkáltatóként működő óvodában az Mt. és az Nkt. szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 23.

Öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének hatása a nyugdíj szüneteltetésére

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 180. számában a 3588. kérdésben megírtam, hogy kollégánk a nők negyven év jogosultsági idő után járó öregségi teljes nyugdíjjal vonult nyugdíjba. Mivel 1955-ben született hölgyről van szó, időközben a 64. életévének betöltésekor elérte az életkor szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt. Kérdés, hogy amennyiben egy ilyen volt kollégát szeretnénk munkaszerződéssel foglalkoztatni – aki a nők negyvenéves kedvezményes nyugdíjával ment el, de időközben a korhatárt is elérte –, akkor a Tny. – jövedelmi korlátról szóló – 83/B. §-ában foglaltak irányadók-e, azaz amennyiben a munkaviszonyból származó jövedelme meghaladja az éves keretösszeget, kell-e neki szüneteltetni a nyugdíj folyósítását?
Részlet a válaszából: […] Az eredeti kérdés a polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult köztisztviselő – öregségi nyugdíj folyósítása melletti, polgármesteri hivatalban történő – alkalmazására vonatkozott. A Tny. 83/B. §-ának (1) bekezdése csupán abban az esetben alkalmazandó, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 24.

Nyugdíjas köztisztviselő foglalkoztatása munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban

Kérdés: A polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult köztisztviselőt a későbbek folyamán az öregségi nyugdíj folyósítása mellett lehet-e polgármesteri hivatalban Mt. szerinti munkaszerződéssel foglalkoztatni? A polgármesteri hivatalból nyugállományba vonult köztisztviselővel az öregségi nyugdíj folyósítása mellett lehet-e megbízási szerződést kötni tanácsadói feladatokra? A fenti két esetben a Tny. 83/B. §-ában szabályozott kereseti, illetve jövedelmi korlátról szóló, valamint a Tny. 83/C. §-ában meghatározott, nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó rendelkezésekre tekintettel kell lennie a nyugdíjasnak?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszonyban, illetve megbízási jogviszonyban történő alkalmazás – kérdésben szereplő polgármesteri hivatalt érintő – Kttv.-beli korlátja értelmében a közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 6.

Áttérés részmunkaidőre nyugdíj előtt

Kérdés: 1964-ben születtem, 1-2 éven belül 40 éves munkaviszonnyal rendelkezem. A munkáltatóm 2018. szeptember 1-jétől hat órában kíván alkalmazni nyolc óra helyett. Helyesen jártak-e el, hogy – lassan a nyugdíj előtt – lecsökkentették a munkaidőmet? Én nem írtam alá az új munkaköri leírást, sem egyéb papírt. Mit kell ilyen esetben tennie a munkáltatónak, és mit tehetek én?
Részlet a válaszából: […] Ha a felek a munkaszerződésben nem rendelkeznek eltérően, a munkaszerződés az általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre [Mt. 45. § (4) bek.]. Ha tehát a napi nyolcórás munkaidőtől a felek el kívánnak térni, akkor azt a munkaszerződésben kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.

Pedagógusok nyugdíjazása

Kérdés: Szeretném a segítségüket kérni annak értelmezésében, hogy a Kjt. 30. §-a (4) és (5) bekezdésének, valamint a Tny. 18. §-a (2a) bekezdésének módosítása következtében azoknak a közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező pedagógusoknak, akik a nők kedvezményes nyugdíját a módosítást követően igénybe kívánják venni, van-e lehetőségük arra, hogy továbbdolgozzanak pedagógusként teljes állásban, és mellette nyugdíjasok legyenek?
Részlet a válaszából: […] A Költség tv. módosította mind a Kjt.-t, mind a Tny-t. A jogalkotó a Tny. 18. §-ának (2a) bekezdéséből eltörölte azt a kitételt, hogy a nők 40 éves jogosultsági idővel igénybe vehető nyugdíja megállapításának feltétele az is, hogy ne álljanak biztosítással járó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.

Nyugdíj-szüneteltetés: az éves keretösszeg alapjául szolgáló jogviszonyok meghatározása

Kérdés: 40 éves munkaviszonyom alapján 2017. december 30. napjával igénybe vettem a nők 40 éves keresőtevékenységére irányadó öregségi nyugdíjat. 2018. január 1-jétől egy pályázati projektben veszek részt, ahol az Mt. szerint alkalmaznak határozott idejű munkaszerződéssel. Emellett önkormányzati bizottság külsős tagjaként tiszteletdíjban részesülök. Az Mt. szerinti munkabérem mellett figyelembe kell-e venni a tiszteletdíjat a nyugdíj melletti foglalkoztatási összeg számításánál, azaz a minimálbér 18-szorosának összegébe beszámítandó-e a tiszteletdíj?
Részlet a válaszából: […] A Tny. 83/B. §-a (1) bekezdésének vonatkozó rendelkezései értelmében, ha a nő az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően a Tny. 18. §-ának (2a)-(2d) bekezdései alapján az életkorától függetlenül 40 év jogosultsági idővel öregségi teljes nyugdíjban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 16.

Biztosítási jogviszony megszakadása fizetés nélküli szabadságnál

Kérdés: A szolgálati időm alatt, ami kb. 44 év, többször voltam fizetés nélküli szabadságon. A fizetés nélküli szabadságok időtartama csak egyszer haladta meg a 30 napot, a többi esetben ennél rövidebb idő volt. Tudomásom szerint csak a 30 napot meghaladó esetben szűnik meg a biztosítási jogviszony, és ez kiesik a szolgálati időből. Kérdésem az, hogy a 30 napot meghaladó napok kiesése minden egyes alkalomra, vagy mindig egy aktuális teljes évre, vagy a teljes munkaviszonyban eltöltött időre vonatkozik?
Részlet a válaszából: […] Szolgálati időként nem lehet figyelembe venni a fizetés nélküli szabadság vagy a munkavégzés alóli mentesítés időtartamát, ha erre az időre nyugdíjjárulék alapjául szolgáló kereset-, jövedelemkifizetés nem történt [Tny. 42. § (1) bek.]. Tehát nem a fizetés nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 25.

Nyugdíjas foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszonyban

Kérdés: A közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott élelmezésvezetőnk a 40 éves jogosultsági idejére tekintettel jogosultságot szerzett a nők kedvezményes nyugdíjára. Az élelmezésvezetői munkakört többszöri hirdetés ellenére sem tudjuk a jogszabályban előírt végzettséggel rendelkező közalkalmazottal betölteni, ezért szeretnénk a nyugdíjast tovább foglalkoztatni. A nyugdíj folyósításának szüneteltetése nélkül milyen feltételekkel és módon (pl. megbízási szerződéssel) tudjuk őt alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] A legalább 40 év jogosultsági idővel megszerezhető öregségi teljes nyugdíj esetében [Tny. 18. § (2a)-(2d) bek.] is alkalmazandó a Tny. azon rendelkezése, melynek értelmében az öregségi nyugdíj folyósítását – a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 20.
1
2
3