Nagyszülői pótszabadság kormánytisztviselőknek

Kérdés: A Kit. szerint a nagyszülőknek járó 5 munkanap pótszabadság jár-e a 2019 januárjában született unoka után? A törvényben nincs szó a születés időpontjáról, csak az igénybevétel időtartamának korlátjáról. A január 1-jétől hatályos szabályozása szerint a pótszabadságot legkésőbb a születést követő második hónap végéig lehet igénybe venni. A törvény rendelkezéseit – a 283. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel – 2019. március 1-jétől kell alkalmazni. Véleményem szerint a hatályos törvény rendelkezéseinek alkalmazása alapján a januárban született unokákra járó 5 munkanap pótszabadságot március 31-ig lehet igénybe venni.
Részlet a válaszából: […] A Kit. 155. §-ának (5) bekezdése bevezette a nagyszülő kormánytisztviselő részére járó pótszabadságot, amelynek mértéke unoka születése esetén alkalmanként 5 munkanap. A Kit. átmeneti rendelkezései nem szabályozzák külön a Kit. hatálybalépése előtti időpontban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 25.