Keresés eredménye

33 találat a megadott nyugdíjas tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Nyugdíj előtt álló pedagógusok besorolása
Kérdés: A 326/2013-as Korm. rendelet 39/K. §-a előírja, hogy annak a pedagógusnak, "akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is". Hogyan alkalmazható ez a szabály a 2017. január 1-jét követően kinevezendő pedagógusokra, hiszen a szabály azt írja elő, hogy 2017. január 1-jén kellett őket Pedagógus II. fokozatba sorolni? A kérdés azért lényeges, mert bizonyos munkáltatók értelmezése szerint ez egy átmeneti szabály, amelyet jelenleg már nem kell alkalmazni.
Részlet a válaszból: […]olyan időpontban (2016. szeptember 1.) fennálló tényhelyzetet kell vizsgálnia, amikor közte és a foglalkoztatott között adott esetben még nem is állt fenn a foglalkoztatási jogviszony. Tehát a 2018-ban alkalmazott pedagógusok (valamint a rendelkezés hatálya alá tartozó más munkakörökben, így a pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, valamint a pedagógus szakképzettséggel rendelkezve nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak)[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3466
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2. találat: Pedagógusok nyugdíjazása
Kérdés: Szeretném a segítségüket kérni annak értelmezésében, hogy a Kjt. 30. §-a (4) és (5) bekezdésének, valamint a Tny. 18. §-a (2a) bekezdésének módosítása következtében azoknak a közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező pedagógusoknak, akik a nők kedvezményes nyugdíját a módosítást követően igénybe kívánják venni, van-e lehetőségük arra, hogy továbbdolgozzanak pedagógusként teljes állásban, és mellette nyugdíjasok legyenek?
Részlet a válaszból: […]megállapított öregségi teljes nyugdíjban részesülő személy- a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban (pl. közalkalmazotti jogviszonyban) áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és- az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja az ún. éves keretösszeget (a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát),a nyugdíj folyósítását az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig szüneteltetni kell. Másfelől a Tny. 83/C. §-ának értelmében az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3397
3. találat: Közalkalmazott nyugdíjazással összefüggő felmentése
Kérdés: Egy iskolában pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott decemberben nyugdíjba vonul a Kjt. 30. §-ának (4) bekezdése alapján. Már a felmentési idejét tölti. Emellett egy másik munkáltatónál szintén közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatják már tíz éve, heti két alkalommal napi két órában. A másik jogviszony esetén is jár neki a nyugdíj előtti felmentés, és ha igen, akkor mennyi a felmentési ideje?
Részlet a válaszból: […]nők negyven év jogosultsági idővel igénybe vehető nyugdíját is - a nyugdíjra való jogosultságnak már nem feltétele, hogy az érintett személy ne álljon biztosítotti jogviszonyban, ezért a kérdésben említett részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony fennállta nem képezi akadályát annak, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapításra kerüljön.Ha a közalkalmazottnak egyidejűleg két közalkalmazotti jogviszonya áll fenn, és az egyik jogviszonyban már sor került a felmentés közlésére, annak értelemszerűen csupán erre a jogviszonyra van hatása. Ettől függetlenül a közalkalmazottat részmunkaidős közalkalmazotti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3365
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Nyugdíjas óvodapedagógus foglalkoztatása
Kérdés: Milyen szabályok vonatkoznak 2018-ban a 40 év szolgálati idővel, valamint az öregségi korhatárral nyugdíjba vonult közalkalmazottak önkormányzati fenntartású óvodákban történő foglalkoztatására? Ideértve a határozott idejű, megbízási szerződéssel történő foglalkoztatásukat is.
Részlet a válaszból: […]költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja. A kormány véleménye köti a munkáltatói jogok gyakorlóját, illetve a megbízót (a költségvetési szerv vezetőjét) a döntése meghozatalában. Mindez független attól, hogy a szerződés esetleg csak határozott időtartamra szól.Továbbra is hatályos a Tny. 83/C. §-a is, miszerint az öregségi nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban áll. A szüneteltetés a közalkalmazotti jogviszony[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3361
5. találat: Lemondás a felügyelőbizottsági tagságról a munkaviszony megszűnése miatt
Kérdés: Október 1-jétől megszűnik a munkaviszonyom a társaságnál, ahol dolgozom, nyugdíjba vonulok. A munkavállalói felügyelőbizottsági tagságomról való lemondásomat elég a delegáló szervezet elnökének bejelentenem írásban?
Részlet a válaszból: […]3:125. § (1) bek.]. Ha Ön nyugdíjba vonul, és ezzel összefüggésben a munkaviszonya megszüntetésre kerül, jogosult lemondani a felügyelőbizottsági tagságáról is. Mivel a felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a felügyelőbizottsági tag lemondással bármikor megszüntetheti a megbízatását [Ptk. 3:25. § (1) bek. d) pont, 3:26. § (5) bek.]. Ebben az esetben a felügyelőbizottsági tagnak - így Önnek is - a jogi személy (munkáltató) vezető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3072
6. találat: Emelt összegű végkielégítés a nyugdíj előtt
Kérdés: 36 év köztisztviselői jogviszony után, ha egészségügyi okok miatt szűnik meg a jogviszony, a nyolchavi végkielégítésen kívül jár-e még a kéthavi végkielégítés, mivel a nők 40 éves kedvezményes nyugdíjához már csak három év lett volna hátra?
Részlet a válaszból: […]végkielégítés mértéke tehát mindig további négyhavi illetmény, függetlenül az egyébként végkielégítésre jogosító közszolgálati jogviszony fennállásának idejétől (pl. hároméves jogviszony esetén is ennyi jár). Ugyanakkor a jogosultság feltétele, hogy a közszolgálati tisztviselő jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. A közszolgálati tisztviselő az öregségi nyugdíjra akkor válik jogosulttá, ha a rá irányadó (a születése idejétől függő) öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3049
7. találat: Nyugdíjas óvodavezető továbbfoglalkoztathatósága
Kérdés: Óvodában intézményvezető vagyok. 2017. december 22-én leszek jogosult az öregségi nyugdíjra. Vezetői megbízásom 2018. július 1-jéig szól. Nem szeretnék elmenni nyugdíjba 2017. december 22-én, hanem a vezetői megbízásom végéig, azaz július 1-jéig közalkalmazotti munkaviszonyban szeretnék maradni. Van-e erre lehetőségem?
Részlet a válaszból: […]megszerezték. Abban az esetben azonban, ha azt a munkáltató különösen fontos érdeke vagy a költségvetési szerv alaptevékenysége indokolja (pl. nem várható, hogy a kiírt pályázatra jelentkeznek), a munkáltatói jogok gyakorlója a kormány véleményének kikérését követően dönthet a közalkalmazott továbbfoglalkoztatásáról azzal, hogy a kormány véleménye döntésében köti a munkáltatót.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3029
8. találat: Végkielégítésre való jogosultság rokkantsági ellátás esetén
Kérdés: Leszázalékoltak a C2 kategóriában (az egészségügyi állapotom 50%), rokkantsági ellátásra vagyok jogosult (egyelőre táppénzt kapok). Felmondásom esetén jár-e számomra a végkielégítés? 21 éve vagyok a jelenlegi cégemnél.
Részlet a válaszból: […]irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül közlik, a végkielégítés háromhavi távolléti díj összegével emelkedik meg [Mt. 77. § (4) bek. c) pont]. Nem jár végkielégítés azonban akkor, ha a felmondás közlésének időpontjában Ön nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bek. g) pont], vagy ha a felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy a nem egészségi okkal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3021
9. találat: Jubileumi jutalomra való jogosultság és a feljegyzések
Kérdés: Iskolában dolgozom közalkalmazottként. Hamarosan nyugdíjba megyek, ez év július 6-ától kezdem a felmentési időmet. Az iskola igazgatóhelyettese ma feljegyzést adott át nekem, amiben azt kifogásolta, hogy míg keresőképtelen beteg voltam március 20. és 24. között (hétfőtől péntekig), az előzetes jelzésemmel ellentétben, szerdán nem álltam munkába. Előzetesen azt jeleztem, hogy hétfő-kedden biztosan nem tudok dolgozni, ha szerdán jobban leszek, akkor megyek. Szerdán nem voltam jobban, de külön nem telefonáltam. Az iskolatitkár hívott, miért nem jelentkeztem. Azt is felemlegette, hogy ez máskor is előfordult. Ezzel egy korábbi esetre utalt, amikor a munkahelyemen fogott el a szédülés, szóltam az illetékes vezetőmnek, aki szóban a nemtetszését fejezte ki. Mégis hazamentem, hiszen rosszul voltam. Az iskolatitkár szerint ez rosszulesett egy másik kolléganőmnek, aki emiatt helyettem kellett, hogy felügyeljen a gyerekekre. Mindezt odaírtam a nekem átadott feljegyzésre. Kérdésem: mi ennek a feljegyzésnek a joghatása? Számít-e, hogy odaírtam a véleményemet? Érinti-e a nyugdíjba menetelemkor nekem fizetendő jubileumi jutalmat? Nem úgy megyek 40 évvel nyugdíjba, mint azt az igazgatónő szerette volna. "Kényszeríthet-e" a feljegyzésben leírt körülmények miatt?
Részlet a válaszból: […]állapotáról, mindez megalapozza a távolléte jogszerűségét. Ugyanakkor az Ön részéről kifogásolható: szerdán nem tájékoztatta a munkáltatót arról, hogy mégsem gyógyult meg.A feljegyzésnek közvetlen joghatása nincs, munkáltatói figyelmeztetésnek tekintendő. Nem lehet jogi következménye, ha Ön tényszerűen leírja egy korábbi feljegyzéssel kapcsolatos véleményét. Ha legkésőbb jogviszonya megszűnésekor, a felmentési idő leteltekor rendelkezik a Kjt. 78. §-a szerinti jubileumi jutalomra való jogosultság feltételeivel, mindezt a figyelmeztetés önmagában nem érinti. A kérdésében a pontos válaszhoz nem értelmezhető, mit ért azon, hogy "Nem úgy megyek 40 évvel nyugdíjba,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2940
10. találat: Táncművészeti életjáradékra jogosult közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése
Kérdés: Egy táncművész közalkalmazott esetében, aki elérte a táncművészeti életjáradék megállapításához szükséges szolgálati időt, milyen módon lehet jogszerűen megszüntetni a közalkalmazotti jogviszonyt? Hogyan kell értelmezni az Emt. 43/B. §-ában foglaltakat a Kjt. felmentési szabályai tekintetében? A munkáltató élhet-e Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének d) pontjában megjelölt felmentési indokkal? Vagy csak közös megegyezéssel, illetve lemondással lehet megszüntetni a jogviszonyt?
Részlet a válaszból: […]rendelkezik,- az igényérvényesítésre, a táncművészeti életjáradék megállapítására, folyósítására, a szolgálati idő meghatározására és számítására, a jogosító idő megállapítására és igazolására,- a jogorvoslatra, az eljárási költségek viselésére, a jogalap nélküli ellátás visszafizetésére és megtérítésére, a késedelmi kamat megtérítésére, az adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettségre, a mulasztási bírságra, a tartozás elengedésére, mérséklésére és fizetési kedvezmény engedélyezésére, a végrehajtásra, valamint az adatkezelésreaz öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy ahol az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabály nyugellátást vagy nyugdíjat említ, azon táncművészeti életjáradékot kell érteni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2907
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 33 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés