Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott nemzetiségi pótlék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Pedagógus nemzetiségi iskolában - a pótlékokra való jogosultság

Kérdés: Német nemzetiségi általános iskolaként működünk. Az alsó tagozatban osztályfőnökként dolgozik egyik kolléganőnk, aki német nemzetiségi tanító diplomával rendelkezik. Vita van közöttünk arról, hogy az osztályfőnöki, illetve nemzetiségi pótlékon kívül jár-e neki idegen nyelvi pótlék is? Számít-e ebből a szempontból, hogy nem nyelvtanári, hanem tanítói diplomával rendelkezik? Ha német nyelven földrajzot is tanít 5-6. osztályban, erre jár-e az idegen nyelvi pótlék?
Részlet a válaszból: […]pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnak nemzetiségi pótlék jár, ha kisebbségi nyelvű óvodában, iskolában állandó jelleggel, kötelező órájának legalább 50%-ában kisebbségi anyanyelven nevelő-, illetve nevelő- és oktatómunkát végez. E pótlék meghatározása a Kjt. 75. § (1) bekezdése alapján történt, amely szerint végrehajtási rendelet a 69-74. § rendelkezéseiben foglaltakon túl ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel további illetménypótlékot állapíthat meg, ha ezt a munkakörbe tartozó, valamely, az általánostól eltérő munkafeltétel indokolja. Sem a törvény, sem a végrehajtási rendelet nem tartalmaz olyan szabályt, amely az idegennyelv-tudási pótlék és a nemzetiségi pótlék egymáshoz való viszonyát rendezné, a Kjt. 75. §-ának megfogalmazásából - a nemzetiségi pótléknak a törvényben meghatározottakon "túli" pótlékká nyilvánításából - pedig arra lehet következtetni, hogy a két pótlék egymás mellett is jár, amennyiben mindkettőnek, egymástól függetlenül vizsgálva, fennállnak a feltételei. Kétségtelen az is, hogy az idegennyelv-tudási pótlékot csak kifejezetten a nyelvtanári munkakör zárja ki, a nemzetiségi tanítói munkakör nem. E törvényi rendelkezés nem értelmezhető kiterjesztően, a (nemzetiségi) tanítói munkakör nem azonos a nyelvtanári munkakörrel, már csak azért sem, mivel e két munkakört egyébként a végrehajtási rendelet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1060