Pedagógus nemzetiségi iskolában - a pótlékokra való jogosultság

Kérdés: Német nemzetiségi általános iskolaként működünk. Az alsó tagozatban osztályfőnökként dolgozik egyik kolléganőnk, aki német nemzetiségi tanító diplomával rendelkezik. Vita van közöttünk arról, hogy az osztályfőnöki, illetve nemzetiségi pótlékon kívül jár-e neki idegen nyelvi pótlék is? Számít-e ebből a szempontból, hogy nem nyelvtanári, hanem tanítói diplomával rendelkezik? Ha német nyelven földrajzot is tanít 5-6. osztályban, erre jár-e az idegen nyelvi pótlék?
Részlet a válaszából: […] ...138/1992. Korm. rendelet szerint [15. § (2) bekezdés f)pont] a pedagógus-munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott pedagógusnaknemzetiségi pótlék jár, ha kisebbségi nyelvű óvodában, iskolában állandójelleggel, kötelező órájának legalább 50%-ában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 18.