Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott nyilvántartásba vétel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Álláskeresési járadék - a jogosultság "feléledése"

Kérdés: Abban az esetben, ha megszűnik a munkaviszonyom, és bejelentkezem "munkanélkülire", de két hétre rá találok munkát, és emiatt kijelentkezem, később azonban az új munkahely nem válik be, akkor ugyanúgy vissza tudok menni "munkanélkülire", vagy ki kell várni az egy évet, illetve időarányosan igénybe lehet venni?
Részlet a válaszból: […]álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani [Flt. 25. § (1) bek.].Amennyiben talál munkát, e keresőtevékenység folytatására tekintettel "kijelentkezik" (és egyúttal az Ön számára megszűnik az álláskeresési járadék folyósítása) [Flt. 28. § (1) bek. a) és g) pont], ezért az állami foglalkoztatási szerv már nem tartja nyilván álláskeresőként. Ám ha utóbb az újonnan létesített munkaviszonya mégis[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3739

2. találat: Megfelelő telephely munkaerő- kölcsönzés engedélyezéséhez

Kérdés: Újonnan alapított cégünkben munkaerő-kölcsönzési tevékenységet szeretnénk folytatni. Úgy tudjuk, hogy a munkaügyi központ az engedélyezésnél azt is vizsgálja, hogy rendelkezünk-e megfelelő irodahelyiséggel a tevékenység végzéséhez. Mivel a bejelentett székhelyünk székhelyszolgáltató cégnél van, nem tudjuk, hogy az megfelel-e a követelményeknek. Ha viszont nem, akkor be kell-e jelentenünk egy fióktelepet, hogy megkapjuk az engedélyt?
Részlet a válaszból: […]gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel, továbbá - a rendelet által előírt vagyoni biztosíték letétbe helyezését igazolja [118/2001 Korm. rendelet 4. § (1) bek.]. Amennyiben a cég a tevékenységét több telephelyen akarja folytatni, akkor megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel és megfelelő irodahelyiséggel valamennyi telephelyén rendelkeznie kell [118/2001 Korm. rendelet 4. § (2) bek.]. A hivatkozott rendelet nem határozza meg pontosan, hogy mikor minősül megfelelőnek egy irodahelyiség. Általánosságban elmondható, hogy az irodát mindenképpen fel kell szerelni az alapvető kellékekkel (pl. irodabútorokkal, számítógéppel, telefonnal). Mindezek a berendezések egy székhelyszolgáltató cégnél is megtalálhatók lehetnek, azonban székhelyszolgáltatás esetén tipikusan nem a székhelyen végzi tevékenységét a vállalkozás, ott csupán a postáját veszik át. Ez esetben pedig a székhelyszolgáltatónál található iroda nem tekinthető a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiségnek. A munkaügyi központ ezen feltétel szempontjából azt a részére a kérelmen bejelentett irodát fogja vizsgálni, ahol valójában végzik a munkaerő-kölcsönzési tevékenységet. A 118/2001. Korm. rendelet nem írja elő, hogy a tevékenység gyakorlásának helyszínéül szolgáló irodának a cégnyilvántartásba bejegyzett telephelynek vagy fióktelepnek kellene lennie. Ezt az engedélyezést végző munkaügyi központok sem követelik meg. Azt azonban vizsgálják,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1045

3. találat: Kollektív szerződések bejelentése

Kérdés: Cégünknél először kötöttünk kollektív szerződést a szakszervezettel, ami januártól hatályba is lépett. Most vettük észre azonban, hogy nem jelentettük be a minisztériumnak. Jár-e ezért valamilyen büntetés egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során?
Részlet a válaszból: […]közvetlen szankciója, ám például az ágazatra történő kiterjesztésről a miniszter csak akkor hoz határozatot, ha nyilvántartásba vett kollektív szerződésről van szó [22/2009. SZMM rendelet 8. § (2) bekezdése]. A nyilvántartásba vétel a 22/2009. SZMM rendelet mellékletében meghatározott adatok szolgáltatásával történik. A kitöltendő adatlapok a minisztérium Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer oldalán (www.szmm.gov.hu/mkir) találhatók. Adatot kell szolgáltatni egyfelől a szerződő felek és a kollektív szerződés általános adatairól, másfelől a kollektív szerződés munkajogi tartalmáról, ezen belül pedig a kollektív szerződést megkötő felek közötti kapcsolatrendszert és a munkáltató és a munkavállalók közötti munkaviszonyt érintő kérdésekről egyaránt. A kollektív szerződés gerincét adó bérmegállapodásokra vonatkozó adatok külön részt jelentenek a bejelentésben. A bejelentési kötelezettség elektronikus teljesítése az MKIR oldalon történik. A minisztérium az elektronikus rendszer használatához a szerződő feleket (bejelentőket) külön-külön belépési kóddal látja el. Első belépéskor ideiglenes kódot kapnak az azt kérelmezők, a végleges kód a kollektív szerződés nyilvántartásba vételéről történő értesítéskor, a nyilvántartási számmal együtt kerül kiadásra. A belépési azonosító kóddal rendelkező, kollektív szerződést kötő felek utóbb ezzel a kóddal tudják az elektronikus bejelentésüket teljesíteni, valamint jogosultak bármikor hozzáférni az általuk kötött kollektív szerződésre vonatkozó elektronikusan bejelentett adatlapokhoz. A számítógépes nyilvántartás tartalma mindenki számára hozzáférhető. Ebben azonban csak a szerződő felek neve, székhelye, egyéb adatai (törzsszám), a kollektív szerződés kapcsán bejelentett esemény (kötés, módosítás, felmondás, hatály módosítása, megszűnés) és annak időpontja, a kollektív szerződés időbeli hatálya, lejáratának időpontja, és a nyilvántartási szám szerepel [22/2009. SZMM rendelet 3. § (1) bekezdés]. Az elektronikus bejelentés nem mentesíti a feleket attól, hogy az Mt. 41/A. §-a alapján a kollektív szerződés szövegét is megküldjék a minisztérium részére. Maga a kollektív szerződés azonban bárki számára nem nyilvános, csak akkor, ha a felek ehhez írásban előzetesen hozzájárultak. Bár a bejelentés elmulasztásának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1015