Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott nyugdíjkorhatár tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Próbaidő nyugdíj előtt

Kérdés: Van egy munkavállalónk, akinek e hónapban jár le a próbaideje, de nem vagyunk megelégedve a munkájával. Mivel azonban a jövő év elején válik nyugdíjra jogosulttá, nem szeretnénk pár hónappal a nyugdíj előtt megszüntetni a munkaviszonyát. Így arra gondoltunk, hogy közös megegyezéses megszüntetést ajánlanánk neki, mégpedig úgy, hogy a munkaviszony a nyugdíjjogosultságának elérése időpontjában kerülne megszüntetésre. Ez megítélésünk szerint humánus megoldás lenne. Ha viszont nem írná alá a közös megegyezést, kilátásba helyezhetnénk a próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetést anélkül, hogy ez jogellenes lenne?
Részlet a válaszból: […]egy meghatározott jövőbeli időponttal. Bármennyire is humánusnak tűnik ez a megoldás, arra nincs semmilyen garancia, hogy a munkavállaló elfogadja a közös megegyezést, és erre értelemszerűen nem is kötelezhető.Ha a közös megegyezés mellett egyúttal kilátásba helyeznék a próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetést is, ez - álláspontunk és az ítélkezési gyakorlat szerint - önmagában nem lenne jogellenes, nem minősülne sem kényszernek, sem jogellenes fenyegetésnek (BH1998. 50., BH2002. 74.). A munkavállaló számára ilyen esetben a bírói gyakorlat értelmében azonban elegendő gondolkodási időt és nyugodt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 5.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3425

2. találat: Továbbfoglalkoztatási kérelem visszavonása

Kérdés: Egy nyugdíjkorhatárt betöltött közalkalmazottunk 2018 áprilisában kérte a kormánytól a nyugdíjasként való továbbfoglalkoztatását, júniusban, mielőtt még a válasz megérkezett volna, a kérelmét visszavonta. Közvetlenül ezután a kormányengedély is megérkezett. A kérelem visszavonására hivatkozással a közalkalmazott kérte, hogy a munkáltató őt mentse fel. Visszavonhatja-e a kérelmét a kormány döntése ellenében, illetve, amíg nem születik kormánydöntés, addig megteheti? E kérelmének a munkáltató eleget tehet-e, illetve van-e jelen esetben a munkáltatónak felmentési kötelezettsége a törvény alapján? A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat ugyanis kimondja: "Kormány véleménye köti a munkáltatói jogok gyakorlóját a döntésének meghozatalában".
Részlet a válaszból: […]szükséges szolgálati időt megszerezték) továbbfoglalkoztatásáról azzal, hogy a kormány véleménye köti a munkáltatói jogok gyakorlóját a döntésének meghozatalában. E határozat célja eredetileg az volt, hogy nemleges kormánydöntés esetén a munkáltató ne tarthassa fenn a jogviszonyt.A kormányhatározat csak a címzettekre hatályos, azaz kizárólag a munkáltatói mérlegelést korlátozza, nem írja, de facto utasításként nem is írhatja felül a törvényt. A kormányhatározatra a közalkalmazott részéről jog nem alapítható, a közalkalmazott csak a törvényben biztosított jogait érvényesítheti. Azért sincs jelentősége, hogy a közalkalmazott a továbbfoglalkoztatási kérelmét utóbb visszavonta, mert a Kjt. alapján a munkáltató bármikor szabadon mérlegelheti, hogy a nyugdíjjogosult közalkalmazottat - mivel ennek törvényes indoka (az öregségi nyugdíjra való jogosultság) egyébként fennáll - felmenti-e vagy sem. Ugyanezért a közalkalmazott szempontjából indifferens az is, hogy a munkáltató és a kormány viszonyában a kormánydöntés mennyiben köti a munkáltatót.A Kjt. 30. § (4)-(5) bekezdése szerint kötelező felmentés csak akkor áll fenn, ha a közalkalmazott a Tbj-tv. 18. §-ának (2a) bekezdése szerinti,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3351

3. találat: Hét évvel nyugdíj előtt álló pedagógusok besorolása

Kérdés: 2018-ban minősítés nélkül továbbra is Pedagógus II. fokozatba lép-e az, aki a nyugdíjkorhatár elérése előtt van 7 évvel? Azaz folyamatosan alkalmazható-e a 326/2013. Korm. rendelet 39/K. §-a a 7 évvel a nyugdíjkorhatár elérése előtt álló pedagógusokra, vagy csak egyszeri alkalomra szólt ez a rendelkezés?
Részlet a válaszból: […]tartozó intézményben pedagógus munkakörbenfoglalkoztatott személy, akinek 2016. szeptember 1-jén a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzéséig hét év vagy annál kevesebb ideje van hátra, vagy öregségi nyugdíjra jogosult, 2017. január 1-jén Pedagógus II. fokozatba és a Kjt. alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába kerül besorolásra. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a 2017. január 1-jét követően létesített foglalkoztatási jogviszonyok esetén is.A rendelkezés azokra vonatkozik, akiknek 2016. szeptember 1-jén a Tny. 18. §-ának (1) bekezdése szerint rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárig legfeljebb 7 évük volt hátra,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. június 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3299
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Nyugdíjjogosultság és munkajogi szabályok

Kérdés: Kérjük szíves segítségüket abban, hogy hogyan alkalmazzuk a védett korral összefüggő szabályokat a nyugdíjaskort betöltött, azon túl levő, de elegendő szolgálati idővel nem rendelkező kollégánk munkaviszony-megszüntetése esetén? Nyugdíjasnak minősül-e az ilyen munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül szűnik meg, munkáltatói felmondás, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése vagy más jogállási törvény hatálya alá kerülése miatt. A törvényszöveg ezekben az esetekben tehát nem a nyugdíjjogosultsághoz, hanem annak csak egyik eleméhez, az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez kapcsolja a védett kor 5 éves időszakának számítását. A szolgálati időnek - ezen belül a nők sajátos szabályok szerint számítandó 40 éves szolgálati idejének -, továbbá az Mt. 294. §-a (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott nyugdíjas fogalomnak tehát itt nincs szerepe.Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a Tny. 18. §-ának (1) bekezdése a munkavállaló születési évétől függően határozza meg 62 és 65 év között. Mind a férfiak, mind a nők esetében a születésnap alapján határozható meg a védett kor ötéves időtartama. Azt a munkavállalót, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, már "túlhaladta" a védett életkort, tehát a felmondási indokkal, az állásfelajánlással, valamint az emelt összegű végkielégítéssel kapcsolatos többletjogosítványok nem illetik meg. Az Mt. 66. §-ának (8) bekezdése szerint a munkáltató a határozatlan tartamú munkaviszonyfelmondással történő megszüntetését nem köteles indokolni, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül. Ebben az esetben alkalmazandó az Mt. nyugdíjas fogalma [294. § (1) bek. g) pont és (2) bek.], mely szerint nyugdíjas munkavállalónak minősül az, aki:- az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),- az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül (idetartozik a nők 40 éves szolgálati idővel életkori feltétel nélkül igénybe vehető nyugdíja), vagy- a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2403