Óvodatitkár átsorolása

Kérdés: A dolgozó 2018. szeptember 1-jétől áll közalkalmazotti jogviszonyban nálunk óvodatitkár munkakörben, besorolása jelenleg: D/7. Ezen jogviszonyát megelőzően rendelkezik 11,5 év munkaviszony jellegű jogviszonnyal és 3,5 év közalkalmazotti jogviszonnyal. A dolgozó 2021. június 30-ával szerzett szlovák óvodapedagógus-diplomát, melyről a honosítási határozatot az Oktatási Hivatal 2021. október 28-án állította ki. A fentiek ismeretében mikor járunk el helyesen: ha 2021. július 1-jétől vagy 2021. november 1-jétől soroljuk át a dolgozót, illetve Gyakornoki fokozatba kell-e átsorolni a dolgozót, vagy közalkalmazotti jogviszonyait figyelembe véve Pedagógus I/3-ba?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 65. §-a (9) bekezdésének b) pontja a pedagógus-előmenetel szabályait alkalmazni rendeli a nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben, pedagógus-szakképzettséggel, óvónői szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatottak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Dajka szabadsága

Kérdés: Egy középfokú végzettséggel rendelkező óvodai dajkának mennyi az éves szabadsága?
Részlet a válaszából: […] A dajka a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörök közé tartozik a 326/2013. Korm. rendelet 2. melléklete szerint. Ennek értelmében a dajkát a Kjt. szerinti, "A"-"D" fizetési fokozatok valamelyikébe kell besorolni. Kivételesen, a pedagógus-szakképzettséggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Diabéteszellátási pótlék a köznevelésben

Kérdés: Az Nkt. legutóbbi módosításában olvastuk, hogy egy új pótlékot vezetnek be azoknak a pedagógusoknak, akik cukorbeteg gyerekek ellátásában vesznek részt. Milyen feladatokat hárít ez az iskolákra?
Részlet a válaszából: […] A diabéteszellátási pótlékot az Nkt.mód.tv. vezeti be az Nkt.-ba, de majd csak a 2021/2022-es tanév kezdetétől. 2021. szeptember 1-jétől az Nkt. 62. §-ának (1a)-(1d) bekezdése szerint a 14 évesnél fiatalabb, 1-es típusú diabétesszel élő tanulók, gyermekek speciális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Besorolás pedagógus I. fokozatba

Kérdés: Január 1-jétől alkalmaznánk egy óvodapedagógust. 2020. november 30-ig óvodapedagógus munkakörben állt munkaviszonyban, ebből két évet óvodapedagógus-képzés abszolutóriuma alapján, majd öt hónapot a 2020 júniusában megszerzett diplomás óvodapedagógus végzettsége alapján. Korábban három évig pedagógiai asszisztensi munkát végzett óvodában, továbbá rendelkezik két év olyan pedagógiai asszisztensi munkával töltött idővel is, amit családi napköziben dolgozott le. Korábbi munkáltatója őt gyakornokként sorolta be, de a 2020 novemberében esedékes minősítésére már nem került sor. Mentesülhet-e a kötelező minősítés alól, és besorolható-e pedagógus I. fokozatba?
Részlet a válaszából: […] Pedagógus I. fokozatba minősítés nélkül az sorolandó, aki - akár rendelkezik valamennyi, de két évet el nem érő szakmai gyakorlatként elismerhető idővel, akár nem - a munkaviszonya vagy közalkalmazotti jogviszonya létesítésének időpontjában rendelkezik legalább hat év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Pótlék a nehéz munkakörülményekért

Kérdés: Önkormányzatunk fenntartásában lévő óvodában dajka, illetve pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott dolgozóink pótlékmegállapításával kapcsolatban szeretnénk segítséget kérni. Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot kapnak, de most felmerült a kérdés, hogy biztosan jogosultak-e erre a nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaink is? Ha jogosultak, akkor mit tekinthetünk a fent említett pótlék számításának alapjául? Eddig a Kjt. szerinti 20 000 Ft pótlékalappal számoltunk, de eltérő véleményként az is szóba került, hogy ugyanazzal a pótlékalappal kell számolni, mint a pedagógusoknál, amit sajnos a bérszámfejtő rendszerünk nem tud kezelni. (KIRA bérszámfejtő rendszerben a dajka és a pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott nem az Nkt. hatálya alá tartozóként van beállítva, és a Kjt. szerinti alappal számolja az ezen a jogcímen feladott pótlékot, ezért ezeknél a dolgozóknál nem tudjuk beállítani azt, hogy az Nkt. pótlékalapjával számoljon.) Ezek közül melyik alkalmazható?
Részlet a válaszából: […] A nehéz körülmények között végzett munka pótlékát az Nkt. 8. melléklete nevesíti, a kérdés szerinti esetben a köznevelési ágazati pótlékról van szó. A 8. melléklet címe szerint ezeket a pótlékokat az illetményalap százalékában kell megállapítani. Az ágazati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Óvodatitkár besorolása és múltbeli jogviszonyai

Kérdés: Besorolással kapcsolatban kérdezzük: A közalkalmazottat óvodatitkár munkakörben szeretnénk foglalkoztatni önkormányzati óvodában, végzettsége óvónőképző szakközépiskola, 1988-ban szerezte.
Jogviszonyai:
- 1988. 06. 27. - 1991. 05. 31., óvónőként dolgozott,
- 1994. 01. 01. - 1996. 01. 23., óvónőként dolgozott,
- 2000. 07. 19. - 2011. 06. 30., kft.-nél állt munkaviszonyban.
Ezután is csak kft.-vel fennálló munkaviszonyok voltak. Besorolható-e az Nkt. hatálya alá középfokú pedagógus bérrel, vagy csak Kjt.-NOKS munkakör szerint?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 65. §-a (9) bekezdésének b) pontja szerint a pedagógus-előmenetelre vonatkozó szabályokat a nevelési-oktatási intézményben (pl. óvodában) nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel, óvónői szakképesítéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Segítő munkakörben foglalkoztatottak minősítése

Kérdés: Pedagógus végzettségű, nevelés-oktatást segítő munkakörben foglalkoztatott vagyok, a besorolásom Gyakornok. Közalkalmazotti jogviszonyom mellett egy másik iskolában óraadóként tanítok is. Igaz-e, hogy csak Pedagógus II. fokozatig nyitott számomra ez a lehetőség, figyelemmel arra is, hogy pedagógusként is dolgozom?
Részlet a válaszából: […] Igaz, mivel az Nkt. 65. §-ának (9) bekezdése kiterjeszti a pedagógus-előmenetelt a nem pedagógus, a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra is, feltéve, hogy van pedagógus szakképzettségük; ugyanakkor a (9c) bekezdés kimondja, hogy nevelést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 15.

Nevelő- és oktatómunkát végzőket megillető pótszabadság

Kérdés: A D fizetési osztályba sorolt pedagógus végzettséggel nem rendelkező pedagógiai asszisztensnek jár-e a 25 nap pótszabadság?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 57. §-ának (3) bekezdése szerint a bölcsődékben (minibölcsődékben), a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben, a felsőfokú oktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban a nevelő-, nevelő-oktató, oktatómunkát, pedagógiai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 6.

Nevelést-oktatást segítők illetménye 2018-tól

Kérdés: Fennmarad-e 2018. január 1-jétől a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakört betöltők (pl. iskolatitkár) részére járó 107, illetve 110%-os emelés lehetősége? Ha igen, lehet-e újból és másként differenciálni az illetménymegállapításnál, mint a tavalyi évben, figyelemmel arra is, hogy január 1-je a tanév közepére esik?
Részlet a válaszából: […] Válaszunk igen. A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben, pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező foglalkoztatottakra vonatkozóan a 326/2013. Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt szabály ugyanis változatlanul hatályos. Ez alapján az (1) bekezdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 26.

Dajka nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékának alapja

Kérdés: Önkormányzatunknál dolgozó dajkáknak 2017. január 1-jétől a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot fizetünk, melynek összege az Nkt. 8. számú melléklete alapján és a 65. § (3) bekezdése, illetve a Költségtv. 60. §-a alapján az illetményalap 10%-a. Az illetményalap összege az Nkt. 8. melléklete szerint 20 000 Ft. Ez az eljárás helyes-e, mert több helyen olvastuk, hogy a 326/2013. Korm. rendelet 38. §-a szerinti vetítési alapot kellene alkalmaznunk, azonban ezen paragrafust már hatályon kívül is helyezték?
Részlet a válaszából: […] A 326/2013. Korm. rendelet 32. §-ának (6) bekezdése szerint a nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlékra a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott (pl. dajka) is jogosult a 16. § (8) bekezdésében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 15.
1
2