Nappali tagozatos hallgató foglalkoztatása egészségügyi szolgálati jogviszonyban

Kérdés: Az Eszjtv. hatálya alá tartozó intézmény vagyunk. Van-e annak valami akadálya, hogy szolgálati jogviszonyban alkalmazzunk 18. évét betöltött nappali tagozatos személyt (ápoló), ha részmunkaidőben dolgozna, és megoldható, hogy az iskola ne essen egybe a munkaidejével?
Részlet a válaszából: […] Egészségügyi szolgálati jogviszony azzal a személlyel létesíthető, aki büntetlen előéletű, nem áll bizonyos bűncselekmények miatt büntetőeljárás alatt, nem áll kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt, cselekvőképes, és megfelel az egészségügyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Iskolaszövetkezeti munkaviszony külföldi hallgatóval

Kérdés: Magyar állampolgárságú, viszont angliai egyetemen nappali képzésben részt vevő diákot tudunk-e diákmunka keretében foglalkoztatni? Ha igen, milyen egyéb kritériumnak kell megfelelni?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. szerint az iskolaszövetkezeti munkaviszony az iskolaszövetkezet és a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagja között harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás teljesítése érdekében létesített, határozott idejű munkaviszony [Mt. 223. § (1) bek.]. Munkajogi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 21.

Diákmunka érettségi után és szünetelő jogviszony mellett

Kérdés: Az iskolaszövetkezeti munkaviszonyban nappali tagozatos tanuló, hallgató állhat. Meddig foglalkoztatható az iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanuló tagja abban az esetben, ha leérettségizett, és szeptembertől új (felsőoktatási) intézményben lesz nappali tagozatos hallgató? Járnak-e a járulékkedvezmények, ha a hallgató szünetelteti a hallgatói jogviszonyát?
Részlet a válaszából: […] Az iskolaszövetkezet a nappali tagozatos tanuló, hallgató tagjával hozhat létre iskolaszövetkezeti munkaviszonyt [Mt. 223. § (1) bek.]. Tisztázandó, mikor keletkezik, illetve szűnik meg a nappali tagozatos tanuló, hallgató tanulói, illetve hallgatói jogviszonya. A válaszok a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 26.

Szakmai gyakorlatát töltő hallgató jogviszonya

Kérdés: Be kell-e jelenteni a 10T1041 számú nyomtatványon azt a nappali tagozatos főiskolai hallgatót, aki gyakorlatigényes alapképzési szak keretében szervezett, öt hónapos, nyolcszáz órás szakmai gyakorlatát külső képzőhelyen, egy kft.-nél tölti együttműködési megállapodás alapján, mely a főiskola és a kft. között jött létre? Milyen közterhet kell megfizetni a részére fizetett díjazás után a munkáltatónak (kft.-nek), és a hallgatótól kell-e vonni járulékot és adót?
Részlet a válaszából: […] A Fot. értelmében a hallgató hallgatói munkaszerződés alapján végezhet munkát a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 25.

Főiskolai hallgató foglalkoztatása

Kérdés: Főiskolai hallgatót lehet-e főmunkaviszonyban foglalkoztatni? A bérét milyen levonások terhelik, illetve milyen munkaadói terheket kell fizetni utána?
Részlet a válaszából: […]  A főiskolai hallgató az Mt. szerint munkaviszonybankorlátozás nélkül foglalkoztatható, hiszen teljes jog- és cselekvőképességgelrendelkező természetes személynek minősül [Mt. 72. §]. Ami a főiskolai hallgatómunkaviszonyban történő foglalkoztatásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. november 21.

Harmadik országbeli egyetemi hallgató foglalkoztatása gyakornoki programban

Kérdés: Pénzügyi tanácsadással foglalkozó cégünk külföldi egyetemi hallgatót alkalmazna gyakornoki program keretében, kell-e munkavállalási engedélyt kérni a külföldi foglalkoztatásához? Szükséges-e a külföldi gyakornok részére kötelezően munkabért fizetni, mennyi a minimálbér esetükben?
Részlet a válaszából: […] Általános szabály szerint az Flt. 7. § (1) bekezdése alapjána foglalkoztató a Magyar Köztársaság területén harmadik országbeli állampolgártcsak érvényes munkavállalási engedély birtokában alkalmazhat. Az engedélyezésikötelezettség alá tartozó foglalkoztatásra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 2.

Harmadik országbeli diákok nyári munkavégzése

Kérdés: Nemzetközi egyezmény értelmében Magyarországon felsőoktatási intézményben ösztöndíjasként tanuló harmadik országbeli diákok a nyári szünetben milyen feltételekkel dolgozhatnak? Valamennyien rendelkeznek a képzés teljes időtartamára kiterjedő tartózkodási engedéllyel. Kell-e a foglalkoztatásukhoz munkavállalási engedély?
Részlet a válaszából: […] A 355/2009. Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésének 12. pontjaalapján a Magyar Köztársaság területén működő felsőoktatási intézménnyelnappali tagozatos hallgatói jogviszonyban álló harmadik országbeliállampolgárnak a nappali tagozatos hallgatói jogviszony fennállása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Magyarországon tanuló külföldi egyetemista munkavégzése

Kérdés: Multinacionális cég egyetemi tanulmányokat folytató fiatalok részére hirdetett meg gyakornoki álláspályázatot. A pályázat egyik nyertese egy Magyarországon tanuló kanadai állampolgár. Kell-e a foglalkoztatónak munkavállalási engedélyt kérnie a tanulmányi célból Magyarországon tartózkodó kanadai egyetemista foglalkoztatásához? Van-e korlátozás arra vonatkozóan, hogy a kanadai hallgató milyen munkaidőben foglalkoztatható?
Részlet a válaszából: […] A Harmtv. 20. §-ának (2) bekezdése alapjánkeresőtevékenységet folytathat – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – atanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadikországbeli (az Európai Gazdasági Térségen kívüli) állampolgár. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 12.

Munkavállalási engedély – megbízási jogviszony esetén

Kérdés: Cégünk megbízási szerződéssel szeretne egy külföldi, nem EGT-állam polgárát (ukrán) foglalkoztatni Magyarországon, fordítási, tolmácsolási munkákra. Kérdésünk az lenne, hogy abban az esetben is szükséges-e a munkavállalási engedély ehhez, ha nem munkaviszonyban kívánjuk alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] A külföldiek magyarországi munkavégzésének feltételeitegyrészt az Flt., másrészt a Korm. rendelet (I.), harmadrészt pedig az SzCsMrendelet határozza meg. Az Flt. 7. §-ának (1) bekezdése szerint külföldi Magyar­országon- az SzCsM rendeletben, valamint a (2) bekezdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.