Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott neveléssel-oktatással lekötött munkaidő tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő - a csökkentés esélyei

Kérdés: Egy gyógypedagógusként általános iskolában dolgozó munkavállaló neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a köznevelési törvény szerint a teljes munkaidő 55-65%-a [Nkt. 62. § 6) bek.], amely heti 22-26 tanítási órát jelent. A kérdéssel érintett pedagógus a nála fennálló betegségére hivatkozva - sclerosis multiplex - kérheti-e a munkáltatót, hogy esetében a kötelező minimumot vegyék figyelembe, azaz 22 tanítási óránál többet ne határozzanak meg számára?
Részlet a válaszból: […]nem veszélyeztető és biztonságos ellátására. A (3) bekezdés e) és g) pontja alapján a soron kívüli alkalmassági vizsgálatot kezdeményezheti mind a munkáltató, mind a munkavállaló. A vizsgálat eredményeként az orvos a foglalkoztatással kapcsolatos korlátozásokat írhat elő, az egyén egészségének védelme érdekében [33/1998. NM rendelet 13. § (2) bek.]. A korlátozás alapját képezheti a munkáltató azon intézkedésének, hogy a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt az alsó határral azonos mértékben írja elő. Ha azonban a vizsgálat eredménye az, hogy egészségileg a munkavállaló alkalmas a munkaköre betöltésére, elvileg minden, a munkaviszonyból eredő kötelezettségének eleget kell tennie, beleértve a neveléssel-oktatással töltött munkaidő heti felső határáig történő tanítást is.Ugyanakkor figyelembe kell venni az Mt. 6. §-ának (3) bekezdése szerinti általános magatartási követelményt, miszerint a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat. Vagyis a jogi kereteken belül törekednie kell az egyéni problémák figyelembevételére is, természetesen mérlegelve, hogy a feladat hogyan látható el, illetve más munkatársak esetében vannak-e szintén figyelembe veendő hasonló szempontok. Mindez azonban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3763

2. találat: Zenetanár gyakornok munkaideje

Kérdés: Többcélú intézményként működünk, melynek része az általános iskola és az alapfokú művészeti iskola is. Gyakornok besorolásban foglalkoztatunk egy pedagógust, aki az általános iskolában énektanári és karvezetői, az alapfokú művészeti iskolában zongorakísérői és korrepetitori feladatokat lát el. Hogyan alakul a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének óraszáma, tekintettel arra, hogy mindkét helyen tart tanórákat, foglalkozásokat?
Részlet a válaszból: […]heti 22-26 óra között lehet a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő [Nkt. 62. § (6) és (11) bek.].A kérdésben szereplő esetben a többcélú intézményen belül az alapfokú művészeti iskola és az általános iskola két külön intézményegységként működik, tehát szervezetileg is elkülönültek egymástól. Ha a gyakornok többcélú intézményben (ezen belül két eltérő alapfeladatú intézményegységben) dolgozik, munkaköre is értelemszerűen kettős kell hogy legyen, hiszen például az általános iskolai énektanár és az alapfokú művészeti iskolában egy zenetanár különféle feladatokat lát el. Egyikük osztályban tanít, a másik általában egyénileg foglalkozik a tanulókkal.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3461

3. találat: Osztályfőnök foglalkoztatása csökkentett munkaidőben

Kérdés: Lehet-e osztályfőnök vagy munkaközösség-vezető az, aki csökkentett munkaidőben vagy részmunkaidőben dolgozik? Hogyan kell a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt számolni ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]számát csökkenti. Az Nkt. 62. §-ának (6) bekezdése szerint ugyanis a teljes munkaidő 55-65%-ában tanórai és egyéb foglalkozások megtartása, továbbá heti legfeljebb két óra időtartamban osztályfőnöki, kollégiumi tanulócsoport-vezetői vagy a munkaközösség-vezetéssel összefüggő, heti legfeljebb egy óra időtartamban a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok ellátása rendelhető el. (Bár a törvény a teljes munkaidő százalékát említi, csökkentett vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak esetén is értelemszerűen e százalékos arányok alapján állapítandó meg a munkaidő egyes részeinek mértéke).A 326/2013. Korm. rendelet 17/A. §-ának (1a) bekezdése értelmében pedig e három tevékenységre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3430

4. találat: Részmunkaidős pedagógus által tartandó órák

Kérdés: Angoltanárként dolgozom egy általános iskolában, napi négyórás részmunkaidőben. Gyakornokként vagyok besorolva. Az előző évben hetente 11 órát tartottam, ezt most ősztől felemelték heti 15 órára, arra hivatkozva, hogy másként nem tudják megoldani a tantárgyfelosztás szerinti órák megtartását. Szabályos ez?
Részlet a válaszból: […]20 órában foglalkoztatott pedagógusnak heti 10 óra neveléssel-oktatással lekötött munkaidő rendelhető el.Ezenfelül is sor kerülhet tanórák tartására, de csak eseti helyettesítés alapján. Ennek szabályait a 326/2013. Korm. rendelet 17. §-ának (4)-(5) bekezdése tartalmazza. A pedagógusnak a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan további tanórai és egyéb foglalkozás, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozás megtartása akkor rendelhető el, haa) a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére, vagyb) a munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember, vagyc) a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.Az egy pedagógusnak elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások, pedagógiai szakszolgálati közvetlen foglalkozások száma ilyen esetben egy tanítási napon a két, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg. A neveléssel, oktatással lekötött munkaidő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3392