Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő - a csökkentés esélyei

Kérdés: Egy gyógypedagógusként általános iskolában dolgozó munkavállaló neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a köznevelési törvény szerint a teljes munkaidő 55-65%-a [Nkt. 62. § 6) bek.], amely heti 22-26 tanítási órát jelent. A kérdéssel érintett pedagógus a nála fennálló betegségére hivatkozva - sclerosis multiplex - kérheti-e a munkáltatót, hogy esetében a kötelező minimumot vegyék figyelembe, azaz 22 tanítási óránál többet ne határozzanak meg számára?
Részlet a válaszából: […] ...védelme érdekében [33/1998. NM rendelet 13. § (2) bek.]. A korlátozás alapját képezheti a munkáltató azon intézkedésének, hogy a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt az alsó határral azonos mértékben írja elő. Ha azonban a vizsgálat eredménye az,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 16.

Zenetanár gyakornok munkaideje

Kérdés: Többcélú intézményként működünk, melynek része az általános iskola és az alapfokú művészeti iskola is. Gyakornok besorolásban foglalkoztatunk egy pedagógust, aki az általános iskolában énektanári és karvezetői, az alapfokú művészeti iskolában zongorakísérői és korrepetitori feladatokat lát el. Hogyan alakul a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének óraszáma, tekintettel arra, hogy mindkét helyen tart tanórákat, foglalkozásokat?
Részlet a válaszából: […] ...dolgozó gyakornokokra azonban nem vonatkozik speciális szabály. Esetükben általános szabály szerinti heti 22-26 óra között lehet a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő [Nkt. 62. § (6) és (11) bek.].A kérdésben szereplő esetben a többcélú intézményen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. december 17.

Osztályfőnök foglalkoztatása csökkentett munkaidőben

Kérdés: Lehet-e osztályfőnök vagy munkaközösség-vezető az, aki csökkentett munkaidőben vagy részmunkaidőben dolgozik? Hogyan kell a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt számolni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői feladatokat. Az osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői tevékenységre fordított idő beszámít a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőbe, vagyis azon belül a tanítási órák számát csökkenti. Az Nkt. 62. §-ának (6)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 26.

Részmunkaidős pedagógus által tartandó órák

Kérdés: Angoltanárként dolgozom egy általános iskolában, napi négyórás részmunkaidőben. Gyakornokként vagyok besorolva. Az előző évben hetente 11 órát tartottam, ezt most ősztől felemelték heti 15 órára, arra hivatkozva, hogy másként nem tudják megoldani a tantárgyfelosztás szerinti órák megtartását. Szabályos ez?
Részlet a válaszából: […] ...általános és középiskolai tanárok esetében a teljes munkaideje 50%-a lehet. Ez teljes munkaidő (heti 40 óra) esetén heti 20 óra neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt jelent. Részmunkaidő esetén ez a szabály értelemszerűen az időarányosság elve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 15.