Pótlék a nehéz munkakörülményekért

Kérdés: Önkormányzatunk fenntartásában lévő óvodában dajka, illetve pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott dolgozóink pótlékmegállapításával kapcsolatban szeretnénk segítséget kérni. Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékot kapnak, de most felmerült a kérdés, hogy biztosan jogosultak-e erre a nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaink is? Ha jogosultak, akkor mit tekinthetünk a fent említett pótlék számításának alapjául? Eddig a Kjt. szerinti 20 000 Ft pótlékalappal számoltunk, de eltérő véleményként az is szóba került, hogy ugyanazzal a pótlékalappal kell számolni, mint a pedagógusoknál, amit sajnos a bérszámfejtő rendszerünk nem tud kezelni. (KIRA bérszámfejtő rendszerben a dajka és a pedagógiai asszisztens munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott nem az Nkt. hatálya alá tartozóként van beállítva, és a Kjt. szerinti alappal számolja az ezen a jogcímen feladott pótlékot, ezért ezeknél a dolgozóknál nem tudjuk beállítani azt, hogy az Nkt. pótlékalapjával számoljon.) Ezek közül melyik alkalmazható?
Részlet a válaszából: […] A nehéz körülmények között végzett munka pótlékát az Nkt. 8. melléklete nevesíti, a kérdés szerinti esetben a köznevelési ágazati pótlékról van szó. A 8. melléklet címe szerint ezeket a pótlékokat az illetményalap százalékában kell megállapítani. Az ágazati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Óvodatitkár besorolása és múltbeli jogviszonyai

Kérdés: Besorolással kapcsolatban kérdezzük: A közalkalmazottat óvodatitkár munkakörben szeretnénk foglalkoztatni önkormányzati óvodában, végzettsége óvónőképző szakközépiskola, 1988-ban szerezte.
Jogviszonyai:
- 1988. 06. 27. – 1991. 05. 31., óvónőként dolgozott,
- 1994. 01. 01. – 1996. 01. 23., óvónőként dolgozott,
- 2000. 07. 19. – 2011. 06. 30., kft.-nél állt munkaviszonyban.
Ezután is csak kft.-vel fennálló munkaviszonyok voltak. Besorolható-e az Nkt. hatálya alá középfokú pedagógus bérrel, vagy csak Kjt.-NOKS munkakör szerint?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 65. §-a (9) bekezdésének b) pontja szerint a pedagógus-előmenetelre vonatkozó szabályokat a nevelési-oktatási intézményben (pl. óvodában) nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel, óvónői szakképesítéssel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Ágazati pótlékra való jogosultság bölcsődevezető esetében

Kérdés: Önkormányzati fenntartású bölcsődében pedagógus (intézményvezető) részére jár-e 2020. július 1-jétől a 24/2020. Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 10 százalék ágazati szakmai pótlék?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett rendelet iktatta be a 326/2013. Korm. rendeletbe a 16. § (11) bekezdését, miszerint a pedagógus-előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

Könyvtáros és pedagógiai asszisztens – végzettségek a besoroláshoz

Kérdés: Hogyan kell besorolni egy iskolában dolgozó, nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott könyvtárost, aki a főiskolai szintű könyvtáros szakképzettsége mellett egyetemi közgazdász szakképzettséggel is rendelkezik, valamint azt a pedagógiai asszisztenst, aki rendelkezik középfokú OKJ-s pedagógiai asszisztens szakképzettséggel, de mellette van főiskolai végzettsége is? A 326/2013. Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint a könyvtáros E-J kategóriába sorolható. E rendelet 32. §-a azt mondja ki, hogy ha külön jogszabály nem határozza meg a képesítési feltételeket, mindig a legmagasabb végzettsége, szakképzettsége szerint kell besorolni. Eszerint elfogadom az egyetemi végzettséget, mert ágazati jogszabály nem írja elő a feltételeket? Azért is furcsa ez nekem, mert pályázati feltételként nyilván megjelöli a munkáltató a könyvtáros szakképzettséget, hiszen ezzel tudja ellátni a munkakörét.
Részlet a válaszából: […] A 326/2013. Korm. rendelet 32. §-át megelőző alcím a következő: "13. A köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak besorolására vonatkozó szabályok". A 31. § (1) bekezdése szerint a köznevelési intézményben nem pedagógus-munkakörben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 2.

Segítő munkakörben foglalkoztatottak minősítése

Kérdés: Pedagógus végzettségű, nevelés-oktatást segítő munkakörben foglalkoztatott vagyok, a besorolásom Gyakornok. Közalkalmazotti jogviszonyom mellett egy másik iskolában óraadóként tanítok is. Igaz-e, hogy csak Pedagógus II. fokozatig nyitott számomra ez a lehetőség, figyelemmel arra is, hogy pedagógusként is dolgozom?
Részlet a válaszából: […] Igaz, mivel az Nkt. 65. §-ának (9) bekezdése kiterjeszti a pedagógus-előmenetelt a nem pedagógus, a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra is, feltéve, hogy van pedagógus szakképzettségük; ugyanakkor a (9c) bekezdés kimondja, hogy nevelést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 15.

Óvodai munkakör betöltése és besorolása

Kérdés: Óvodapedagógus munkakört hirdettünk meg, a jelentkező egy másodéves hallgató az óvóképző főiskolán, várhatóan 2020-ban fejezi be a tanulmányait. Rendelkezik emellett általános pedagógiai asszisztensi feladatok és gyógypedagógiai asszisztensi feladatok ellátására jogosító OKJ-s szakképesítéssel, amelyet 2014-ben szerzett (száma 5414001), valamint az ELTE-n csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon 2016-ban szerzett oklevéllel. Korábban két évig egy önkormányzati fenntartású bölcsődében dolgozott, ahol 2018-ban Pedagógus I. fokozatot szerzett. Intézményünkben milyen munkakörben, milyen besorolással alkalmazható? Felvehetjük-e óvodapedagógusnak?
Részlet a válaszából: […] A jelentkező még nem rendelkezik pedagógus (óvodapedagógus) szakképzettséggel, rendelkezik viszont a 150/2012. Korm. rendelet szerinti "gyógypedagógiai segítő munkatárs" elnevezésű emelt szintű szakképesítéssel. A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapfokozat főiskolai szintű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 15.

Iskolai kézbesítő munkaköre

Kérdés: A nevelői és oktatói munkát közvetlenül segítő dolgozói listába beletartozik-e az iskolai kézbesítő munkatárs? Az Oktatási Hivatallal tartja a kapcsolatot, biztosítja az érettségi anyagok iskolába jutását, az oktató és a szülő közötti levelezés anyagát postára adja stb.
Részlet a válaszából: […] A nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkaköröket a 326/2013. Korm. rendelet 2. melléklete sorolja fel, az iskolai kézbesítő nem tartozik ezek közé. Az iskolai kézbesítő az egyéb munkakörök között szereplő "kisegítő dolgozó" elnevezésű munkakörnek feleltethető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 7.

Nevelést-oktatást segítők illetménye 2018-tól

Kérdés: Fennmarad-e 2018. január 1-jétől a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakört betöltők (pl. iskolatitkár) részére járó 107, illetve 110%-os emelés lehetősége? Ha igen, lehet-e újból és másként differenciálni az illetménymegállapításnál, mint a tavalyi évben, figyelemmel arra is, hogy január 1-je a tanév közepére esik?
Részlet a válaszából: […] Válaszunk igen. A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben, pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező foglalkoztatottakra vonatkozóan a 326/2013. Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt szabály ugyanis változatlanul hatályos. Ez alapján az (1) bekezdésben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 26.

Oktatást segítők illetményemelése

Kérdés: Szabadidő-szervezőként dolgozom egy általános iskolában, kommunikáció és médiatudomány mesterfokozattal rendelkezem. Januártól, ahogy hallottam, emelkedik az illetményünk. Mekkora emelésre számíthatunk, mivel többfélét is hallottam: plusz 7 és 10%-os emelésről is?
Részlet a válaszából: […] A 326/2013. Korm. rendelet 32/A. §-a a pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, ezért a pedagógus-előmenetel hatálya alá nem tartozó, nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkakört betöltők illetményemeléséről szól. Az emelés a Kjt. illetménytáblája alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 20.

Óvodai rendszergazda besorolása

Kérdés: Ellenjegyzőként ellenőrzöm egy önkormányzati fenntartású, 47 tagóvodával és egy igazgatósággal működő óvodában az igazgatóságon dolgozó rendszergazda átsorolását. A munkáltató a Kjt. szerinti E/3 fizetési fokozatából az Nkt. szerinti Gyakornok (alapfokozattal) 1 fizetési kategóriába sorolná a rendszergazdát. A rendszergazda gazdasági informatikus felsőfokú szakképesítéssel és számítástechnika-tanár főiskolai végzettséggel rendelkezik. A kinevezés módosítását az Nkt. 97. §-ának (20) bekezdésére, illetve a 64. § (4)-(5) bekezdéseire hivatkozva készítették el. Az Nkt. 2. számú melléklete azonban a nevelőmunkát segítő alkalmazottak finanszírozási létszámának vonatkozásban nevesíti az óvodában a nevelőmunkát segítő munkaköröket, melyek között a rendszergazda nem szerepel. Illetve a 326/2013. Korm. rendelet 4. melléklete felsorolja a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkaköröket a finanszírozott létszám vonatkozásában, amely a rendszergazda esetében általános és középiskolában határoz meg létszámot, óvodában nem. Az óvodai rendszergazda besorolható-e a pedagógusokra vonatkozó szabályok szerint?
Részlet a válaszából: […] A kérdés két részre bontható: alkalmazható-e rendszergazda munkakörben közalkalmazott egy óvodában; illetőleg az adott végzettségek alapján megfelelő-e a rendszergazda besorolása? A válaszok egymástól függetlenek. Ha ugyanis a rendszergazda foglalkoztatására nincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 12.