Idegennyelv-tudási pótlék - a Kttv.-nél magasabb összegben

Kérdés: A köztisztviselői idegennyelv-tudási pótlék mértékét a Kttv. 141. §-a rendezi az illetményalap meghatározott százalékában. Az illetményalapot az aktuális költségvetési törvény rögzíti, ami jelenleg is 38 650 Ft, de ennél magasabb összegben is eltérhet a munkáltató. Az idegennyelv-tudási pótlékot a költségvetési törvény alapján vagy a munkáltató által eltérített, magasabb összeg alapján kell kiszámolni?
Részlet a válaszából: […] ...szerinti felhatalmazás alapján a munkáltatónál ennél magasabb az illetményalap, akkor ezen magasabb illetményalappal szükséges a nyelvpótlék összegét is kiszámolni.(Kéziratzárás: 2022. 10....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 18.

Idegennyelv-tudási pótlék - több nyelvvizsga esetén

Kérdés: A Kttv. 141. §-a (8) bekezdésének értelmezése szerint, ha például angol nyelvből van egy középfokú komplex típusú nyelvvizsgám, és angolból egy alapfokú komplex típusú nyelvvizsgám, akkor a magasabb mértékű pótlékra vagyok jogosult: azaz az illetményalap 60%-a illet meg. Mennyi jár nekem, ha angolból van egy alapfokú komplex típusú nyelvvizsgám, majd szerzek mellé egy angol középfokú szóbeli típusú nyelvvizsgát? A hivatkozott bekezdés második mondata szerint alap- és középfok esetén az illetményalap 20%-ának megfelelő mértékű pótlékra vagyok jogosult. Kérdés, hogy nyelvvizsgánként (alapfokú komplex 20% + angol középfokú szóbeli 20%, összesen 40%) vagy a két nyelvvizsga alapján összesen 20% pótlék illet meg? Természetesen a nyelvvizsgák államilag elismert általános nyelvvizsgák. Amíg meg nem szerzem a középfokú szóbelit, addig az angol alapfokú komplex bizonyítványom alapján az illetményalap 15%-ának megfelelő pótlékra vagyok jogosult. Ha csak az angol középfokú szóbeli típusú nyelvvizsgám lenne meg, az illetményalap 30%-ára lennék jogosult. A két nyelvvizsgára csak 20% jár?
Részlet a válaszából: […] ...szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgával rendelkezik, az (5) bekezdésben foglalt komplex nyelvvizsgára meghatározott mérték szerint jogosult a nyelvpótlékra. Ebből következően, az államilag elismert angol szóbeli nyelvvizsga az illetményalap 30%-ára jogosítja az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 12.

Köztisztviselői nyelvpótlék mértéke különböző nyelvvizsgákkal

Kérdés: Az idegennyelv-tudási pótlékok mértékét a közszolgálati tisztségviselőkre nézve a Kttv. 141. §-a rendezi. Esetünkben a közszolgálati tisztségviselőnek 3 középfokú (B2) nyelvvizsgája van: 1. angol üzleti szaknyelv középfokú (B2) szóbeli, 2. angol általános középfokú (B2) írásbeli, 3. német közgazdasági szaknyelvi középfok (B2) írásbeli. Milyen mértékű pótlék jár, megfelelő lehet-e mindhárom esetben az illetményalap 15%-a?
Részlet a válaszából: […] ...szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgával rendelkezik, az (5) bekezdésben foglalt komplex nyelvvizsgára meghatározott mérték szerint jogosult a nyelvpótlékra. Ebből következően az államilag elismert angol, illetve német középfokú, szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga - amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Személyi illetmény - a besorolás szerinti díjazásnál alacsonyabb összegűvé válhat

Kérdés: Egy köztisztviselőnk év elején személyi illetményben részesült. A köztisztviselő júniusban középfokú nyelvvizsgát tett, a besorolás szerinti illetménye a nyelvpótlékkal együtt magasabb lenne a jelenlegi illetményénél. Ki lehet-e léptetni a személyi illetményből év közben, vagy arra csak jövő márciusban van lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...pótlékra való jogosultsága megszerzése folytán - személyi illetménye alacsonyabb összegűvé vált a besorolása szerinti illetménye nyelvpótlékkal megnövelt összegénél. A tárgyévet követő év márciusától azonban ismét a Kttv. besorolás szerinti illetményét és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 26.

Nyelvpótlék összege részmunkaidőben

Kérdés: Részmunkaidős foglalkoztatás esetén arányosítják-e a nyelvpótlékot a kormányzati szolgálati jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 89. §-ának (2) bekezdése alapján az egyébként járó illetmény mértékét arányosan csökkenteni kell, ha a felek a kinevezésben - ideértve annak módosítását is - az adott munkakörre irányadó teljes napi munkaidőnél [8 óra a Kttv. 89. §-ának (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 30.

Idegennyelv-tudási pótlék meghatározása a munkáltató által

Kérdés: A Kjt. 74. §-a alapján adható-e szóbeli vagy írásbeli (tehát nem komplex) közép-, illetve felsőfokú állami nyelvvizsga megléte esetén idegennyelv-tudási pótlék a közalkalmazottnak? Amennyiben igen, akkor ebben az esetben arányosítható-e (felezhető-e) a pótlék mértéke? Dönthet-e úgy a munkáltató - kollektív szerződéses rendelkezés hiányában -, hogy adott munkakör esetén a szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgát önmagában nem fogadja el, és csak komplex közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga megléte esetén fizet nyelvpótlékot? Ha igen, kell-e erről külön szabályzat?
Részlet a válaszából: […] ...nyelvvizsga esetén pedig a pótlékalap száz százaléka.A Kjt. "állami nyelvvizsga eredményes letételét igazoló bizonyítványhoz" köti a nyelvpótlékban való részesülést. A 137/2008. Korm. rendelet határozza meg, mit értünk ezen. Államilag elismert nyelvvizsgát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. április 11.

Kórházi alkalmazott illetményének fizetése

Kérdés: 2013. szeptember 10-én kezdtem el dolgozni egy kórházban. A VIP-osztályra jelentkeztem, mert itt kiemelt bérezést ígértek. Elvállaltam a munkát, annak ellenére, hogy azt a tájékoztatást kaptam, hogy átmenetileg, pár hétre a Traumatológia állományába vesznek fel. Kiemelt bérezésről egészen októberig nem is volt szó, akkor a zúgolódások miatt kihirdették, hogy kapunk bruttó 40 000+10 000 Ft pótlékot, visszamenőleg, hóközi kifizetésként. De ezt a mai napig nem kaptuk meg, a munkaügyi osztályon is összevissza ígérgetnek, ma már csupán annyit, hogy csak nyelvpótlékot fognak fizetni. A másik kérdésem, hogy rosszul számolták ki az éveimet, ezért nem a megfelelő besorolási sávba tettek. Mit tehetnék az ügyben?
Részlet a válaszából: […] ...nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik. Azt, hogy az adott munkáltatónál milyen idegen nyelv milyen munkakör betöltése esetén jogosít nyelvpótlékra, az adott munkáltatónál érvényben lévő kollektív szerződés, ha ilyen nincs, a munkáltató állapítja meg.A Kjt. 64...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 9.

Célnyelvi civilizáció oktatása és a nyelvpótlék

Kérdés: Az egyik fenntartásunkba tartozó két tannyelvű középfokú közoktatási intézményben német nyelvtanári munkakörben foglalkoztatnak egy pedagógust. A pedagógusnak orosz-német szakos egyetemi szintű diplomája van, de csak a német szakját hasznosítja, német nyelv és célnyelvi civilizáció oktatása során. A célnyelvi civilizációt a Nemzeti alaptanterv szerint kizárólag az adott idegen nyelven kell oktatni. A pedagógusnak - a célnyelvi civilizációs ismeretek oktatásáért - az intézményvezető idegennyelv-tudási pótlékot állapított meg, a fenntartó álláspontja szerint azonban őt ez nem illeti meg, tekintettel a Kjt. 74. §-ának (4) bekezdésére, mely szerint: nem fizethető idegennyelv-tudási pótlék a nyelvtanári, tolmácsi, valamint a fordítói (revizor-fordítói) munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához szükséges idegen nyelv használata alapján. Kérdésünk az, hogy a célnyelvi civilizáció oktatása nyelvtanári munkakörbe tartozó feladatnak minősül-e (tekintettel arra is, hogy nincs külön egyetemi vagy főiskolai szintű, célnyelvi civilizációs ismeretek szakos szakképzettség, hanem ezt a tantárgyat a német nyelvszakos diploma használatával lehet tanítani), illetve arra, hogy a célnyelvi civilizáció oktatása során a magyar nyelv használatára nem kerül sor, csak a német nyelvére? A Kjt. 74. §-ának (1) bekezdése szerint ugyanis csak az a közalkalmazott jogosult idegennyelv-tudási pótlékra, aki olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett indokolt meghatározott idegen nyelv rendszeres használata, nem pedig csak az idegen nyelv használatára kerül sor.
Részlet a válaszából: […] ...munkakörtől. A Kjt. 74. §-ának (4) bekezdése az idegen nyelv tanításával összefüggő tevékenységekre tekintettel zárja ki a nyelvpótlék fizetését - akár sor kerül az idegen nyelv tanításával összefüggésben a magyar nyelv használatára is, akár nem (ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 10.

Idegennyelv-tudás - az elismerés fokai

Kérdés: Egy köztisztviselő kolléganőnk bemutatta a nyelvvizsga-bizonyítványát, melyben az szerepel, hogy középfokú "B" típusú szóbeli vizsgát tett angol nyelvből. Már korábbról is van nyelvvizsga-bizonyítványa, szintén angol nyelvből, mely "B" típusú középfokú írásbeli vizsgáról került kiállításra. Kollégánk kéri, hogy a nyelvpótlékát a középfokú "C" típusú vizsga szerint állapítsuk meg. Szerintünk kérelme megalapozatlan, mi szerkesztőségük véleménye?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 48. § (1)-(2) bekezdése értelmében, ha aköztisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használataszükséges, idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. Az idegennyelv-tudást azállamilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.

Nyelvvizsga igazolása

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, a munkahelyemen megállapodtam a főnökömmel, hogy leteszem a nyelvvizsgát, mert a munkámhoz szükséges a nyelvtudás. Le is tettem a felsőfokú nyelvvizsgát, és az interneten fenn van az eredményem. Ennek alapján sikerült a vizsgám, és a nyelviskola, ahova jártam, kiadott egy igazolást az eredményről. A munkáltatóm azonban mégsem akarja kifizetni a nyelvpótlékot, azt mondja, hogy látnia kell a vizsgabizonyítványt, és utána fizetik csak a pótlékot. Kérdésem, tényleg így van-e, és ha igen, akkor visszamenőleg fogom-e megkapni a pótlékot?
Részlet a válaszából: […] ...alatt, azzal összefüggésben keletkezett adatokat és tényeket aköztisztviselőnek igazolnia kell. E rendelkezések alapján a nyelvpótlék attólaz időponttól jár a köztisztviselőnek, amikor a sikeres nyelvvizsgáját igazolónyelvvizsga-bizonyítványt bemutatja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.
1
2