Köztisztviselői nyelvpótlék mértéke különböző nyelvvizsgákkal

Kérdés: Az idegennyelv-tudási pótlékok mértékét a közszolgálati tisztségviselőkre nézve a Kttv. 141. §-a rendezi. Esetünkben a közszolgálati tisztségviselőnek 3 középfokú (B2) nyelvvizsgája van: 1. angol üzleti szaknyelv középfokú (B2) szóbeli, 2. angol általános középfokú (B2) írásbeli, 3. német közgazdasági szaknyelvi középfok (B2) írásbeli. Milyen mértékű pótlék jár, megfelelő lehet-e mindhárom esetben az illetményalap 15%-a?
Részlet a válaszából: […] ...szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgával rendelkezik, az (5) bekezdésben foglalt komplex nyelvvizsgára meghatározott mérték szerint jogosult a nyelvpótlékra. Ebből következően az államilag elismert angol, illetve német középfokú, szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsga - amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.
Kapcsolódó címkék:  

Nyelvpótlék összege részmunkaidőben

Kérdés: Részmunkaidős foglalkoztatás esetén arányosítják-e a nyelvpótlékot a kormányzati szolgálati jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 89. §-ának (2) bekezdése alapján az egyébként járó illetmény mértékét arányosan csökkenteni kell, ha a felek a kinevezésben - ideértve annak módosítását is - az adott munkakörre irányadó teljes napi munkaidőnél [8 óra a Kttv. 89. §-ának (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 30.

Célnyelvi civilizáció oktatása és a nyelvpótlék

Kérdés: Az egyik fenntartásunkba tartozó két tannyelvű középfokú közoktatási intézményben német nyelvtanári munkakörben foglalkoztatnak egy pedagógust. A pedagógusnak orosz-német szakos egyetemi szintű diplomája van, de csak a német szakját hasznosítja, német nyelv és célnyelvi civilizáció oktatása során. A célnyelvi civilizációt a Nemzeti alaptanterv szerint kizárólag az adott idegen nyelven kell oktatni. A pedagógusnak - a célnyelvi civilizációs ismeretek oktatásáért - az intézményvezető idegennyelv-tudási pótlékot állapított meg, a fenntartó álláspontja szerint azonban őt ez nem illeti meg, tekintettel a Kjt. 74. §-ának (4) bekezdésére, mely szerint: nem fizethető idegennyelv-tudási pótlék a nyelvtanári, tolmácsi, valamint a fordítói (revizor-fordítói) munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához szükséges idegen nyelv használata alapján. Kérdésünk az, hogy a célnyelvi civilizáció oktatása nyelvtanári munkakörbe tartozó feladatnak minősül-e (tekintettel arra is, hogy nincs külön egyetemi vagy főiskolai szintű, célnyelvi civilizációs ismeretek szakos szakképzettség, hanem ezt a tantárgyat a német nyelvszakos diploma használatával lehet tanítani), illetve arra, hogy a célnyelvi civilizáció oktatása során a magyar nyelv használatára nem kerül sor, csak a német nyelvére? A Kjt. 74. §-ának (1) bekezdése szerint ugyanis csak az a közalkalmazott jogosult idegennyelv-tudási pótlékra, aki olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett indokolt meghatározott idegen nyelv rendszeres használata, nem pedig csak az idegen nyelv használatára kerül sor.
Részlet a válaszából: […] ...munkakörtől. A Kjt. 74. §-ának (4) bekezdése az idegen nyelv tanításával összefüggő tevékenységekre tekintettel zárja ki a nyelvpótlék fizetését - akár sor kerül az idegen nyelv tanításával összefüggésben a magyar nyelv használatára is, akár nem (ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 10.

Idegennyelv-tudás - az elismerés fokai

Kérdés: Egy köztisztviselő kolléganőnk bemutatta a nyelvvizsga-bizonyítványát, melyben az szerepel, hogy középfokú "B" típusú szóbeli vizsgát tett angol nyelvből. Már korábbról is van nyelvvizsga-bizonyítványa, szintén angol nyelvből, mely "B" típusú középfokú írásbeli vizsgáról került kiállításra. Kollégánk kéri, hogy a nyelvpótlékát a középfokú "C" típusú vizsga szerint állapítsuk meg. Szerintünk kérelme megalapozatlan, mi szerkesztőségük véleménye?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 48. § (1)-(2) bekezdése értelmében, ha aköztisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használataszükséges, idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. Az idegennyelv-tudást azállamilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.
Kapcsolódó címke:

Nyelvvizsga igazolása

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, a munkahelyemen megállapodtam a főnökömmel, hogy leteszem a nyelvvizsgát, mert a munkámhoz szükséges a nyelvtudás. Le is tettem a felsőfokú nyelvvizsgát, és az interneten fenn van az eredményem. Ennek alapján sikerült a vizsgám, és a nyelviskola, ahova jártam, kiadott egy igazolást az eredményről. A munkáltatóm azonban mégsem akarja kifizetni a nyelvpótlékot, azt mondja, hogy látnia kell a vizsgabizonyítványt, és utána fizetik csak a pótlékot. Kérdésem, tényleg így van-e, és ha igen, akkor visszamenőleg fogom-e megkapni a pótlékot?
Részlet a válaszából: […] ...alatt, azzal összefüggésben keletkezett adatokat és tényeket aköztisztviselőnek igazolnia kell. E rendelkezések alapján a nyelvpótlék attólaz időponttól jár a köztisztviselőnek, amikor a sikeres nyelvvizsgáját igazolónyelvvizsga-bizonyítványt bemutatja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. június 8.
Kapcsolódó címke:

Idegennyelv-tudási pótlék - alanyi jogon?

Kérdés: Kis önkormányzatunk egyik köztisztviselője több nyelven is beszél (angol, olasz). Tekintettel a jelen pénzügyi helyzetre, nagyon nehezen tudjuk kigazdálkodni az összeget, és a többiek is zúgolódnak, hogy miért kap érte pótlékot, ha nem is használja a nyelvet. Kérdésem, hogy ha nem használja a munkaköre ellátása során a köztisztviselő a nyelveket, akkor kell-e számára nyelvpótlékot fizetnünk?
Részlet a válaszából: […] ...Ktv. 48. §-a rendelkezik a nyelvpótlékról. E rendelkezésalapján, ha a köztisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelvhasználata szükséges, idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. Azidegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.
Kapcsolódó címke: