Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott nyelvpótlék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nyelvpótlék összege részmunkaidőben

Kérdés: Részmunkaidős foglalkoztatás esetén arányosítják-e a nyelvpótlékot a kormányzati szolgálati jogviszonyban?
Részlet a válaszból: […]irányadó teljes napi munkaidőnél [8 óra a Kttv. 89. §-ának (1) bekezdése szerint] rövidebb tartamú részmunkaidőben állapodnak meg. Kérdés, a Kttv. 141. §-a szerinti idegennyelv-tudási pótlék részét képezi-e az illetménynek? A Kttv. 131. §-ának (2) bekezdése megállapítja: az illetmény alapilletményből és - a Kttv. szerinti feltételek esetén - illetménykiegészítésből, valamint illetménypótlékból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2844

2. találat: Célnyelvi civilizáció oktatása és a nyelvpótlék

Kérdés: Az egyik fenntartásunkba tartozó két tannyelvű középfokú közoktatási intézményben német nyelvtanári munkakörben foglalkoztatnak egy pedagógust. A pedagógusnak orosz-német szakos egyetemi szintű diplomája van, de csak a német szakját hasznosítja, német nyelv és célnyelvi civilizáció oktatása során. A célnyelvi civilizációt a Nemzeti alaptanterv szerint kizárólag az adott idegen nyelven kell oktatni. A pedagógusnak - a célnyelvi civilizációs ismeretek oktatásáért - az intézményvezető idegennyelv-tudási pótlékot állapított meg, a fenntartó álláspontja szerint azonban őt ez nem illeti meg, tekintettel a Kjt. 74. §-ának (4) bekezdésére, mely szerint: nem fizethető idegennyelv-tudási pótlék a nyelvtanári, tolmácsi, valamint a fordítói (revizor-fordítói) munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához szükséges idegen nyelv használata alapján. Kérdésünk az, hogy a célnyelvi civilizáció oktatása nyelvtanári munkakörbe tartozó feladatnak minősül-e (tekintettel arra is, hogy nincs külön egyetemi vagy főiskolai szintű, célnyelvi civilizációs ismeretek szakos szakképzettség, hanem ezt a tantárgyat a német nyelvszakos diploma használatával lehet tanítani), illetve arra, hogy a célnyelvi civilizáció oktatása során a magyar nyelv használatára nem kerül sor, csak a német nyelvére? A Kjt. 74. §-ának (1) bekezdése szerint ugyanis csak az a közalkalmazott jogosult idegennyelv-tudási pótlékra, aki olyan munkakört tölt be, amelyben a magyar nyelv mellett indokolt meghatározott idegen nyelv rendszeres használata, nem pedig csak az idegen nyelv használatára kerül sor.
Részlet a válaszból: […]az idegen nyelv tanításával összefüggésben a magyar nyelv használatára is, akár nem (ez utóbbi szempont a nyelvpótlékra való jogosultság általános szabályánál játszik csak szerepet). Mivel az illetménypótlék jogintézményének célja a - illetménnyel honorált - munkaköri feladatokon túlmutató, azok ellátását nehezítő körülmény külön díjazása, ebből kiindulva a munkajogi szabály abból a szempontból értelmezendő, hogy a célnyelvi civilizáció oktatásakor az idegen nyelv használata a munkakör természetéből következik-e, vagy a munkaköri feladaton túli további követelményt valósít meg. Egyértelmű, hogy ebben az esetben ugyanaz a helyzet, mint a nyelvtanári munkakörnél, azaz a pótlékra való jogosultság elvi alapja nem áll fenn.Ezt alátámasztja az a nem munkajogi jellegű érv is,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1512

3. találat: Idegennyelv-tudás - az elismerés fokai

Kérdés: Egy köztisztviselő kolléganőnk bemutatta a nyelvvizsga-bizonyítványát, melyben az szerepel, hogy középfokú "B" típusú szóbeli vizsgát tett angol nyelvből. Már korábbról is van nyelvvizsga-bizonyítványa, szintén angol nyelvből, mely "B" típusú középfokú írásbeli vizsgáról került kiállításra. Kollégánk kéri, hogy a nyelvpótlékát a középfokú "C" típusú vizsga szerint állapítsuk meg. Szerintünk kérelme megalapozatlan, mi szerkesztőségük véleménye?
Részlet a válaszból: […]lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól. A 137/2008. Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése értelmében a magyarországi államilag elismert, akkreditált nyelvvizsgafokozatok KER (Európa Tanács Közös Európai Referenciakeret) szerinti megfeleltetése a következő: az alapfok megfelel a KER küszöbszintjének (B1), a középfok a KER középszintjének (B2), a felsőfok pedig a KER haladószintjének (C1). A kérdésbeli esetben a köztisztviselő a nyelvvizsgáztatás régi rendszere szerinti általános angol középfokú írásbeli - vagyis a Ktv. által is használt régi megjelöléssel "B" típusú - nyelvvizsgával, valamint a nyelvvizsgáztatás új rendszerében szerzett általános angol középfokú (B2) szóbeli típusú nyelvvizsgával rendelkezik, amely a régi rendszer szerinti elnevezéssel angol középfokú szóbeli ("A" típusú) nyelvvizsgának felel meg. A Ktv. idegennyelv-pótlékra vonatkozó rendelkezése a nyelvvizsga-bizonyítványok korábbi megjelölését használja, amelyek azonban a hatályos nyelvvizsgáztatásról szóló szabályok alapján megfeleltethetők. A Ktv. 48. §-a szerint mind az írásbeli, mind a szóbeli nyelvvizsga után jár a pótlék. Tekintettel arra, hogy a köztisztviselő ugyanabból a nyelvből (angol) rendelkezik mind szóbeli, mind[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 500
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Nyelvvizsga igazolása

Kérdés: Köztisztviselőként dolgozom, a munkahelyemen megállapodtam a főnökömmel, hogy leteszem a nyelvvizsgát, mert a munkámhoz szükséges a nyelvtudás. Le is tettem a felsőfokú nyelvvizsgát, és az interneten fenn van az eredményem. Ennek alapján sikerült a vizsgám, és a nyelviskola, ahova jártam, kiadott egy igazolást az eredményről. A munkáltatóm azonban mégsem akarja kifizetni a nyelvpótlékot, azt mondja, hogy látnia kell a vizsgabizonyítványt, és utána fizetik csak a pótlékot. Kérdésem, tényleg így van-e, és ha igen, akkor visszamenőleg fogom-e megkapni a pótlékot?
Részlet a válaszból: […]az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolni. A Ktv. 11. § (5) bekezdése rögzíti, hogy a közszolgálati jogviszony létesítéséhez és a köztisztviselő besorolásához szükséges, illetve a jogviszony fennállása alatt, azzal összefüggésben keletkezett adatokat és tényeket a köztisztviselőnek igazolnia kell. E rendelkezések alapján a nyelvpótlék attól az időponttól jár a köztisztviselőnek,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 366
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Idegennyelv-tudási pótlék - alanyi jogon?

Kérdés: Kis önkormányzatunk egyik köztisztviselője több nyelven is beszél (angol, olasz). Tekintettel a jelen pénzügyi helyzetre, nagyon nehezen tudjuk kigazdálkodni az összeget, és a többiek is zúgolódnak, hogy miért kap érte pótlékot, ha nem is használja a nyelvet. Kérdésem, hogy ha nem használja a munkaköre ellátása során a köztisztviselő a nyelveket, akkor kell-e számára nyelvpótlékot fizetnünk?
Részlet a válaszból: […]és német nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár, tehát a munkáltató nem mérlegelheti, hogy fizet-e nyelvpótlékot vagy sem. A nyelvismeretet hitelt érdemlően kell bizonyítani, a Ktv. előírja, hogy az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolni, pótlék csak ez esetben fizethető. E szabály alól egy kivételt említ a törvény, mégpedig a képzés nyelve szempontjából államilag elismert nyelvvizsga nélkül is C típusú felsőfokú nyelvvizsgának minősül a köztisztviselő külföldön szerzett közigazgatási tárgyú felsőfokú végzettsége, vagy az azt kiegészítő szakosító továbbképzési, illetve vezetőképzési végzettsége, ha a képzés időtartama az egy évet eléri vagy meghaladja. A[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. április 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 305
Kapcsolódó tárgyszavak: