Könyvek

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 15.) vegye figyelembe!

Megjelent A Munkaadó Lapja 41. számában (2001. június 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

Társas viszonyok

Korunk számos kihívása közül a helyét és egyéni-szakmai boldogulását kereső ember számára az egyik legnagyobb próbatétel társas viszonyainak harmonikus rendezése. Folyamatosan változó, a követendő értékek tekintetében is alakuló világunkban a munkahelyi és a családi kötelezettségek teljesítése s az önmegvalósítás belső késztetése nemcsak egyéni, de közösségi konfliktusokhoz is vezethet, melyek feloldása kapaszkodók nélkül szinte lehetetlen. Elliot Aronson „A társas lény" című könyve, ha nem is kínál általánosan alkalmazható technikát a modern kori problémák kezelésére, azonban nagyban hozzásegít a konfliktusok okainak megértéséhez.

A szerző, aki az amerikai szociálpszichológia jeles képviselője - kötetének immár tizenkettedik, átdolgozott kiadását tarthatja kezében az olvasó -, a tudomány legújabb kutatási eredményei alapján közelít a társas viszonyok jelenségeihez. Vallja: a szociálpszichológusoknak rendkívül fontos szerepük van abban, hogy megértsék és segítsék megértetni - például - az előítélet, a konformitás, a meggyőzés, a szeretet vagy az agresszió jelenségét: ezzel is tükröt tartva a társas viszonyaiban „egyensúlyozó" ember elé. Merthogy erről van szó: miközben hatni kívánunk másokra, addig a környezet hatásai minket is befolyásolnak. Ha azonban nem tisztázzuk, miképpen zajlik e folyamat, úgy az az egész társadalomra nézve súlyos következményekkel járhat. Napjainkban, amikor Magyarországon is felértékelődött a tömegkommunikáció szerepe, különösen aktuálisak a szerző - megtörtént példákkal illusztrált - megállapításai, melyek arra világítanak rá, hogy milyen a kommunikáció természete, mennyire és mitől lesznek hatékonyak a tömegkommunikációs felszólítások, s valójában milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a befogadók.

A KJK gondozásában megjelent mű külön fejezetet szentel az önigazolás, az agresszió, az előítélet és a szeretet kérdéskörének. Mindezen emberi tulajdonságok azonban nem elvont síkon, hanem a társas kapcsolatok és a társas kommunikáció viszonylatában ismerhetők meg.

Elliot Aronson: A társas lény. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2001. 528 oldal. Ára: 4700 Ft+áfa

V. É.

Munkaadói értelmezés

Az eddigi módosítások sorában az idei volt a legnagyobb a Munka Törvénykönyve életében, ami nemcsak a terjedelmére igaz, hanem a szellemiségére is. A korábbi kiigazítások után az idén május elején megjelent törvénymódosítás az Unió irányelveit - szám szerint kilencet - vette át, amelyek alapos ismerete a későbbiekben elengedhetetlen lesz. A törvénymódosítás szinte azonnali - július 1-jei - hatálybalépése nem kis feladat elé állítja a munkáltatókat. Az érdekegyeztetési s a későbbi parlamenti vita hevében éppen azok nem kaptak, nem kaphattak tárgyilagos s elégséges magyarázatot, akikre az egész módosításcsomag vonatkozik: a munkaadók és a munkaválla- lók. Mindezt pótolni igyekszik a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége az egységes szerkezetbe foglalt Munka Törvénykönyve kiadásával, amelyben az egyes (nem csak az idén módosított) paragrafusokat munkaadói értelmezéssel látták el a szerzők. Ezek a kommentárok részben bírósági ítéleteken, részben szakértői értelmezésen alapulnak, s praktikus tanácsok a paragrafusok útvesztőiben bolyongó munkaügyiseknek.

Egységes szerkezetbe foglalt Munka Törvénykönyve munkaadói értelmezéssel, MGYOSZ. Összeállította: Geiger Éva és Szabóné dr. Dénes Éva, Budapest, 2001. 163 oldal. Ára: 3000 Ft

Üzleti biztosítások

Az üzleti biztosítások - a fejlődő gazdaságban - szükségszerűen hozzátartoznak a körültekintő gazdálkodáshoz, így az ezzel kapcsolatos ismeretek fontos tájékoztatásul szolgálnak a munkaadók és a munkavállalók, valamint a biztosítási piacon tevékenykedők számára. Az üzleti biztosítások adózási és elszámolási szabályait ismertető könyv tehát két szempontból is hasznos útmutató a gazdaság szereplőinek: egyfelől, mert szaporodnak a biztosítási termékek, a befektetési típusú életbiztosítások, másrészt még mindig elég sok bizonytalanság tapasztalható e piacon.

A piacgazdaságban működő biztosítótársaságok profitorientált vállalkozások; ügyfeleik a biztosításokkal kívánják csökkenteni kockázataikat. Sokak számára hiánypótló információkat közöl tehát a szerző, amikor ismerteti a Polgári Törvénykönyv által szabályozott biztosítási jogviszonyokat, az üzleti biztosításokat is érintő legfontosabb társadalombiztosítási fogalmakat vagy a biztosításokból származó jövedelmek és a személyi jövedelemadózás összefüggéseit.

A tájékoztató ismeretek sora igen gazdag a Saldo kiadó gondozásában megjelenő könyvben. A szerző foglalkozik az üzleti biztosítások és a társasági adóról, az általános forgalmi adóról, valamint az adózás rendjéről szóló törvények kapcsolatával, végül pedig összefoglalja az egyes biztosítási konstrukciók adózási és elszámolási szabályait. A legjellemzőbb biztosítási termékek adózási és elszámolási szabályait táblázatok szemléltetik.

József-Polonyi Gábor: Az üzleti biztosítások adózási és elszámolási szabályai. SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt., Budapest, 2001. 178 oldal. Ára: 2400 Ft

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.