Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A Munkaadó Lapja - 2006/05 (május) tartalom:

A szerkesztő levele
Szakmunkásképzés
Adósarok
Adóváltozások
2006 januárjától számos új szabály mellett módosult az evatörvény néhány pontja, megszületett az ekho, és a társaságiadó-törvény is több lényeges pontján módosult. Ezúttal ezeket a változásokat foglaljuk össze. tovább
Egy hónap
Hírvilág
Jogszabályfigyelő
Összeállításunkban azokat a lapzártát megelőzően megjelent jogszabályokat, illetve tervezeteket ismertetjük, amelyek számot tarthatnak a munkaadók érdeklődésére. tovább
Fórum
Igazodás a cégek igényeihez
A szakképzésben az elmúlt négy évben - az oktatással szemben támasztott gazdasági és társadalmi elvárások felerősödésével - nagy horderejű változások következtek be. Legfőbb követelményként megfogalmazódott, hogy az iskolarendszerű szakképzés feleljen meg a... tovább
Szakképzés ma és holnap
A munkaadói és a munkavállalói érdekképviseletek egyaránt sürgetőnek ítélik a gazdaság igényeihez igazodó, versenyképes tudással felvértező szakképzési rendszer kialakítását. Jóllehet, az alapvető célokban egyetértés látszik minden érintett szereplő között, mégis... tovább
Humánpolitika
Munkahelyi tehetséggondozás
A magyarországi nagyvállalatok többségének HR-stratégiájában kiemelt szerep hárul a tehetséggondozásra. A cégek egyre nagyobb hányada véli úgy, hogy az erre fordított forintok - ha tudatosan tervezik és támogatják a kiemelkedő kvalitású szakemberek előmenetelét -... tovább
Melléklet
Látványos fejlődés a személyügyi munkában
A személyzeti munka felértékelődésével ennek módszerei és eszközei is korszerűsödtek. Immár egyre több és összetettebb informatikai megoldás közül választhatnak a felhasználók, legalábbis akkor, ha házon belül, önmaguk kívánják megoldani a feladatot. A tapasztalatok... tovább
Monitor
Könyvek
Üzleti prezentáció
Termékeik és szolgáltatásaik népszerűsítésére eszközök és módszerek garmadája áll a cégek rendelkezésére. Reklámszakemberek szerint a televízió és a rádió inkább a figyelemfelkeltésre, míg az írott sajtó és a sajtótájékoztató a részletek közlésére is... tovább
Munkaadók
Munkaadói közgyűlések
Az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) kilenc munkaadói érdekképviseletének többsége tavasszal tartja éves (küldött)közgyűlését. Így van ez az idén is, azzal a - nem lényegtelen - különbséggel, hogy a 2007-2013 közötti uniós költségvetésre és a választások után... tovább
Munkaügy-Munkajog
A munkaviszony jogellenes megszüntetése
A munkaviszonyt mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló megszüntetheti a Munka Törvénykönyvének előírásai szerint. Ha a munkaviszony megszüntetésére nem a jogszabályban foglaltak szerint kerül sor, akkor mind a munkáltatónak, mind pedig a munkavállalónak számolnia kell... tovább
Jogmagyarázó
A közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés mindkét fél számára előnyökkel kecsegtethet. A munkáltató korlátozhatja a munkavállaló sikeres perindításának esélyét, hiszen csak jogellenes kényszer, fenyegetés vagy megtévesztés esetén perelhet eredménnyel az... tovább
Praktikum
Hálózatban a vállalkozások
Az éles piaci verseny arra kényszeríti a cégeket, hogy minden lehetséges eszközt megragadjanak helyzetük megszilárdításáért. Egy ideje előtérbe került a különböző együttműködési formákban rejlő lehetőségek kihasználása. Mindez elsősorban a kis- és közepes... tovább
Munkavállalói mobilitás
Magyarország uniós csatlakozását követően a hazai munkaerő jelenléte nem okozott gondot az EU munkaerőpiacán. Bár a német és az osztrák "kapuk" még nem nyíltak meg a honi munkavállalók előtt, a legtöbben e két államot preferálják. A brit piacon ugyancsak dolgoznak magyar... tovább
Új társasági törvény júliustól II.
Közismert tétel: gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napján (konstitutív bírói aktussal) jön létre. tovább
Külföldiek magyarországi munkavégzése
Magyarország Európai Unióhoz történt csatlakozását követően a külföldiek magyarországi munkavégzése nem csupán a hazai foglalkoztatási és idegenrendészeti szabályokon, hanem az uniós normákon is alapul. A csatlakozást követően a magyar szabályozásban a legfontosabb elvi... tovább
Foglalkoztatási rehabilitáció
Néha még az egészséges emberek is nehezen találnak munkát, a fogyatékosokra pedig ez többszörösen igaz. Jóllehet, országszerte mintegy száz úgynevezett célszervezet több mint 40 ezer csökkent munkaképességű embert foglalkoztat, ez elenyésző ahhoz képest, hogy hazánkban... tovább
Társadalombiztosítás
Táppénzen a munkavállaló
A foglalkoztatók többsége nem kedveli a "beteges" dolgozót. Ennek - eltekintve a humánum szempontjaitól - érthető okai vannak, hiszen miközben a beteg munkavállaló kiesik a munkából (esetleg helyettesről kell gondoskodni), a vele kapcsolatos munkáltatói költségek szinte alig... tovább

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden előfizetőnknek 7 napon belül válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy válasszon előfizetési ajánlataink közül!
Kérdésfeltevés csak előfizetőink számára biztosított, ha előfizetőnk, kérjük jelentkezzen be, ha nem, válasszon ajánlatunkból.


Figyelmébe ajánljuk

Könnyű fizikai munkát végző munkavállalónak súlyos térdműtétje volt 2020-ban. Visszajött dolgozni, viszont soron kívüli alkalmassági vizsgálatra nem lett elküldve. A munkavégzése során anyagmozgatás közben a már korábban műtött területre csapódott az alkatrésztároló...

Tovább a teljes cikkhez

Jogszerű-e, ha a munkavállalónkkal kötendő, munkaviszony megszüntetéséről rendelkező közös megegyezésben a versenytilalmi megállapodás munkavállaló általi biztosítása érdekében kikötjük, hogy a munkavállaló annak megszegése esetén egy bizonyos összegű kártérítést...

Tovább a teljes cikkhez

Az önkormányzat fenntartásában működő, költségvetési szerv (egészségügyi szolgáltató) intézményvezető (magasabb vezető) főorvosának 2021. január 1-jétől hatályos javadalmazására vonatkozóan az alábbiakat kérdezzük.
1. Az intézményvezető javadalmazása 2021....

Tovább a teljes cikkhez

Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi intézmény vagyunk. A jogviszony-átalakulás dátuma 2021. március 1. Amennyiben a "nők 40-nel" nyugdíjba menő közalkalmazottunk felmentési ideje 2021. január-február hónapban indul, rá a Kjt. szabályait kell alkalmazni, így a...

Tovább a teljes cikkhez