Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A Munkaadó Lapja - 2002/08 (augusztus) tartalom:

Adósarok
A tanulmányi költségek adózása
A munkáltatónak elemi érdeke, hogy az általa finanszírozott oktatáshoz lehetőleg ne fűződjenek közterhek. Ehhez azonban több szempontot is figyelembe kell vennie, ha a jogszabályok közötti ellentmondások csapdáit is el akarja kerülni. tovább
Egy hónap
Jogszabályfigyelő
Összeállításunkban azokat a lapzártát megelőző hónapban megjelent jogszabályokat ismertetjük, amelyek számot tarthatnak a munkaadók érdeklődésére. tovább
Hírvilág
Fórum
Tanulás egy életen át
A tanulás az egész világon a figyelem középpontjába került, és a felnőttek képzésére is kiterjed. A felgyorsult technológiai fejlődés eredményeként aktív életünk során többször is pályamódosításra, szakmaváltásra kell felkészülnünk. Ehhez alapvető feltétel a... tovább
Új alapokon a felnőttképzés
A hazai felnőttképzés megújításának fontos feltétele, hogy rendszere rugalmasan igazodjék a gazdaság igényeihez, és hatékonyan szolgálja a foglalkoztatáspolitika céljait. Mint a témában megszólaló szakértők egybehangzóan állítják, ehhez átgondolt képzési programokra,... tovább
A felnőttképzés szabványosítása
Közszolgálat
Köztisztviselők felmentése
A köztisztviselő számára valóban kiszámítható, tervezhető karrier csak akkor létezik - a köztisztviselői pálya életpályává válásán túl -, ha a jogszabályi környezet politikai ciklusoktól függetlenül elveiben és lényeges szabályaiban változatlan marad, és ideális... tovább
Monitor
Elektronikus személyzetis
Szakértői vélemények szerint mintegy 2,5 millió önéletrajz kering az interneten. Az egyes ágazatokban rendkívül megnövekedett munkaerő-kereslet pedig egyre nehezebb helyzetbe hozza a HR-szakembereket. Az Egyesült Államokban például 1998 és 2008 között várhatóan 14... tovább
Könyvek
Munkaadók
Bővíthető a foglalkoztatás
A kormány szándékai szerint a hazai foglalkoztatás szintjét - amely jelenleg 53-54 százalék - 2010-re 70 százalék körülire emeli. Az uniós átlag elérése érdekében a közeljövőben több olyan javaslatot is előterjeszt a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium, amelyekkel... tovább
Felkészülten Európába
Magyarország uniós csatlakozása reális közelségbe került, addig azonban - a valószínűsíthetően alig másfél év alatt - rendkívül sok feladat vár megoldásra. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) Kht. európai uniós felkészülési programja keretében a... tovább
Munkaügy
A munkavállalók képzése
Sok munkahelyen nem fordítanak kellő figyelmet a kötelező munkahelyi oktatásokra, pedig a szükséges vizsgák elmaradása súlyos következményekkel járhat. tovább
Szakmai gyakorlat a munkahelyen
Cikkünkben áttekintjük, hogy a gazdálkodó szervezet milyen feltételekkel szervezhet szakmai gyakorlatot, hogyan kell megkötni a tanulószerződést, milyen juttatásokat kell biztosítani a gyakorlaton dolgozó diákok számára. tovább
Praktikum
Megújuló párbeszéd
A megújuló szociális párbeszéd intézményes kereteit és feladatait rögzítő dokumentum ünnepélyes aláírásával július 26-án megalakult az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT). Az együttműködést részletező megállapodást a munkaadók és a munkavállalók képviselőin... tovább
Foglalkoztatási közalapítvány
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványt (OFA) 1992. június 30-án hozták létre. Az elmúlt tíz év alatt a hazai munkaerőpiac intézményrendszerének folyamatos átalakulása közben az OFA biztos pontként működött. Esztendőről esztendőre több pénzből gazdálkodhatott,... tovább
Foglalkozás-egészségügy
A munkavédelemről szóló törvény szerinti feladatai ellátása érdekében a munkáltatónak foglalkozás-egészségügyi szolgálatot (egyszerűbben: üzemorvost) kell biztosítania a munkavállalók számára a munkahelyen. tovább
Bérek és jövedelmek
A piacgazdaság kialakulása jelentős változásokat hozott a munkateljesítmények ösztönzésének gyakorlatában, aminek nyomán számos új módszer honosodott meg és terjedt el a munkáltatóknál. Bár napjainkban a jövedelmek többféle címen juthatnak el a foglalkoztatottakhoz, abban... tovább
Munkanélküli diplomások
Napjainkban országosan mintegy tízezer állástalan diplomást tartanak nyilván, ami viszonylag nem nagy szám a csaknem három és félszáz ezer munkanélkülihez képest. Csupán emiatt nem lenne tehát ok különösebb aggodalomra. Szakemberek azonban egy ideje számos olyan jelet vélnek... tovább
Az elektronikus aláírás
A törvényi, szabályozási háttér megteremtődött, hitelesítésszolgáltatók működnek, több szoftvergyártó kínál kész megoldást, tehát elvileg minden adott az elektronikus aláírás használatához. A digitális aláírás széles körű elterjedése azonban még várat magára.... tovább
Kedvezménytörvény
Nem özönlötték el a határon túli magyar munkavállalók hazánkat. 2002 első félévében összesen 134-en dolgoztak nálunk a kedvezménytörvény nyomán. Szinte bizonyos, hogy ennél azért jóval többen vannak, elsősorban idénymunkát vállalva - feketén. Az ok egyértelmű: a... tovább
Társadalombiztosítás
Nyilvántartás, adatszolgáltatás
Cikkünkben áttekintjük a munkáltatók társadalombiztosítással és adózással kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét. Szót ejtünk az adatkezelési kérdésekről, valamint a titokvédelmi szabályokról is. tovább
Vezércikk
100 nap és a többi

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden előfizetőnknek 7 napon belül válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy válasszon előfizetési ajánlataink közül!
Kérdésfeltevés csak előfizetőink számára biztosított, ha előfizetőnk, kérjük jelentkezzen be, ha nem, válasszon ajánlatunkból.


Figyelmébe ajánljuk

Könnyű fizikai munkát végző munkavállalónak súlyos térdműtétje volt 2020-ban. Visszajött dolgozni, viszont soron kívüli alkalmassági vizsgálatra nem lett elküldve. A munkavégzése során anyagmozgatás közben a már korábban műtött területre csapódott az alkatrésztároló...

Tovább a teljes cikkhez

Jogszerű-e, ha a munkavállalónkkal kötendő, munkaviszony megszüntetéséről rendelkező közös megegyezésben a versenytilalmi megállapodás munkavállaló általi biztosítása érdekében kikötjük, hogy a munkavállaló annak megszegése esetén egy bizonyos összegű kártérítést...

Tovább a teljes cikkhez

Az önkormányzat fenntartásában működő, költségvetési szerv (egészségügyi szolgáltató) intézményvezető (magasabb vezető) főorvosának 2021. január 1-jétől hatályos javadalmazására vonatkozóan az alábbiakat kérdezzük.
1. Az intézményvezető javadalmazása 2021....

Tovább a teljes cikkhez

Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi intézmény vagyunk. A jogviszony-átalakulás dátuma 2021. március 1. Amennyiben a "nők 40-nel" nyugdíjba menő közalkalmazottunk felmentési ideje 2021. január-február hónapban indul, rá a Kjt. szabályait kell alkalmazni, így a...

Tovább a teljes cikkhez