Könyvek

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. november 15.) vegye figyelembe!

Megjelent A Munkaadó Lapja 81. számában (2004. november 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

Sikeres pályázat

A pályázati dömping igazán a csatlakozással érte el hazánkat, amikor is megnyíltak az uniós támogatások gerincét képező Strukturális Alapok, valamint a Kohéziós Alap. A pénz elköltésének a Nemzeti Fejlesztési Terv által meghatározott operatív programok adnak keretet.

Az uniós alapelveknek megfelelően a gazdaság, illetve a társadalom szereplői verseny, pontosabban pályázat útján nyerhetik el a fejlesztésekhez, a tevékenységük jobbításához szükséges összegeket. Tulajdonképpen ebből ered, hogy önálló szakma lett a pályázati szakértő, a pályázatíró. A sikeres pályázatok ugyanis - amíg a források tartanak - pénzt érnek.

Az egyszerű vállalkozó csak megfelelő szakértői támogatással tud pályázni. De mielőtt drága pénzen megvásárolná az effajta szolgáltatást, célszerű felkészülnie az EU-s pályázatokból. Ehhez nyújt segítséget - többek között - egy nemrég megjelent, a maga nemében hiánypótló könyv is, amely a találó "Kulcs a sikeres EU-pályázatokhoz" címet kapta. A 11 szerző közreműködésével összeállított mű teljes keresztmetszetét adja mindannak, amit az uniós forrásokról, a hozzájutás módjáról tudni kell. Így részletes áttekintést ad a támogatásokról, a pályázatkészítésről, a forráskiegészítési lehetőségekről. Újdonság és valódi segítséget jelenthet a vállalkozóknak, hogy végigvezeti az olvasót egy pályázati formanyomtatvány kitöltésén, s bő terjedelemben foglalkozik azokkal a tenderekkel is, amelyekre a közbeszerzési szabályok is vonatkoznak.

ulcs a sikeres EU-pályázatokhoz 2.

Szerkesztők: Nagy Sándor Gyula, Trombitás Zoltán

Európai Unió Munkacsoport Közhasznú Egyesület, Budapest 2004. 285 oldal. Ára: 4935 Ft.

Vámjog az Európai Unióban

Az Európai Unióban a vámjogi szabályozás alapja az Európai Közösségi Tanács 2913/92/EGK rendeletével elfogadott Közösségi Vámkódex és a végrehajtására az Európai Bizottság által kiadott 2454/ 93/EGK rendelet. Az ebben az évben május 1-jével az Európai Unió teljes jogú tagjává vált Magyarországnak a közösségi joganyagot kell alkalmaznia a vámigazgatási eljárásoknál. A felsorolt rendelkezések felhatalmazást adnak kiegészítő jogszabályok megalkotására is; ennek alapján került sor nálunk a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény, valamint a részletes tennivalókat tartalmazó 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet kihirdetésére. Ezek a szabályozások átmeneti rendelkezéseket is tartalmaznak a Csatlakozási Szerződés Vámunió fejezetében foglaltakkal összhangban. A SALDO Rt. kiadványa az előírások gyakorlati alkalmazásához nyújt segítséget.

A könyvben a fogalmi meghatározások, a közösségi terület és vámterület bemutatása után az Európai Közösség vámuniójának a működését ismerjük meg. Olvashatunk a közös külső vámtarifa alkalmazásáról, az áruk származási országának a meghatározásáról és az áruk vámértékéről. Részletes útmutatást kapunk a vámeljárások szabályozásáról, megismerjük a vámtartozás keletkezésének szokásos és jogellenes eseteit a behozatali és a kiviteli ügyletek során, a vámok nyilvántartását, megfizetésének és megszűnésének módjait, valamint a határidőket. Végül a jogorvoslati eljárás szabályairól, rendszeréről tájékozódhatunk.

uzási Tibor: A közösségi vámjog alkalmazásáról

SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Rt., Budapest, 2004.

84 oldal. Ára: 1200 Ft

Az Európai Bíróság esetjogi ítéletei

A Közgazdasági és Jogi Kiadó 2001 őszén - a Külügyminisztérium támogatásával - indított új jogi sorozatának kötetei az Európai Unióhoz való magyar csatlakozás felkészülését kívánták elősegíteni. A kötetek ezért témánként csoportosítva tartalmazzák a luxemburgi Európai Bíróság legfontosabb döntéseinek a magyar nyelvű fordítását.

A korábban már megjelent három kötet anyaga a közösségi jog és az alapvető emberi jogok, a jogos elvárások védelme, az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása, valamint a környezetvédelem témakörében hozott európai bírósági ítéleteket mutatta be. Az ebben az évben megjelent negyedik kötetben a belső piac, az adójog és a versenyjog területén meghozott döntéseket ismerjük meg. A belső piacot érintő 18 vitás kérdés közt például a közösségi és a nemzeti jog összeegyeztetéséről, a korlátozások megszüntetéséről, a nemzetközi jog körébe tartozó kérdésekről stb. hozott ítéletet az Európai Bíróság.

A közösségi adójog területéről 5 bírósági ítélettel foglalkozik a könyv. Ezek többségében a bíróság meghatározza azokat az eseteket, amelyekben nem tagadhatók meg az egyik tagállamban székhellyel rendelkező részvénytársaság tartósan egy másik tagállamba telepített létesítményétől az adókedvezmények. A közösségi versenyjogot érintő hat ítélet szabadalmi és munkaerő-közvetítési ügyekben, valamint egy nyereményjátékokat és rejtvényeket tartalmazó folyóiratnak egy másik tagállamban való terjesztésével kapcsolatban hozott döntést.

álogatott ítéletek az Európai Bíróság esetjogából, 4. kötet.

Szerkesztette: dr. Gátor György-dr. Király Miklós- dr. Tóth Tihamér

KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2004. 248 oldal. Ára: 5000 Ft + áfa

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. november 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.