Gyermekgondozási díj

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. november 15.) vegye figyelembe!

Jogosultság, igénylés, számítási módszer

Megjelent A Munkaadó Lapja 81. számában (2004. november 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Cikkünkben a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos tudnivalókat tekintjük át, gyakorlati példával illusztrálva összegének kiszámítását.

Gyermekgondozási díjra jogosultság

Gyermekgondozási díjra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését - a gyermeket szülő anya esetén a szülést - megelőzően két éven belül 180 napon át biztosított volt.

Gyermekgondozási díjra jogosult továbbá a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett, és a szülést megelőzően két éven belül legalább 180 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli.

A 180 nap kiszámítása

A gyermekgondozási díjra jogosultsághoz szükséges 180 naptári napba - a biztosítási, illetve a megállapodással szerzett időkön túl - be kell számítani a biztosítás megszűnését követő időre passzív jogon folyósított táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély folyósításának az időtartamát, valamint a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejét.

A gyermekgondozási díj folyósításának időtartama

A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek második életévének betöltéséig jár.

Ha a gyermeket szülő nő - ideértve a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nőt is - meghal, vagy a gyermek nem az ő háztartásában nevelkedik, úgy a gyermekgondozási díj az arra jogosult személynek a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosító időtartamra, illetőleg annak fennmaradó részére is jár.

Amikor nem jár gyermekgondozási díj

Nem jár gyermekgondozási díj, ha:

- a jogosult bármilyen jogviszonyában díjazás - ide nem értve a szerzői jog védelme alatt álló alkotásért járó díjazást - ellenében munkát végez, vagy a hatósági engedélyhez kötött keresőtevékenységét személyesen folytatja,

- a jogosult - munkavégzés nélkül - megkapja a teljes keresetét (pl. felmondási idő),

- a jogosult egyéb rendszeres pénzellátásban részesül (pl. gyermekgondozási segély),

- a gyermeket - a külön jogszabályban foglaltak szerint - ideiglenes hatállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továbbá ha harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézményben helyezték el,

- a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben (bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet) helyezték el, ide nem értve a rehabilitációs, habilitációs foglalkozást nyújtó intézményi elhelyezést,

- a jogosult előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti.

Gyermekgondozási díj igénylése

A gyermekgondozási díjat írásban - az "Igénybejelentés gyermekgondozási díjhoz" elnevezésű nyomtatványon - kell igényelni. Az űrlapot két példányban kell benyújtani a foglalkoztatóhoz abban az esetben is, ha az anya a biztosítás megszűnését követően igényel gyermekgondozási díjat. A foglalkoztató megbízottja az igénybejelentés másolatán igazolja az átvételt.

Az igény elbírálása

A gyermekgondozási díjra vonatkozó igény elbírálásához a díjra jogosító gyermek születési anyakönyvi kivonatát be kell mutatni az igényelbíráló szervnél - kifizetőhelynél vagy megyei egészségbiztosítási pénztárnál -, ahol az anyakönyvi kivonat hátoldalára a gyermekgondozási díj igénylésének tényét rávezetik.

Ha a foglalkoztatónál nem működik kifizetőhely, akkor az igénybejelentést, a születési anyakönyvi kivonatot és a Foglalkoztatói igazolás gyermekgondozási díj megállapításához című nyomtatványt továbbítani kell a megyei egészségbiztosítási pénztárhoz.

A gyermekgondozási díj összege

Az ellátás összegét a táppénzre vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani azzal az eltéréssel, hogy ha a jogosultnak az irányadó időszakban nincs figyelembe vehető keresete, akkor az ellátást legfeljebb a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszeresének harmincadrészében lehet meghatározni. Ha a jogosult tényleges jövedelme ennél alacsonyabb, akkor az képezi az ellátás alapját.

A gyermekgondozási díj a naptári napi átlagkereset 70 százaléka, azonban jelenleg nem lehet magasabb a havi öszszege 83 000 forintnál.

Példa gyermekgondozási díj összegére

A biztosított nő 2002. január 1-jétől áll munkaviszonyban. 2003. január 1-jétől 2003. december 31-éig 3 000 000 forint rendszeres jövedelemben részesült, gyermekápolási táppénz miatt hiányzott 20 napot. 2003. január 30-án 200 000 forint jutalomban részesült, mely összeget a 2002. évi munkájáért kapta. 2003. november 5-én 100 000 forint prémiumot kapott a 2003. III., 2004. február 5-én pedig 150 000 forintot a 2003. IV. negyedévi munkavégzéséért.

2004. június 16-án gyermeke született, 2004. december 1-jétől gyermekgondozási díjat igényel.

A biztosított gyermekgondozási díjához a 2003-ban és 2004-ben elért rendszeres, illetve az ebben az időszakban kifizetett nem rendszeres jövedelmeket kell közölni a gyermekgondozási díj megállapításához kiállított foglalkoztatói igazoláson, illetve a pótlapon.

Az ellátás megállapítása:

3 000 000:345 (365-20) = 8695,65

200 000: 365 (egész év) = 547,95 (jutalom)

100 000:345 (91<345) = 289,86 (prémium)

Tehát 9533,46 forint az egy naptári napi jövedelme, ennek a 70 százaléka 6673,42 forint.

Tekintettel arra, hogy a gyermekgondozási díj havonta folyósítható összege korlátozott (max. 83 000 forint), az egy naptári napi gyermekgondozási díj 83000 : 30 = 2766,66 forint lehet.

A 150 000 forint prémiumot nem a számítási időszakban fizették ki, ezért az a gyermekgondozási díj összegénekkiszámításakor nem vehető figyelembe.

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. november 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.