Könyvek

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. december 15.) vegye figyelembe!

Megjelent A Munkaadó Lapja 82. számában (2004. december 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

Változásmenedzsment a gyakorlatban

Panta rhei, azaz minden változik - hangzik az i. e. VI. században élt görög Hérakleitosz filozófiájának alaptétele. E megállapítás ma is érvényes, az üzleti világban különösképpen. Nem véletlen tehát, ha a kiélezett piaci verseny jelen korszakában megnőtt a cégeknél alkalmazott változásmenedzsment jelentősége. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara vezetési és szervezeti tanszékének vezetője a különböző változásmenedzsment-elméleteket, modelleket és a gyakorlati megoldásokat mutatja be könyvében.

A szerző - mások mellett - a változás és a változtatás közti különbség meghatározásával, a változásmenedzsment fejlődésének szakaszaival és legfontosabb gyakorlati tényezőivel foglalkozik. Az utóbbiak közé a konkrét program, a szervezeti ellenállás kezelése, a külső szakértők bevonása, a megfelelő kapcsolatrendszer kialakítása, illetve - erőskezű vezető irányításával - az átfogó változtatások végrehajtása tartozik. E folyamatot és a levonható tanulságokat interjú keretében ismerhetjük meg egy olyan menedzser tapasztalatai alapján, aki már eredményesen vette az akadályokat.

A változásmenedzsment gyakorlati alkalmazását számos módszer bemutatása segíti a könyvben. A nagyméretű szervezeti átalakítások modelljei közül a szerző az IBM- (esetleírással), a Nadler- és a Kanter-féle modellt, valamint az átmeneti struktúra kialakítását mutatja be. A könyv záró fejezeteiben a modellek és a módszerek speciális esetekben történő alkalmazásáról, a sikerről és a sikertelenségek okairól olvashatunk.

arkas Ferenc: Változásmenedzsment

KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft.,

Bp., 2004. 206 oldal. Ára: 3800 Ft + áfa

A világgazdaság főbb szereplői

A 2004. május 1-jével az Európai Unió tagjává vált Magyarország számára új lehetőségek nyílnak az unión belüli együttműködésre. Ezen túlmenően azonban kapcsolatokat kell teremtenünk az Európai Unión kívüli térségekkel, gazdasági központokkal is. A Perfekt Kiadó arra vállalkozott, hogy a kiadványban bemutatja a világgazdaság legfontosabb országait és régióit jellemzőikkel, erősségeikkel, gyengeségeikkel és továbbfejlődési lehetőségeikkel együtt, a világgazdaságban elfoglalt helyüket, súlyukat is tükröző mélységben.

Képet kapunk az egyedüli globális világhatalommá vált Egyesült Államok gazdaságának kialakulásáról, a gazdasági és politikai globalizációban betöltött szerepéről. Japán természeti adottságai után vallási, etikai, etnikai és oktatási rendszerét ismerjük meg, majd a gazdaságirányítási, vállalatvezetési rendszerről van szó a könyvben. Oroszország növekedési ütemével a világgazdaság fontos tényezője lett, felismerve, hogy a globalizáció hatása alól nem vonhatja ki magát. Olvashatunk Kína, a világ legnépesebb és legellentmondásosabb országa társadalmi-gazdasági fejlődéséről, a szocialista modernizáció és a reformfolyamat eredményeiről.

Hasonló szempontok szerint írják le a szerzők a függetlenné vált India gazdasági változásait, a Távol-Kelet országainak világpiaci helyzetét, nemzetközi szervezeteit, az angolszász modellhez való közeledését. Végül Latin-Amerika gazdaságtörténetéről, a kihívásokról, a felzárkózásáról, valamint a Közel-Kelet és Afrika gazdasági szektorainak fejlődéséről, a strukturális reformokról kapunk rövid áttekintést.

ilággazdasági régiók

Szerkesztette: dr. Majoros Pál

Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt., Bp., 2004. 266 oldal. Ára: 3200 Ft

Az Unió szociálpolitikája

Az Európai Unió tagjaként a korábbi tagállamok által megalkotott szabályok s a számos területen elért úgynevezett vívmányok immár a magyarországi polgárokra is érvényesek. A munkavállalókat tekintve ezek elsősorban a szociális területen mutatkoznak meg, a munkáltatók számára pedig jó néhány kötelmet, előírást tartalmaznak. A témáról számos résztanulmány készül, illetve készült eddig is, igazi értéket azonban az a feldolgozás jelent, amelyik az összefüggéseket láttatva egészében képes ismertetni az uniós gyakorlatot, valamint a hazai helyzetet.

Az Országos Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság egy ilyen mű összeállítására kért fel számos, e területen jártas szerzőt, s először 2000-ben jelentette meg az Unió szociálpolitikáját ismertető könyvet. Minthogy az utóbbi négy évben ezen a téren számos változás állt be, aktuálissá vált a teljesen átdolgozott második kiadás megjelentetése.

A diákok, vállalati szakemberek, de a téma iránt érdeklők is egy teljességre törekvő kézikönyvet vehetnek a kezükbe, amelyben a történeti áttekintéstől a munkavállalók szabad mozgásán át, a közösségi munkajog, foglalkoztatáspolitika, esélyegyenlőség, szociális védelem, a vállalatok társadalmi felelőssége témaköröket érintve a szociális jogharmonizáció helyzetéig szinte mindenről megfelelő mennyiségű ismeretanyag található. Mindezeket bőséges irodalomjegyzékkel és a jelen állapotokról, a fejleményekről tájékoztató internetes címekkel, valamint tárgymutatóval egészítette ki az írógárdát alkotó 18 szerző, valamint a szerkesztő.

z Európai Unió szociális dimenziója

Szerkesztette: Gyulavári Tamás.

OFA Kht. Bp., 2004. 369 oldal.

Ára: 5000 Ft

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. december 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.