Könyvek

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. december 15.) vegye figyelembe!

Megjelent A Munkaadó Lapja 70. számában (2003. december 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

Számvitelről - vállalkozóknak

A számvitelről szóló, három évvel ezelőtt megszületett törvény 2001. évi hatálybalépése óta számos változás zajlott a hazai gazdasági életben, ami a jogalkotókat további korrekciókra késztette. A módosításokat az adókról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló 2002. évi XLII. törvény hetedik fejezete és a záró rendelkezések tartalmazzák. Vélhetően jó hír a vállalkozásoknak, hogy az új szabályok közt olyanok is vannak, amelyek a korábbiaknál előnyösebbek számukra. "A számvitel időszerű kérdései" című - a vállalkozási szakterületet átfogó - könyv az új előírások megismerésében jelenthet praktikus segítséget.

A szerzők - mások mellett - az egyszerűsített vállalkozói adóhoz (eva) kapcsolódó számviteli előírásokat tekintik át. Ugyanakkor tájékoztatnak az eva és a többi adónem alanyairól, az eljárási és az ellenőrzési szabályokról, illetve az adókötelezettségekről, a -mentességekről s a kedvezményekről is. Nem utolsósorban pedig kitérnek az EU-csatlakozással összefüggő jogharmonizáció kérdéseire is.

A számviteli szabályozás várható változásai közt a nemzetközi számviteli standardok jellemzőit, az általánosan elfogadott számviteli alapelveket ismerjük meg. Végül a pénzmosás elleni küzdelemben a könyvelőkre háruló feladatokról olvashatunk.

orom Erik-Madarasiné Szirmai Andrea- Miklósyné Ács Klára-Molnár Csaba-Siklósi Ágnes-Simon Szilvia-Sztanó Imre-Sztanó Imréné: A számvitel időszerű kérdései

Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Rt.,

Budapest, 2003.

193 oldal. Ára: 2200 Ft

Ipari biztonság

Az iparban felhasználandó vagy keletkező veszélyes anyagok különös bánásmódot igényelnek a munkáltatótól és a munkavállalótól, hiszen a kellő gondosság hiánya akár tömegkatasztrófát is okozhat. A védekezés rendkívül összetett: a megelőzés műszaki feladataira éppúgy kiterjed, mint a lakosság védelmét szolgáló intézkedésekre. A Környezetvédelmi Kiskönyvtár sorozatának 12. köteteként megjelent "Ipari biztonsági kézikönyv" a baleseti veszélyeket rejtő tevékenységek meghatározásán túl a megelőzés, a védelem és az elhárítás kötelezettségeit, továbbá az uniós tagországokban irányadó jogi szabályozás rendelkezéseit tartalmazza.

A kézikönyv hasznos információkat közöl arról, hogy miként kell elkészíteni a biztonsági dokumentációt, a baleseti jelentést, s milyen teendők várnak a védekezés irányítóira. Az olvasó megtudhatja, hogy az állami szervekre a szabályozással összefüggő hatósági eljárások, a biztonsági jelentés felülvizsgálata, a veszélyes üzemek nyilvántartása, a felügyeleti ellenőrzés és a súlyos balesetek kivizsgálása során hárulnak feladatok.

A kézikönyv az ipari balesetek országhatárokon átívelő problematikáját is érinti. Megismerhetjük az ipari balesetek nemzetközi hatásainak megelőzéséről, a kölcsönös segítségnyújtásról és a gyors tájékoztatásról szóló ENSZ/EGB egyezmény főbb megállapításait. Hasonlóképpen betekinthetünk az önkormányzatok és a katasztrófavédelem közös munkájába, amely sokrétű együttműködést jelent.

pari biztonsági kézikönyv

Szerkesztette: Kátai-Urbán Lajos

KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003.

406 oldal. Ára: 4300 Ft

Új utak a foglalkoztatásban

A napjainkban zajló gazdasági változások és az infokommunikációs eszközök fejlődése révén új foglalkoztatási formák, köztük a távmunka is terjedőben van. Mivel a távmunkás a munkaadójával a számítástechnika és telekommunikáció eszközei segítségével tartja a kapcsolatot, személyesen csak esetenként jelenik meg a foglalkoztatójánál. Ez a tény természetesen átalakítja a munkáltató és az alkalmazott hagyományos viszonyát.

A fejlett országokban egyre nő a távmunkát végzők száma, ám Magyarországon gyerekcipőben jár e foglalkoztatási forma. Szélesebb körű elterjedését - mások mellett - a "Távmunka tanácsadó" című kézikönyv is segítheti, amelynek szerzői mérnökök, közgazdászok, jogászok és informatikusok. A kiadvány minden kérdést körüljár, amely a távmunkával öszszefügg, ugyanakkor az eddigi magyarországi törekvéseket is ismerteti.

A könyv erénye, hogy a munkajogi problémákat is felveti, s ezek megválaszolásához ismerteti az európai és a hazai joggyakorlatot, a munkaadó és a távmunkás jogait és kötelezettségeit, a munkaviszony létrejöttét és megszüntetését. A szerzők azt javasolják a munkáltatóknak, hogy fokozatosan vezessék be e hagyományostól eltérő technikát. A távmunka iránt érdeklődő cégek, illetve cégvezetők megismerhetik e forma költség-haszon elemzésének módszereit, a kiadások megtakarításának lehetőségeit, valamint az adózási és biztosítási tudnivalókat is.

A mellékletek az európai távmunka-megállapodást, az esettanulmányok a nemzetközi és a hazai példákat tartalmazzák.

ávmunka tanácsadó

Szerkesztette: Paál Kálmán

KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003. 226 oldal. Ára: 4400 Ft + áfa

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. december 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.