Az új Szolgáltatások Jegyzéke az adózásban

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. július 15.) vegye figyelembe!

Megjelent A Munkaadó Lapja 30. számában (2000. július 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

 

Egy-egy számla kitöltése bizony nem egyszerű feladat: sokszor még a rutinos számlakiállítók is tanácstalanok, ha a január 1-jétől alkalmazandó új Szolgáltatások Jegyzékében nem találják meg a saját tevékenységüket.

 

A KSH elnökének 9007/1998. (SK 12.) KSH közleménye 1999. január 1-jei hatállyal bevezette a statisztika rendszerében az Európai Unió megfelelő osztályozásán alapuló Szolgáltatások Jegyzékét (SZJ). A kiadvány megrendelhető a KSH marketingosztályán (1024 Budapest II., Keleti K. u. 5-7., telefon: 345-6570, fax: 345-6699), s megvásárolható a KSH Statisztikai Szakkönyvesboltjában (1024 Budapest II., Keleti K. u. 10., telefon: 212-4348).

Az új jegyzék szerinti hivatkozásra az adórendszer 2000. január 1-jei hatállyal tért át. A személyi jövedelemadóról és az általános forgalmi adóról szóló törvények az 1999. július 1-jén érvényes, a társasági és osztalékadóról szóló törvény pedig az 1998. június 30-án érvényes statisztikai besorolási rendet tekintik mérvadónak.

Ennek megfelelően a számlán, egyszerűsített számlán, a számlát helyettesítő okmányon az új Szolgáltatások Jegyzékének kódszámait kell feltüntetni a törvényben előírtak szerint.

Kapcsolat a TEÁOR-ral

Az új Szolgáltatások Jegyzéke szerkezetében és tartalmában teljesen azonos a CPA-val (Classification of Products by Activity), amelyet az Európai Gazdasági Közösség (EEC) 1993. október 29-én meghozott 3696/93. számú jogszabálya vezetett be.

A hazai sajátosságok, a korábbi, a CPA-nál részletesebb hazai nómenklatúra egyes tételeinek beillesztése érdekében a magyar változat 7 pozíciós, hierarchikus rendszerű. Az új jegyzék a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerének (TEÁOR) megfelelő szakágazatok szerint rendszerezi az egyes szolgáltatásfajtákat, így a kódok első 4 számjegye a TEÁOR szakágazati kódjával azonos.

A két jegyzék közötti tartalmi, szerkezeti kapcsolat jelentős segítséget nyújt a gyakorlati alkalmazásban. A tevékenység szakágazati hovatartozásának ismeretében könnyebben megtalálható, hogy annak milyen szolgáltatásproduktumai lehetnek, illetve fordítva: a TEÁOR egyes szakágazati tartalma a Szolgáltatások Jegyzéke révén pontosabban, részletesebben értelmezhető. A vámtarifa, BTO (Belföldi Termékosztályozás), TEÁOR és SZJ közötti összefüggések pedig az adott termékekkel kapcsolatos szolgáltatások azonosítását segítik elő.

Néhány fontosabb változás

Bérmunka

A bérmunka a megrendelő tulajdonában lévő anyagon, félkész terméken végzett speciális feldolgozási tevékenység, amely az átalakítás mértékétől függően lehet szolgáltatás és eredményezhet terméket is.

Változatlanul szolgáltatásnak minősül a terméken bérmunkában végzett részmegmunkálás.

A megrendelő tulajdonában lévő anyagból bérmunkában végzett késztermékgyártás azonban már nem szolgáltatás, hanem (a nyomda kivételével) termék-előállítás.

Nyomdai, kiadói szolgáltatás

Megváltozott a nyomdai és a kiadói tevékenység megítélése, ugyanis nem a nyomda, hanem a kiadó minősül termék-előállítónak, függetlenül attól, hogy kié az alapanyag, és hogy a nyomda teljes vagy résztechnológiai folyamatot végez, kivéve a BTO 2222 tételeit (egyéb nyomtatott áruk).

Számítástechnika

A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően terméknek minősülnek a kereskedelemben kapható, sokszorosított szoftverek. Azok a szoftverek - a rendszer- és alkalmazási programok - azonban, amelyeknek a felhasználása, alkalmazása kizárólag külön felhasználói szerződés alapján, általában jogokra, illetve kötelezettségekre való kikötéssel lehetséges, a szolgáltatások körébe tartoznak.

Építőipar

Ugyancsak koncepcionális változás történt az építőipar területén. Mivel az építőipar nem szállítható javakat állít elő, az építési tevékenység szolgáltatásnak minősül, függetlenül attól, hogy

  • új vagy meglévő épületen fejtik ki a tevékenységet,
  • milyen jellegű és mértékű az átalakítás,
  • a szerződéses jogviszony fő- vagy alvállalkozás.

Az építőipari tevékenységek eredményeként létrejött építmények azonban termékek, amelyeket a 2000. január 1-jétől hatályos új Építményjegyzéknek (ÉJ) megfelelően kell azonosítani a statisztika rendszerében.

Javítás

A javítások - mértéküktől, eredményüktől függetlenül - egységesen szolgáltatásnak minősülnek. (A szolgáltatás értékébe a javításhoz felhasznált anyagok is beletartoznak.)

A javítások közül a termelőeszközök, bútorok, hangszerek, a vasúti és légi járművek javítása, felújítása az iparba tartozik, míg a fogyasztási cikk jellegű termékeké (gépjármű, háztartási cikk, lábbeli stb.) a kereskedelembe, a számítástechnikai termékek és irodagépek javítása a számítástechnikai szolgáltatásokhoz, a légi és vasúti járművek karbantartása, kisjavítása pedig a szállításba.

Besorolási problémák

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az SZJ 75 Közigazgatás, védelem; kötelező társadalombiztosítás csoportjába a TEÁOR-besorolástól függetlenül igen szigorú feltételek teljesülése alapján lehet besorolni a szolgáltatást. Ezek közül a legfontosabb, hogy ilyen szolgáltatást a költségvetési szerv gazdálkodási formájú szervezet költségvetési finanszírozásból ingyenesen, illetékkötelesen vagy a költségvetést illeték módjára megillető ellenérték fejében végezheti.

Azokat a szolgáltatásokat, amelyek e főbb feltételeknek nem tesznek eleget, jellegüktől függetlenül (hatósági, igazgatási, közösségi stb.) a tartalmilag megfelelő SZJ-csoportokba kell sorolni, pl. SZJ 74.84.16.6 Engedélyezés, okmánykiadás.

Azonosítási gondok

Mivel a statisztikai szolgáltatások nem elemi szintűek, a régi és új rendszerek között teljes mértékű és maradéktalan megfeleltetés nem lehetséges. Mindig előfordulnak olyan tételek, amelyek megítélése eltér a korábbitól, de az átfordításnál elkerülték a figyelmet. Ezeket a hiányosságokat azonban csak a gyakorlati alkalmazás hozza felszínre.

Előfordulhat az is, hogy az eltérő megítélés miatt módosulnak az adózási feltételek, mivel ezek az államigazgatási egyeztetés, az új besorolások előzetes közzététele, véleményeztetése ellenére elkerülték a szakmai körök figyelmét. Például a nem egyesületi keretek közt végzett szabadidős és sportszolgáltatások, a bábszínházi előadás, néhány pedagógiai szakszolgáltatás, nyugdíjpénztári és egyéb tagtoborzás áfamértéke 25 százalékra változott.

Bár nem történt változás, az idei sajnálatos események miatt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az árvízvédelmi feladatok vállalkozás keretében történő elvégzése általában az SZJ 74.84.16.9 Máshova nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás csoportba sorolás alapján 25 százalékos adómértékű.

Önbesorolás

A szolgáltatások SZJ szerinti azonosításánál az önbesorolás elve érvényesül. A szolgáltatások besorolásakor önálló besorolási egységet képez valamennyi elkülönült, önálló ügylet.

A besorolás általában független többek között attól, hogy ki végzi a szolgáltatást, ki a felhasználó, illetve attól is, hogy a szolgáltatást mihez veszik igénybe.

Állásfoglalás

Amennyiben a szolgáltatás a jegyzék, az útmutatás és a jegyzékhez fűzött tartalmi meghatározások alapján egyik csoporttal sem azonosítható, akkor a Központi Statisztikai Hivatalhoz lehet állásfoglalásért fordulni. Az állásfoglalás iránti kérelmet írásban, a szolgáltatás főbb jellemzőinek rövid, pontos ismertetésével kell megküldeni.

A jegyzékek alkalmazásával kapcsolatban felmerülő, az előzőekben tárgyalt kérdésekkel a Központi Statisztikai Hivatal információs osztályához lehet fordulni állásfoglalásért (írásban), felvilágosításért (írásban, személyesen, telefonon) hétfőtől csütörtökig 9-15 óráig, pénteken 9-13 óráig. Cím: Központi Statisztikai Hivatal információs osztály, Budapest II., Fényes Elek u. 14-18. Postacím: 1525 Budapest, Pf. 51. Telefon: 345-6789.

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. július 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.