Könyvek

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. május 15.) vegye figyelembe!

Megjelent A Munkaadó Lapja 28. számában (2000. május 15.)
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás

 

A hatékony foglalkoztatás

A vállalatok gazdasági környezete, a versenyképesség javításának igénye különösen megköveteli a munkaerő hatékony foglalkoztatását. A cégeknél gyakran alapvető változtatásokra van szükség, lényeges az oktatás és a szakképzés fejlesztése. A munkába lépő korosztályokat fel kell készíteni arra, hogy ismereteiket a piacgazdaság, a fejlődés követelményeihez igazodva rendszeresen megújítsák. A korszerűen működő vállalatnál a humánerőforrás-menedzsment fontos szerepet tölt be: egymásra épülő funkciói a stratégiától, vezetési kultúrától a munkakör- és teljesítményértékelésig, az alkalmazottakkal szembeni jogi és szociális kötelezettségekig terjednek. Ezekről kapunk áttekintést dr. Pálinkás Jenő és dr. Vámosi Zoltán könyvéből.

A közös cél elérése érdekében a vezetőknek az embereket meg kell győzniük, együttműködésre kell ösztönözniük. A vezetés így lesz személyek irányítója, az emberi erőforrások menedzsere. Nem hanyagolható el az ellenőrzés, az értékelés és a segítő tevékenység szerepe sem, ezekkel a vezető visszajelzést kap, illetve ad munkatársai számára.

Szó van a könyvben a vállalatok szervezeti keretein belül kialakuló csoportokról, a csoportokon belüli társadalmi kontrollról, a dolgozói érdekképviselet szerepéről a kölcsönös tájékoztatásban, valamint a konfliktusok kezeléséről is. Az új szervezeti struktúrák több törődést kívánnak egy-egy konfliktus kezelésekor, s célszerű a kölcsönös előnyökkel járó dolgozói részvételt elősegítő fórumokat létrehozni.

Az emberierőforrás-gazdálkodás fejlődése szorosan összefügg az informatikai eszközök célszerű alkalmazásával. A felgyorsult környezeti változásokhoz való alkalmazkodás miatt naprakész adatbázisokra, döntéstámogató rendszerekre van szükség. Napjainkban az emberierőforrás-menedzsment az informatika eszközrendszerének segítségével tud eleget tenni a vele szemben támasztott fokozott követelményeknek...

Dr. Pálinkás Jenő-dr. Vámosi Zoltán: Emberi erőforrás menedzsment. LSI Oktatóközpont, Budapest, 2000. 348 oldal. Ára: 1950 Ft + áfa

dr. Rubóczky István

Adómagyarázatok

A hazai adóztatási gyakorlat a szólamok szintjén az egyszerűsítés irányába, gyakorlatilag azonban változatlanságot mutat. Az esetleges kedvezményekhez általában valamilyen fokú szigorítás is társul, amelyik csökkenti a kedvező intézkedés hatását. Az állami bevételek biztosítása elsőrendű szempont a fiskális politika irányítói számára, s az erre való törekvés évről évre meghatározta az adótörvények tartalmát. A tíz év alatt többször átdolgozott adótörvényeket éppen emiatt évről évre újra kellett tanulni. Az elmúlt egy-két évben azonban (talán a beígért reformra készülődés jegyében) csillapodott a módosítási láz, s csak apróbb módosításokat, kiigazításokat kell az eddigi ismeretek közé illeszteni. Pontosabban: talán most érdemes igazán elmélyülni az adótörvényekben, hiszen az így szerzett tudás több évre szólhat.

A KJK-Kerszöv könyvkiadó a korábbi években is igyekezett a főbb adónemekben eligazítást nyújtani, de éppen a nagy horderejű változások miatt azok ismertetése is vaskos köteteket tett ki. Talán a most megjelent - a Társasági és osztalékadó, a Személyi jövedelemadó, valamint az Általános forgalmi adó címeket viselő - könyvekben kísérelhetik meg közismert szerzőik, hogy átfogóan, az összefüggésekre is rávilágítva mutassák be ezen adónemeket.

A könyvek alcímei szerint állásfoglalásokkal teli kommentárokat tartunk a kezünkben. Mindemellett a szerzők az adózással szorosan összefüggő számviteli előírásokat és az eljárási szabályokat is ismertetik. Álláspontjuk alátámasztásához a szerzők felhasználták és szervesen a szövegbe építették az e témákban hozott bírósági határozatokat, APEH-iránymutatásokat. Gyakorlati példák, számítási feladatok kapcsolódnak szinte minden, erre lehetőséget kínáló, illetve ezt igénylő témához. Számos, táblázatba foglalt információ segíti a jobb eligazodást: a társasági adó ismertetésénél például - megfelelve annak a követelménynek, hogy a nemzetközi szerződések elsőbbséget élveznek - teljes részletességgel ismertetik a szerzők a más országokkal kötött egyezményeket. Így a külföldről származó, illetve a külföldi személyeknek fizetett jövedelmekről szóló szabályok jobb megértését segítik a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények fogalommagyarázatai és az adómértékek felsorolása. A személyijövedelemadó-törvényt kommentáló könyv mellékleteiből többek között a munkáltatói igazolások formáit, valamint az egyéni vállalkozók adózásának levezetését is megismerhetjük.

A kézikönyv jellegnek megfelelően mind a társasági és osztalékadó, mind az áfa, illetve az szja területét feldolgozó könyv felépítése, szerkezete jól áttekinthető. A tartalomjegyzékek alapján jól eligazodhatnak azok is, akik csak egy-egy résztémában kíváncsiak a szerzők kommentárjaira, de azok is, akik összefüggéseket keresnek a törvényen belül. Mindhárom kötetben utolsó fejezetként az Országgyűlés által elfogadott törvény található.

Összességében a - szerzők céljaival egyezően - a kézikönyvek hatékonyan segíthetik a törvények jogszerű alkalmazását.

Dr. Kurucz-Váradi Károly-dr. Pecze Ibolya: Társasági és osztalékadó; Lázár Erzsébet-Pénzely Márta: ÁFA; Karácsony Imréné-Lucz Zoltánné-Surányi Imréné: SZJA. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó, Budapest, 2000. Ára kötetenként: 4300 Ft + 12% áfa

Figyelem! Kérjük az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. május 15.) vegye figyelembe!

Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére

Keresés

Kérdésfeltevés
A szerkesztőséghez elküldött kérdéseire minden regisztrált látogatónak válaszolunk. A kérdés elküldéséhez kérjük, lépjen be előfizetői azonosítóival, vagy regisztráljon most!
Írja be kérdését!
A válaszhoz adja meg adatait:
kötelező mező
Érvénytelen e-mail cím
kötelező mező
Érvénytelen jelszó!
Jelszó megadása szükséges!
kötelező mező
Érvénytelen név!
Ellenőrző kód
Érvénytelen kód!
Your browser doesn't support or you disabled stylesheets.
A *-gal megjelölt mezőket kötelező kitölteni.